sağlam bahis siteleri

Ankara Yayınevi

Göster:
Sırala:
3194 Sayılı İmar Kanunu Çerçevesinde İmar Hukuku İle İlgili Emsal Yüksek Yargı Kararları -10%

3194 Sayılı İmar Kanunu Çerçevesinde İmar Hukuku İle İlgili Emsal Yüksek Yargı Kararları

Kitap, 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde İmar Hukuku alanında Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Danıştay, Say..

324,00 TL 291,60 TL

A'dan Z'ye İhale Mahkeme Kararlar -10%

A'dan Z'ye İhale Mahkeme Kararlar

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihalelerde idareler ile ihale sürecinde yer alanlar arasındaki ihtilafları çözmek üzere bağımsız idari o..

270,00 TL 243,00 TL

Açıklamalı ve Örnekli Toptancı Hal Mevzuatı -10%

Açıklamalı ve Örnekli Toptancı Hal Mevzuatı

Belediyeler; Anayasamız çerçevesinde belde halkının medeni ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş, organları seçimle iş başına gelen ve k..

98,28 TL 88,45 TL

Açıklamalı – İçtihatlı Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu -10%

Açıklamalı – İçtihatlı Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Kitapta eski 1580 sayılı Belediye Kanunu'na göre verilmiş, uygulamaya ışık tutacağını düşündüğümüz yargı kararlarına da yer verilmiştir. Belediye Kanu..

378,00 TL 340,20 TL

Açıklamalı – Örnekli Mahalli İdareler (Standart Dosya Planı) -10%

Açıklamalı – Örnekli Mahalli İdareler (Standart Dosya Planı)

Çalışmada, İdarenin bir parçası olan belediyelerin, yazışmaları yaparken uyması gereken bir takım kuralları, yazışma kodlarını ve dosya planlarını nas..

50,00 TL 45,00 TL

Belediye Zabıtası Rehberi (Belediye Zabıtası Rehberi Cep Kitabı Hediyeli) -10%

Belediye Zabıtası Rehberi (Belediye Zabıtası Rehberi Cep Kitabı Hediyeli)

Bu kitabın hazırlanmasındaki temel amaç; belediye zabıta teşkilatının niteliği ve tarihsel gelişimi, yeni Zabıta Yönetmeliği’nin belediye zabıtası açı..

97,20 TL 87,48 TL

Belediyeler İçin Çalışma İlişkileri Rehberi -10%

Belediyeler İçin Çalışma İlişkileri Rehberi

Bu eser ile belediyelerin insan kaynaklan, mali hizmetler, destek hizmetleri, zabıta ve itfaiye birimlerinin uygulayıcılarına çalışma hayatında karşıl..

270,00 TL 243,00 TL

Belediyelerle İlgili Güncel Sayıştay Kararları -10%

Belediyelerle İlgili Güncel Sayıştay Kararları

Kitap, belediyelerin uygulamada ihtiyaç duyabilecekleri özellikle mali alandaki yol gösterici, güncel sayıştay kararlarının derlemesinden oluşmuştur. ..

230,00 TL 207,00 TL

Hizmet Alımları -10%

Hizmet Alımları

Kamu alımlarında önemli bir yere sahip olan hizmet alımlarını, danışmanlık hizmet alımları ve doğrudan temin ile hizmet alımlarını da kapsayacak içeri..

270,00 TL 243,00 TL

İşyeri – Ceza – İmar Mevzuat Üçgeni -10%

İşyeri – Ceza – İmar Mevzuat Üçgeni

Gerek tacir ve esnaf, gerekse meslek mensubu veya üretici ya da hizmet sunumu yaparak faaliyetlerini yürütmek üzere işyeri açacak olanların yürürlükte..

354,60 TL 319,14 TL

Kamu İhale Kanunu (2 Cilt) -10%

Kamu İhale Kanunu (2 Cilt)

Kamu idareleri, ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini kamu ihaleleri yoluyla tedarik edebilmektedir. Kamu alımlarına yönelik ol..

