sağlam bahis siteleri

Basın Hukuku

Göster:
Sırala:
Basın Kanunu 2017 Cep Kanunları Serisi (39), Celal Ülgen, 9786053338260 -10%

Basın Kanunu 2017 Cep Kanunları Serisi (39)

*Matbaalar Kanunu *TRT Kanunu *Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu *Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun *İnternet Ortamında Yapılan Yayınları..

8,00 TL 7,20 TL

New Media and Law: A Comparative Study Yeni Medya ve Hukuk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Seldağ Güneş Peschke, Lutz Peschke, 9786050501599 -10%

New Media and Law: A Comparative Study Yeni Medya ve Hukuk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Bu kitap, iletişimsel bağlamda medyayı ve buna bağlı olarak farklı toplumlardaki normatif yapıların değişiminin sonuçlarını anlamaya yönelik katkı sağ..

45,00 TL 40,50 TL

Basın Özgürlüğü Bağlamında Türkiye' de Özdenetim Uygulamaları: Hukuki Eksiklikler ve Çözüm Önerileri, F. Tülay Parlak, 9786053151395 -15%

Basın Özgürlüğü Bağlamında Türkiye' de Özdenetim Uygulamaları: Hukuki Eksiklikler ve Çözüm Önerileri Arabuluculuk– Sigorta Tahkim Modeli

Çalışmanın sorunsalı; Türkiye'deki özdenetimin, bu konularda, başka bir ifade ile; basın özgürlüğünün sağlanması adına özdenetimin iki temel fonksiyon..

45,00 TL 38,25 TL

Sosyal Güvenlik Hukuku Basın İş Hukuku Genel Esasları ve Uygulama Sorunları -15%

Sosyal Güvenlik Hukuku Basın İş Hukuku Genel Esasları ve Uygulama Sorunları

Konu BaşlıklarıBasın İş Kanununun Kişi Bakımından Kapsamı, Gazeteci Kavramı ve İş Sözleşmesinin KurulmasıBasın İş Kanununda Çalışma Süresi, Fazla Çalı..

42,00 TL 35,70 TL

Gazete, Radyo ve Televizyon Yayınlarında Cevap Hakkı -15%

Gazete, Radyo ve Televizyon Yayınlarında Cevap Hakkı

İçerik olarak kitapta, cevap ve düzeltme hakkının kavramsal anlamı ya da içeriği, hukuki niteliği, varlık koşulları ve uygulama usulleri üzerinde duru..

35,00 TL 29,75 TL

Basın Yolu İle Kişilik Hakkına Saldırılardan Doğan Hukuki Sorumluluk, Doğan Bülent Belli, 9789754644753 -10%

Basın Yolu İle Kişilik Hakkına Saldırılardan Doğan Hukuki Sorumluluk

Konu BaşlıklarıKişilik ve kişilik HakkıBasın Yoluyla Kişilik Hakkına Yapılan SaldırılarBasın Yoluyla Kişilik Hakkına Yapılan Saldırılarda Korunma Yoll..

35,00 TL 31,50 TL

Radyo - Televizyon Mevzuatı ve Konu ile İlgili Yargı Kararları, Harun Hakan Baş, 9786053336358 -10%

Radyo–Televizyon Mevzuatı ve Konu ile İlgili Yargı Kararları

Medya Sektörünün radyo ve televizyon alanına özgü Kanun, Yönetmelik ve Yönergelerinin bir araya getirildiği bu çalışmada radyo ve televizyon sektöründ..

39,50 TL 35,55 TL

İfade ve Basın Özgürlüğü, Selami Turabi, 9786051468891 -20%

İfade ve Basın Özgürlüğü

İfade özgürlüğü, Anayasa'da güvence altına alınan diğer hak ve özgürlüklerin önemli bir kısmı ile doğrudan ilişkilidir. Görsel ve yazılı medya araçlar..

40,00 TL 32,00 TL

İletişim Saldırılarından Doğan Hukuksal Sorumluluk ve Uygulama , Bilal Köseoğlu	, 9786055118365 -15%

İletişim Saldırılarından Doğan Hukuksal Sorumluluk ve Uygulama

Bu çalışmada kitle iletişim araçlarıyla kişilik haklarının ne denli zedelendiğini ve hangi hukuksal yollarla koruma sağlanmakta olduğunu ele alınmıştı..

