sağlam bahis siteleri

Adalet Yayınevi

Göster:
Sırala:
Faizin Tefecilik Suçu Bakımından Değerlendirilmesi -20%

Faizin Tefecilik Suçu Bakımından Değerlendirilmesi

Tefecilik suçu Türk Hukuku'nda ilk olarak 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanunu'nda tanımlanmış. Daha sonra 90 sayılı KHK da ve nihayet 5237 sayı..

42,00 TL 33,60 TL

Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinde İnsan Haklarının Bireysel Başvuru Usulü Yoluyla Korunması -20%

Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinde İnsan Haklarının Bireysel Başvuru Usulü Yoluyla Korunması

Bireysel başvuru yöntemi sayesinde bireyler, ihlâl iddialarının iç hukukun dışındaki bir mercii tarafından incelenmesi ve ihlâlin varlığının saptanmas..

48,00 TL 38,40 TL

Ceza Muhakemesi Hukuku – II -20%

Ceza Muhakemesi Hukuku – II

"Ceza Muhakemesi Hukuku -II-" isimli bu çalışma, önceden çıkarılan "Ceza Muhakemesi Hukuku -I-"in devamı niteliğinde olup, öncelikle öğrencilerin ders..

39,00 TL 31,20 TL

Pratik Türk Ceza Kanunu Açıklamalı -20%

Pratik Türk Ceza Kanunu Açıklamalı

Hukukçu için mesleki kitapların değeri ölçülemez. Kitaplar, hakim, C. savcısı, avukat, akademisyen, hasılı tüm hukukçuların mesleklerini layıkıyla yap..

120,00 TL 96,00 TL

Karşılaştırmalı TCK CMK CGİK TCK Madde Tahlilleri İlgili Mevzuat -20%

Karşılaştırmalı TCK CMK CGİK TCK Madde Tahlilleri İlgili Mevzuat

2005 yılında Türk ceza yargılaması bakımından devrim niteliğinde yasal değişiklikler yapılmış, eski TCK-CMUK başta olmak üzere ceza yargılama hukukunu..

118,00 TL 94,40 TL

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na göre Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi 556 sayılı KHK ile Karşılaştırılmalı -20%

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na göre Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi 556 sayılı KHK ile Karşılaştırılmalı

Sanayi Devrimi sonrası tarıma ve zanaata dayalı bir ekonomi sisteminden, makine üretiminin egemen olduğu bir sisteme geçiş süreci ister istemez tüm ül..

58,00 TL 46,40 TL

İcra ve İflas Hukukunda Rehnin Paraya Çevrilmesi -20%

İcra ve İflas Hukukunda Rehnin Paraya Çevrilmesi

“İcra ve İflâs Hukukunda; REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ” başlıklı bu kitapta;-       Teminat, rehin; kavram ve kapsamı,-      ..

98,00 TL 78,40 TL

Protokol ve Sosyal Davranış -20%

Protokol ve Sosyal Davranış

Protokol, devlet yönetiminin temel unsurlarından biridir. Tarih boyunca bütün Türk devletlerinde protokole büyük önem verilmiş; kamusal ve toplumsal y..

23,00 TL 18,40 TL

Hayek'te Özgürlük, Zorlama ve Özgür Bir Toplumun Güvenceleri -20%

Hayek'te Özgürlük, Zorlama ve Özgür Bir Toplumun Güvenceleri

Friedrich August von Hayek, yirminci yüzyılın iktisadi hayatına yön vermiş düşünürlerden birisidir. İktisat alanındaki etkisi ve 1974 yılında aldığı N..

28,00 TL 22,40 TL

Uluslararası Hukuk Pratikleri -20%

Uluslararası Hukuk Pratikleri

Konu Başlıkları Uluslararası Hukuk Pratikleri Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Uluslararası Yargı Kararları..

