Ceza Hukuku Genel Hükümler

-22% Ceza Hukuku Genel Hükümler
Ödemelerinizi; Kredi Kartı, Havale-EFT, PTT Posta Çeki ile ya da Kapıda Ödeme olarak yapabilirsiniz.
Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Yazar
 • Hakan Hakeri
 • Çevirmen
 • ISBN
 • 9786053001676
 • Ebat
 • 160 x 240
 • Yıl
 • 2017
 • Sayfa Sayısı
 • 780
 • Kitabın yirminci baskısıyla okuyucuların karşısındayım. Ülkemiz bakımından çok kısa sayılabilecek bir sürede bu kitabın yirminci baskıya ulaşmasından duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu çalışma hiç bir zaman eser olduğunu iddia etmediğim, daha çok öğrenciye hitap eden bir kitap niteliğinde olduğundan, özellikle öğrencilerin büyük ilgisini gördü. Kitabın bu özelliğini de bozmamaya gayret ettim. Bu yönüyle, ülkenin bir çok hukuk fakültesinde meslektaşlarımız tarafından tavsiye edilen veya tavsiye edilmese bile öğrenciler tarafından tercih edilen bir başvuru kitabı haline geldi. Burada ilk teşekkürüm kitabı tavsiye eden meslektaşlarımıza ve ikinci teşekkürüm de kitaba ilgi gösteren öğrencilere. 
  Son dönemdeki yoğun kanun değişiklikleri kitabın güncellenmesini zorunlu kıldı. Bu nedenle, sene ortasında daha önceleri yaptığımız gibi tıpkı basım yerine yeni bir baskı hazırlamayı uygun gördüm. 
  Kitabın her baskısında daha da geliştirilmesi için öneri ve eleştirilere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yöndeki her türlü katkıya şimdiden teşekkür ediyorum. Bana olumlu veya olumsuz bütün eleştirilerinizi cezahukuku@gmail. com elektronik posta adresinden iletirseniz sevinirim. 
  Kitabın, öğrencilere ve ceza hukukuna ilgi duyanlara faydalı olmasını temenni ediyor; Adalet Yayınevi çalışanları başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum.


