Adalet Yayınevi

Göster:
Sırala:

Eşler Arasındaki Yasal Mal Rejimine Karşı Alacaklıları Koruyucu Düzenlemeler

Çalışmamızın temel amacı, eşler arasındaki yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejiminin, eşlerin alacaklılarına etkilerinin ve alacaklıla..

65,00 TL 52,00 TL

İdari Yargı İçin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Uygulama Rehberi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile bu sözleşmeye ek protokollerle düzenlenen temel hak ve özgürlüklere ilişkin düzenlemeler 2004 yılında Anayasamızın..

90,00 TL 72,00 TL

Ceza Hukukunda Zamanaşımı

“Ceza Hukukunda Zamanaşımı” başlıklı çalışmamızın esasını, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Aralık 2010’da, Prof. Dr. Mehmet Emin AR..

58,00 TL 46,40 TL

Milletlerarası Ticari Sözleşmelerin Müzakeresi ve Hazırlanması

Çalışmanın ortaya çıkmasında her şeyden önce tezimi defalarca ve titizlikle okuyan, düzelten, çalışmanın daha iyiye doğru ilerlemesi için beni yönlend..

98,00 TL 78,40 TL

Hukuk Davalarında Hüküm Kurma Esasları ve Gerekçe

Önsöz ve Tanıtım Metni:Hukuk mahkemelerinde hüküm yargılamanın nihai belgesidir. Yargılamanın özeti ve sonucunu içeren bu nihai belge ile yapılan yarg..

170,00 TL 136,00 TL

Buğday Damlası

Yunus Emre öğüde uyar ve Hacı Bektaş’tan buğday ister. Buğday mı istersin ilim mi sorusunu en nihayetinde, ilim, irfan diyerek yanıtlar.Buğday ters yü..

14,50 TL 11,60 TL

Pratik Ceza Muhakemesi Kanunu Açıklamalı

Türk Ceza Kanunu Pratik Kitap ve Özel Ceza Yasaları Pratik Kitap’tan sonra Ceza Muhakemesi Kanunu Pratik Kitap ile birlikteyiz. Böylece Ceza Hukuku al..

98,00 TL 78,40 TL

Belediye Gelirleri (2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Çerçevesinde)

Yerel yönetimler; belli bir coğrafi alanda(kent, köy, il vb.) yaşayan yerel topluluğun bireylerine, bir arada yaşamak nedeniyle kendilerini en çok ilg..

89,00 TL 71,20 TL

İcra ve İflas Hukuku Esasları

İcra Teşkilâtı, Takip YollarıMenfi Tespit ve İstirdat Davalarıİhtiyatî Haciz, Takipli ve Takipsiz İflâsİflâsın Ertelenmesi, KonkordatoSermaye Şirketle..

69,00 TL 55,20 TL

Kendi Kaderini Tayin ve Kosova

" Dünya, 20. yüzyılda ve günümüzde, Avrupa’da birbirine zıt iki gelişmeye birden sahne olmuştur ve olmaktadır. Bir yanda uluslararası anlaşmalarla sın..

58,00 TL 46,40 TL

Uygulamada Sigorta Hukuku (2 Cilt)

6102 s. TTK'daki Değişiklikler İşlenmiş İçtihatlıKitabı yazmaya başlamadan önce bu konuda kaynakların çok olmasına karşın uygulamada biz hukukçuların,..

340,00 TL 272,00 TL

Tam Yargı Davalarında Maddi Tazminat

Anayasamızda idarenin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan zararların, idare tarafından karşılanacağı ilke olarak belirlenmiş ve güvence altına alınmışt..

68,00 TL 54,40 TL

Türk Pozitif Hukuku'nda ve Avrupa İnsan Hakları Hukuku'nda Özgürlük ve Güvenlik Hakkı

Özgürlük ve güvenlik hakkının sınırlandırılabilmesi insan hakları hukuku belgelerinde bazı ölçütlere bağlanmıştır. Bahsi geçen sınırlandırma ölçütleri..

39,00 TL 31,20 TL

Milletlerarası Usul Hukuku Ders Kitabı

Milletlerarası özel hukuk uyuşmazlıklarında uygulanacak hukukun tespitinden önce yargılamayla ilgili hususlar gelir. Bu hususlar milletlerarası usul h..

27,00 TL 21,60 TL

Alman Bilişim Hukuku

Çalışmada, kurucu devletlerinden biri olan ve Türk Hukuk Sistemi'nin de etkilendiği, Alman Hukuku'nun Bilişim Hukuku alanının belirlenmesi, tanımlanma..

48,00 TL 38,40 TL

Türk Anayasa Hukuku 16 Nisan 2017 Tarihindeki Halkoylamasıyla Kabul Edilen Anayasa Değişikliğine Göre

16 Nisan 2017 Tarihli halkoylaması ile kabul edilen 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk Anayasa Hu..

30,00 TL 24,00 TL

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü ve Türkiye Örneği

Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Ekseninde Toplantı ve Gösteri Yürüyü..

33,00 TL 26,40 TL

Roma Hukuku'nda Crimen Kavramı

Çalışmanın birinci bölümünde öncelikle Roma'da crimen kavramı ve crimen'in delictum ile ilişkisine değinilmiş. Sonrasında Roma Ceza Yargılama Hukuku i..

40,00 TL 32,00 TL

Türk Anonim Şirketler Hukukunda Kayıtlı Sermaye Sistemi

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile birlikte ticaret hukukunun özellikle şirketler hukuku alanında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda şirke..

62,00 TL 49,60 TL

İnternet Sitelerine Erişimin Engellenmesi ve İfade Hürriyeti

Bu çalışmanın amacı, İnternet sitelerine erişimin engellenmesini teknik ve hukuki boyutlarıyla ortaya koymak ve erişim engellemenin ifade hürriyetine ..

68,00 TL 54,40 TL

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Çalışmada, tıbbi müdahale, malpraktis ve hekimin sorumluluğu kavramları, hekimin mesleki faaliyeti kapsamında kendisine yöneltilen taleplerden hangile..

48,00 TL 38,40 TL

Zorunlu Sigortalarda Güvence Hesabı

1993 Yılında başladığım serbest avukatlık faaliyeti serüvenimin dönüm noktası; 2000 yılında Sigorta Hukuku’na ilişkin davaları almaya başlamam oldu. O..

45,00 TL 36,00 TL

Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi

Vergi olgusu insanoğlunun tarih sahnesine çıkışı kadar eski olan savaşlar çıkaran kralları tahttan indiren finansal bir fenomen ekonomik bir karmaşadı..

40,00 TL 32,00 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.