-15% Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli Aile Hukuku - I (Madde 118-201) 2. Cilt - Türk Medeni Yasası ve Uygulaması
taksit
Yayınevi
 • Legal Yayıncılık
 • Yazar
 • Hasan Özkan
 • ISBN
 • 9786053151715
 • Ebat
 • 160 x 240
 • Yıl
 • 2018
 • Sayfa Sayısı
 • 817
 • Hasan ÖZKAN ( Em. İstanbul Hukuk Hakimi )


   


  İçindekiler


   


  Önsöz         639


  Kısaltmalar         641


  İçindekiler 643


   


  İkinci Kitap


  Aile Hukuku


  Birinci Kısım


  Evlilik Hukuku


  Birinci Bölüm


  Evlenme


  Birinci Ayırım


  Nişanlılık


  Nişanlanma 653

  Açıklama   653


  İçtihatlar    654


  Nişanlılığın Hükümleri 659

  Dava Hakkının Bulunmaması 659

  Nişan Bozulmasının Sonuçlarından Doğan Davalarda Yargılama  657


  Açıklama   659


  İçtihatlar    660


  Iı. Nişanın Bozulmasının Sonuçları         661


  Maddî Tazminat 661

  Açıklama   661


  İçtihatlar    663


  Manevî Tazminat 671

  Açıklama   671


  İçtihatlar    673


  Iıı. Hediyelerin Geri Verilmesi        683


  Açıklama   683


  İçtihatlar    685


  Iv. Zamanaşımı  703


  Açıklama   703


  İçtihatlar    703


   


  İkinci Ayırım


  Evlenme Ehliyeti Ve Engelleri


  Ehliyetin Koşulları 707

  Yaş 707

  Açıklama   707


  Örnekler    710


  İçtihatlar    711


  Iı. Ayırt Etme Gücü     714


  Açıklama   714


  Iıı. Yasal Temsilcinin İzni     715


  Küçükler Hakkında 715

  Açıklama   715


  İçtihatlar    715


  Kısıtlılar Hakkında 718

  Açıklama   718


  Mahkemeye Başvurma 719

  Açıklama   719


  Örnekler    721


  Evlenme Engelleri 722

  Hısımlık 722

  Açıklama   722


  İçtihatlar    722


  Iı. Önceki Evlilik 730


  Sona Erdiğinin İspatı 730

  Genel Olarak 730

  Açıklama   730


  Gaiplik Durumunda 731

  Açıklama   731


  Örnekler    733


  Kadın İçin Bekleme Süresi 736

  Açıklama   736


  Örnekler    738


  Iıı. Akıl Hastalığı          739


  Açıklama   739


  İçtihatlar    739


   


  Üçüncü Ayırım


  Evlenme Başvurusu Ve Töreni


  Başvuru 745

  Başvuru Makamı 745

  Açıklama   745


  Iı. Şekli      746


  Açıklama   746


  Iıı. Belgeler 747


  Açıklama   747


  Iv. Başvurunun İncelenmesi Ve Reddi    749


  Açıklama   749


  Redde İtiraz Ve Yargılama Usulü 750

  Açıklama   750


  Örnekler    752


  Evlenme Töreni Ve Tescil 753

  Koşulları 753

  Evlenme İzni 753

  Açıklama   753


  Evlenmenin Yapılamaması 755

  Açıklama   755


  Iı. Yapılışı  756


  Tören Yeri 756

  Açıklama   756


  Törenin Şekli 757

  Açıklama   757


  Aile Cüzdanı Ve Dinî Tören 758

  Açıklama   758


  İçtihatlar    759


  Yönetmelik 764

  Açıklama   764


   