  BİRİNCİ BÖLÜM
  SUÇ VE YAPTIRIM HUKUKUNA BAŞLANGIÇ
  1. GİRİŞ-1
  I. KAVRAM-1
  II. CEZA HUKUKUNUN AMACI-2
  III. SİSTEM-5
  2. CEZA KANUNUMUZ-9
  3. CEZA HUKUKUNUN VE SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ-10
  I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ-11
  II. KANUNİLİK İLKESİ-13
  A. Genel Olarak-13
  B. Kanunilik İlkesinin Sonuçları-15
  1. Suç tespit eden ceza normları açık biçimde belirlenmelidir: Belirlilik ilkesi (Requirement of definiteness)-16
  2. Örf ve Adet Hukuku Ceza Hukukunda Doğrudan Doğruya Bir Kaynak Niteliği Taşımaz-25
  3. İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç ve Ceza Konulamaz-27
  4. Kıyas Yasağı-30
  a. Genel Olarak-30
  b. Kıyas Yasağı ve Yorum-31
  5. Geçmişe Yürüme Yasağı-32
  III. ORANTILILIK İLKESİ-34
  IV. İNSANİLİK İLKESİ-34
  V. KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİ-36
  VI. KUSUR İLKESİ-36
  VII. CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ-37
  VIII. ŞÜPHEDEN ÖZGÜRLÜK YARARLANIR İLKESİ-39
  IX. KARİNELERE DAYALI İSPAT YASAKTIR-40
  4. SUÇ OLUŞTURAN FİİLLERİN VE BUNLARA UYGULANACAK YAPTIRIMLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE İLKELER-40
  I. BİR EYLEM NE ZAMAN CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARINA TABİ KILINMALIDIR?-41
  A. Bir Eylem Ne Zaman Ceza Hukuku Kapsamında, Ne Zaman Özel Hukuk Kapsamında Değerlendirilmelidir?-41
  B. Bir Eylem Ne Zaman Disiplin Suçu, Ne Zaman Suç Olarak Değerlendirilmelidir?-43
  II. KANUN KOYUCU BİR EYLEMİN SUÇ OLUŞTURDUĞUNU BELİRLEMEK KONUSUNDA SERBEST MİDİR?-44
  III. KANUN KOYUCU SUÇ OLARAK BELİRLEDİĞİ EYLEME UYGULANACAK CEZANIN MİKTARI KONUSUNDA SERBEST MİDİR?-49
  5. HAKSIZLIK OLUŞTURAN DİĞER FİİLLER VE SUÇLAR-55
  I. HAKSIZ FİİLLER VE SUÇLAR-55
  A. Genel Olarak-55
  B. Haksız Fiiller ile Suçların Farkları-56
  II. İDARİ YAPTIRIMI GEREKTİREN FİİLLER VE SUÇLAR-57
  A. Disiplin Suçları ve Suçlar-57
  1. Genel Olarak-57
  2. Disiplin Suçları ile Suçlar Arasındaki Farklar-59
  3. Disiplin Soruşturması İle Aynı Anda Ceza Soruşturması/Kovuşturması Yapılması Durumu-61
  B. Zabıta Tedbirlerini Gerektiren Fiiller ve Suçlar-64
  C. Kabahatler ve Suçlar-64
  1. Genel Olarak-64
  2. Suç ve Kabahat Ayrımının Uygulamadaki Önemi ve Sonuçları-65
  6. CEZA NORMUNUN TASNİFİ-68
  I. DAVRANIŞ NORMLARI - MÜEYYİDE NORMLARI-68
  II. BAĞIMSIZ - BAĞIMLI CEZA NORMLARI-68
  A. Tanım-68
  B. Bağımsız Ceza Normları-68
  1. Tam Ceza Normları-69
  2. Eksik Ceza Normları-69
  C. Bağımlı Ceza Normları-69
  1. İlke Belirleyen Normlar-69
  2. Tanım Normları-69
  3. Yorum Normları-69
  4. Atıf Normları-69
  7. CEZA MUHAKEMESİNE KISA BİR BAKIŞ-70
  İKİNCİ BÖLÜM
  TÜRK CEZA KANUNU’NUN UYGULAMA ALANI
  1. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA-73
  I. GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİK İLKESİNİN KAPSAMI-75
  II. FAİLİN LEHİNE OLAN KANUNUN TESPİTİ-75
  III. ÇEŞİTLİ AÇILARDAN LEHE OLAN KURALLARIN İNCELENMESİ-77
  A. Geçici veya Süreli Ceza Kanunları Açısından-77
  B. Cezanın İnfaz Rejimine İlişkin Kanunlar-78
  C. Güvenlik Tedbirleri-79
  D. Kabahatler-80
  E. Kovuşturma Şartları-81
  F. Zamanaşımına İlişkin Kanunlar-82
  G. Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararları-83
  H. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararlarındaki Değişiklikler-83
  IV. LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASINDA USUL-84
  V. SUÇUN İŞLENDİĞİ ZAMAN-85
  A. Problem: Hareket mi, Netice mi Esas Alınacak?-85
  B. Problem: Kesintisiz Suçlar-85
  C. Problem: Zincirleme Suçlar-86
  D. Problem: İhmali Suçlar-86
  E. Problem: Teşebbüs Halinde Kalan Suçlar-87
  F. Problem: Objektif Cezalandırılabilirlik Şartları İçeren Suçlar-87
  2. YER BAKIMINDAN UYGULAMA-88
  I. SUÇUN İŞLENDİĞİ YER-88
  A. Genel Olarak-88
  B. Problemli Durumlar-89
  C. Özel Hükümler-90
  II. SİSTEMLER-91
  A. Mülkilik (Ülkesellik) Sistemi-92
  1. Tanım-92
  2. Ülke Neresidir?-92
  B. Şahsilik Sistemi-93
  1. Faile Göre Şahsilik-94
  a. Türk Vatandaşlarının Yabancı Ülkelerde İşlediği Suçlar-94
  b. Türkiye Namına Memuriyet veya Görev Yapanların İşledikleri Suçlar-95
  2. Mağdura Göre Şahsilik-96
  C. Koruma (Savunma) Sistemi-96
  D. İkame Yargı Sistemi-97
  E. Evrensellik Sistemi-98
  F. Türkiye’de Yeniden Yargılama Yapılması-99
  1. Genel Olarak-99
  2. Mülkilik Sisteminin Uygulandığı Hallerde-100
  3. Şahsilik Sisteminin Uygulandığı Hallerde-100
  4. Koruma Sisteminin Uygulandığı Hallerde-100
  5. İkame Yargı Sisteminin Uygulandığı Hallerde-101
  6. Evrensellik Sisteminin Uygulandığı Hallerde-101
