Aristo Yayıncılık

Göster:
Sırala:

Ceza Muhakemesinde Soruşturma Evresi ve Uygulaması

Yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi ifade eden soruşturma evresinde deliller büyük ölçüde topla..

243,00 TL 206,55 TL

Çalışma Hayatı vv İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Ilo Sözleşmeleri

ÇALIŞMA HAYATI VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ILO SÖZLEŞMELERİ“Herhangi bir ülkenin, emeğin insani koşullarını benimsememesi, kendi ülkelerinde..

40,00 TL 34,00 TL

İstinaf ve Yargıtay Emsal Kararlarıyla Kamu Görevlileri ile İlgili Suçlar

Yeni Ceza Adalet Sistemimizin yürürlüğe girdiği 01.06.2005 tarihi ve sonrasında “Kamu İdaresinin Güvenirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” değişikliğe..

135,00 TL 114,75 TL

İstinaf ve Yargıtay Emsal Kararlarıyla Bankacılık Suçları

5411 sayılı Bankacılık Kanununda düzenlenen ve uygulama alanı oldukça geniş olan bankacılık suçları ile bankanın araç olarak kullanılması suretiyle ve..

79,00 TL 67,15 TL

İstinaf ve Yargıtay Emsal Kararlarıyla İftira, Yalan Tanıklık ve Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik Suçları

Türk Ceza Kanununun Özel Hükümler başlıklı ikinci kitabın IV. Kısım İkinci Bölümünde «Adliyeye Karşı Suçlar» arasında düzenlenen İftira, Yalan Tanıklı..

39,00 TL 33,15 TL

Sektörel Bazda Tüketici Hukuku Uygulamaları 2017

Sektörel Bazda Tüketici Hukuku Uygulamaları 2016-2017 yayını Tüketici Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenen 6. Tüketici Hukuku Kongresinde sunulan ak..

219,00 TL 186,15 TL

Sorularla Araç Değer Kaybı (Dilekçe Ve Karar Örnekleri İle)

Sorularla Araç Değer Kaybı konusunu ele alan bu yayın DİLEKÇE VE KARAR ÖRNEKLERİ İLE desteklenmiş olup; Avukat Erdost BALCI, Tüketici Hukuku Enstitüsü..

34,90 TL 29,66 TL

İş Kazası Meslek Hastalığı Uygulaması & İhtilafları İle Çözüm Yolları

İş kazaları ve meslek hastalıkları uygulamalarının; Sgk /Sosyal Güvenlik, İş Sağlığı Ve Güvenliği/İş Hukuku, Borçlar Kanunu İle, Türk Ceza Kanunu boyu..

195,00 TL 156,00 TL

Kambiyo Senetlerinde DEF’iler Çek – Bono – Poliçe’de (Einreden im Wertpapierrecht)

6100 Sayılı (Yeni) Hukuk Muhakemeleri Kanunu 6102 Sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu 6098 Sayılı (Yeni) Türk Borçlar Kanunu 6362 Sayılı ..

95,00 TL 80,75 TL

İş Kanunu Uygulaması İhtilafları ve Çözümü

İş Kanununun uygulandığı tüm işyeri sahipleri-işverenleri-alt işverenleri ve çalışanlarının iş kanunundan doğan tüm hak ve yükümlülükleri ile yaptırım..

195,00 TL 156,00 TL

Sınaî Mülkiyet Kanunu

İşbu kitap 6769 sayılı SINAÎ MÜLKİYET KANUNU (Marka-Patent) Ve İLGİLİ MEVZUAT, MÜLGA 551, 554, 555, 556 SAYILI KHK YÖNETMELİKLER ve ULUSLARARASI SÖZLE..

59,00 TL 50,15 TL

Medenî Hukuk (Çözümlü) Pratik Çalışmaları ve Ders Notları

Bu çalışma, Hukuk eğitiminde ezberciliğe yer olmadığı ve muhakeme yapılmasının önemini vurgulamak amaçlı hazırlanmıştır. Adalet Meslek Yüksekokulları ..

29,00 TL 24,65 TL

Sorularla Kolaylaştırılmış Rekabet Hukuku

Elinizdeki kitap, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’un (RKHK) temel maddelerinin soru ve cevaplarla açıklandığı bir özettir. Bu kitapta..

29,00 TL 24,65 TL

Sorularla Kentsel Dönüşüm Hukuku

6306 sayılı Kanun ve 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde şekillenen kentsel dönüşüm, uygulamada pek çok sorunu beraberinde getirmişt..

22,00 TL 18,70 TL

6. Tüketici Hukuku Kongresi 12 Bankaya Karşı 3 Kat Tazminat Davası Oturumu Ses Çözümleri

Bu yayın 6. Tüketici Hukuku Kongresinde ele alınan 12 Bankaya Karşı 3 Kat Tazminat Davası Oturumu Ses Çözümlerini içermektedir.Konu Başlıkları Bankala..

21,00 TL 17,85 TL

Güncel İş Güvenliği Mevzuatı 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bağlantılı Yönetmelikler

"Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bağlantılı Yönetmelikler kapsamında 6331 Sayılı Kanun ve bağlantılı 42 Mevzuat ve 2 Tebliğ toplamda 824 say..

69,00 TL 58,65 TL

Güncel İş Mevzuatı 4857 Sayılı Kanunu ve Bağlantılı Yönetmelikler

4857 İŞ KANUNU VE BAĞLANTILI YÖNETMELİKLER4857 SAYILI İŞ KANUNU BİRİNCİ BÖLÜMGenel Hükümler MADDE 1 –    Amaç ve kapsam……………………………..

49,00 TL 41,65 TL

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Ticari İşletme Rehni Kanunu Rehinli Taşınır Sicili Yönetmeliği Ticari İşlemler..

59,00 TL 50,15 TL

İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Sınavı Soru Bankası

Bu kitap 5 Ana bölümde 500den fazla soru barındırmakta olup temel de ilgili mevzuatı çokça okuyup, aklınıza kazımanız için oluşturulmuştur.  ..

40,00 TL 34,00 TL

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Kira Sözleşmesinin Feshi

Bu çalışmada kira sözleşmesinin feshi, söz konusu teoriler bağlamında ve kavram karmaşasından kurtulmaya yönelik bir yaklaşımla ele alınmaya çalışılmı..

60,00 TL 51,00 TL

Kamu İhale Hukuku'na İlişkin Tebliğler ve Makaleler

Kamu İhale Hukukunun dinamik yapısına, farklı hukuk dallarıyla olan yakın ilişkisine karşın, Kamu İhale Kanununun kabul edildiği tarihten bu yana üst ..

80,00 TL 68,00 TL

Milli Şerh (Natıonal Commentary)

Milli Şerh, 6502 sayılı TKHK'yı madde madde ele alan, mümkün olduğu kadar o madde ile ilgili uygulamaya da işaret edebilecek nitelikte madde sonlarına..

290,00 TL 246,50 TL

Sorularla 12 Bankaya Karşı Üç Kat Tazminat (Kartel Tazminatı) Davası Rehberi

Sorularla 12 Bankaya Karşı Üç Kat Tazminat (KARTEL DAVASI) Davası Rehberi, 2.Baskısında ilk baskıya ek olarak tartışmalı konular hakkında bilgi ve uyg..

29,00 TL 26,10 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.