200,00 TL 180,00 TL

Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Resmi Yazışma Kuralları -10%

Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Resmi Yazışma Kuralları

Gerek merkezi idare kuruluşları, gerekse mahalli idare birimlerimiz kendi aralarında ya da birbiriyle yazışma yapmaktadır. Bu idarelerin yazışmaları y..

270,00 TL 243,00 TL

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Mahalli İdarelerde Yazışma ve Dosyalama Teknikleri -10%

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Mahalli İdarelerde Yazışma ve Dosyalama Teknikleri

Kurum ve kuruluşlarda iş akımı sürecinde kullanılan belgelerin bir düzen içinde olması iş akışını kolaylaştıracağından belgelerin bir düzen içinde tut..

210,60 TL 189,54 TL

Kamu Sektörü ve Özel Sektör İşverenleri Açısından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yükümlülükler ve İdari Para Cezaları (Ciltli) -10%

Kamu Sektörü ve Özel Sektör İşverenleri Açısından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yükümlülükler ve İdari Para Cezaları (Ciltli)

Kamu ve özel sektör ayrımı gözetilmeden her sektörde faaliyet gösteren işverenlere, uygulayıcılara ve diğer sorumlulara bir başucu kitabı olarak rehbe..

333,00 TL 299,70 TL

Kamu Yönetiminde Dönüşüm ve Sayıştay Mali Denetimi -10%

Kamu Yönetiminde Dönüşüm ve Sayıştay Mali Denetimi

Kitapta; kamu yönetimindeki değişimler bağlamında Türk Kamu Mali Yönetiminin gelmiş olduğu nokta ve yeni sistemin kamu kurumlarında benimsenmesinde ön..

64,80 TL 58,32 TL

Mahalli İdareler Ceza Uygulamaları Altın Rehberi -10%

Mahalli İdareler Ceza Uygulamaları Altın Rehberi

Mahalli idareler ceza mevzuatının son güncellemeler ışığında bir araya getirilerek, örnek uygulamalara ve yargı kararlarına yer verilmek suretiyle bel..

351,00 TL 315,90 TL

Mahalli İdareler Ceza Uygulamaları Altın Rehberi Cep Boy -10%

Mahalli İdareler Ceza Uygulamaları Altın Rehberi Cep Boy

Mahalli idareler ceza mevzuatının son güncellemeler ışığında bir araya getirilerek, örnek uygulamalara ve yargı kararlarına yer verilmek suretiyle bel..

30,00 TL 27,00 TL

Mahalli İdareler, İdari Para Cezaları Rehberi -10%

Mahalli İdareler, İdari Para Cezaları Rehberi

Bu rehber kitap, son yasal düzenlemeler dikkate alınarak belediyelerin bu konudaki görüşlerinden de faydalanılmak suretiyle gerek kunu hakkında bilgi ..

35,00 TL 31,50 TL

Soru - Cevap Mahalli İdarelerin Gelir ve Harcamaları -10%

Soru - Cevap Mahalli İdarelerin Gelir ve Harcamaları

Kitapta soru cevap şeklinde işlenerek konulara açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Yeri geldikçe kanun ve yargıtay kararlarına da yer verilmiştir.K..

354,60 TL 319,14 TL

Soru ve Cevaplarla Belediye Mevzuatı Altın Rehberi -10%

Soru ve Cevaplarla Belediye Mevzuatı Altın Rehberi

Belediyeler, mahalli ve ortak kamu hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş olan, organları seçimle iş başına gelen, idari ve mali özerkliği bulunan kamu ..

378,00 TL 340,20 TL

Detaylı Arama

İhtiyacınız olan kitabı daha kolay bulabilmeniz için önce aradığınız kitabın kategorisini seçin. Ve istediğiniz zaman "Kitapları Getir" düğmesine tıklayarak kitapları listeleyin.


Listelediğiniz ekranda "Gelişmiş Filtrelemeyi" kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.