  G. Hak Yoksunluklarının Türkiye’de Geçerli Olması-102
  H. Yabancı Ülke Kanununun Göz Önünde Bulundurulması-104
  III. YURT DIŞINDA İŞLENEN KABAHATLER BAKIMINDAN TÜRK KANUNLARININ UYGULANABİLİRLİĞİ-105
  IV. YABANCILARIN İADESİ-106
  A. Kavram-106
  B. Şartları-106
  C. Geri Vermenin Mümkün Olmadığı Haller-107
  1. Siyasi ve Diğer Nedenlerle Kovuşturma veya Kötü Muamele Tehlikesi Halinde Geri Verme Yasağı-107
  2. Suçun Nitelikleri Sebebiyle Geri Verilmezlik-107
  3. İadesi İstenen Kişinin Kişisel Özellikleri Nedeniyle Geri Verilmezlik-108
  D. Geri Vermede Özellik İlkesi-108
  E. Geri Vermede Usul-108
  3. KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA-109
  I. CUMHURBAŞKANI-110
  II. YASAMA DOKUNULMAZLIĞI-110
  A. Sorumsuzluk (Mutlak Dokunulmazlık)-110
  B. Kovuşturma Yasağı (Geçici Dokunulmazlık) (AY 83)-111
  1. Kapsamı-111
  2. İstisnaları-112
  3. Sona Ermesi-112
  4. Zamanaşımı Sorunu-113
  III. ULUSLARARASI YARGI BAĞIŞIKLIĞI-114
  IV. YABANCI BAZI ASKER VE SİVİL KİŞİLER İLE YAKINLARININ YARGI BAĞIŞIKLIĞI-115
  V. KAMU GÖREVLİLERİ-115
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  S U Ç
  1. SUÇ GENEL TEORİSİ-119
  I. GENEL AÇIKLAMALAR-119
  II. HAKSIZLIĞIN VE KUSURUN DIŞINDA KALAN HUSUSLAR-121
  A. Kovuşturma Şartları-121
  1. Şikâyet-121
  a. Genel Olarak-121
  b. Şikâyetin Özellikleri-122
  2. İzin, Talep ve Karar-127
  3. Yabancı Hükümetin Talebi (Şikâyeti)-129
  B. Şahsi Cezasızlık Sebepleri/Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebepler - Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler-129
  1. Genel Olarak-129
  2. Cumhurbaşkanı ve Milletvekilleri Bakımından Şahsi Cezasızlık Sebebi-130
  a. Cumhurbaşkanı-130
  b. Milletvekili Sorumsuzluğu (Mutlak Dokunulmazlık)-131
  aa. Kapsamı-131
  aaa. Madde Bakımından-131
  bb. Yer Bakımından-132
  cc. Kişi Bakımından-132
  dd. Zaman Bakımından-132
  c. İstisnası-132
  d. Sonuçları-133
  III. SUÇUN UNSURLARI-133
  A. Suçun Kanuni Unsuru (Tipiklik)-135
  1. Genel Bilgiler-135
  a. Tanım-137
  b. Hayal Suç ve Kuruntu Suç-138
  c. Fail-139
  aa. Genel Olarak-139
  bb. Mahsus (Özgü) Suçlar-146
  cc. Bizzat İşlenebilen Suçlar-146
  d. Mağdur-146
  e. Suçun Konusu-148
  f. Suçun Basit (Temel) Şekli, Basit Suç Tipinden Türeyen Suçlar-148
  aa. Suçun Basit (Temel) Şekli-148
  bb. Türeyen Suçlar (Nitelikli Haller)-149
  g. Kanuni Unsur (Tipiklik) ve Hukuka Aykırılık İlişkisi-152
  h. Ön Şartlar Sorunu-153
  2. Tipikliğin Maddi (Objektif) Unsuru (Fiil)-153
  a. Genel Açıklamalar-153
  aa. Düşünce Suçu Kavramı-154
  bb. Düşünce Suçu Kavramıyla Bağlantılı Olarak Tartışılması Gereken Ceza Kanunundaki Bazı Suç Tipleri-158
  b. Hareket-160
  aa. Kavram-160
  bb. Neler Ceza Hukuku Bakımından Hareket Sayılır?-161
  cc. Hareketin Sayısı ve Şekilleri Bakımından Suçlar-169
  aaa. Tek Hareketli Suçlar-169
  bbb. Çok Hareketli Suçlar-169
  ccc. Serbest Hareketli Suçlar-169
  ddd. Bağlı Hareketli Suçlar-169
  eee. Seçenek Hareketli Suçlar-169
  fff. İcrai-İhmali Suçlar-170
  aaaa. Genel Açıklamalar-170
  bbbb. İhmal Kavramı-170
  cccc. İhmal-İcra Ayrımı-173
  dddd. İhmali Suçların Çeşitleri-174
  (1) -Saf İhmali Suçlar (Gerçek İhmali Suçlar)-174
  (2) -Garantörsel İhmali Suçlar (Görünüşte İhmali Suçlar)-176
  (a) -Genel Olarak-176
  (b) -Garantörlük-177
  (aa) Genel Açıklamalar-177
  (bb) Kavram-178
  (c) -Garantörlük Kaynakları-179
  (aa) Kanun-179
  (bb) Sözleşme-180
  (cc) Öngelen Tehlikeli Eylem-180
  c. Netice-181
  aa. Neticeye Göre Suçların Tasnifi-182
  aaa. Neticesi Harekete Bitişik Suç (Sırf Hareket Suçları) - Neticesi Hareketten Ayrılabilen Suç Ayrımı-182
  bbb. Zarar Suçu-Tehlike Suçu Ayrımı-183
  ccc. Kalkışma Suç Tipleri (Teşebbüs Suçları)-184
  ddd. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar-185
  eee. Ani Suç-Kesintisiz Suç Ayrımı-186
  aaaa. Genel Açıklamalar-186
  bbbb. Kesintisiz Suç ile Diğer Suçlar Arasındaki Farklar-187
  (1) -Zincirleme Suç ile Farkı-187
  (2) -İz Bırakan Suç ile Farkı-188
  cccc. Suçun Kesintisiz Olmasının Sonuçları-188
  bb. Birden Fazla Neticenin Bir Suç Sayıldığı Durumlar-191
  d. Nedensellik Bağı (İlliyet Rabıtası)(Sebebiyet Alakası)-195
  aa. Genel Olarak-196
  bb. Şart Teorisi ve Objektif İsnadiyet-197
  aaa. Nedensellik Bağı Yoktur-199
  bbb. Normal Nedensellik-199
  ccc. Çifte Nedensellik-200
  ddd. Toplam (Atipik) Nedensellik-201
  eee. Sollayan (Öne Geçen) Nedensellik-206
  fff. Varsayılan Nedensellik-208
  ggg. Yüklenebilirlik İle İlgili Bazı Sorunlar-209
  aaaa. Kişinin Kendisini Tehlikeye Atması-209
  bbbb. Egemenlik Alanı Dışında Kalma (Tesadüfî Nedensellik)-210
