-15% Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli Aile Hukuku - II (Madde 202-395) 3.Cilt - Türk Medeni Yasası ve Uygulaması
taksit
Yayınevi
 • Legal Yayıncılık
 • Yazar
 • Hasan Özkan
 • ISBN
 • 9786053151722
 • Ebat
 • 160 x 240
 • Yıl
 • 2018
 • Sayfa Sayısı
 • 809
 • Hasan ÖZKAN ( Em. İstanbul Hukuk Hakimi )


   


  İçindekiler


   


  Önsöz         1457


  Kısaltmalar         1459


  İçindekiler 1461


   


  Dördüncü Bölüm


  Eşler Arasındaki Mal Rejimi


  Birinci Ayırım


  Genel Hükümler


   


  Yasal Mal Rejimi 1479

  Açıklama   1479


  İçtihatlar    1480


  Mal Rejimi Sözleşmesi 1487

  Sözleşmenin İçeriği 1487

  Açıklama   1487


  İçtihatlar    1498


  Iı. Sözleşme Ehliyeti     1501


  Açıklama   1501


  İçtihatlar    1501


  Iıı. Sözleşmenin Şekli   1502


  Açıklama   1502


  İçtihatlar    1502


  Olağanüstü Mal Rejimi 1506

  Eşlerden Birinin İstemi İle 1506

  Karar 1506

  Açıklama   1506


  İçtihatlar    1508


  Yetki 1512

  Açıklama   1512


  Mal Ayrılığına Geçişten Dönme 1513

  Açıklama   1513


  İçtihatlar    1513


  Iı. Cebrî İcra Hâlinde  1517


  İflâsta 1517

  Açıklama   1517


  Hacizde 1518

  Açıklama   1518


  Eski Rejime Dönme 1519

  Açıklama   1519


  Iıı. Önceki Rejimin Tasfiyesi 1520


  Açıklama   1520


  İçtihatlar    1521


  Alacaklıların Korunması 1527

  Açıklama   1527


  İçtihatlar    1527


  Mal Rejiminin Tasfiyesi Davalarında Yetki 1529

  Açıklama   1529


  İçtihatlar    1529


  Bir Eşin Mallarının Diğeri Tarafından Yönetimi 1533

  Açıklama   1533


  İçtihatlar    1533


  Envanter 1536

  Açıklama   1536


  Eşler Arasındaki Borçlar 1537

  Açıklama   1537


  İçtihatlar    1537


   


  İkinci Ayırım


  Edinilmiş Mallara Katılma


   


