Aile Hukuku

Göster:
Sırala:

Türk Hukukunda Yabancı Nafaka İlamlarının Tenfizi (En Son Yargıtay İçtihatlarıyla)

Kitap üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Türk medeni hukukunda nafaka konusu ana hatları ile ele alınmıştır. Nafaka genel olarak, bakım nafaka..

74,90 TL 63,67 TL

Ceza Hukukunda Yaş Küçüklüğü

Eski hukuk sistemlerinden beri, ceza sorumluluğunun başlaması için insanların belli bir olgunluğa ulaşmaları gerektiği düşüncesi hâkim olmuştur. Çocuk..

64,90 TL 55,17 TL

Aile Hukukumuzda Aile Konutu Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Bu çalışmada 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun kabul ettiği mal rejimleri ile bunlara bağlı olarak ölen eşin terekesinin ve sağ kalan eşin bu tereked..

119,90 TL 101,92 TL

Aile Hukuku'nda Ayrılık Türk Hukukunda Ayrılık Hükmü Şartları ve Sonuçları

Türk Medeni Kanunu, evlilik birliğini, hem hukuken hem de fiilen sona erdiren boşanma kurumunun yanında, bu birliği, hukuken değil, sadece fiilen sona..

49,90 TL 42,42 TL

Soybağı Tespiti

Soybağı davalarında tıbbi yöntemlerin önemli birer delil haline gelmesiyle birlikte önce 1 Ocak 2002 tarihinde 4721 sayılı TMK’nın 284. md'si, sonra d..

24,90 TL 21,17 TL

Türk Medeni Hukuku Başlangıç – Kişiler – Aile Hukuku Cilt:1 (Sorular – Cevapları)

Bu çalışma temel itibariyle, Sn. Hocam Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ’nin bana ilettiği sorulardan benim Doçentlik Sözlü Sınavına hazırlanırken kendim için ..

26,00 TL 23,40 TL

Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku Cilt: 2

Gözden geçirerek yenilenen eserin bu son basısında; Anayasa Mahkemesi'nin 27/5/2015 tarihli ve E.: 2014/36, K.: 2015/51 sayılı Karan ile Türk Ceza Kan..

39,50 TL 33,58 TL

Açıklamalı – İçtihatlı Velayet Hukuku Davaları Çocuk Hakları ve Çocuk Mahkemeleri

Çocuk elbette toplumun temelidir. Onu korumak, kollamak, beslemek, barındırmak her ailenin, hepimizin görevidir. Çocuklar hakkında koruyucu hükümleri ..

85,00 TL 68,00 TL

Açıklamalı – İçtihatlı Kişi Hukuku – Velayet – Vesayet – Soybağı Evlat Edinme Hukuku – Diğer Eşin Rıza ve Onamına Bağlı İşlemler

Kitabımızın inceleme konusu olan, kişiler hukuku ve kişilik, hısımlık, soybağı, soybağının kurulması, evlât edinme, soybağının hükümleri, velayet, ves..

175,00 TL 148,75 TL

Türk ve Irak Hukukunda Genel Sebeplere Dayanarak Boşanma ve Sonuçları

Türk ve Irak Hukukunda Genel Sebeplere Dayanarak Boşanma ve Sonuçları- adını taşıyan bu çalışma esas itibarıyla 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 188 ..

35,00 TL 28,00 TL

Türk Hukukunda Yabancı Boşanma Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

Türk hukukunda yabancı boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi konulu bu çalışma, 2009–2011 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens..

45,00 TL 36,00 TL

Türk Hukukunda Küçüklerin Evlat Edinilmesi

Çalışma evlat edinmenin tarihçesini, gelişimini ve hangi topluluklar bu kurumu tanımış konularını evlat edinmenin tarihi gelişimi başlığı altında ele ..

17,50 TL 14,00 TL

Soybağı Davalarında Usule İlişkin Hükümler

Kitabın birinci bölümü soybağı kavramı ve soybağı davalarının maddi hukuk yönünden incelenmesine ayrılmış; ikinci bölümde soybağı davalarında usule il..

35,00 TL 28,00 TL

Uygulamada Nüfus Davaları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tümünün kişisel bilgilerinin tutulduğu resmi kayıtlar nüfus kütükleridir. Bu kütükler il, ilçe, mahalle gibi ayrım..

58,00 TL 46,40 TL

Dilekçe – Tensip – Müzekkere ve Gerekçeli Kararlar Örnekleri Hukuk Davaları Rehberi ( 4. Cilt) Nüfus Davaları

Kitap, dava esası üzerine kurulmuştur. Uygulamada en çok görülen dava türleri belirlenmiştir. Bu dava türlerine ilişkin özet teorik bilgiler verilmiş,..

55,00 TL 44,00 TL

Dilekçe – Tensip – Müzekkere ve Gerekçeli Karar Örnekleriyle Hukuk Davaları Rehberi (5. Cilt) Aile Mahkemesine İlişkin Davalar

Kitap, dava esası üzerine kurulmuştur. Uygulamada en çok görülen dava türleri belirlenmiştir. Bu dava türlerine ilişkin özet teorik bilgiler verilmiş,..

130,00 TL 110,50 TL

Yargısal Anlayışlar Işığında Eşler Arasında Mal Rejimleri

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun kabulüyle, Türk Aile Hukukunda yeni bir rejim olarak -edinilmiş mallara katılma rejimi- eşler arasında yasal rejim o..

95,00 TL 76,00 TL

Evlilikte Hukuksal İlişkiler

Konu BaşlıklarıSözlenme, Nişanlanma, Nişan Bozma, EvlenmeEvliliğin İptaliAilenin KorunmasıAileye Karşı İşlenen SuçlarBoşanma, Tazminat, AyrılıkBabalık..

30,00 TL 24,00 TL

Çocuk Hukuku

Çocuk asla tamamlanmamış bir yetişkin değildir. Çocukluk ise, onun bedensel, fikirsel, duygusal, sosyal, kültürel ve ahlâkî gelişiminin eşsiz bir evre..

99,00 TL 79,20 TL

Çağdaş Hukuki Gelişmeler Işığında Evlat Edinme

Bu basıda, birinci basıdan sonra yayımlanmış olan yerli ve yabancı eserlere yer verildiği gibi, 15 Mart 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Küçükle..

60,00 TL 48,00 TL

Çocuk Haklarına Dair Uluslararası Sözleşmeler Işığında Boşanmanın Çocuklara İlişkin Hukuki Sonuçları

Boşanmanın çocuklara ilişkin hukuki sonuçlarının daha önceden tek başına bir inceleme konusu yapılmaması bu alanda inceleme yapmaya sebep olmuştur. Ça..

33,00 TL 26,40 TL

Boşanma Davalarında Yargılama Usulü ve Aile Mahkemeleri

"Toplum bakımında önemi tartışmasız olan aile kavramının olması gereken anlamından uzak olarak nitelendirilmesinin doğal sonucu olarak sağlıklı olmaya..

38,00 TL 30,40 TL

Aile Mahkemelerinin Görevine Giren Davalar ve Yargılama Usulü

Bu baskıda; bazı bölümler Yargıtay ın son uygulamaları ışığında genişletilmiş, 2006 ve 2007 yıllarına ait konuyla ilgili içtihatlardan önemli olanlar ..

99,00 TL 79,20 TL

Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi

Aile konutu kavramı, 4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu terminolojisiyle hukuk hayatımıza girmiş olan en önemli kavramlardan biri olup, Kanun’da aile konu..

42,00 TL 33,60 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.