  cccc. Sosyal Nedensellik-211
  dddd. Risk Azalması-211
  eeee. Normun Koruma Alanı İçinde Olmaması-212
  ffff. Rücu Yasağı-214
  cc. Diğer Nedensellik Teorileri-215
  aaa. Uygun Şart (Sebep) Teorisi-215
  bbb. Hukuki Önem (Hukuki Uygunluk) Teorisi-215
  ccc. Karma Uygun Sebep Teorisi-215
  dd. Bazı Suçlarda Nedensellik Bağı-219
  aaa. Teşebbüs Halinde Kalan Suçlarda Nedensellik Bağı-219
  bbb. İhmali Suçlarda Nedensellik Bağı-219
  3. Tipikliğin Manevi (Sübjektif) Unsuru-221
  a. Genel Olarak-221
  b. Kaza ve Tesadüf-223
  c. Kast ve Taksir-224
  aa. Kast-228
  aaa. Kavram-228
  bbb. Kastın Unsurları-229
  aaaa. Kastta Bilmek Unsuru-229
  bbbb. Kastta İstemek Unsuru-233
  ccc. Kastın Aranacağı Zaman-237
  ddd. Kastın Çeşitleri-239
  aaaa. Özel Kast - Genel kast-239
  bbbb. Ani Kast-Tasarlama-239
  cccc. Doğrudan Kast-Olası Kast-239
  (1) -Tanım-239
  (2) -Bilme Unsuru Bakımından Olası Kast-243
  (3) -Olası Kastla İşlenemeyen Suçlar-245
  (4) -Olası Kast ve Teşebbüs-245
  (5) -Olası Kastın İspatı-246
  (6) -Olası Kastta Ceza-253
  dddd. Weber Kastı-254
  eee. Alternatif Kast-255
  fff. İhmali Suçlarda Kast-255
  bb. Taksir-258
  aaa. Tanım-259
  bbb. Taksirin Kasttan Farkı-260
  ccc. Taksirin Unsurları-262
  aaaa. Taksirin Cezalandırılacağı Konusunda Kanunda Hüküm Bulunması-262
  bbbb. Dikkat ve Özen Görevinin Yerine Getirilmemesi-263
  cccc. Neticeye Sebep Olan Fiilin İradi Olması-264
  dddd. Neticenin Öngörülebilir (Tahmin Edilebilir) Olması-265
  eeee. Failin Neticeyi İstememiş Bulunması-268
  ffff. Hareket ile Netice Arasında Nedensellik Bağının Bulunması-268
  ddd. Taksir ve Teşebbüs-268
  eee. Bilinçli-Bilinçsiz Taksir Ayrımı-269
  fff. Bilinçli Taksir- Olası Kast Ayrımı-273
  ggg. Üçüncü Kişinin veya Mağdurun Hareketinin Nedensellik Bağına Etkisi (Taksirli Hareketlerin Birleşmesi)-276
  aaaa. Üçüncü Kişinin Hareketi-276
  bbbb. Mağdurun Hareketi-277
  hhh. Taksirli Suçlarda Ceza Verilmemesi Durumu-279
  d. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar-282
  aa. Kavram-283
  bb. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçların Şartları-285
  cc. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçların Çeşitleri-296
  aaa. Gerçek Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar - Gerçek Olmayan Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar-296
  bbb. Kastı Aşan Suç- Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç-298
  ccc. Kastedilenden Daha Ağır Bir Neticenin Meydana Geldiği Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç - Kastedilenden Daha Başka Bir Neticenin Meydana Geldiği Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç-298
  dd. TCK 87/4 Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar-299
  ee. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu-304
  e. Objektif Cezalandırılabilme Şartları-307
  f. Yanılma-308
  g. Amaç ve Saik-308
  B. Hukuka Aykırılık Unsuru-309
  1. Genel Açıklamalar-309
  2. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Ortak Özellikleri-311
  3. Hukuka Uygunluk Sebepleri-316
  a. TCK 24, 25 ve 26’daki Hukuka Uygunluk Sebepleri-316
  aa. Hukuka Uygun Emrin Yerine Getirilmesi-317
  bb. Kanun Hükmünü İcra-317
  aaa. Genel Olarak-318
  bbb. Silah Kullanma Yetkisi-320
  ccc. Şikâyet ve İhbar-323
  ddd. Devletin Kumar Oynatması-325
  cc. Meşru Savunma-325
  aaa. Meşru Savunmanın Konusu Olabilecek Haklar-327
  bbb. Meşru Savunmanın Şartları-329
  aaaa. Saldırıya İlişkin Şartlar-329
  (1) -Bir Saldırının Varlığı-329
  (2) -Saldırının Fil Hal Olması-332
  (3) -Saldırının Haksız Olması-337
  bbbb. Savunmaya İlişkin Şartlar-340
  (1) -Savunmada zorunluluk bulunması-340
  (2) -Saldırı ile Savunma Arasında Oran Olması-343
  ccc. Üçüncü Kişi Lehine Meşru Savunma-347
  ddd. Önleyici Meşru Savunma (Offendicula)-348
  eee. Meşru Savunma Halinde Üçüncü Kişilerin Zarar Görmesi-350
  fff. Tazminat-351
  ggg. Meşru Savunmanın Kabulü Halinde Mağdur Hakkında Soruşturma Yapılması-352
  hhh. Meşru Savunma ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi-352
  dd. Hakkın Kullanılması-355
  aaa. Eğitim Hakkının Verdiği Yetkiden Kaynaklanan Hareketlerin Hukuka Uygunluğu-355
  bbb. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı-358
  ccc. Eleştiri Hakkı-359
  ddd. Spor Faaliyetleri-360
  eee. Bir İş, Meslek, Sanat veya Bilim Faaliyetinin İcrası-360
  aaaa. Ticari ve/veya Sınaî Faaliyette Bulunma Hakkının İcrası-361
  bbbb. Gazetecilik Mesleğinin İcrası-361
  ee. Rıza-364
  aaa. Genel Olarak-364
  bbb. Tipikliği Kaldıran Rıza-366
  ccc. Hukuka Uygunluk Sebebi Olarak Rıza ve Geçerli Bir Rızanın Şartları-367
