Aile Hukuku

Göster:
Sırala:

Türk Aile Mahkemeleri

İnceleme konusu, Türk hukuk sisteminde, bir uzmanlık yargı yeri olarak ilk derece yargılaması bağlamında, önemli bir işlevi yerine getiren "aile mahke..

12,50 TL 11,25 TL

Roma Hukukunda Evlenme (Matrimonium)

Roma ailesi, içinde bulunduğu her dönemin sosyal, siyasi, kültürel özelliklerine göre, değişen gelişen, farklılıklar gösteren bir kurumdu. İmparatorlu..

25,00 TL 22,50 TL

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Lahey Sözleşmesi Kapsamında Çocuğun İadesi Talebinin Red Nedenleri

Çalışmanın konusunu; velayet veya vesayet hakkı ihlâl edilerek Sözleşme'ye taraf bir ülkeden diğer bir taraf ülkeye haksız olarak götürülen veya alıko..

45,00 TL 40,50 TL

Mal Rejimleri ve Tasfiyesi

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi; tüm bunları gözeterek, çok büyük bir özveriyle bu konunun üzerinde durmakta ve edinilmiş mallara katılma rejimini diğer ber..

165,00 TL 148,50 TL

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Kadının ve Aile Bireylerinin Korunması

Çalışmanın odak noktasını kadınlar ve aile bireyleri üzerindeki baskı ve şiddetin azaltılması ile ülkemizdeki ve dünyadaki bir takım hukuki düzenlemel..

35,00 TL 31,50 TL

Çocuk Haklarının Uluslararası Korunması ve Koruma Mekanizmaları

Bu çalışma çocuk hakları başlığında uluslararası toplumun birleştirici etkisine dikkat çekilmek hedeflenmiştir. Çalışma öncelikle hukukçuların, çocu..

25,00 TL 22,50 TL

Çocuk Hakları Hukuku

Kitap, dokuz bölümden oluştur. Ayrıca her bölümün başına, o bölümde geçen anahtar kavramları, bölümün amacını belirten özetini ve bölümün anahatları e..

45,00 TL 40,50 TL

Boşanma Hukuku – Tazminat ve Nafaka

Eserin her yeni baskısında olduğu gibi sosyal hayatın ve insan davranışlarının gösterdiği değişime göre Yargıtay'ın olaylara bakışında oluşan değişikl..

175,00 TL 157,50 TL

Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi

Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi adlı bu çalışmada, kesinleşen boşanma kararının ve devam eden boşanma davasının eşin mirasçılığma etkisi i..

30,00 TL 27,00 TL

Aile Hukuku

Kitap, Aile Hukukuna ilişkin tüm sorularınıza cevap bulabileceğiniz, geniş kapsamlı ve yürürlükte olan tüm değişiklikler işlenerek hazırlanmış, kapsam..

150,00 TL 135,00 TL

6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre Aile Mahkemesi Davaları Açıklama– Dilekçe Örnekleri– Son İçtihatlar

8.12.2001 tarihli 24607 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Tü..

175,00 TL 157,50 TL

Ziynet Davaları

Sağıroğlu'nun kitabındaki bölümlerin konu başlıklarını uygulamadan yola çıkılarak düzenlenmesi ve kavram indeksini bu bakış açısıyla hazırlaması, yaza..

68,00 TL 54,40 TL

Açıklamalı – İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Vesayet Cilt: 3 (TMY. Md. 396 – 494)

Bu çalışmada yasalarda ki değişiklikler ve yeniden kabul edilen yasaların özellikleri göz önünde tutulmuş, özellikle, HMY' nun kabulü ile Mahkemeler a..

32,00 TL 25,60 TL

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddet

Son yıllarda kadınlara yönelik olarak giderek artan şiddet olaylarının temelinde kadının tarih boyunca kabul edile gelmiş, kalıplaşmış toplumsal cinsi..

35,00 TL 28,00 TL

Eşler Arasındaki Mal Rejimleri

İletişimin hızlandığı, bilgi birikiminin devasa boyutlara ulaştığı bir çağda yaşıyoruz. Öyle ki mevcut bilgilerden yararlanmak bir yana, onları izleye..

64,00 TL 51,20 TL

Uluslararası Metinler, AB Düzenlemeleri ve ABAD Kararları Işığında Avrupa Birliğinde Aile Birleşimi

Avrupa Birliği hukukundaki aile birleşmesine ilişkin eski ve yeni düzenlemeleri, diğer uluslararası metinleri ve ülkelerin anayasal geleneklerini irde..

35,00 TL 28,00 TL

Boşanma Sürecinde Müşterek (Ortak) Velayet ve Toplumsal Bakış Açısı

Bu çalışmada boşanma aşamasında olan bireylerin ortak velayete bakış açıları ve bu durumu etkileyen faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışm..

30,00 TL 24,00 TL

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

Kitapta Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanunun tüm maddelerinin hemen altında maddelerin açıklaması, literatürdeki kayn..

120,00 TL 96,00 TL

Eskiçağ Aile Hukuku

Aile, erkek ve kadının örf-adet ve kanunlar çerçevesinde, şahitler huzurunda düzenlenen hukuki vesika ile bir arada bulunmalarıyla oluşmaktadır. Toplu..

17,00 TL 13,60 TL

Yargıtay İçtihatlarıyla Nafaka Hukuku

En yeni tarihli içtihat derlemeleri ve hukukçulara sunduğu pratik bilgiler ile, uygulama kitapları içinde marka olmuş olan Yazarın, çalışması medeni h..

99,90 TL 84,92 TL

Öğretide ve Uygulamada Milletlerarası Aile Hukuku ve Milletlerarası Usul Hukuku

Bu çalışma uluslararası aile hukuku sorunlarının çözümü ve çözüm yollarında kullanılacak usul hükümlerine ışık tutabilmeyi amaçlamıştır. Yabancı unsu..

99,90 TL 84,92 TL

Türk Kadın Hukuku Mevzuatı (Kadının Hukukî Durumu ile İlgili Mevzuat)

“Türk Kadın Hukuku Mevzuatı” isimli bu kitabın 2009 yılında yapılan ilk Baskısı ile; ilk defa kadının hukukî durumu ile ilgili mevzuat, derli toplu bi..

125,90 TL 107,02 TL

Türk Hukukunda Yabancı Boşanma İlamlarının Tanınması ve Tenfizi (En Son Yargıtay İçtihatları ile)

Yabancı ülke mahkemelerinden verilen ilamların bir başka ülkede hukuki ve icrai sonuçlar meydana getirmesi, tanıma ve tenfiz kurumunun varlığına bağlı..

44,90 TL 38,17 TL

Çocuk Koruma Hukuku

Suça sürüklenen, suç mağduru ve korunma ihtiyacı içinde bulunan çocuklar sorunu, bir ülkede yalnız devlet organlarının değil, başta siyasetle uğraşanl..

74,90 TL 63,67 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.