  Mülkiyet 1541

  Kapsamı 1541

  Açıklama   1541


  İçtihatlar    1542


  Iı. Edinilmiş Mallar     1547


  Açıklama   1547


  İçtihatlar    1547


  Iıı. Kişisel Mallar          1555


  Kanuna Göre 1555

  Açıklama   1555


  İçtihatlar    1556


  Sözleşmeye Göre 1559

  Açıklama   1559


  İçtihatlar    1559


  Iv. İspat     1563


  Açıklama   1563


  İçtihatlar    1563


  Yönetim, Yararlanma Ve Tasarruf 1567

  Açıklama   1567


  İçtihatlar    1568


  Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk 1570

  Açıklama   1570


  İçtihatlar    1570


  Mal Rejiminin Sona Ermesi Ve Tasfiye 1572

  Sona Erme Anı 1572

  Açıklama   1572


  İçtihatlar    1572


  Iı. Malların Geri Alınması Ve Borçlar    1579


  Genel Olarak 1579

  Açıklama   1579


  İçtihatlar    1579


  Değer Artış Payı 1588

  Açıklama   1588


  İçtihatlar    1589


  Iıı. Eşlerin Paylarının Hesaplanması       1595


  Kişisel Malların Ve Edinilmiş Malların Ayrılması 1595

  Açıklama   1595


  İçtihatlar    1596


  Eklenecek Değerler 1598

  Açıklama   1598


  İçtihatlar    1599


  Kişisel Mallar İle Edinilmiş Mallar Arasında

       Denkleştirme  1608


  Açıklama   1608


  İçtihatlar    1609


  Artık Değer 1622

  Açıklama   1622


  İçtihatlar    1623


  Iv. Değerin Belirlenmesi        1633


  Sürüm Değeri 1633

  Açıklama   1633


  İçtihatlar    1634


  Gelir Değeri 1646

  Genel Olarak 1646

  Açıklama   1646


  Özel Hâller 1647

  Açıklama   1647


  Değerlendirme Anı 1648

  Açıklama   1648


  İçtihatlar    1648


  Artık Değere Katılma 1660

  Kanuna Göre 1660

  Açıklama   1660


  İçtihatlar    1660


  Sözleşmeye Göre 1666

  Genel Olarak 1666

  Açıklama   1666


  İçtihatlar    1666


   


  İptal, Boşanma Veya Mahkeme Kararıyla Mal

       Ayrılığında    1668


  Açıklama   1668


  İçtihatlar    1668


  Vı. Katılma Alacağının Ve Değer Artış Payının Ödenmesi          1670


  Ödeme Ve Ertelenmesi 1670

  Açıklama   1670


  İçtihatlar    1671


  Aile Konutu Ve Ev Eşyası 1676

  Açıklama   1676


  İçtihatlar    1677


  Üçüncü Kişilere Karşı Dava 1688

  Açıklama   1688


  İçtihatlar    1689


   


  Üçüncü Ayırım


  Mal Ayrılığı


   


  Yönetim, Yararlanma Ve Tasarruf 1693

  Açıklama   1693


  Diğer Hükümler 1694

  Açıklama   1694


   


  Dördüncü Ayırım


  Paylaşmalı Mal Ayrılığı


   


  Yönetim, Yararlanma Ve Tasarruf 1695

  Genel Olarak 1695

  Açıklama   1695


  Iı. İspat      1696


  Açıklama   1696


  İçtihatlar    1696


  Borçlardan Sorumluluk 1698

  Açıklama   1698


  Mal Rejiminin Sona Ermesi Ve Tasfiye 1699

  Açıklama   1699


  İçtihatlar    1699


  Iı. Malların Geri Alınması Ve Paylı Malın Verilmesi 1702


  Genel Olarak 1702

  Açıklama   1702


  İçtihatlar    1702


  Katkıdan Doğan Hak 1705

  Açıklama   1705


  İçtihatlar    1705


  Iıı. Aileye Özgülenen Mallar 1708


  Kural 1708

  Açıklama   1708


  İçtihatlar    1709


  Paylaşmaya Aykırı Davranışlar 1711

  Açıklama   1711


  İçtihatlar    1712


  Paylaştırma İsteminin Reddi 1714

  Açıklama   1714


  Paylaştırma Yöntemi 1715

  Açıklama   1715


  Iv. Aile Konutu Ve Ev Eşyası        1717


  İptal Veya Boşanma Hâlinde 1717

  Açıklama   1717


  İçtihatlar    1719


  Ölüm Hâlinde 1727

  Açıklama   1727


  İçtihatlar    1728


   


  Beşinci Ayırım


  Mal Ortaklığı


   