  aaaa. Rızaya Ehliyet-368
  bbbb. Rıza Açıklaması-370
  cccc. Rızanın Konusu-373
  (1) -Bireyin Tasarruf Yetkisinin Bulunduğu Haklar-374
  (2) -Bireyin Tasarruf Yetkisinin Bulunmadığı Haklar-376
  ddd. Varsayılan Rıza-379
  eee. Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu-381
  b. Ceza Kanununda Yer Almayan Hukuka Uygunluk Sebebi: Yükümlülüklerin Çatışması-384
  4. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Yanılgı-386
  IV. KUSUR-386
  A. Kusur Yeteneği-387
  1. Tanım-388
  2. Genel Olarak-389
  3. Kusur Yeteneğini Etkileyen Sebepler-389
  a. Yaşın Kusur Yeteneğine Etkisi-390
  aa. Genel Açıklamalar-390
  bb. Fiili İşlediği Zaman 12 Yaşını Bitirmemiş Olan Küçükler-391
  cc. Fiili İşlediği Zaman 13-15 Yaş Arasında Olan Küçükler-393
  dd. Fiili İşlediği Zaman 16-18 Yaş Arasında Olanlar-397
  ee. Yaş Büyüklüğü-398
  b. Sağırlık ve Dilsizlik-398
  c. Akıl Hastalığı-399
  d. Geçici Nedenler-402
  aa. Genel Olarak-402
  bb. Alkol veya Uyuşturucu Madde Kullananlarda Kusur Yeteneği-404
  B. Kusuru Etkileyen Sebepler-406
  1. Hukuka Aykırı ve Bağlayıcı Emir-407
  a. Genel Açıklamalar-407
  b. Emri Yerine Getirmenin Şartları-408
  aa. Bir Emrin Varlığı-408
  bb. Emri Verenin Böyle Bir Emri Vermeye Yetkili Olması-409
  cc. Emrin Yerine Getirilmesi Görev Gereği Zorunlu Olmalıdır-409
  dd. Verilen Emrin Suç Oluşturmaması-409
  ee. Verilen Emrin Hukuka Aykırı Olması-410
  2. Zorunluluk (Iztırar, Mecburiyet, Zaruret) Hali-412
  a. Genel Açıklamalar-412
  b. Zorunluluk Halinin Kusurluluğu Kaldıran Sebep Olmasının Sonuçları-416
  c. Özel Zorunluluk Halleri-417
  d. Zorunluluk Halinin Şartları-418
  aa. Tehlikeye İlişkin Şartlar-419
  aaa. Ağır Bir Tehlikenin Bulunması-419
  bbb. Tehlikenin Bir Hakka Yönelik Olması-422
  ccc. Tehlikenin Meydana Gelmesine Bilerek Sebebiyet Vermemiş Olmak-423
  ddd. Tehlikeye Karşı Koyma Hukuksal Yükümlülüğü-424
  bb. Korunmaya İlişkin Şartlar-425
  aaa. Başka Türlü Korunma İmkânının Bulunmaması-425
  bbb. Tehlikenin Ağırlığı ile Konu ve Kullanılan Vasıta Arasında Orantı Bulunması-426
  ccc. Korunma Hareketinin Hukuk Düzeni ile Uyuşabilirliği-427
  cc. Üçüncü Kişi Lehine Zorunluluk Hali-428
  dd. Tazminat-428
  ee. Zorunluluk Hali ile Meşru Savunma Arasındaki Farklar-428
  3. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit-432
  a. Genel Olarak-432
  b. Cebir-432
  c. Tehdit-433
  4. İhmali Suçlarda Beklenebilirlik-436
  5. Haksız Tahrik-437
  a. Kavram-437
  b. Haksız Tahrikin Özellikleri-440
  c. Haksız Tahrikin Şartları-442
  6. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri-450
  V. CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN SEBEPLERDE SINIRIN AŞILMASI-451
  A. Genel Açıklamalar-451
  B. Sınırın Aşılması Halleri-452
  VI. YANILMA (HATA)-458
  A. Giriş-459
  B. Kavram-459
  1. Fiili Yanılma-460
  a. Suç Tipindeki Unsurlarda Yanılma-460
  aa. Genel Olarak-460
  bb. Suçun Nitelikli Hallerinde Yanılma-466
  aaa. Cezayı Azaltan Nitelikli Hallerde (Hafifletici Sebeplerde) Yanılma-466
  bbb. Cezayı Artıran Nitelikli Hallerde (Ağırlatıcı Sebeplerde) Yanılma-466
  cc. Nedensellik Bağında Yanılma-468
  b. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenlerde Yanılma-469
  aa. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Yanılma-469
  bb. Kusurluluğu Etkileyen Nedenlerde Yanılma-474
  2. Şahısta Yanılma-475
  a. Genel Olarak-476
  b. Şahısta Yanılma Halinde Nitelikli Hallerin Etkisi-478
  3. Hukuki Yanılma-478
  VII. HEDEFTE SAPMA-482
  A. Genel Olarak-482
  B. Hedefte Sapmanın Sonuçları-483
  C. Çok Neticeli Sapma-485
  2. SUÇUN ÖZEL BELİRİŞ ŞEKİLLERİ-487
  I. TEŞEBBÜS-487
  A. Kavram-491
  B. Şartları-494
  1. Suçun Kasten İşlenen Suçlardan Olması-494
  2. Elverişli Hareketler-495
  3. İcra Hareketlerine Başlanmış Olması-497
  a. Genel Olarak-497
  b. İcra Hareketleri ile Hazırlık Hareketlerini Birbirinden Ayırmada Ölçüt-501
  aa. İcrai Suçlarda-501
  bb. Garantörsel İhmali Suçlarda-504
  cc. Yargıtay’ın Görüşü-506
  4. Suçun Tamamlanmamasının Failin Elinde Olmayan Engelleyici Sebeplerden Kaynaklanması-507
  C. Teşebbüste Ceza Miktarının Belirlenmesi-508
  D. Teşebbüs ile İlgili Bazı Meseleler-511
  E. Teşebbüse Elverişli Olmayan Suçlar-514
  1. Cezalandırmak İçin Kastın Aranmadığı Suçlar-515
  2. Suç Tiplerinin Yapısı Gereği Teşebbüse Elverişsizlik-516
  a. Neticesi Harekete Bitişik Suçlar-516
  b. İhmali Suçlar-516
  aa. Saf İhmali Suçlar-516
  bb. Garantörsel İhmali Suçlar-516
  F. Gönüllü Vazgeçme-517
  1. Gönüllü Vazgeçmenin Şartları-520
  a. Suçun Tamamlanmamış Olması-520
