sağlam bahis siteleri

Adalet Yayınevi

Göster:
Sırala:
Türk ve Avrupa Hukukunda Temel Hak Boyutuyla Adil Yargılanma Hakkı -20%

Türk ve Avrupa Hukukunda Temel Hak Boyutuyla Adil Yargılanma Hakkı

İnsan hakları ve hukuk devleti insanlığın uzun yıllar süren adalet, özgürlük ve eşitlik mücadelesi sayesinde elde edilmiştir. Bu değerlerin yargılama ..

35,00 TL 28,00 TL

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Kira Sözleşmesinde Alt Kira ve Kira Hakkının Devri -20%

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Kira Sözleşmesinde Alt Kira ve Kira Hakkının Devri

Tez konusu olan Kira Sözleşmesinde Alt Kira ve Kira Hakkının Devrine ilişkin düzenlemeler, Türk Borçlar Kanunu’nun 322 ve 336. maddelerinde düzenlenmi..

42,00 TL 33,60 TL

20 Soruda Türkiye De Temel Vergi Hukuku -20%

20 Soruda Türkiye De Temel Vergi Hukuku

Vergilendirmeye ilişkin genel algı, vergiyle ilgili kuralların karışık ve teknik oldukları, dolayısıyla anlaşılmalarının zor olduğu şeklindedir. Bu ki..

15,00 TL 12,00 TL

Sermaye Piyasası Kanununda Manipülasyon Suçu -20%

Sermaye Piyasası Kanununda Manipülasyon Suçu

Finansal piyasaların hacminin zamanla büyümesi ve piyasada faaliyet gösteren tasarrufçuların elde ettiği getirilerin cazip olması, manipülatif faaliye..

43,00 TL 34,40 TL

Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarında İçtihat İstikrarsızlığı -20%

Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarında İçtihat İstikrarsızlığı

İÇİNDEKİLER-VIIKISALTMALAR-XIGİRİŞ-1BİRİNCİ BÖLÜMİÇTİHAT HUKUKU, EMSAL KARAR veEMSAL KARARIN HUKUKİ DEĞERİI. KARAR VERİRKEN GEÇMİŞTEN YARARLANMA VE EM..

48,00 TL 38,40 TL

Finansal Kiralama Leasıng Sözleşmesi -20%

Finansal Kiralama Leasıng Sözleşmesi

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra yeni Kanunla ilgili kitap olarak yazılmış ilk ..

130,00 TL 104,00 TL

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Gecikme Tazminatı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Kira Tazminatı -20%

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Gecikme Tazminatı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Kira Tazminatı

Hukukçular ve Bilirkişiler için;6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu6502 sayılı Tüketic..

110,00 TL 88,00 TL

Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri -20%

Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri

Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri adlı bu eser, 2009 yılından beri lisans dersleri için tutulan ders notlarından meydana gelmiştir. Tartışmalı konu..

60,00 TL 48,00 TL

Almanya Federal Meclisi Nin 1915 Olaylarına İlişkin 02. 06. 2016 Tarihli Kararı ve Söz Konusu Karar Hakkında Almanya Federal Anayasa Mahkemesi Tarafından Verilen Hükmün Değerlendirilmesi -20%

Almanya Federal Meclisi Nin 1915 Olaylarına İlişkin 02. 06. 2016 Tarihli Kararı ve Söz Konusu Karar Hakkında Almanya Federal Anayasa Mahkemesi Tarafından Verilen Hükmün Değerlendirilmesi

Das Urteil Vom 02. 06. 2016 Des Deutschen Bundesrats Betreffend Die Ereignisse Vom 1915 Und Diesbezügliche Bewertung Des Getroffenen Beschlusses Des D..

23,00 TL 18,40 TL

Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersleri -20%

Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersleri

Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersleri adlı bu eser, 2009 yılından beri lisans dersleri için tutulan ders notlarından meydana gelmiştir. Bu süre zarfında ..

