Banka ve Finans Hukuku

Göster:
Sırala:

Para Politikası ve Faiz Kararları Arasındaki İlişki Teorik ve Uygulamalı Yaklaşım

Bu çalışmada Taylor Kuralı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın para politikası etkinliği araştırılmış. Para politikası aracı olarak kı..

36,00 TL 28,80 TL

Finansal Kiralama Sözleşmesi

Finansal Kiralama Sözleşmesi (6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na Göre)..

50,00 TL 45,00 TL

Bankacılık Kanunu Şerhi (2 Cilt)

Bankacılık Kanunu Şerhinin ikinci baskısında, Bankacılık Kanununda, temel kanunlarda ve ikincil mevzuatta yapılan değişiklikler; Anayasa Mahkemesi, Ya..

350,00 TL 297,50 TL

Sırrın Korunması Boyutuyla Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrının Açıklanması Suçu

Günümüzde teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmesi sonucu elde edilen iletişim olanaklarıyla bir çok bilgiye anında ulaşmak mümkün olmuştur. Bu ..

93,90 TL 79,82 TL

Bankacılar İçin Mali Hukuk Bilgisi

Bankacılar için Malî Hukuk Bilgisi, son kez basıldığı 2005 yılından bu yana malî yasalarda yapılmış olan değişiklikler işlenerek yeniden okuyucunun ya..

25,00 TL 22,50 TL

Bankacılık Kanunu Şerhi (2 Cilt)

5411 sayılı Bankacılık Kanununun çeşitli maddeleri 5472, 5667, 5754, 5766, 6111, 2011/662 sayılı KHK, 6300, 6327, 6352, 6362, 6456, 6462, 6487, 6493, ..

220,00 TL 187,00 TL

Konut Kredileri ve Konut Kredilerinde Teminat İşlemleri

Bu çalışmada, konut kredileri ve konut kredilerinde teminat işlemleri konuları incelenmektedir. Bu amaçla konut kredisi sözleşmeleri, sözleşmelerin şe..

89,90 TL 76,42 TL

Güncel Gelişmeler Işığında Bankacılıkta Kredi Bilgisi

Güncel bir krediler kitabı ihtiyacından yola çıkarak oluşturulan bu eser, konularında 29 yıl gibi uzun bir tecrübeye sahip, müfettişlik, banka müdürlü..

42,90 TL 36,47 TL

Kredi İşlemleri

Üniversite öğrencileri, bankacılık mesleğine girmek isteyenler ve bankalarla iş yapan firmalar uygulamaya yönelik kaynak bulmakta zorlanmaktadır. Bu k..

15,00 TL

Konut Finansmanı Sistemi Çerçevesinde İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler

Bu belirlemelerden hareketle, konut finansmanı sisteminin temel taşlarından biri olarak nitelendirilebilecek İTMKTere ilişkin ayrıntılı yapıyı düzenle..

20,00 TL

Türk Bankacılık Sektörü ve Mali Yükümlülükleri

Oniki bölümden oluşan bu eserde, genel olarak bankacılık sistemi tanıtıldıktan sonra bankaların fon kaynakları ve fon kullanım alanlarına, bankaların ..

38,00 TL 30,40 TL

Banka Genel Kredi Sözleşmesi

Bu çalışma, herhangi bir pozitif düzenlemeye konu olmayan "Banka Genel Kredi Sözleşmesi"nin uygulanmasından doğan sorunların çözümüne katkı sağlamak v..

65,00 TL 55,25 TL

Dünya Ticaret Örgütü'nde Uyuşmazlıkların Çözümü Mekanizması

Konu BaşlıklarıTarifeler Ve Hizmet Ticareti Genel Antlaşması (Gatt) Öncesi Dönem Gatt Dönemi (1947–1994)Dünya Ticaret Örgütü DönemiDünya Ticaret Örgüt..

25,00 TL 22,50 TL

Ekonomi Hukuku Yaklaşımı ile Banka Hukuku

Bu direnişe rağmen ekonomi ve hukuk ilminin ihtiyaçlarının giderilmesi kaçınılmaz hale gelince artık beklememek lazımdır. "Ekonomi Hukuku Yaklaşımı il..

32,50 TL

Gerekçeli – Açıklamalı – Notlu – İçtihatlı, 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu ve İlgili Mevzuat

İhtiyaçların her geçen gün arttığı, çeşitlilik kazandığı ve modernizasyonun kaçınılmaz olduğu günümüz iş hayatında günceli yakalamanın faturası da büy..

0,00 TL

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip

Konu BaşlıklarıÖnce Rehne Başvurma KuralıRehinli Alacaklının Rehinli Malı Edinme Yasağıİcra ve İflas Kanunu'nun İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Tak..

0,00 TL

Sektörel Bazda Tüketici Hukuku Uygulamaları Külliyatı Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları Cilt 1

Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları kitabı Sektörel Bazda Tüketici Hukuku Uygulamaları Külliyatının 1.Cildini teşkil etmektedir. Kitap ..

90,00 TL 76,50 TL

Türk Hukukunda Banka İşletmesinin Denetlenmesi ve Sorunlu Bankaların Çözümlenmesi

Konu Başlıklarıİşletmelerin Denetlenmesinin Tarihsel GelişimiTemel Kavramlar İlkeler ve StandartlarTürk Banka Hukukunda Banka İşletmesinin Denetlenmes..

35,00 TL 31,50 TL

Banka Kredi Kartı Sözleşmeleri

Konu BaşlıklarıKredi Kartı; Ortaya Çıkışı, Çeşitleri, Yarar ve SakıncalarıKredi kartı sistemini oluşturan sözleşmeler; Tanımı, Hukuki Niteliği, Tarafl..

25,00 TL 22,50 TL

Swap İşlemi ve Hukuki Niteliği

Konu BaşlıklarıKonu, Terim, Swap İşleminin Tarihçesi, Mukayeseli Hukukta Düzenleniş Şekli, Fayda ve SakıncalarıSwap Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları, T..

25,00 TL 22,50 TL

Türk Hukukunda Katılım Bankası Katılma Hesabı Sözleşmesi (İşlevi – Hukuki Niteliği – Hükümleri)

Konu BaşlıklarıKatılma Hesabı Sözleşmesi KavramıKatılma Hesabı Sözleşmesinin Hukuki NiteliğiKatılma Hesabı Sözleşmesinin Hükümleri..

25,00 TL 22,50 TL

Hukuki Yönden Banka Havalesi

Konu BaşlıklarıGenel Olarak HavaleBankla HavaleleriGayri Nakdi Banka Havaleleriİnternet Ortamında Banka HavaleleriSınır Ötesi Banka Havaleleri..

40,00 TL 36,00 TL

Kredi Kartları (5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli)

Kitabın Power Point sunumları vardır. Bu çalışma ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bil..

13,00 TL 11,70 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.