  b. Vazgeçmenin Gönüllü Olması-523
  2. Failin O Ana Kadar Tamamladığı Diğer Suçtan Cezalandırılması-528
  G. Etkin Pişmanlık-529
  H. İşlenemez Suç (Elverişsiz Teşebbüs)-531
  II. SUÇLULARIN ÇOKLUĞU-537
  A. Çok Failli Suçlar-537
  1. Genel Olarak-537
  2. Şartları-538
  B. İştirak-538
  1. Kavram-539
  2. İştirakin Şartları-541
  a. Birden Fazla Fail Tarafından Yapılan Birden Çok Hareket-542
  b. Hareketlerin Nedensellik Değeri Taşıması-548
  c. İştirak İradesi (Suça İştirak Kastı)-553
  aa. Genel Olarak-553
  bb. Yan Yana Faillik-556
  cc. İştirak İradesinin Önemi-556
  d. Bir Suçun İcrasına Başlanması-558
  e. Suçun Bütün Ortaklar İçin Aynı Olması-559
  3. Hukukumuzda İştirak Şekilleri-565
  a. Asli İştirak-566
  aa. Faillik-566
  aaa. Müşterek Faillik-567
  bbb. Dolaylı Faillik-573
  bb. Azmettirme-579
  aaa. Kavram-579
  bbb. Azmettirmenin Maddi ve Manevi Unsuru-580
  ccc. Azmettirmeye İlişkin Bazı Özel Durumlar-581
  ddd. Azmettirmenin Diğer İştirak Şekillerinden Farkları-584
  aaaa. Dolaylı Faillikten Farkı-584
  bbbb. Yardım Etmeden Farkı-584
  eee. Azmettirme Türleri-585
  fff. Garantörsel İhmali Suçlarda Azmettirme-586
  ggg. Azmettirmenin Cezası-587
  hhh. Azmettirenin Ortaya Çıkmasını Sağlama-588
  iii. Suç İşlemeye Tahrik Suçunda Azmettirme Nedeniyle Cezalandırılma Durumu-588
  b. Yardım Etme-589
  aa. Maddi Yardım-590
  bb. Manevi Yardım-591
  cc. Yardım Edenin Cezasının Tayini-593
  4. Nitelikli Hallerin Şeriklere Etkisi-593
  5. Kışkırtıcı Ajanın Cezai Sorumluluğu-595
  6. Gerçek Failin Tespit Edilememesinin Sonuçları-600
  III. SUÇLARIN İÇTİMAI-604
  A. Bileşik Suç-605
  1. Genel Bilgiler-606
  2. Bileşik Suçlarda Tartışılması Gereken Diğer Hususlar-610
  a. Bileşik Suçlarda Hareket-610
  b. Bileşik Suçlarda Amaç-610
  c. Bileşik Suç ve Teşebbüs-610
  d. Bileşik Suç ve İştirak-611
  e. Bileşik Suç ve Şikâyet-611
  f. Bileşik Suç ve Uzlaşma-611
  g. Aynı Fiilden Dolayı İki Kez Yargılama Olmaz İlkesi-611
  B. Zincirleme Suç-612
  1. Genel Açıklamalar-612
  2. Şartları-614
  a. Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi-614
  b. Birden Fazla Suçun Bir Tek Suç İşleme Kararıyla İşlenmesi-619
  c. Suçun Bir Kişiye Karşı İşlenmesi-623
  d. Suçların Değişik Zamanlarda İşlenmiş Olması-626
  e. Zincirleme Suçun Kabul Edilemeyeceği Suçlar-626
  3. Zincirleme Suç Kabulünün Sonuçları-627
  4. Zincirleme Suçlarda Teşebbüs ve İştirak İlişkisi-627
  a. Teşebbüs-627
  b. İştirak-628
  5. Tek Fiille Birden Fazla Kişiye Karşı Aynı Suçun İşlenmesi-628
  6. Zincirleme Suçlar ve Şikâyet, Zamanaşımı, Af, Yetkili Mahkeme, Uzlaşma ve Aynı Fiilden Dolayı İki Kez Yargılama Yapılamaması İlkesi-633
  a. Şikâyet-633
  b. Zamanaşımı-634
  c. Af-634
  d. Yetkili Mahkeme-634
  e. Uzlaşma-634
  f. Aynı Fiilden Dolayı İki Kez Yargılama Yapılamaması İlkesi-635
  C. Fikri İçtima-635
  1. Kavram-636
  2. Fikri İçtimanın Şartları-637
  a. Birden Fazla Farklı Suçun Oluşması-637
  b. Fiilin Tek Olması-639
  3. Fikri İçtima ve Teşebbüs, İştirak ve Diğer Özel Sorunlar-646
  a. Teşebbüs-646
  b. İştirak-646
  c. Şikâyet-646
  d. Af-647
  e. Zamanaşımı-647
  f. Yetkili ve Görevli Mahkeme-648
  D. Görünüşte İçtima-648
  1. Özel-Genel Norm İlişkisi-649
  2. Asli-Yardımcı Norm İlişkisi-650
  3. Tüketen-Tüketilen Norm İlişkisi-653
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  YAPTIRIM
  1. CEZALAR-661
  I. HAPİS CEZALARI-662
  A. Genel Olarak-662
  B. Kısa Süreli Hapis Cezasının Adli Para Cezası ve Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi-663
  1. Genel Açıklamalar-663
  2. Uygulama-665
  3. Taksirli Suçlarda Uygulama-668
  4. Çevirmenin Sonucu-668
  C. Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İnfazı-669
  D. Hapis Cezasının Ertelenmesi-669
  1. Şartları-671
  a. Mahkûmiyetin Cinsi ve Süresi-671
  b. Daha Önceden Mahkûmiyet Bulunmaması-672
  aa. Mahkûmiyet Sayılan Haller-672
  bb. Mahkûmiyet Sayılmayan Haller-673
  c. Mahkemenin Kanaati-674
  d. Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu’na Göre Erteleme-674
  2. Erteleme Kararı-674
  3. Ertelemenin Şarta Bağlanması-675
  4. Denetim Süresi-676
  5. Ertelemenin Sonucu-677
  6. Erteleme Kararının Düşmesi-677
  7. Erteleme Kararının Kamu Görevinden Yasaklanmaya Etkisi-678
  II. ADLİ PARA CEZASI-678
  A. Gün Para Cezası Sistemi-678
  B. Süre Tanınması, Taksit ve Ödememenin Sonuçları-680
  2. GÜVENLİK TEDBİRLERİ-683
  I. BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA-684
  A. Kavram-685
  B. Uygulanış Şekli ve Süresi-685
  1. Ceza Mahkûmiyetinin Kanuni Sonucu Olan Hak Yoksunluğu-686