  Mülkiyet 1731

  Kapsamı 1731

  Açıklama   1731


  Iı. Ortaklık Malları      1732


  Genel Mal Ortaklığı 1732

  Açıklama   1732


  Sınırlı Mal Ortaklığı 1734

  Edinilmiş Mallarda Ortaklık 1734

  Açıklama   1734


  Diğer Mal Ortaklıkları 1735

  Açıklama   1735


  Iıı. Kişisel Mallar          1736


  Açıklama   1736


  Iv. İspat     1737


  Açıklama   1737


  Yönetim Ve Tasarruf 1738

  Ortaklık Mallarında 1738

  Olağan Yönetim 1738

  Açıklama   1738


  İçtihatlar    1739


  Olağanüstü Yönetim 1741

  Açıklama   1741


  Ortaklık Malları İle Meslek Veya Sanat İcrası 1742

  Açıklama   1742


  Mirasın Kabulü Veya Reddi 1743

  Açıklama   1743


  Sorumluluk Ve Yönetim Giderleri 1745

  Açıklama   1745


  Iı. Kişisel Mallar 1746


  Açıklama   1746


  Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk 1747

  Ortaklık Borçları 1747

  Açıklama   1747


  Iı. Kişisel Borçlar         1748


  Açıklama   1748


  Eşler Arasındaki Borçlar 1749

  Açıklama   1749


  İçtihatlar    1749


  Mal Rejiminin Sona Ermesi Ve Tasfiye 1752

  Sona Erme Anı 1752

  Açıklama   1752


  İçtihatlar    1753


  Iı. Kişisel Mala Ekleme         1756


  Açıklama   1756


  Iıı. Kişisel Mal İle Ortaklık Malı Arasındaki Denkleştirme         1757


  Açıklama   1757


  Iv. Değer Artış Payı     1758


  Açıklama   1758


  Değer Belirlenmesi 1759

  Açıklama   1759


  Vı. Paylaşma       1760


  Açıklama   1760


  Diğer Hâllerde 1761

  Açıklama   1761


  Vıı. Paylaşma Usulü    1762


  Kişisel Mallar 1762

  Açıklama   1762


  Aile Konutu Ve Ev Eşyası 1763

  Açıklama   1763


  İçtihatlar    1764


  Diğer Malvarlığı Değerleri 1767

  Açıklama   1767


  İçtihatlar    1767


  Diğer Paylaşma Kuralları 1768

  Açıklama   1768


   


   


  İkinci Kısım


  Hısımlık


  Birinci Bölüm


  Soybağının Kurulması


  Birinci Ayırım


  Genel Hükümler


   


  Genel Olarak Soybağının Kurulması 1769

  Açıklama   1769


  İçtihatlar    1770


  Davada Yetki Ve Yargılama Usulü 1773

  Yetki 1773

  Açıklama   1773


  İçtihatlar    1773


  Iı. Yargılama Usulü     1780


  Açıklama   1780


  İçtihatlar    1781


   


  İkinci Ayırım


  Kocanın Babalığı


   


  Babalık Karinesi 1783

  Açıklama   1783


  İçtihatlar    1784


  Soybağının Reddi 1790

  Dava Hakkı 1790

  Açıklama   1790


  Örnekler    1792


  İçtihatlar    1793


  Iı. İspat      1797


  Evlilik İçinde Ana Rahmine Düşme 1797

  Açıklama   1797


  İçtihatlar    1797


  Evlenmeden Önce Veya Ayrı Yaşama Sırasında Ana

  Rahmine Düşme 1800


  Açıklama   1800


  İçtihatlar    1800


  Iıı. Hak Düşürücü Süreler    1802


  Açıklama   1802


  İçtihatlar    1802


  Karinelerin Çakışması 1806

  Açıklama   1806


  İçtihatlar    1806


  Diğer İlgililerin Dava Hakkı 1808

  Açıklama   1808


  İçtihatlar    1809


  Sonradan Evlenme 1813

  Koşulu 1813

  Açıklama   1813


  İçtihatlar    1813


  Iı. Bildirim 1817


  Açıklama   1817


  Örnekler    1818


  İçtihatlar    1818


  Iıı. İtiraz Ve İptal         1820


  Açıklama   1820


  Örnekler    1823


  İçtihatlar    1824


   


  Üçüncü Ayırım


  Tanıma Ve Babalık Hükmü


   


  Tanıma 1827

  Koşulları Ve Şekli 1827

  Açıklama   1827


  İçtihatlar    1828


  Iı. Bildirim 1830


  Açıklama   1830


  Örnekler    1831


  İçtihatlar    1831


  Iıı. İptal Davası   1833


  Tanıyanın Dava Hakkı 1833

  Açıklama   1833


  Örnekler    1837


  İçtihatlar    1838


  İlgililerin Dava Hakkı 1853

  Genel Olarak 1853

  Açıklama   1853


  İçtihatlar    1853


  İspat Yükü 1856

  Açıklama   1856


  Hak Düşürücü Süreler 1857

  Açıklama   1857


  İçtihatlar    1857


  Babalık Hükmü 1860

  Dava Hakkı 1860

  Açıklama   1860


  Örnekler    1864


  İçtihatlar    1866


  Iı. Karine   1872


  Açıklama   1872


  İçtihatlar    1872


  Iıı. Hak Düşürücü Süreler    1875


  Açıklama   1875


  İçtihatlar    1876


  Iv. Ananın Malî Hakları       1878


  Açıklama   1878


  İçtihatlar    1878


   


