Adalet Yayınevi

Göster:
Sırala:
İhtiyati Tedbir Dilekçe, Karar ve Duruşma Örnekleri -20%

İhtiyati Tedbir Dilekçe, Karar ve Duruşma Örnekleri

6100 sayılı HMK'ya göre Hazırlanmış Açıklamalı, Örnekli, İçtihatlı, Uygulamaya Yönelik"Hukuk uygulamasının en önemli ve en sorunlu alanlarından biri d..

68,00 TL 54,40 TL

Hava Hukuku Sempozyumu 15 Aralık 2016 Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi -20%

Hava Hukuku Sempozyumu 15 Aralık 2016 Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hava hukuku iç hukuk ile uluslararası hukukun kesişme noktalarından birisi olmasının yanı sıra çeşitli yönleriyle hem özel hukuku hem de kamu hukukunu..

18,00 TL 14,40 TL

On Parmak Metodu ile Standart Türk Klavyesi F (fe) -20%

On Parmak Metodu ile Standart Türk Klavyesi F (fe)

Türkçe, dünyanın en geniş coğrafi alanına yayılmış, en eski ve en zengin dillerinden bir tanesidir. Dil sorunlarının en tehlikelisi ise, yabancı dille..

24,00 TL 19,20 TL

Kamu Hukukuna Kaynaklık Eden Temel Kanunlar -20%

Kamu Hukukuna Kaynaklık Eden Temel Kanunlar

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasıİdari Yargılama Usulü KanunuTürk Ceza KanunuCeza Muhakemesi KanunuCeza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında KanunKab..

29,50 TL 23,60 TL

Uygulama ve Örneklerle İflas Erteleme Davaları -20%

Uygulama ve Örneklerle İflas Erteleme Davaları

İflasın ertelenmesi, borca batık durumda bulunan somut öngörüler içeren, ciddi ve inandırıcı bir iyileştirme projesi çerçevesinde bu durumdan kurtulma..

70,00 TL 56,00 TL

Kamulaştırma Davalarında Pratik Uygulamalar -20%

Kamulaştırma Davalarında Pratik Uygulamalar

Alışkanlıklar bizi hayata bağlar. Bir kez yazma alışkanlığıma kapılan insan artık istese de duramaz. Çünkü artık yazdıkça, paylaşmanın dayanılmaz zevk..

75,00 TL 60,00 TL

Ticari Davalar ve Cezai Şart -20%

Ticari Davalar ve Cezai Şart

Yüksek yargı kararlarıGörevYetkiİspatBilirkişilikTemerrütZaman aşımıFahiş cezai şart(6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,..

38,00 TL 30,40 TL

Noterlik Rehberi -20%

Noterlik Rehberi

Zarar gören, zararla eylem arasında uygun illiyet bağı bulunduğunu kanıtladığı takdirde, noter ortaya çıkan zarardan sorumludur.· Tazminat ve idari so..

63,00 TL 50,40 TL

İçtihatlı Özel Ceza Kanunları -20%

İçtihatlı Özel Ceza Kanunları

Hukuk Fakültelerinde Türk Ceza Kanunu genel hükümler ve özel hükümler olmak üzere ayrıntılı şekilde okutulduğu halde, toplum hayatında önemli bir yeri..

198,00 TL 158,40 TL

Karşılaştırmalı Hukukta Kişisel Verilerin Korunması -20%

Karşılaştırmalı Hukukta Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin korunması basılı ortamlarda olduğu gibi elektronik ortamlarda da giderek daha fazla önemini artırmaktadır. Elektronik ortamlarda kiş..

48,00 TL 38,40 TL

Avukat Serdar Özersin'e Armağan -20%

Avukat Serdar Özersin'e Armağan

BİRİNCİ ÖNSÖZKADER DEYİN, ALIN YAZISI DEYİN, HAYAT İŞTE BU DEYİNYaşamlarının baharında ani gelen bir trafik kazası ve sabahın karanlığında alıp götürd..

110,00 TL 88,00 TL

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Cezai Şart ve Kira Tazminatı -20%

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Cezai Şart ve Kira Tazminatı

Konut ihtiyacının karşılanması insan için zaruridir. Bu ihtiyaç birçok sözleşme türünün ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Kat karşılığı inşaat sözleşme..

68,00 TL 54,40 TL

Ceza Hukukuna Giriş Genel Hükümler -20%

Ceza Hukukuna Giriş Genel Hükümler

Ceza hukuku, hukuk sisteminin ayrılmaz ve önemli bir parçasıdır. Ceza hukuku, niteliğinin bir gereği olarak katıksız bir kamu hukukudur. Zîrâ, cezalan..

23,50 TL 18,80 TL

Arabuluculuk Faaliyeti ve Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri -20%

Arabuluculuk Faaliyeti ve Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri

(Zorunlu Arabuluculuk ile İlgili İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı İşlenmiştir)Uyuşmazlıklar, farklılıklarımızın ve toplumsal etkileşimin doğal bir sonuc..

78,00 TL 62,40 TL

Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme Suçu -20%

Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun 85 inci maddesinin 1 inci fıkrasında taksirle ölüme sebebiyet verme suçu düzenlenmiştir. Taksirin tanımı ise 22 nci maddede yapıl..

58,00 TL 46,40 TL

Genel Kolluk (Polis - Jandarma - S.Güvenlik) Disiplin Hükümleri 682 s. Kanun Hükmünde Kararname -20%

Genel Kolluk (Polis - Jandarma - S.Güvenlik) Disiplin Hükümleri 682 s. Kanun Hükmünde Kararname

w Genel Kolluk Hakkındaki Yorumlu, Gerekçeli, İçtihatlı İlk ve Tek Metinw Madde/Konu Altında İlgili Mevzuat ve Emsal Danıştay Kararları Ekliw Mülga ET..

115,00 TL 92,00 TL

Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama Suçları (TCK m. 216) -20%

Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama Suçları (TCK m. 216)

Toplumsal yaşam içerisinde, bir takım özelliklere sahip toplulukların yahut bu topluluklara üye olan kimselerin, söz konusu özellikleri nedeniyle bir ..

85,00 TL 68,00 TL

Eşler Arasındaki Yasal Mal Rejimine Karşı Alacaklıları Koruyucu Düzenlemeler -20%

Eşler Arasındaki Yasal Mal Rejimine Karşı Alacaklıları Koruyucu Düzenlemeler

Çalışmamızın temel amacı, eşler arasındaki yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejiminin, eşlerin alacaklılarına etkilerinin ve alacaklıla..

65,00 TL 52,00 TL

İdari Yargı İçin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Uygulama Rehberi -20%

İdari Yargı İçin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Uygulama Rehberi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile bu sözleşmeye ek protokollerle düzenlenen temel hak ve özgürlüklere ilişkin düzenlemeler 2004 yılında Anayasamızın..

90,00 TL 72,00 TL

Ceza Hukukunda Zamanaşımı -20%

Ceza Hukukunda Zamanaşımı

“Ceza Hukukunda Zamanaşımı” başlıklı çalışmamızın esasını, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Aralık 2010’da, Prof. Dr. Mehmet Emin AR..

58,00 TL 46,40 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.