  Dördüncü Ayırım


  Batıl Olan Evlenmeler


  Mutlak Butlan 785

  Sebepleri 785

  Açıklama   785


  İçtihatlar    786


  Iı. Dava Açma Görevi Ve Hakkı    796


  Açıklama   796


  Örnekler    798


  İçtihatlar    800


  Iıı. Dava Hakkının Sınırlanması Veya Kalkması      821


  Açıklama   821


  İçtihatlar    822


  Nisbî Butlan 833

  Eşlerin Dava Hakkı 833

  Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk 833

  Açıklama   833


  Örnekler    837


  İçtihatlar    838


  Yanılma 855

  Açıklama   855


  İçtihatlar    855


  Aldatma 860

  Açıklama   860


  İçtihatlar    860


  Korkutma 866

  Açıklama   866


  İçtihatlar    866


  Hak Düşürücü Süre 869

  Açıklama   869


  İçtihatlar    869


  Iı. Yasal Temsilcinin Dava Hakkı  879


  Açıklama   879


  İçtihatlar    879


  Butlanı Gerektirmeyen Sebepler 881

  Bekleme Süresine Uymama 881

  Açıklama   881


  Iı. Şekil Kurallarına Uymama       882


  Açıklama   882


  Butlan Kararı 883

  Genel Olarak 883

  Açıklama   883


  İçtihatlar    883


  Iı. Sonuçları        906


  Çocuklar Yönünden 906

  Açıklama   906


  İçtihatlar    906


  Eşler Yönünden 908

  Açıklama   908


  İçtihatlar    909


  Mirasçıların Dava Hakkı 911

  Açıklama   911


  İçtihatlar    911


  Yetki Ve Yargılama Usulü 929

  Açıklama   929


  İçtihatlar    929


  Boşanma Davaları       932


  İçtihatlar    939


   


  İkinci Bölüm


  Boşanma


  Boşanma Sebepleri 945

  Zina 945

  Açıklama   945


  Örnekler    948


  İçtihatlar    949


  Iı. Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış      961


  Açıklama   961


  Örnekler    964


  İçtihatlar    965


  Iıı. Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme     984


  Açıklama   984


  Örnekler    986


  İçtihatlar    987


  Iv. Terk     997


  Açıklama   997


  Terk Nedeniyle Boşanma  998


  Örnekler    1001


  Açıklama   1002


  Terkeden Eşe Ortak Konuta Dönmesi İçin Tebliğ Edilecek


  İhtar Kararı  1002


  Örnekler    1004


  İçtihatlar    1006


  Akıl Hastalığı 1028

  Açıklama   1028


  Örnekler    1030


  İçtihatlar    1031


  Vı. Evlilik Birliğinin Sarsılması     1039


  Açıklama   1039


  Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma  1040


  Evlilik Birliğinin Temelinden Esaslı Derecede Sarsılması  


  Nedeniyle   Verilen Boşanma Kararlarının Yerine Getirilmesi  1043


  Örnekler    1044


  Anlaşmalı Boşanma  1045


  Örnekler    1048


  Açılmış Boşanma Davasının Reddi Kararının Kesinleşmesinden 


  Üç Yıl Sonra Açılacak Boşanma Davası  1050


  İçtihatlar    1053


  Dava 1075

  Konusu 1075

  Açıklama   1075


  İçtihatlar    1075


  Iı. Yetki      1077


  Açıklama   1077


  İçtihatlar    1078


  Iıı. Geçici Önlemler      1088


  Açıklama   1088


  Örnekler    1090


  İçtihatlar    1091


  Karar 1108

  Boşanma Veya Ayrılık 1108

  Açıklama   1108


  Örnekler    1110


  İçtihatlar    1110


  Iı. Ayrılık Süresi 1119


  Açıklama   1119


  İçtihatlar    1119


  Iıı. Ayrılık Süresinin Bitimi   1123


  Açıklama   1123


  İçtihatlar    1124


  Iv. Boşanan Kadının Kişisel Durumu     1127


  Açıklama   1127


  Örnekler    1128


  İçtihatlar    1129


  Boşanmada Tazminat Ve Nafaka 1140

  Maddî Ve Manevî Tazminat 1140

  Açıklama   1140


  Örnekler    1143


  İçtihatlar    1144


  Yoksulluk Nafakası 1172

  Açıklama   1172


  Örnekler    1176


  İçtihatlar    1177


  Tazminat Ve Nafakanın Ödenme Biçimi 1206

  Açıklama   1206


  İçtihatlar    1207


  Yetki 1234

  Açıklama   1234


  İçtihatlar    1234


  Zamanaşımı 1243

  Açıklama   1243


  İçtihatlar    1243


  Vı. Mal Rejiminin Tasfiyesi  1282


  Boşanma Hâlinde 1282

  Açıklama   1282


  İçtihatlar    1282


  Ayrılık Hâlinde 1322

  Açıklama   1322


  İçtihatlar    1322


  Vıı. Miras Hakları       1324


  Açıklama   1324


  İçtihatlar    1325


  Vııı. Çocuklar Bakımından Ana Ve Babanın Hakları       1333


  Hâkimin Takdir Yetkisi 1333

  Açıklama   1333


  İçtihatlar    1335


  Durumun Değişmesi 1338

  Açıklama   1338


  İçtihatlar    1338


  Boşanmada Yargılama Usulü 1342

  Açıklama   1342


  İçtihatlar    1343


   


