Bankacılık Enstitüsü Yayınları

Göster:
Sırala:

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 60. Yıl Sempozyumu 11 Aralık 2015

''Banka Hukukuna Genel Yaklaşım'' Teori ve UygulamaKonu Başlıkları Ünal TEKINALP, Basel IH'ün Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına ve Sermay..

80,00 TL 72,00 TL

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Bir İnceleme

Kanun'un çeşitli hükümleri tereddüt uyandıracak şekilde kaleme alınmış. Bunlardan en önemlileri, diğer kanunlar uyarınca başka bir sicile tescili zoru..

25,00 TL 22,50 TL

Bankacılar İçin Mali Hukuk Bilgisi

Bankacılar için Malî Hukuk Bilgisi, son kez basıldığı 2005 yılından bu yana malî yasalarda yapılmış olan değişiklikler işlenerek yeniden okuyucunun ya..

25,00 TL 22,50 TL

Pratik Hukukta Metot

Türk hukukuna büyük katkıları bulunan Prof. Dr. Ernst E. Hirş'in, Enstitü tarafından 1997'de yayımlanan 4. baskısında, Av. Volf Çernis'in katkıları ay..

50,00 TL 45,00 TL

6362 Sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Işığında Sermaye Piyasası Hukuku Sempozyumu

6-7 Haziran 2013 İstanbulKonu Başlıkları Prof. Ünal TEKİNALP, Sermaye Piyasası Kanununun Hukukumuz İçindeki Önemi  Prof. Dr. Zühtü AYTA..

120,00 TL 108,00 TL

Prof. Dr. Seza Reisoğlu Armağanı

Konu Başlıkları Prof. Dr. Baki KURU, 20 Temmuz 2016 Tarihinden Önce Verilmiş Olan İlk Derece Hukuk Mahkemeleri Kararlarına Karşı Kanun Yollarına Başvu..

150,00 TL 135,00 TL

Banka Kredi Sözleşmeleri ve Kredilerden Doğan Uyuşmazlıklar

Kitapta; özellikle ticari krediler, banka kredi sözleşmelerinin hukuki mahiyeti, kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflar ve İcra İflas Kanunu'nun yaln..

30,00 TL 27,00 TL

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlerde Bağımsız Denetim

Çalışmanın birinci bölümünde, bağımsız denetimin yerini tespit etmek üzere ana hatlarıyla denetim türleri incelendikten sonra, Türkiye'de bugüne kadar..

60,00 TL 54,00 TL

Anonim Ortaklıkta Ultra Vires Doktrini ve Ortaklığı Bağlamaya Yetkili Organın (Yönetim Kurulunun) Yetkilerinin Sınırlandırılamaması

Çalışmanın kapsamı anonim ortaklıkta ultra vires ilkesinin kaldırılması ile sınırlandırılmıştır. Ultra vires ilkesinin kaldırılması ortaklığın hem hak..

65,00 TL 58,50 TL

Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Kar Payı Alma Hakkı

TTK'da yer alan kâr payı ve dağıtımına ilişkin hükümlerin kaynağını İsviçre Borçlar Kanunu (İBK) hükümleri oluşturmaktadır. Dolayısıyla, çalışmanın ge..

75,00 TL 67,50 TL

Ticari İşletme Hukuku

Hukuk fakültelerindeki temel derslerden birisi olan "Ticari İşletme Hukuku" isimli derse göre hazırlanmış olan bu kitap, bugüne kadar birlerce kişi ta..

70,00 TL 59,50 TL

Anonim Şirketler Hukuku Cilt:2/2 Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü

Konu Başlıkları Yokluk Butlan İptal İptal Davası Butlan ve Yokluğun Tespiti Davaları Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğüne İlişkin Özel Düzenlemeler..

60,00 TL 54,00 TL

Hukuki Bakımdan Halka Açık Anonim Ortaklıklar ve Halka Arz (Ciltli)

2012 yılındaki gelişmelerin akademik çalışmalara etkisi, sermaye piyasası hukukuna olan ilgiyi artırması ve buna bağlı olarak sermaye piyasası hukuku ..

75,00 TL 67,50 TL

Anonim Şirketler Hukuku Cilt 1

Bu kitabın yazarları da yeni Kanun'u anlama çabasında olan akademisyenlerdendir. Kitap, her üç yazar için de ilk ortak çalışma niteliğindedir. Şüphesi..

75,00 TL 67,50 TL

Karışık Muhtevalı Akit (Ciltli)

İkinci basımını yaptığım bu kitap, tam kırk iki yıl önce yayımlanmıştı. Aradan bu kadar uzun bir süre geçtikten sonra, ikinci bir basıma gitmemin başl..

45,00 TL 40,50 TL

Tasarımların Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması (Ciltli)

Tasarımların Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması adlı çalışma, Fikri mülkiyet, haksız rekabet hukuku ilişkisi oldaklı bir incelemedir. Çalışma, ..

50,00 TL 45,00 TL

Mukayeseli Hukukta ve Uygulamada Hayat Sigortası

Çalışmada hayat sigortasını giriş kısmı hariç dört bölümde ele alınıştır. Giriş kısmında öncelikle hayat sigortasının tanımı yapıldıktan sonra dünyada..

50,00 TL 45,00 TL

Akreditif ile İlgili 600 Sayılı Kuralların Uygulaması ve Sorunlar Konferans (26 Eylül 2014)

Değerli ve seçkin konuklar; programımıza başlıyoruz. Ben önce bir iki cümleyle bir girizgâh yapmak istiyorum. Sayın Hoca¬mız Prof. Dr. Seza Reisoğlu, ..

15,00 TL 13,50 TL

Anonim Şirketin Kendi Paylarının İktisabı Amacıyla Finansal Destek Verme Yasağı (6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 380.1)

Anonim Şirketin Kendi Paylarının İktisabı Amacıyla Finansal Destek Verme Yasağı adlı çalışmada yer alan konular şöyledir;- Finansal Destek Verme Y..

30,00 TL 27,00 TL

Ticaret Hukuku ve İlgili Alanlar Bibliyografyası (Sigorta ve Deniz Ticareti Hukuku Hariç)

Ticaret Hukuku ve ilgili alanlarda yapılmış bilimsel çalışmaların (monografik eser, makale, armağan, mütalâa, sempozyum kitapları, tezler) bir araya g..

60,00 TL 54,00 TL

Rekabet Hukuku Yazıları

Kitapta, Rekabetin korunması hakkında kanun'un içeri ve uygulaması hakkındaki görüşlere yer verilmiştir. ..

30,00 TL 27,00 TL

Civil Litigation and Dispute Resolution in Turkey (Ciltli)

Konu Başlıkları  Civil Litigation   The Law Of Evidence   (Domestic) Arbitration   Alternative Civil Dispute Re..

95,00 TL 85,50 TL

Kıymetli Evrak Hukuku (Ciltli)

Bu basıda Kıymetli Evrak Hukuku ile ilgili 2016 yılından bugüne kadar yapılan mevzuat değişiklikleri, Yargıtay kararları, değişik görüşlerin yer aldığ..

40,00 TL 36,00 TL

Rekabet Hukuku İle İlgili Kurul ve Yargı Kararları Sempozyumu – 4 (20 Aralık 2013) Bildiriler – Tartışmalar

Rekabet Hukuku ile İlgili Kurul ve Yargı Kararları Sempozyumunda yer alan konular şöyledir; Konu Başlıkları  Av. Şahin YAVUZ: Akaryakıt Dağıtım..

40,00 TL 36,00 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.