  a. Kapsamı-686
  b. Şartları-687
  c. Süresi-688
  2. Hâkimin Zorunlu Olarak Hükmetmesiyle Ortaya Çıkan Hak Yoksunluğu-689
  a. Kapsamı-689
  b. Şartları-689
  c. Süresi-692
  3. Hâkimin Takdiren Hükmetmesiyle Ortaya Çıkan Hak Yoksunluğu-693
  a. Kapsamı-693
  b. Şartları-693
  c. Süresi-694
  II. MÜSADERE-694
  A. Tanım-695
  B. Müsaderenin Çeşitleri-695
  1. Eşya Müsaderesi-695
  a. Tanım-695
  b. Şartları-695
  c. Orantılılık Kuralı-696
  d. Kısmi Müsadere-697
  e. Suça İştirak Eden Kimsenin Payının Müsaderesi-698
  f. Zamanaşımı, Şikâyetten Vazgeçme, Sanığın Ölümü Hallerinde Müsadere-698
  g. Delillerin Müsaderesi-698
  h. Müsadere Kararı-699
  i. Özel Hükümler-699
  2. Kazanç Müsaderesi-699
  a. Genel Olarak-699
  b. Davanın Düşmesi Halinde Kazanç Müsaderesi Kararı Verilebilir mi?-701
  III. ÇOCUKLARA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ-702
  IV. AKIL HASTALARINA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ-703
  V. SUÇTA TEKERRÜR VE ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLULAR-704
  A. Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmasının Şartları-706
  1. Bir Ceza Mahkûmiyetinin Bulunması-706
  2. Yeni Bir Suçun İşlenmiş Olması-707
  3. Tekerrürde Süre-707
  B. Tekerrürün Sonuçları-708
  1. Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanması-708
  2. Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanması-710
  3. Seçimlik Cezada Hapis Cezasına Hükmolunması-711
  C. Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmayacağı Suçlar-711
  VI. TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-712
  VII. ALKOL VEYA UYUŞTURUCU BAĞIMLISI KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-713
  VIII. YABANCILARIN SINIR DIŞI EDİLMESİ-713
  3. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ-715
  I. CEZANIN BELİRLENMESİ-715
  A. Giriş-715
  B. Cezanın Somut Olarak Tayini-715
  1. Ceza Çeşidinin Seçilmesi-716
  2. Temel Ceza Miktarının Tayini-716
  a. Genel Olarak-716
  b. Temel Ceza Miktarını Belirleme Kriterleri-717
  c. Mükerrer Değerlendirme Yasağı-721
  II. CEZANIN HESAPLANMASI-722
  A. Giriş-722
  B. Cezaların Ölçü Birimi-722
  C. Yukarı ve Aşağı Sınırların Aşılmaması-724
  D. Ceza Miktarının Hesaplanmasında Sıra-725
  III. TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ-727
  IV. MAHSUP-730
  A. Genel Açıklamalar-730
  B. Adli Para Cezalarında, Adli Kontrolde, Denetimli Serbestlikte ve Diğer Özel Durumlarda Mahsup-732
  V. CEZALARIN İÇTİMAI-733
  4. DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN SEBEPLER-734
  I. ÖLÜM-735
  A. Sanığın Ölümü-735
  B. Hükümlünün Ölümü-736
  C. Mağdurun Ölümü-736
  II. AF-736
  A. Genel Af-737
  B. Özel Af (TCK 65/2, 3; AY 104)-738
  1. TBMM’nin Özel Af Yetkisi-738
  2. Cumhurbaşkanının Özel Af Yetkisi-738
  III. BELİRLİ BİR SÜRENİN GEÇMESİ (ZAMANAŞIMI)-739
  A. Dava Zamanaşımı-740
  1. Kavram-740
  2. Zamanaşımı Sürelerinde Esas Alınacak Ceza-741
  3. Zamanaşımının Başlangıcı-741
  a. Tamamlanmış Suçlarda-741
  b. Teşebbüs Derecesinde Kalan Suçlarda-742
  c. Kesintisiz ve Zincirleme Suçlarda-742
  d. Objektif Cezalandırılabilme Şartları İçeren Suçlarda-742
  e. On Sekiz Yaşından Küçüklere Karşı İşlenen Suçlarda-742
  f. Birden Çok Evlilik ve Hileli Evlenme Suçlarında-742
  g. İftira Suçunda-742
  h. Uyarlama Yargılamasında Dava Zamanaşımı-743
  ı. Zamanaşımının Başlangıcında Esas Alınacak Gün-743
  4. Dava Zamanaşımı Süreleri-743
  5. Dava Zamanaşımının Engelleri-743
  a. Dava Zamanaşımının Durması-744
  aa. Durma Sebepleri-744
  bb. Durmanın Etkileri-746
  b. Dava Zamanaşımının Kesilmesi-746
  aa. Kesilme Sebepleri-746
  bb. Kesilmenin Sonuçları-747
  6. Dava Zamanaşımının Sonuçları-748
  B. Ceza Zamanaşımı-748
  1. Kavram-748
  2. Süreler-749
  3. Başlangıç-749
  4. Ceza Zamanaşımı Engelleri-750
  5. Ceza Zamanaşımının Sonuçları-750
  C. Kabahatlerde Zamanaşımı-751
  1. Soruşturma Zamanaşımı-751
  2. Yerine Getirme Zamanaşımı-751
  IV. ŞİKÂYETTEN VAZGEÇME-752
  V. ÖN ÖDEME-752
  5. KOŞULLU SALIVERİLME-755
  I. TANIM-755
  II. ŞARTLARI-755
  A. Cezanın Bir Kısmının İnfaz Edilmiş Olması-756
  B. Hükümlünün Kurumda İyi Hal Göstermesi-757
  III. USUL-757
  A. Talep ve Merci-757
  B. Denetim Süresi-757
  C. Kararın Geri Alınması-758
  6. ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ-759
  7. YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ-761
  KAYNAKÇA-771
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  211,66 TL23,32 TL
  37,77 TL23,32 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  211,66 TL23,32 TL
  37,77 TL23,32 TL