  Dördüncü Ayırım


  Evlât Edinme


   


  Küçüklerin Evlât Edinilmesi 1883

  Genel Koşulları 1883

  Açıklama   1883


  İçtihatlar    1884


  Iı. Birlikte Evlât Edinme       1891


  Açıklama   1891


  İçtihatlar    1892


  Iıı. Tek Başına Evlât Edinme         1902


  Açıklama   1902


  İçtihatlar    1903


  Iv. Küçüğün Rızası Ve Yaşı  1905


  Açıklama   1905


  İçtihatlar    1905


  Ana Ve Babanın Rızası 1909

  1.Şekil        1909


  Açıklama   1909


  İçtihatlar    1910


  Zamanı 1915

  Açıklama   1915


  İçtihatlar    1915


  Rızanın Aranmaması 1918

  Koşulları 1918

  Açıklama   1918


  İçtihatlar    1918


  Karar 1923

  Açıklama   1923


  İçtihatlar    1924


  Erginlerin Ve Kısıtlıların Evlât Edinilmesi 1929

  Açıklama   1929


  İçtihatlar    1930


  Hükümleri 1934

  Açıklama   1934


  İçtihatlar    1935


  Şekil Ve Usul 1940

  Genel Olarak 1940

  Açıklama   1940


  İçtihatlar    1945


  Iı. Araştırma       1949


  Açıklama   1949


  Örnekler    1952


  İçtihatlar    1953


  Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması 1959

  Sebepleri 1959

  Rızanın Bulunmaması 1959

  Açıklama   1959


  Örnekler    1964


  İçtihatlar    1965


  Diğer Noksanlıklar 1969

  Açıklama   1969


  İçtihatlar    1969


  Iı. Hak Düşürücü Süre          1972


  Açıklama   1972


  İçtihatlar    1972


  Evlâtlık İşlemlerinde Aracılık 1975

  Açıklama   1975


   


  Beşinci Ayırım


  Soybağının Hükümleri


   


  Soyadı 1977

  Açıklama   1977


  İçtihatlar    1978


  Karşılıklı Yükümlülükler 1990

  Açıklama   1990


  Çocuk İle Kişisel İlişki 1991

  Ana Ve Baba İle 1991

  Kural 1991

  Açıklama   1991


  İçtihatlar    1991


  Sınırları 1995

  Açıklama   1995


  İçtihatlar    1995


  Iı. Üçüncü Kişiler İle    2001


  Açıklama   2001


  İçtihatlar    2001


  Iıı. Yetki     2006


  Açıklama   2006


  İçtihatlar    2006


  Çocukların Bakım Ve Eğitim Giderlerini Karşılama 2008

  Kapsamı 2008

  Açıklama   2008


  İçtihatlar    2009


  Iı. Süresi    2014


  Açıklama   2014


  İçtihatlar    2014


  Iıı. Dava Hakkı   2020


  Açıklama   2020


  Örnekler    2023


  İçtihatlar    2024


  Iv. Nafaka Miktarının Takdiri      2027


  Açıklama   2027


  Örnekler    2029


  İçtihatlar    2030


  Durumun Değişmesi 2036

  Açıklama   2036


  Örnekler    2038


  İçtihatlar    2039


  Vı. Geçici Önlemler      2046


  Genel Olarak 2046

  Açıklama   2046


  İçtihatlar    2046


  Babalığın Tespitinden Önce 2048

  Açıklama   2048


  İçtihatlar    2048


  Vıı. Güvence Verilmesi 2050


  Açıklama   2050


   


  Altıncı Ayırım


  Velâyet


   


