sağlam bahis siteleri

Aile Hukuku

Göster:
Sırala:
Beta Devletler Özel Hukukunda Çocuk Hukukundan Doğan Problemler, Günseli Öztekin Gelgel, 9786053776765 -10%

Devletler Özel Hukukunda Çocuk Hukukundan Doğan Problemler

“Devletler Özel Hukukunda Çocuk Hukukundan Doğan Problemler” isimli kitabımız ders notları niteliğinde bir çalışmadır. Çocukların velâyeti, soybağı v..

13,00 TL 11,70 TL

Beta Milletlerarası Özel Hukukta Kaçırılan veya Alıkonan Çocukların İadesi, Faruk Kerim Giray, 9786053772118 -10%

Milletlerarası Özel Hukukta Kaçırılan veya Alıkonan Çocukların İadesi

Hukuka aykırı olarak alıkonan veya yeri değiştirilen çocukların iadesi için izlenmesi gereken prosedür veya iadelerinin hangi koşullarda reddedilebile..

30,00 TL 27,00 TL

Vedat Yargıtay Kararları Kapsamında Yoksulluk Nafakası, Mine Uzun, 9786054823000 -15%

Yargıtay Kararları Kapsamında Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk kavramı, farklı tanımları bünyesinde barındıran göreceli bir kavramdır. Yoksulluk üzerinde hukuk, iktisat, sosyoloji ve felsefe ana bilim da..

40,00 TL 34,00 TL

Vedat Türk Vesayet Hukuku Yargılama Usul ve Esasları (Ciltli), Ekrem Yıldız, Serhan Gürsoy, 9786054002863 -15%

Türk Vesayet Hukuku Yargılama Usul ve Esasları

"Bilindiği üzere, Uluslar arası toplumdaki gelişmeler, bireyci anlayışın öne çıkması, bireyin korunması, kollanması, gözetilmesi kavramlarını güncel h..

175,00 TL 148,75 TL

Vedat Milletlerarası Aile Hukuku (Ciltli), Ziya Akıncı, Cemile Demir Gökyayla, 9786054002535 -15%

Milletlerarası Aile Hukuku

"Bu kitap milletlerarası aile hukuku problemlerinin çözümüne katkı yapmak için yazıldı. Aile hukuku uyuşmazlıkları, tarafları itibariyle insanların ya..

150,00 TL 127,50 TL

Vedat Aile Hukuku Pratik Çalışmaları (Ciltli), Özlem Tüzüner, 9786054823192 -15%

Aile Hukuku Pratik Çalışmaları

Kuşkusuz pratik çalışma kitaplarının da ders kitapları gibi öğreticilik maksadına uygun hazırlanması gerekmektedir. Sayın Tüzüner'in pratik çalışma ki..

45,00 TL 38,25 TL

Aile Hukuku, Hüseyin Hatemi, Burcu Kalkan Oğuztürk, 9786059263382 -15%

Aile Hukuku

Bu kitap geniş bir inceleme eseri değil, öğrenciye temel bilgi verme amacı ile kaleme alınmış kısa bir ders kitabıdır. Kitap, bu alanda eğitim alan öğ..

30,00 TL 25,50 TL

Yetkin Velayet Hukuku Yargıtay Uygulaması (Ciltli), Ömer Uğur Gençcan, 9789754649734 -10%

Velayet Hukuku Yargıtay Uygulaması

Velayet, küçüklerin ve bazı durumlarda kısıtlı çocukların gerek kişiliklerinin gerek mallarının korunması ve onların temsili konusunda kanunun ana bab..

125,00 TL 112,50 TL

Yetkin Vasi – Kayyım Yasal Danışman ve Vesayet Daireleri Yargıtay Uygulaması – Bilimsel Açıklama – En Son İçtihatlar (Ciltli), Ömer Uğur Gençcan, 9789754649277 -10%

Vasi – Kayyım Yasal Danışman ve Vesayet Daireleri Yargıtay Uygulaması – Bilimsel Açıklama – En Son İçtihatlar

Vesayet Hukuku, bütün hukukçuları doğrudan ilgilendiren ve sadece maddi hukukta değil özellikle de usul hukukunda (hukuk/ceza) sanıldığından daha önem..

150,00 TL 135,00 TL

Yetkin Türk Hukukunda ve Uluslararası Hukukta Nafaka, Gonca Gülfem Bahadır, 9789754649666 -10%

Türk Hukukunda ve Uluslararası Hukukta Nafaka

Aile kavramı, özel hukuk ilişkisine dayanmasına rağmen taşıdığı önem nedeniyle devletin koruyucu müdahalesini gerektiren bir alan olarak yerini korumu..