19,00 TL 15,20 TL

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçu (TCK m. 170/1) -20%

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçu (TCK m. 170/1)

Bu çalışmanın konusu: TCK'nun 170 inci maddesinin 1 inci fıkrasında düzenlenen genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun unsurlarının incele..

30,00 TL 24,00 TL

Türk Hukukunda Nüfuz Ticareti Suçu (TCK m. 255) -20%

Türk Hukukunda Nüfuz Ticareti Suçu (TCK m. 255)

Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 255. maddesi, 2. 7. 2012 tarih ve 6352 sayılı Kanun ile yapılan deği..

40,00 TL 32,00 TL

Tarih Affetmez -20%

Tarih Affetmez

Bu kitabı yazmaya karar vermemde, toplumun tarihe bakış açısı ve tarihi olayların değerlendirilmesinde, yorumlanmasında sık yapılan yanlışları düzeltm..

13,00 TL 10,40 TL

Türk Medeni Yargılama Hukukunda Sulh -20%

Türk Medeni Yargılama Hukukunda Sulh

Günümüzde, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesine özel bir önem verilmektedir. Bu yol ile uyuşmazlıklar, taraflar arasında mahkeme kararına gerek..

45,00 TL 36,00 TL

Kamu Kuruluşlarının İşçilik Alacaklarından Sorumluluğu -20%

Kamu Kuruluşlarının İşçilik Alacaklarından Sorumluluğu

Bilindiği üzere iş hukukunda işverene yüklenmiş en önemli görev, işçilerin hak ve alacaklarını eksiksiz bir biçimde alabilmelerinin sağlanmasıdır. Bu ..

30,00 TL 24,00 TL

Tüzel Kişiliği Olmayan Ortaklıklarda Yönetim -20%

Tüzel Kişiliği Olmayan Ortaklıklarda Yönetim

Son yüzyılda globalizmin etkisi ve teknolojinin hızla değişmesiyle birlikte insanlar arasındaki ulusal ve uluslararası alandaki sosyal, ekonomik ve ti..

30,00 TL 24,00 TL

Türk ve Avrupa Hukukunda Temel Hak Boyutuyla Adil Yargılanma Hakkı -20%

Türk ve Avrupa Hukukunda Temel Hak Boyutuyla Adil Yargılanma Hakkı

Bu çalışmanın ilk iki bölümü ile insan hakları ile özgürlüklerin yargısal güvencesi ve aynı zamanda bir temel hak olan adil yargılanma hakkının unsurl..

35,00 TL 28,00 TL

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Kira Sözleşmesinde Alt Kira ve Kira Hakkının Devri -20%

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Kira Sözleşmesinde Alt Kira ve Kira Hakkının Devri

Tez konusu olan Kira Sözleşmesinde Alt Kira ve Kira Hakkının Devrine ilişkin düzenlemeler, Türk Borçlar Kanunu’nun 322 ve 336. maddelerinde düzenlenmi..

42,00 TL 33,60 TL

20 Soruda Türkiye De Temel Vergi Hukuku -20%

20 Soruda Türkiye De Temel Vergi Hukuku

Vergilendirmeye ilişkin genel algı, vergiyle ilgili kuralların karışık ve teknik oldukları, dolayısıyla anlaşılmalarının zor olduğu şeklindedir. Bu ki..

15,00 TL 12,00 TL

Sermaye Piyasası Kanununda Manipülasyon Suçu -20%

Sermaye Piyasası Kanununda Manipülasyon Suçu

Finansal piyasaların hacminin zamanla büyümesi ve piyasada faaliyet gösteren tasarrufçuların elde ettiği getirilerin cazip olması, manipülatif faaliye..

43,00 TL 34,40 TL

Detaylı Arama

İhtiyacınız olan kitabı daha kolay bulabilmeniz için önce aradığınız kitabın kategorisini seçin. Ve istediğiniz zaman "Kitapları Getir" düğmesine tıklayarak kitapları listeleyin.


Listelediğiniz ekranda "Gelişmiş Filtrelemeyi" kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.