60,00 TL 48,00 TL

Ceza Hukuku Genel Hükümler Derleri -20%

Ceza Hukuku Genel Hükümler Derleri

Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersleri adlı bu eser, 2009 yılından beri lisans dersleri için tutulan ders notlarından meydana gelmiştir. Bu süre zarfında..

60,00 TL 48,00 TL

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin İşi Teslim Borcu Ve Temerrüdü -20%

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin İşi Teslim Borcu Ve Temerrüdü

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Teslim Borcu ve Temerrüt adını taşıyan bu çalışmada, öncelikle kat karşılığı inşaat sözleşmesinin un..

48,00 TL 38,40 TL

NEFRET VE AYRIMCILIK SUÇU -20%

NEFRET VE AYRIMCILIK SUÇU

İnsanlık tarihi kadar eski bir uygulama olan ayrımcılık, 20. yüzyıl itibariyle insan hakları hukukunun önemli konularından biri olmuştur. Birçok ulusl..

38,00 TL 30,40 TL

Türk Borçlar Hukukunda Muvazaa -20%

Türk Borçlar Hukukunda Muvazaa

Çalışmanın konusunu oluşturan muvazaa, kişilerin gerçek niyetlerini gizleme arzusunun hukuk alanına yansıması sonucunda ortaya çıkmış bir müessesedir...

74,00 TL 59,20 TL

İrtikap Suçu -20%

İrtikap Suçu

Öğreti ve Uygulamada Yer Alan Tüm Görüşler veYargı Kararları Işığında Anlatımİrtikâp - Rüşvet - Zimmet - Yağma - Dolandırıcılık -Görevi Kötüye Kullanm..

68,00 TL 54,40 TL

Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları Cevaplı ve Cevapsız -20%

Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları Cevaplı ve Cevapsız

Ticari İşletme HukukuŞirketler HukukuKıymetli Evrak HukukuTaşıma HukukuDeniz TicaretiSigorta HukukuHukuk eğitiminin vazgeçilmezi olan pratik çalışmala..

32,50 TL 26,00 TL

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Temelinde İşyerinde İfade Özgürlüğü -20%

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Temelinde İşyerinde İfade Özgürlüğü

Temel hak ve özgürlüklerin evrensel niteliğinin, insan onurunun korunması ve geliştirilmesinin günümüzde tartışmasız kabulü ile birlikte, ulusal hukuk..

65,00 TL 52,00 TL

İdare ve İdari Yargı Mevzuatı Anayasa İle İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukukunun Temel Kanunları -20%

İdare ve İdari Yargı Mevzuatı Anayasa İle İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukukunun Temel Kanunları

Kamu hukukunun bir dalı olan idare hukukuna ilişkin kanunların toplu olarak yer aldığı çalışmaların çok olmadığı bilinen bir gerçektir. Ayrıca özellik..

45,00 TL 36,00 TL

Medeni Usul Hukukunda Davaların Yığılması -Objektif Dava Birleşmesi -20%

Medeni Usul Hukukunda Davaların Yığılması -Objektif Dava Birleşmesi

Objektif dava birleşmesi, bizatihi isminden de anlaşılabileceği gibi, tek bir yargılamada birden çok davanın birleşmesidir. Bu ifade, tarafların farkl..

110,00 TL 88,00 TL

Türk Zeka Oyunları 1 - Köçürme Mangala -30%

Türk Zeka Oyunları 1 - Köçürme Mangala

Elinizdeki eser, seviyesi satranca yakın bir zeka oyunu olan Köçürme oyunu hakkındadır. Türkiye'de Mangala adıyla da bilinen Köçürme oyunu, Türkler ta..

16,00 TL 11,20 TL

Detaylı Arama

İhtiyacınız olan kitabı daha kolay bulabilmeniz için önce aradığınız kitabın kategorisini seçin. Ve istediğiniz zaman "Kitapları Getir" düğmesine tıklayarak kitapları listeleyin.


Listelediğiniz ekranda "Gelişmiş Filtrelemeyi" kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.