  Genel Olarak 2051

  Koşullar 2051

  Açıklama   2051


  İçtihatlar    2051


  Iı. Ana Ve Baba Evli İse       2055


  Açıklama   2055


  İçtihatlar    2056


  Iıı. Ana Ve Baba Evli Değilse         2059


  Açıklama   2059


  İçtihatlar    2059


  Iv. Üvey Çocuklar       2063


  Açıklama   2063


  İçtihatlar    2063


  Velâyetin Kapsamı 2064

  Genel Olarak 2064

  Açıklama   2064


  İçtihatlar    2065


  Iı. Eğitim   2069


  Açıklama   2069


  İçtihatlar    2069


  Iıı. Dinî Eğitim    2074


  Açıklama   2074


  Iv. Çocuğun Temsil Edilmesi         2075


  Açıklama   2075


  İçtihatlar    2075


  Çocuğun Fiil Ehliyeti 2079

  Açıklama   2079


  İçtihatlar    2079


  Vı. Çocuğun Aileyi Temsil Etmesi 2082


  Açıklama   2082


  İçtihatlar    2082


  Vıı. Çocuk İle Ana Ve Baba Arasındaki Hukukî İşlemler 2083


  Açıklama   2083


  İçtihatlar    2083


  Çocuğun Korunması 2085

  Koruma Önlemleri 2085

  Açıklama   2085


  İçtihatlar    2088


  Iı. Çocukların Yerleştirilmesi         2091


  Açıklama   2091


  İçtihatlar    2094


  Iıı. Velâyetin Kaldırılması     2096


  Genel Olarak 2096

  Açıklama   2096


  Örnekler    2099


  İçtihatlar    2100


  Ana Veya Babanın Yeniden Evlenmesi Hâlinde 2104

  Açıklama   2104


  İçtihatlar    2104


  Velâyetin Kaldırılması Hâlinde Ana Ve Babanın

      Yükümlülükleri       2109


  Açıklama   2109


  İçtihatlar    2109


  Iv. Durumun Değişmesi        2114


  Açıklama   2114


  Örnekler    2116


  İçtihatlar    2116


   


  Yedinci Ayırım


  Çocuk Malları


   


  Yönetim 2119

  Genel Olarak 2119

  Açıklama   2119


  İçtihatlar    2119


  Iı. Evlilik Sona Erince 2124


  Açıklama   2124


  İçtihatlar    2124


  Kullanma Hakkı 2127

  Açıklama   2127


  İçtihatlar    2127


  Gelirlerin Sarfı 2129

  Açıklama   2129


  İçtihatlar    2129


  Çocuk Mallarının Kısmen Sarfı 2131

  Açıklama   2131


  İçtihatlar    2131


  Çocuğun Serbest Malları 2136

  Kazandırmalar 2136

  Açıklama   2136


  İçtihatlar    2136


  Iı. Saklı Pay        2139


  Açıklama   2139


  Iıı. Meslek Veya Sanat İçin Verilen Mal Ve Kişisel Kazanç         2140


  Açıklama   2140


  Çocuk Mallarının Korunması 2141

  Önlemler 2141

  Açıklama   2141


  İçtihatlar    2141


  Iı. Yönetimin Ana Ve Babadan Alınması        2147


  Açıklama   2147


  İçtihatlar    2149


  Yönetimin Sona Ermesi 2152

  Malların Devri 2152

  Açıklama   2152


  İçtihatlar    2153


  Iı. Ana Ve Babanın Sorumluluğu  2154


  Açıklama   2154


  İçtihatlar    2154


   


  İkinci Bölüm


  Aile


  Birinci Ayırım


  Nafaka Yükümlülüğü


   


  Nafaka Yükümlüleri 2159

  Açıklama   2159


  Dava Hakkı 2160

  Açıklama   2160


  Örnekler    2163


  İçtihatlar    2165


  Korunmaya Muhtaç Kişiler 2173

  Açıklama   2173


  İçtihatlar    2173


   


  İkinci Ayırım


  Ev Düzeni


   


  Koşulları 2183

  Açıklama   2183


  İçtihatlar    2184


  Hükümleri 2186

  Ev Düzeni Ve Gözetim 2186

  Açıklama   2186


  Iı. Sorumluluk    2187


  Açıklama   2187


  İçtihatlar    2188


  Iıı. Altsoyun Denkleştirme Alacağı 2194


  Koşulları 2194

  Açıklama   2194


  İçtihatlar    2195


  İstenmesi 2198

  Açıklama   2198


  İçtihatlar    2199


   


