sağlam bahis siteleri

Araştırma Yöntemleri

Göster:
Sırala:
Meta Analiz, Ayşen Bakioğlu, Şafak Özcan, 9786053204794 -20%

Meta Analiz

Meta-Analiz yöntemi nedir? Belli bir takım takip edilmesi gereken basamaklar var mı? Ne tür çalışmalara uygulanabilir? Bu çalışmaları seçerken hangi k..

23,00 TL 18,40 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Abdurrahman Tanrıöğen, 9786054434206 -25%

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel araştırmayı kavramak, dünyayı kavramaya eşdeğerdir.Toplumumuzun ve özellikle eğitim sistemimizin gelişmesinin ülkemizdeki bilimsel araştırmal..

25,00 TL 18,75 TL

Nitel Araştırmaya Giriş, Corrine Glesne, 9786054434992 -25%

Nitel Araştırmaya Giriş

Açık ve anlaşılır bir dille yazılmış, çeşitli tablo ve şekillerle zenginleştirilmiş olan bu kitap, hem lisans ve lisansüstü düzeydeki araştırma dersle..

36,00 TL 27,00 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemi, Niyazi Karasar, 9786055426583 -20%

Bilimsel Araştırma Yöntemi

Kitap, toplumda "ortak akıl" ile düşünme ve araştırma algı ve uygulamalarını geliştirmeyi amaçlayan "araştırma eğitimi" çabalarının "araştırma yöntemb..

30,00 TL 24,00 TL

Çalışma Becerilerini Geliştirmek Tez Nasıl Yazılır, Rowena Murray, 9786055213619 -25%

Çalışma Becerilerini Geliştirmek Tez Nasıl Yazılır

Master ve Doktora öğrencilerine tezlerini şekillendirmede yardımcı ve gerçekçi bir rehber. Araştırmacılara değerli tavsiyeler ve pratik ipuçları, tekn..

38,00 TL 28,50 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Durmuş Ekiz, 9789944474757 -25%

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bu eserin temel amacı; eğitimdeki nitel, nicel ve eleştirel kuram araştırmalarını kuramsal ve pratik olarak tanıtmak, bu tür araştırma yapmaya eğiliml..

25,00 TL 18,75 TL

Nitel Araştırma, Fatma Nevra Seggie, Yasemin Bayyurt, 9786051700281 -25%

Nitel Araştırma

Günümüzde nitel araştırmalar en az nicel araştırmalar kadar büyük önem taşımaktadır. Nitel araştırmalarda kullanılan yöntem ve teknikler çalışma alanı..

29,00 TL 21,75 TL

Bilimsel Dergilere Makale Nasıl Yazılır, Rowena Murray, 9786051700366 -25%

Bilimsel Dergilere Makale Nasıl Yazılır

Akademisyenlerin sürekli yazması beklenir,fakat akademik yazmanın doğası üzerine tartışması yada düşünmesi nadiren beklenir. Akademik yazma çoğunlukla..

32,00 TL 24,00 TL

Karma Yöntem Araştırmalarının Temelleri, Charles Teddlie, Abbas Tashakkori, 9786051700335 -25%

Karma Yöntem Araştırmalarının Temelleri

Karma yöntemin doğasını, felsefi temellerini, desenlerini etkileyici örnekler ve zengin görsel içerikle destekleyerek ayrıntılı bir şekilde ele alan b..

47,00 TL 35,25 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Gerçek Dünya Araştırması, Colin Robson, 9786051700380 -25%

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Gerçek Dünya Araştırması

Gerçek Dünya Araştırması, farklı sektör ve uzmanlık alanlarını temsil eden profesyonellerin ve araştırmacıların çalışmalarına ışık tutar. Bunların ara..

42,00 TL 31,50 TL

Sosyal Bilimler İçin Dijital Yöntemler, Helene Snee , Christine Hine, 9786053205487 -20%

Sosyal Bilimler İçin Dijital Yöntemler

Bu derleme kitap, araştırmacılara, ilgili, etkili ve yenilikçi dijital yöntemleri kullanma konusunda ilham vermektedir. Kitabın temel sorunsalı; araşt..

