Bilge Yayınevi

Göster:
Sırala:

Uluslararası Ceza Mahkemesi

Çalışmada ortaya çıkan önemli bir husus, insanlık tarihi boyunca, bir taraftan savaşlar devam ederken, diğer taraftan da savaşın insancıllaştırılması,..

49,50 TL 42,08 TL

Uluslararası Hava Hukuku (İnternational Air Law)

Hava sahası, ulusal hava sahası ve uluslararası hava sahası olarak ikiye ayrılmaktadır. Uluslararası hukuka göre, devletlerin ulusal hava sahası kısac..

39,50 TL 33,58 TL

Türk Medeni Kanunu – Miras Hukuku (M.K. 495 – 682) (Bibliyografyalı – Gerekçeli – İçtihatlı)

Bu eserde; önceki (16) cildin yayımlanmasından sonra çeşitli Daireler ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nca verilen içtihatlara -tarih sırasına göre- yer..

594,00 TL 504,90 TL

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak yada Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Suçu

Çalışma esas itibariyle, dört ana bölümden oluşmaktadır.  Çalışmanın birinci bölümünde 6545 sayılı Kanun ile değişiklik yapılmadan önceki TC..

35,00 TL 29,75 TL

Tasarrufun İptali Davaları (İİK. M. 277 – 284)

Bu kitapçıkta "Tasarrufun İptali Davaları"na (İİK. m.277-284) ait 'Dilekçe örneği' -açıklamalı biçimde- sunulmuş."Tasarrufun İptali Davası "na ait haz..

60,00 TL 51,00 TL

İtirazın İptali Davaları ve Tahsil (Eda) Davası (İİK. m. 67)

Bu kitapçıkta önce "İtirazın İptali Davaları"na (İİK. m. 67/I,II,III,V) ve "Eda (Tahsil=Alacak) Davaları"na (İİK. m.67/111) ait açıklamada bulunulmuş,..

45,00 TL 38,25 TL

Menfi Tespit ve İstirdat Davaları (İİK. M. 72)

Bu kitapçıkta; "Olumsuz (Menft)Tespit Davası" (İİK. m. 72/1,11, III, IV, V,VIII) ile "Geri Alma (İstirdat) Davası "na (İİK. m. 72/VI, VII, VIII) ait '..

70,00 TL 59,50 TL

Enerji Hukuku Mevzuatı

Konu Başlıkları Elektrik Petrol – Doğal Gaz – LPG Yenilenebilir Enerji – Nükleer Yönetmelikler..

57,00 TL 48,45 TL

Karayolu Taşımacılığında CMR'ye Göre Taşıyıcının Sorumluluğunun Sınırı

Karayolu taşımacılığı kapsamında taşıyıcının sorumlulukları özellikle hasar, gecikme ile ziya söz konusu olduğunda ön plana çıkmaktadır. Bu bakımdan ç..

35,00 TL 29,75 TL

Tck Cmk Cgtik İle İlgili Temel Ceza Yasaları

Konu Başlıkları Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İlgili Temel Ceza Yasaları..

64,80 TL 55,08 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükler ve Uygulamalar

Konu Başlıkları İşverenin Yükümlülükleri Çalışan Hakları İşyeri Hekimi ve Uzman Çalıştırma Risk Değerlendirmesi Teşvikler Yaptırımlar İş Kazaları ve M..

77,00 TL 65,45 TL

Terörizmin Finansmanı Suçu

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunda yer alan bu suç, ayrıntılı olarak ele alınmadan önce, öncelikle terör veya terörizmden ne anlaşılm..

25,00 TL 21,25 TL

Türk Medeni Kanununa Göre Kurulan Vakıfların Temel Mevzuatı

Doktrin ve uygulamada Cumhuriyet öncesi kurulmuş vakıflar için eski vakıflar buna karşılık Medeni Kanun hükümlerine göre kurulan vakıflar için yeni va..

39,90 TL 33,91 TL

Bibliyografyalı – Gerekçeli – İçtihatlı Türk Medeni Kanunu (19–20–21–22) – Aile Hukuku (4 Cilt)

Bu dört ciltlik dev eserde gerekçe ve içtihatlarıyla Medeni Kanunun 118 ile 494 arası maddelerini işgal eden Aile Hukukuna ilişkin her şeyi bulabilirs..

675,00 TL 573,75 TL

Türk Borçlar Kanunu El Kitabı Gerekçeli – Karşılaştırma Tablolu – İçtihatlı

Yeni Kanunun yorumlanmasında gerekçelerin de önem taşıdığı açıktır. Bu önem nazara alınarak işbu çalışmada madde gerekçeleri, ilgili olduğu madde altı..

89,00 TL 75,65 TL

Açıklamalı – İçtihatlı Özel Hayata Karşı Suçlar

Konu Başlıkları Haberleşmenin Gizliliğini İhlal (Md.132) Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (Md.133) Özel Hayatın Gizliliğin..

54,00 TL 45,90 TL

Uygulamada Kamulaştırmadan Doğan Davalar, Kamulaştırmasız El Atma Davaları ve Geçici İşgal

Kitapda uygulamadan kamulaştırmadan doğan davalar, fiili ve hukuki el atmadan doğan kamulaştırmasız el atma davaları ve geçici işgal davaları ile ilgi..

94,00 TL 79,90 TL

Ceza ve Hukuk Muhakemesinde İstinaf ve Temyiz

İstinaf kanun yolu uygulaması ve tüm yargının etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmış bulunan "Ceza ve Hukuk Mu..

195,00 TL 165,75 TL

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

İncelemede, öncelikle destekten yoksun kalma tazminatının temel esaslarına yer verilerek kavramı şekillendirilmiştir. Teorik yapının sadeliğini bozulm..

65,00 TL 55,25 TL

Demokrasi, Siyasi Partiler ve Seçim

"Demokrasi, Siyasi Partiler ve Seçim" başlıklı bu eser Turan ATEŞ'in üçüncü kitabı oluyor. Konuları toplumun önemli hukuksal sorunları üzerindeki tart..

145,00 TL 123,25 TL

Hukuk – İdare – Ceza Dava Dilekçe Örnekleri

Konu Başlıkları Sulh Hukuk Davaları Asliye Hukuk Davaları Asliye Ticaret Mahkemeleri Tüketici Mahkemeleri Davaları Fikir ve Sanat Eserleri Davaları Ai..

69,00 TL 58,65 TL

Evliliğin Kırmızı Çizgileri Boşanma Davaları El Kitabı

Bu kitap evliliğin kırmızı çizgilerini ortaya çıkarmaya çalışmak için kaleme alınmıştır. Her insanın farklı olduğu gibi, her evlilikte diğerinden ayrı..

95,00 TL 80,75 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.