   


  Üçüncü Ayırım


  Aile Malları


   


  Aile Vakfı 2201

  Açıklama   2201


  Aile Malları Ortaklığı 2202

  Oluşumu 2202

  Koşulları 2202

  Açıklama   2202


  Şekil 2204

  Açıklama   2204


  Iı. Süre       2205


  Açıklama   2205


  İçtihatlar    2205


  Iıı. Hükmü 2207


  Elbirliği İle İşletme 2207

  Açıklama   2207


  Yönetim Ve Temsil 2208

  Genel Olarak 2208

  Açıklama   2208


  Yöneticinin Yetkisi 2209

  Açıklama   2209


  Ortak Mallar Ve Kişisel Mallar 2210

  Açıklama   2210


  Iv. Ortaklığın Sona Ermesi   2211


  Sebepleri 2211

  Açıklama   2211


  İçtihatlar    2212


  Fesih Bildirimi, Ödemeden Aciz, Evlenme 2218

  Açıklama   2218


  Ölüm 2219

  Açıklama   2219


  Paylaşma Kuralları 2220

  Açıklama   2220


  Kazanç Paylı Aile Malları Ortaklığı 2221

  Konusu 2221

  Açıklama   2221


  Özel Sona Erdirme Sebepleri 2223

  Açıklama   2223


  Aile Yurdu 2224

  Genel Olarak 2224

  Açıklama   2224


  Örnekler    2228


  Iı. Kurulması      2230


  Koşulları 2230

  Açıklama   2230


  Usul Ve Şekil 2231

  İlân 2231

  Açıklama   2231


  Üçüncü Kişilerin Haklarının Korunması 2232

  Açıklama   2232


  Tapu Kütüğüne Şerh Verilmesi 2233

  Açıklama   2233


  Iıı. Sonuçları       2234


  Tasarruf Hakkının Sınırlanması 2234

  Açıklama   2234


  Kan Hısımlarının Aile Yurduna Alınması 2235

  Açıklama   2235


  Malikin Ödemede Acze Düşmesi 2236

  Açıklama   2236


  Iv. Sona Ermesi  2237


  Malikin Ölümü Hâlinde 2237

  Açıklama   2237


  Malikin Sağlığında 2239

  Açıklama   2239


  İçtihatlar    2239


   


  İlgili Mevzuat


   


  Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin


  Önlenmesine Dair Kanun  2243


   


  Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve


  Yargılama Usullerine Dair Kanun  2255

  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  295,20 TL190,40 TL
  363,47 TL190,40 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  295,20 TL190,40 TL
  363,47 TL190,40 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  295,20 TL190,40 TL
  363,47 TL190,40 TL

  Yorum Yap

  Not: HTML'e dönüştürülmez.
      Kötü           İyi

  Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli Aile Hukuku - II (Madde 202-395) 3.Cilt - Türk Medeni Yasası ve Uygulaması

  Bu ürün 294 defa
  görüntülenmiştir.
  Bu üründe
  Kargo Bedava!
  İlgili Kategoriler:

  - Aile Hukuku

  % 15

  İNDİRİM

  224,00 TL
  190,40 TL

  ORİJİNAL ÜRÜN

  Hasan ÖZKAN ( Em. İstanbul Hukuk Hakimi ) İçindekiler Önsöz         1457Kısaltmalar         1459İçindekiler 1461 Dördüncü BölümEşler Arasındaki Mal RejimiBirinci AyırımGenel Hükümler Yasal Mal Rejimi 1479Açıklama   1479İçtihatlar    1480Mal Rejimi...

  Etiketler Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli Aile Hukuku - II (Madde 202-395) 3.Cilt - Türk Medeni Yasası ve Uygulaması, Legal Yayıncılık, Hasan Özkan, 9786053151722

  Güncel İçerik

  Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

  Güvenli Alışveriş

  SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

  3D Security

  Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

  Müşteri Destek

  Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.