23,00 TL 18,40 TL

Dosya ve Arşiv Yönetimi, Mehmet Altınöz, 9786051332031 -20%

Dosya ve Arşiv Yönetimi

Belge yönetimi geleneksel anlamda mekanik yöntemlerle yapılırken, günümüz otomasyon sistemlerinin gelişimi ve örgütlerin “sanallaşması” çağdaş örgütle..

28,00 TL 22,40 TL

Nitel Veri Analizinde Adım Adım NVIVO Kullanımı, Işıl Kabakçı Yurdakul, 9786051700892 -25%

Nitel Veri Analizinde Adım Adım NVIVO Kullanımı

Nitel veri analizi, araştırmacılar için nitel araştırma süreci içerisinde heyecan verici yeni bir serüvenin başlangıcıdır. Ancak bir standardı, formül..

40,00 TL 30,00 TL

Sosyal Bilgilerin Temelleri, Refik Turan, Tahsin Yıldırım, 9786051701127 -25%

Sosyal Bilgilerin Temelleri

Sosyal Bilgiler Eğitim bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere ve sosyal bilgiler öğretmenlerine yönelik olarak hazırlanan bu kaynak kitap on üç bölüm ..

29,00 TL 21,75 TL

Sosyal Bilimlerde Ölçme Aracı Hazırlama, Veysel Sönmez, Füsun Gülderen Alacapınar, 9786051700908 -25%

Sosyal Bilimlerde Ölçme Aracı Hazırlama

Ölçme araçlarının büyük bir çoğunluğu Batı Toplumlarından alınıp uyarlama çalışmaları yapıldıktan sonra kullanılmaya başlanmıştır. Bizim toplumuzda da..

28,00 TL 21,00 TL

Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknik 3. Bası, Yavuz Ercan, 9786055593179 -10%

Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknik 3. Bası

Her bilimin olduğu gibi tarih biliminin de -her ne kadar çok dar çevrelerde ve dar bir anlayış içinde tarihin bilim olup olmadığı tartışılıyor olsa bi..

43,50 TL 39,15 TL

Nitel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Hüseyin Bal, 9786059922364 -10%

Nitel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Nitel araştırma yöntemi, nicel yöntemin ulaşamadığı olgulara, bireylere, gruplara ulaşan, derinlemesine anlama ve yorumlamayı esas alan, öznelerin top..

32,50 TL 29,25 TL

Açıklamalı – Örnekli Mahalli İdareler (Standart Dosya Planı), Hafize Zülüflü, 9786056110931 -10%

Açıklamalı – Örnekli Mahalli İdareler (Standart Dosya Planı)

Çalışmada, İdarenin bir parçası olan belediyelerin, yazışmaları yaparken uyması gereken bir takım kuralları, yazışma kodlarını ve dosya planlarını nas..

50,00 TL 45,00 TL

Afyonkarahisar İli Hane Halkı Tüketim Analizi Tüketici Davranışları ve Eğilimleri, Şuayıp Özdemir, Yusuf Karaca, Mustafa Sandıkcı, Fikret Yaman, 9786053274124 -10%

Afyonkarahisar İli Hane Halkı Tüketim Analizi Tüketici Davranışları ve Eğilimleri

Bu araştırmada amaç, Afyonkarahisar şehir merkezinde yaşayan hane halklarının tüketim yapılarını ortaya çıkarmaktır. Bu tüketimin ortaya çıkarılması 2..

16,50 TL 14,85 TL

Stata Uygulamaları ile Nitel Veri Analizi Tercih Modelleri – Lojit Modeller – Probit Modeller, Özge Akkuş, Hatice Özkoç, 9789750239328 -15%

Stata Uygulamaları ile Nitel Veri Analizi Tercih Modelleri – Lojit Modeller – Probit Modeller

Özellikle sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde, değişkenlerin büyük bir bölümünün nitel değişken yapısında olduğu gözlemlenir. B..

16,50 TL 14,03 TL

Detaylı Arama

İhtiyacınız olan kitabı daha kolay bulabilmeniz için önce aradığınız kitabın kategorisini seçin. Ve istediğiniz zaman "Kitapları Getir" düğmesine tıklayarak kitapları listeleyin.


Listelediğiniz ekranda "Gelişmiş Filtrelemeyi" kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.