Avrupa Birliği Hukuku

Göster:
Sırala:

İdari Yargı İçin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Uygulama Rehberi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile bu sözleşmeye ek protokollerle düzenlenen temel hak ve özgürlüklere ilişkin düzenlemeler 2004 yılında Anayasamızın..

90,00 TL 72,00 TL

Avrupa Birliği Kamu Hukuku (Lizbon Andlaşmasındaki Son Değişikliklerle)

"Avrupa Birliği Kamu Hukuku" başlıklı bu kitap lisans ve lisansüstü öğrenciler için ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Beş bölüm içeren kitabın birinc..

49,50 TL 42,08 TL

Farklı Boyutlarıyla Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri (Türkiye’nin Dönüşümünde Avrupa Birliği’nin Rolü)

Son dönemde özellikle İngiltere’nin birlikten ayrılması (Brexit), Mülteciler konusundaki üye ülkeler arasındaki derin farklılıklar, Yunanistan’da yaşa..

12,50 TL 10,00 TL

Avrupa Birliği Hukuku

İçerdiği farklılıklar nedeniyle farklı bir bakış açısı ile incelenmesi gereken AB Hukuku, bu kitapta uluslararası ilişkilerin temel varsayımları göz ö..

25,00 TL 21,25 TL

Yoğunlaşmalarda Tam İşlevsellik: Avrupa Birliği ve Türk Rekabet Hukuku Kapsamında

Bu çalışmada tam işlevselliğin ne olduğu ve bir ortak girişimin tam işlevsel nitelikte olması için taşıması gereken unsurlar Türk ve AB hukuku mevzuat..

25,00 TL 21,25 TL

21. Yüzyılda Avrupa Riskler, Fırsatlar, Yeni Politik Tartışmalar

Her bir bölümü farklı disiplinlerden gelen akademisyenler tarafından kaleme alınan bu kitapta, Avrupa Bölgesi makro ölçekte ve kendi iç dinamikleri il..

41,90 TL 35,62 TL

Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku

"Önsöz" yazmak onurunu taşıdığım "Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku" kitabı, Türkiye'nin AB alanındaki eğitim ve araştırma etkinliğine katılan herkese ya..

69,90 TL 59,42 TL

Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku

Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku başlıklı bu derleme, pek çok genç Uluslararası Özel Hukuk öğretim üyesinin özverili çalışmaları sonucu ortaya çık..

65,00 TL 52,00 TL

Avrupa Birliği Müktesebatı ve Türk Hukukunda Arabuluculuk

Günümüz modern toplumlarının hızlı teknik, sınai, zirai ve ticari büyüme, değişim ve gelişimlerine paralel olarak, karşılaşılan sorunlarda aynı ölçüde..

45,00 TL 36,00 TL

Avrupa Birliği Hukukunda Azınlık Hakları

Avrupa Birliği hukukunda azınlık haklarının işleniş biçimini ortaya koymayı amaçlayan kitapta, gerek mevzuat gerekse uygulama cephesinden bakış açısı ..

30,00 TL 27,00 TL

Avrupa Birliği ve Birlik Üyesi Ülkelerde Yönetime Katılım (Birlik Adayı Türkiye İçin Perspektifler)

Bu çalışma, Avrupa Birliği'nde ve üye ülkelerde çalışanların katılım haklarının nasıl düzenlendiğini incelemek ve böylelikle Avrupa Birliği'ne aday ül..

35,00 TL 28,00 TL

Cased And Materials On The Eu Private International Law

This volume presents a compilation of the most important legal sources and materials from the law of the Europeanin the fields of International Privat..

45,00 TL 36,00 TL

Avrupa Birliği Düzeyinde Toplu Pazarlık

Konu BaşlıklarıToplu Pazarlıkta Yeni Bir Açılım: Avrupa Birliği Ölçeğinde Toplu PazarlıkAvrupa Birliği Düzeyinde Toplu Pazarlığın Tarafları ve Avrupa ..

28,00 TL 22,40 TL

Güvenlik Ekseninde Avrupa Birliği Mülteci Hukuku

Güvenlik kaygıları çerçevesinde Avrupa Birliği mülteci hukukunun gelişimi dört bölümde irdelenmiştir. İlk bölümde, güvenlik ve göç kavramlarının ilişk..

35,00 TL 31,50 TL

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İç Hukukumuza Etkisi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İç Hukukumuza Etkisi adlı bu eser, bölgesel düzeyde insan haklarının korunması sisteminin işleyişi bakımından, Avru..

40,00 TL 36,00 TL

Tüketici Hukuku ile ilgili Avrupa Birliği Direktifleri

Tüketici Hukuku Enstitüsü tarafından derlenen Tüketici Hukuku ile ilgili AB Direktifleri (Türkçe Metinler) içermektedir.Konu Başlıkları (84–450–E..

29,00 TL 24,65 TL

Avrupa Birliği Hukukunda Tazminat Davası

Konu BaşlıklarıAvrupa BirliğiTopluluğu Kurumlarının Sözleşme Dışı SorumluluğuBirlik Topluluk Kurumlarının Sözleşme Sorumluluğu Kavramının Topluluk Huk..

25,00 TL 22,50 TL

Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Konu BaşlıklarıTarihi Süreçte Avrupa'nın Bütünleşmesi Düşüncesi ve Türkiye Avrupa İlişkileriTürkiye'nin Avrupa Bütünleşmesindeki YeriAvrupa Toplulukla..

15,00 TL 13,50 TL

Avrupa Birliği Adalet Divanının Yargı Yetkisi

Konu BaşlıklarıAvrupa Birliği ve Hukuki YapısıAvrupa Topluluğu Adalet Divanının YapısıATAD'ın Yargı YetkisiTopluluk Hukuk Sistemi ve Egemenlik..

30,00 TL 27,00 TL

İnşaat Sektöründe Müşterek İş Ortaklığı (Joint Venture)

Güncellenip yeni basımını gerçekleştiren çalışma, yatırım projelerini gerçekleştirmek isteyen şirketlerle ilgili sık sık duyduğumuz Joint Ventura; pil..

35,00 TL 31,50 TL

Avrupa Birliği İş Hukukunda İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Temel Yükümlülükleri ve Türk Mevzuatının Uyumu

2003 yı­lın­da yü­rür­lü­ğe gi­ren 4857 sa­yı­lı İş Ka­nu­nun­da iş­ve­ren­ler için “es­nek­lik” içe­ren hü­küm­ler ön­gö­rül­müş; iş­çi­le­re ise iş,..

39,50 TL 35,55 TL

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. Maddesi Ceza Muhakemesinde Duruşma (Adil Yargılanma Hakkı)

Konu BaşlıklarıAdil Yargılanma Hakkına İlişkin Temel BilgilerCeza Muhakemesinde Duruşmaya İlişkin Temel BilgilerAvrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. ..

25,00 TL 20,00 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.