  Yorum Yap

  Not: HTML'e dönüştürülmez!
      Kötü           İyi

  Toptan kitap almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanınız.
  Bu ürün 858 defa
  görüntülenmiştir.
  100 TL ve üzerine
  Kargo Bedava!

  % 22

  İNDİRİM

  29,90 TL
  23,32 TL

  ORİJİNAL ÜRÜN

  Kitabın yirminci baskısıyla okuyucuların karşısındayım. Ülkemiz bakımından çok kısa sayılabilecek bir sürede bu kitabın yirminci baskıya ulaşmasından duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu çalışma hiç bir zaman eser olduğunu iddia etmediğim, daha çok öğrenciye hitap eden bir kitap niteliğinde olduğundan, özellikle öğrencilerin büyük ilgisini gördü.... Tamamını Oku

  Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler Şerhi

  Konu Başlıkları Temel İlkeler ve Tanımlar  Kanunun Uygulama Alanı  Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği Kast ve Taksir  Ce..

  125,00 TL 112,50 TL

  Uluslararası Boyutuyla Rüşvet Suçu

  Yolsuzluk ibaresi, bir ceza hukuku kavramı değildir. Ceza hukuku literatüründe yolsuzluk kavramından söz edilmez ve bu adla anılan belli bir suç tanım..

  28,00 TL 22,40 TL

  Altın Seri Ceza Hukuku Genel Hükümler – Özel Hükümler – Ceza Muhakemesi Hukuku

  Daha önce üç baskısı yapılan Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, iki baskısı yapılan Ceza Muhakemesi Hukuku ve ilk baskısı yayınlanmış olan Türk Ceza Huk..

  60,00 TL 42,00 TL

  Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (Ciltli)

  İncelemede; dünden bugüne hukuk, ceza hukuku bilimi, temel kaynaklar, Cumhuriyetinin eseri hukuk, ceza hukuk bilimi ve uygulamaları göz önünde tutular..

  60,00 TL 57,00 TL

  Ceza Hukukunda Fiil Üzerinde Hata

  Konu BaşlıklarıCeza Hukukunda Hata Kavramı, Çeşitleri ve Kavramın GelişimiFiili Üzerinde Hatanın Ceza Sorumluluğuna EtkisiCeza Kanunlarında Başka Kanu..

  17,50 TL 15,75 TL

  Ceza Adalet Sistemi Mevzuatı

  Ceza Adalet Sistemi, birbiri ile bağlantılı unsurlardan meydana gelmiş olan bir bütündür. Sistemin unsurları insan haklarına dayanan evrensel hukuk ku..

  35,00 TL 31,50 TL

  Etiketler: Ceza Hukuku Genel Hükümler, Hakan Hakeri, Ceza Hukuku - Genel, Adalet Yayınevi, 9786053001676

  Güncel İçerik

  Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

  Güvenli Alışveriş

  SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

  3D Security

  Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

  Müşteri Destek

  Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.