Aile Hukuku

Göster:
Sırala:

Aile Hukuku ve Uygulaması

İlk basısının sunuşunda, bu kitabın, mahkeme kürsüsü ile akademik kürsünün ortak çalışması olduğunu, öğreten ve uygulayan iki kalemden ortaya çıktığı ..

65,00 TL 58,50 TL

Şiddet

Şiddet; yaygınlığı, tipleri, nedenleri ve sonuçlarıyla akademik olarak çok yönlü çalışılması gereken bir konudur. Özellikle bireysel şiddetin ve aile ..

69,90 TL 59,42 TL

Aile Hukuku

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun Aile Hukuku ile ilgili ikinci kitabı, değişiklikten en fazla etkilenen kısımd..

165,00 TL 148,50 TL

Eşler Arasındaki Malvarlığı Davaları

Kitap, eşlerin Aile Mahkemelerinde birbirlerine karşı açabileceği malvarlığına ilişkin tüm davalarda, uygulamacıların karşılaşılabileceği soru ve soru..

95,00 TL 80,75 TL

Yasal Mal Rejimi ve Tasfiyesi (Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi)

Bazı Konular, Göründüğünden Çok Daha Kolay Öğrenilebilir!... Çok karmaşık konuları, kısa bir sürede öğrenmek bazen çok kolaydır. Yeter ki, konular ya..

47,90 TL 40,72 TL

Mal Rejimleri

• Mal Rejimleri Genel Hükümleri, Yasal Mal Rejimi, Mal Rejimi Sözleşmeleri, Olağanüstü Mal Rejimi, Mal Rejimlerinin Tasfiyesi, Tasfiyede Yetkili Mahke..

195,00 TL 165,75 TL

Velayetin Kapsamı ve Hükümleri

Toplumun yapı taşı aile, ailenin mihenk taşı ise çocuktur! Çocuğun her şeyden önce çocuk yetiştirme bilincinde olan kişilerin velayetinde olması gerek..

44,90 TL 38,17 TL

Gerekçeli – Açıklamalı – İçtihatlı Nafaka Hukuku Kanunlar – Milletlerarası Sözleşmeler – Yönetmelikler

Kanunlardan ve madde numaralarından da anlaşılacağı üzere, nafaka konuları değişik kanunlarda yine Türk Medenî Kanunumuzun değişik bölüm ve ayrımların..

195,00 TL 165,75 TL

Katkı – Katılma Alacağı (Bilirkişi Raporları, Yargıtay İçtihatları, Tablolar)

Yeni 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'muzun 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra bu alanda getirilen en önemli değişiklik olan "edinilmiş ma..

54,00 TL 48,60 TL

Çocuğun Kayyım Tarafından Temsili

Kitap; Kayyımlık, kişinin hukuksal işlem ehliyetini etkilemeyen bir vesayet önlemi ve çocuğun kayyım tarafından temsilinde ise kayyımlığın bir vesayet..

16,50 TL 14,85 TL

Medeni Kanun'umuzun Aile – Miras – Eşya Hukuku'nda Getirdiği Yenilikler

Kitapta, yeni yasa ile getirilen esasa ilişkin yenilikler ele alınmıştır. İfade, kavram, konu ayrımları gibi şekle ilişkin değişiklikler üzerinde kısa..

43,50 TL 39,15 TL

Aile Hukuku

Kitabın hazırlanmasında diğer yayımlarımdan farklı bir yöntem izlenmiş ve konular Türk Medeni Kanunumuzun maddeleri aynen takip edilecek ele alınmıştı..

54,00 TL 48,60 TL

Türk Ceza Kanununda Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali

Türk Ceza Kanununda Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali adlı tez çalışmasında, Aileyi oluşturan bireylere, aile kurumuna ve toplumda ailey..

25,00 TL 22,50 TL

Milletlerarası Özel Hukukta Medeni Olmayan Evliliklerin ve Adli Olmayan Boşanmaların Tanınması

Çalışma, Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mukayeseli Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Disiplinlerarası Derneği (IACPIL Interdisiplinary Associat..

25,00 TL 22,50 TL

Devletler Özel Hukukunda Çocuk Hukukundan Doğan Problemler

“Devletler Özel Hukukunda Çocuk Hukukundan Doğan Problemler” isimli kitabımız ders notları niteliğinde bir çalışmadır. Çocukların velâyeti, soybağı v..

13,00 TL 11,70 TL

Milletlerarası Özel Hukukta Kaçırılan veya Alıkonan Çocukların İadesi

Hukuka aykırı olarak alıkonan veya yeri değiştirilen çocukların iadesi için izlenmesi gereken prosedür veya iadelerinin hangi koşullarda reddedilebile..

30,00 TL 27,00 TL

Yargıtay Kararları Kapsamında Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk kavramı, farklı tanımları bünyesinde barındıran göreceli bir kavramdır. Yoksulluk üzerinde hukuk, iktisat, sosyoloji ve felsefe ana bilim da..

40,00 TL 32,00 TL

Türk Vesayet Hukuku Yargılama Usul ve Esasları

"Bilindiği üzere, Uluslar arası toplumdaki gelişmeler, bireyci anlayışın öne çıkması, bireyin korunması, kollanması, gözetilmesi kavramlarını güncel h..

175,00 TL 140,00 TL

Milletlerarası Aile Hukuku

"Bu kitap milletlerarası aile hukuku problemlerinin çözümüne katkı yapmak için yazıldı. Aile hukuku uyuşmazlıkları, tarafları itibariyle insanların ya..

150,00 TL 120,00 TL

Aile Hukuku Pratik Çalışmaları

Kuşkusuz pratik çalışma kitaplarının da ders kitapları gibi öğreticilik maksadına uygun hazırlanması gerekmektedir. Sayın Tüzüner'in pratik çalışma ki..

45,00 TL 36,00 TL

Aile Hukuku

Bu kitap geniş bir inceleme eseri değil, öğrenciye temel bilgi verme amacı ile kaleme alınmış kısa bir ders kitabıdır. Kitap, bu alanda eğitim alan öğ..

30,00 TL 24,00 TL

Velayet Hukuku Yargıtay Uygulaması

Velayet, küçüklerin ve bazı durumlarda kısıtlı çocukların gerek kişiliklerinin gerek mallarının korunması ve onların temsili konusunda kanunun ana bab..

125,00 TL 112,50 TL

Vasi – Kayyım Yasal Danışman ve Vesayet Daireleri Yargıtay Uygulaması – Bilimsel Açıklama – En Son İçtihatlar

Vesayet Hukuku, bütün hukukçuları doğrudan ilgilendiren ve sadece maddi hukukta değil özellikle de usul hukukunda (hukuk/ceza) sanıldığından daha önem..

150,00 TL 135,00 TL

Türk Hukukunda ve Uluslararası Hukukta Nafaka

Aile kavramı, özel hukuk ilişkisine dayanmasına rağmen taşıdığı önem nedeniyle devletin koruyucu müdahalesini gerektiren bir alan olarak yerini korumu..

55,00 TL 49,50 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.