  Üçüncü Bölüm


  Evliliğin Genel Hükümleri


  Haklar Ve Yükümlülükler 1355

  Genel Olarak 1355

  Açıklama   1355


  İçtihatlar    1356


  Iı. Konutun Seçimi, Birliğin Yönetimi Ve Giderlere Katılma      1367


  Açıklama   1367


  İçtihatlar    1368


  Iıı. Kadının Soyadı      1372


  Açıklama   1372


  Örnekler    1373


  İçtihatlar    1373


  Birliğin Temsili 1375

  Eşlerin Temsil Yetkisi 1375

  Açıklama   1375


  İçtihatlar    1376


  Iı. Sorumluluk    1381


  Açıklama   1381


  İçtihatlar    1381


  Iıı. Temsil Yetkisinin Kaldırılması Veya Sınırlanması        1385


  Açıklama   1385


  Örnekler    1387


  İçtihatlar    1388


  Iv. Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi        1390


  Açıklama   1390


  Örnekler    1392


  Eşlerin Meslek Ve İşi 1393

  Açıklama   1393


  İçtihatlar    1393


  Eşlerin Hukukî İşlemleri 1395

  Genel Olarak 1395

  Açıklama   1395


  İçtihatlar    1395


  Iı. Aile Konutu    1399


  Açıklama   1399


  Örnekler    1400


  İçtihatlar    1402


  Birliğin Korunması 1407

  Genel Olarak 1407

  Açıklama   1407


  Örnekler    1410


  İçtihatlar    1410


  Iı. Eşler Birlikte Yaşarken    1418


  Açıklama   1418


  İçtihatlar    1418


  Iıı. Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi      1424


  Açıklama   1424


  İçtihatlar    1426


  Iv. Borçlulara Ait Önlemler  1431


  Açıklama   1431


  Örnekler    1432


  İçtihatlar    1433


  Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması 1436

  Açıklama   1436


  Örnekler    1437


  İçtihatlar    1438


  Vı. Durumun Değişmesi        1443


  Açıklama   1443


  Örnekler    1443


  İçtihatlar    1444


  Vıı. Yetki   1446


  Açıklama   1446


  İçtihatlar    1446

  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  2102,82 TL205,63 TL
  368,54 TL205,63 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  2102,82 TL205,63 TL
  368,54 TL205,63 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  2102,82 TL205,63 TL
  368,54 TL205,63 TL

  Yorum Yap

  Not: HTML'e dönüştürülmez.
      Kötü           İyi

  Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli Aile Hukuku - I (Madde 118-201) 2. Cilt - Türk Medeni Yasası ve Uygulaması

  Bu ürün 451 defa
  görüntülenmiştir.
  Bu üründe
  Kargo Bedava!
  İlgili Kategoriler:

  - Aile Hukuku

  % 15

  İNDİRİM

  241,92 TL
  205,63 TL

  ORİJİNAL ÜRÜN

  Hasan ÖZKAN ( Em. İstanbul Hukuk Hakimi ) İçindekiler Önsöz         639Kısaltmalar         641İçindekiler 643 İkinci KitapAile HukukuBirinci KısımEvlilik HukukuBirinci BölümEvlenmeBirinci AyırımNişanlılıkNişanlanma 653Açıklama   653İçtihatlar   ...

  Etiketler Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli Aile Hukuku - I (Madde 118-201) 2. Cilt - Türk Medeni Yasası ve Uygulaması, Legal Yayıncılık, Hasan Özkan, 9786053151715

  Güncel İçerik

  Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

  Güvenli Alışveriş

  SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

  3D Security

  Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

  Müşteri Destek

  Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.