55,00 TL 49,50 TL

Yetkin Türk Aile Mahkemeleri, Süha Tanrıver, 9789754648256 -10%

Türk Aile Mahkemeleri

İnceleme konusu, Türk hukuk sisteminde, bir uzmanlık yargı yeri olarak ilk derece yargılaması bağlamında, önemli bir işlevi yerine getiren "aile mahke..

12,50 TL 11,25 TL

Yetkin Roma Hukukunda Evlenme (Matrimonium), Seldağ Güneş Peschke, 9789754644548 -10%

Roma Hukukunda Evlenme (Matrimonium)

Roma ailesi, içinde bulunduğu her dönemin sosyal, siyasi, kültürel özelliklerine göre, değişen gelişen, farklılıklar gösteren bir kurumdu. İmparatorlu..

25,00 TL 22,50 TL

Yetkin Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Lahey Sözleşmesi Kapsamında Çocuğun İadesi Talebinin Red Nedenleri, Gonca Gülfem Bozdağ, 9789754648959 -10%

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Lahey Sözleşmesi Kapsamında Çocuğun İadesi Talebinin Red Nedenleri

Çalışmanın konusunu; velayet veya vesayet hakkı ihlâl edilerek Sözleşme'ye taraf bir ülkeden diğer bir taraf ülkeye haksız olarak götürülen veya alıko..

45,00 TL 40,50 TL

Yetkin Mal Rejimleri ve Tasfiyesi (Ciltli), Yusuf Uluç, 9789754648485 -10%

Mal Rejimleri ve Tasfiyesi

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi; tüm bunları gözeterek, çok büyük bir özveriyle bu konunun üzerinde durmakta ve edinilmiş mallara katılma rejimini diğer ber..

165,00 TL 148,50 TL

Yetkin 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Kadının ve Aile Bireylerinin Korunması, Özge Bölükbaşı, 9789754649505 -10%

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Kadının ve Aile Bireylerinin Korunması

Çalışmanın odak noktasını kadınlar ve aile bireyleri üzerindeki baskı ve şiddetin azaltılması ile ülkemizdeki ve dünyadaki bir takım hukuki düzenlemel..

35,00 TL 31,50 TL

Yetkin Çocuk Haklarının Uluslararası Korunması ve Koruma Mekanizmaları, Feriha Bilge Tanrıbilir, 9789754646184 -10%

Çocuk Haklarının Uluslararası Korunması ve Koruma Mekanizmaları

Bu çalışma çocuk hakları başlığında uluslararası toplumun birleştirici etkisine dikkat çekilmek hedeflenmiştir. Çalışma öncelikle hukukçuların, çocu..

25,00 TL 22,50 TL

Yetkin Çocuk Hakları Hukuku, Hasan Tahsin Fendoğlu, 9789754648904 -10%

Çocuk Hakları Hukuku

Kitap, dokuz bölümden oluştur. Ayrıca her bölümün başına, o bölümde geçen anahtar kavramları, bölümün amacını belirten özetini ve bölümün anahatları e..

45,00 TL 40,50 TL

Yetkin Boşanma Hukuku - Tazminat ve Nafaka (Ciltli), Ömer Uğur Gençcan, 9789754649697 -10%

Boşanma Hukuku – Tazminat ve Nafaka

Eserin her yeni baskısında olduğu gibi sosyal hayatın ve insan davranışlarının gösterdiği değişime göre Yargıtay'ın olaylara bakışında oluşan değişikl..

175,00 TL 157,50 TL

Yetkin Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi, Seçkin Topuz, 9789754646214 -10%

Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi

Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi adlı bu çalışmada, kesinleşen boşanma kararının ve devam eden boşanma davasının eşin mirasçılığma etkisi i..

30,00 TL 27,00 TL

Yetkin Aile Hukuku (Ciltli), Ömer Uğur Gençcan, 9789754645903 -10%

Aile Hukuku

Kitap, Aile Hukukuna ilişkin tüm sorularınıza cevap bulabileceğiniz, geniş kapsamlı ve yürürlükte olan tüm değişiklikler işlenerek hazırlanmış, kapsam..

150,00 TL 135,00 TL

Detaylı Arama

İhtiyacınız olan kitabı daha kolay bulabilmeniz için önce aradığınız kitabın kategorisini seçin. Ve istediğiniz zaman "Kitapları Getir" düğmesine tıklayarak kitapları listeleyin.


Listelediğiniz ekranda "Gelişmiş Filtrelemeyi" kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.