55,00 TL 46,75 TL

Son Değişikliklerle, Açıklamalı – İçtihatlı Basın Hukuku Yazılı Basın, Radyo – Televizyon, İnternet, Erol Çetin	, 9786055118587 -15%

Son Değişikliklerle, Açıklamalı – İçtihatlı Basın Hukuku Yazılı Basın, Radyo – Televizyon, İnternet

Yazılı basın ve devlete ait televizyonların sorumlulukları özel yasalarında belirlendiği halde özel radyo ve televizyonlara ait sorumluluğun tam olara..

72,00 TL 61,20 TL

Bireysel Basın İş Hukuku, Haluk Hadi Sümer, 9789750240430 -15%

Bireysel Basın İş Hukuku

Gazetecilik mesleğinin farklı çalışma yöntemlerini gerektirmesi, gazetecilik mesleğinin toplum içindeki yeri ve önemi ile basın özgürlüğünün k..

22,90 TL 19,47 TL

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ve Yargıtay İçtihatları Işığında Basın Özgürlüğünün Sınırları ve Manevi Tazminat Davaları, Hüseyin Kovan, 9786053001560 -20%

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ve Yargıtay İçtihatları Işığında Basın Özgürlüğünün Sınırları ve Manevi Tazminat Davaları

Değerli Hakim Savcı ve Avukat meslektaşlarım ve değerli okuyucular, Öncelikle belirtmek isterim ki ben bir akademisyen değilim uygulamanın içinde..

40,00 TL 32,00 TL

Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk, Ahmet M. Kılıçoğlu, 9789944265638 -10%

Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk

Kitabın Bölüm Başlıkları:Hukuka Aykırılık·          Genel Olarak Hukuka Aykırılık·          Basın Yo..

65,00 TL 58,50 TL

Beta Kitle İletişim Özgürlüğü, Özden Çankaya, Melike Batur Yamaner, 9786053777755 -10%

Kitle İletişim Özgürlüğü

Kitle iletişim araçları, çağdaş insanın gündelik yaşamında vazgeçilmez bir yer tutmaktadır. Günümüzde; habere, bilgiye ulaşmanın, bir olay ya da düşün..

25,00 TL 22,50 TL

Yetkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kitle İletişim Özgürlüğü, Utku Ufuk Zengi, 9789754648560 -10%

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kitle İletişim Özgürlüğü

AİHM’nin özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi konusundaki önemi, çalışmamız özelinde, kitle iletişim özgürlüğünün AİHM kararları ışığında değerle..

25,00 TL 22,50 TL

Yetkin 1982 Anayasası'nda Basın Özgürlüğü Karşısında Kişilik Haklarının Korunması, Dilara Yüzer, 9789754647068 -10%

1982 Anayasası'nda Basın Özgürlüğü Karşısında Kişilik Haklarının Korunması

Çağdaş medeniyetler açısından güç merkezi olan kitle iletişim araçlarından en önemlilerinden biri basındır. Basının, haber verme, denetim ve eleştirid..

35,00 TL 31,50 TL

Legal Yayın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali, Coşkun Ongun, 9786054354931 -15%

Yayın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali

Basın özgürlüğü ne denli kutsal ve korunması gereken bir kavramsa; bireylerin kişilik hakları da o denli kutsal ve korunmaya muhtaç. Bu iki kavram etr..

60,00 TL 51,00 TL

Legal Türkiye’de İnternet ve İfade Özgürlüğü, Artun Avcı, 9786054354726 -15%

Türkiye’de İnternet ve İfade Özgürlüğü

Yeni bir vasat, kimsenin tekelinde bulunmayan bir araç ve halen hızla gelişmekte olan bir mecra olmasından dolayı internet ve ifade özgürlüğü konusu h..

95,00 TL 80,75 TL

Legal Yargı Kararları Işığında Medya Hukuku, Coşkun Ongun, 9786054420070 -15%

Yargı Kararları Işığında Medya Hukuku

Konu BaşlıklarıMedya, Özgürlüğü ve SorumluluğuBasın Yayın Organlarına Karşı Açılacak Kişilik Hakları DavalarıTürk Hukukunda Yayın YasaklarıCevap ve Dü..

35,00 TL 29,75 TL

Detaylı Arama

İhtiyacınız olan kitabı daha kolay bulabilmeniz için önce aradığınız kitabın kategorisini seçin. Ve istediğiniz zaman "Kitapları Getir" düğmesine tıklayarak kitapları listeleyin.


Listelediğiniz ekranda "Gelişmiş Filtrelemeyi" kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.