Adalet Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı

-20% Adalet Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı
Ödemelerinizi; Kredi Kartı, Havale-EFT, PTT Posta Çeki ile ya da Kapıda Ödeme olarak yapabilirsiniz.
Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Yazar
 • Komisyon
 • Çevirmen
 • ISBN
 • 9786053000266
 • Ebat
 • 90 x 130
 • Yıl
 • 2016
 • Sayfa Sayısı
 • 848
 • ##BİRİNCİ BÖLÜM

  ## Anayasanın İlgili Hükümleri

  ## 2709 T. C. Anayasası (İlgili Hükümleri) / : / 2709 / 3

  ## İKİNCİ BÖLÜM

  ## Milletlerarası Hukukla İlgili Temel Mevzuat

  ## Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku

  ## Hakkında Kanun / : / 5718 / 13

  ## Milletlerarası Tahkim Kanunu / : / 4686 / 35

  ## Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Yön ve Kapsamına Dair Kanun / : / 5717 / 57

  ## Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda 

  ## Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde 

  ## Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun / : / 4501 / 67

  ## Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanun / : / 244 / 71

  ## Cezaî Konularda Uluslararası İşbirliği Kanunu / : / 6706 / 77

  ## Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ / : / - / 101

  ## Hukuki Konularda Uluslararası Adli Yardımlaşma Taleplerine Uygulanacak Esaslar / : / - / 105

  ## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  ## Bazı Teşkilat Kanunları ve

  ## Milletlerarası Hukuk Alanı ile İlgili Mevzuat

  ## D-8 Uluslararası İcra Direktörlüğünün Türkiye’de Yararlanacağı Ayrıcalıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun / : / 4528 / 129

  ## Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

  ## Hakkında Kanun Hükmünde Kararname / : / 634 / 131

  ## Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanunu / : / 4847 / 153

  ## Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve 

  ## Görevleri Hakkında Kanun / : / 4457 / 157 / 

  ## Karasuları Kanunu / : / 2674 / 177

  ## Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 

  ## Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 

  ## Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun / : / 4490 / 179

  ## Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San’at ve Ticaret Hakkında Kanun / : / 815 / 187

  ## Türk Sivil Savacılık Kanunu / : / 2920 / 191

  ## Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun / : / 4586 / 239

  ## Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri

  ## Kanunu / : / 2565 / 247

  ## DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  ## Vatandaşlık ve Yabancılık ile İlgili Mevzuat

  ## Türk Vatandaşlığı Kanunu / : / 5901 / 269

  ## Pasaport Kanunu / : / 5682 / 285

  ## İskân Kanunu / : / 5543 / 303

  ## Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu / : / 6458 / 333

  ## Uluslararası İşgücü Kanunu / : / 6735 / 411

  ## Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve

  ## Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, 

  ## Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun / : / 2527 / 433

  ## Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun / : / 5978 / 437

  ## Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun / : / 3335 / 463

  ## Hilafetin İlgasına ve Hanedanı Osmaniyenin

  ## Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine 

  ## Çıkarılmasına Dair Kanun / : / 431 / 465

  ## İkamet Mukavelenamesi Aktedilmeyen Devletlerle Yapılacak Muvakkat Mukavelename Hakkında Kanun / : / 1868 / 469

  ## Ecanibin Hakkı İstimlaki Kanununun Birinci

  ## Maddesinde İstisna Olunan Eşhasın Emlak

  ## ve Arazisine Mahsus Kanun / : / - / 471

  ## Hudutları Dahilinde Tebaamızın Emlakine Vaziyet Eden Devletlerin Türkiye’deki Tebaaları Emlakine Karşı Mukabelei Bilmisil Tedabiri İttihazı H. K. / : / 1062 / 473

  ## Ecnebi Devletlere Ankara’da Sefarethane ve 

  ## Konsoloshane İnşa Etmek Üzere Meccanen

  ## Arsa Tahsisi Hakkında Kanun / : / 6593 / 475

  ## BEŞİNCİ BÖLÜM

  ## Dış Ticaret ve Yabancı Şirketlerle İlgili Mevzuat

  ## Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasim Şirketlerle Ecnebi Sigorta Şirketleri Hakkında Kanunu Muvakkat / : / - / 479

  ## Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun / : / 2976 / 485

  ## İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi H. Kanun / : / 3577 / 487

  ## Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu / : / 4875 / 497

  ## Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında K. / : / 1567 / 503

  ## Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında

  ## 32 Sayılı Karar / : / / 511

  ## Euro’nun Hukukî Araçlara Etkisi ile Akaryakıt

  ## Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun / : / 4538 / 531

  ## Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu / : / 3226 / 535

  ## Serbest Bölgeler Kanunu / : / 3218 / 569

  ## Turizmi Teşvik Kanunu / : / 2634 / 579

  ## Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında K. / : / 5086 / 607

  ## ALTINCI BÖLÜM

  ## İlgili Hükümler

  ## Hukuk Muhakemeleri Kanunu / : / 6100 / 611

  ## Ceza Muhakemesi Kanunu / : / 5271 / 639

  ## Harçlar Kanunu / : / 492 / 647

  ## Tebligat Kanunu / : / 7201 / 661

  ## Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik / : / - / 665

  ## Türk Medenî Kanunu / : / 4721 / 673

  ## Nüfus Hizmetleri Kanunu / : / 5490 / 679

  ## Evlendirme Yönetmeliği / : / / 689

  ## Tapu Kanunu / : / 2644 / 697

  ## Köy Kanunu / : / 442 / 701

  ## Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu / : / 2911 / 703

  ## Dernekler Kanunu / : / 5253 / 705

  ## Basın Kanunu / : / 5187 / 707

  ## Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu / : / 5846 / 711

  ## Türk Ticaret Kanunu / : / 6762 / 715

  ## Türk Borçlar Kanunu / : / 818 / 735

  ## Bankacılık Kanunu / : / 5411 / 739

  ## Sigortacılık Kanunu / : / 5684 / 747

  ## Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu / : / 5510 / 753

  ## Deniz İş Kanunu / : / 854 / 779

  ## Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu / : / 6356 / 781

  ## İş Mahkemeleri Kanunu / : / 5521 / 783

  ## Türk Ceza Kanunu / : / 5237 / 785

  ## Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine

  ## Dair Kanun / : / 4208 / 801

  ## Patent Haklarının Korunması Hakkında 

  ## Kanun Hükmünde Kararname / : / 551 / 805

  ## Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında

  ## Kanun Hükmünde Kararname / : / 554 / 813

  ## Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında 

  ## Kanun Hükmünde Kararname / : / 555 / 821

  ## Markaların Korunması Hakkında 

  ## Kanun Hükmünde Kararname / : / 556 / 827

  ## Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun / : / 3071 / 833

  ## Bilgi Edinme Hakkı Kanunu / : / 4982 / 835

  ## Elektronik Haberleşme Kanunu / : / 5809 / 837


  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  26,40 TL12,80 TL
  34,27 TL12,80 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  26,40 TL12,80 TL
  34,27 TL12,80 TL

  Yorum Yap

  Not: HTML'e dönüştürülmez!
      Kötü           İyi

  Toptan kitap almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanınız.
  Bu ürün 369 defa
  görüntülenmiştir.
  100 TL ve üzerine
  Kargo Bedava!
  İlgili Kategoriler:

  * Cep Kanun Kitapları

  % 20

  İNDİRİM

  16,00 TL
  12,80 TL

  ORİJİNAL ÜRÜN

  ##BİRİNCİ BÖLÜM## Anayasanın İlgili Hükümleri## 2709 T. C. Anayasası (İlgili Hükümleri) / : / 2709 / 3## İKİNCİ BÖLÜM## Milletlerarası Hukukla İlgili Temel Mevzuat## Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku## Hakkında Kanun / : / 5718 / 13## Milletlerarası Tahkim Kanunu / : / 4686 / 35## Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Yön ve Kapsamına Dair Kanun / : / 5717 /... Tamamını Oku

  Basın Kanunu 2017 Cep Kanunları Serisi (39)

  *Matbaalar Kanunu *TRT Kanunu *Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu *Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun *İnternet Ortamında Yapılan Yayınları..

  8,00 TL 7,20 TL

  Vergi Kanunları

  Kanun Adı-Kanun No-SayfaGelir Vergisi Kanunu: 193-1Kurumlar Vergisi Kanunu: 5520-163Vergi Usul Kanunu: 213-231Katma Değer Vergisi Kanunu: 3065-431Özel..

  18,50 TL 14,80 TL

  Karşılaştırmalı Türk Ticaret Kanunu (Ciltli)

  Temel Mevzuat Dizisi’nin 3. kitabı olan Türk Ticaret Kanunu en son değişikliklere göre hazırlanmıştır. Kitapta, Karşılaştırmalı Eski – Yeni Kanun Metn..

  21,50 TL 18,28 TL

  Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Ciltli)

  Temel Mevzuat Dizisi’nin 2. kitabı olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu en son değişikliklere göre hazırlanmıştır. Kitapta, Karşılaştırmalı Eski – Yeni Kanu..

  11,50 TL 9,78 TL

  Güncel Polis Mevzuatı

  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası-2709  Yeni/Eski Türk Ceza Kanunu Karşılaştırma Tablosu-5237/765  Eski/Yeni Türk Ceza Kanunu Karşılaştırma Tablosu-765/..

  22,00 TL 17,60 TL

  T.C Anayasası TCK CMK CGTİK ve İlgili Mevzuat Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları

  Madde AtıflarıYürürlükten Kalkan ve Değişen HükümlerGörevli MahkemelerUzlaşma Kapsamındaki SuçlarÖnödeme Kapsamındaki SuçlarİçindekilerKanun No-SayfaT..

  22,00 TL 17,60 TL

  Etiketler: Adalet Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı, Komisyon, Cep Kanun Kitapları, Adalet Yayınevi, 9786053000266

  Güncel İçerik

  Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

  Güvenli Alışveriş

  SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

  3D Security

  Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

  Müşteri Destek

  Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.