sağlam bahis siteleri

Borçlar Hukuku

Göster:
Sırala:
100 Soru – 100 Cevap Roma Borçlar Hukuku, Pervin Somer, 9786051520650 -15%

100 Soru – 100 Cevap Roma Borçlar Hukuku

Roma Hukuku, hukuk öğrencisi için varlığı zorunlu bir formasyon dersidir; çağdaş eğitime kaynak olma ve dogmadan uzak beşeri hukuk anlayışının kavratı..

17,00 TL 14,45 TL

6098 Sayılı Türk Borçlar Hukuku'na Göre Borca Katılma, Seda Yıldız Portakal, 9786051524375 -15%

6098 Sayılı Türk Borçlar Hukuku'na Göre Borca Katılma

Borca katılma, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 201 ile Türk hukukunda ilk kez kanuni düzenlemeye kavuşmuş hukuki bir müessesedir. Borca katılma; al..

50,00 TL 42,50 TL

On İki Levha Tehlike Sorumluluğu - 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 71 Çerçevesinde, Mesut Serdar Çekin, 9786051523316 -15%

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 71 Çerçevesinde Tehlike Sorumluluğu

Tehlike sorumluluğunun özel düzenlemelerle sınırlı tutulmayıp genel bir hükümde düzenlenmesi, kanun koyucu açısından cesur bir adım olmakla birlikte, ..

57,50 TL 48,88 TL

Adalet 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Şerhi (2 Cilt), Nihat Yavuz, 9786051465395 -20%

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Şerhi (2 Cilt)

1. 7. 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni TBK hakkındaki çalışmaya, Tasarı olarak yayınlandığı 2005 tarihinde başlanmıştır. O günden yayın hayatına gi..

350,00 TL 280,00 TL

Seçkin 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Şerhi (2 Cilt), Turgut Uygur, 9789750224591 -14%

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Şerhi (2 Cilt)

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Yeni Türk Borçlar Kanununun tasarı halinden itibaren büyük bir titizlikle ve ayrıntılara önem verilerek haz..

425,00 TL 365,50 TL

Seçkin 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Borçlar Hukuku Genel Hükümler - Özel Borç İlişkileri, İsmail Kayar, 9789750232275 -14%

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Borçlar Hukuku Genel Hükümler / Özel Borç İlişkileri

6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre temel bilgileri içeren bu kitap, özellikle hukuk fakülteleri dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüks..

26,90 TL 23,13 TL

818 Sayılı BK ve 6098 Sayılı TBK ile Mukayeseli Roma Borçlar Hukuku, Şahin Akıncı, 9789756357460 -15%

818 Sayılı BK ve 6098 Sayılı TBK ile Mukayeseli Roma Borçlar Hukuku

Roma Hukuku modern özel hukuka giriş olarak okutuluyorsa günümüz hukuku ile bağlantısının çok iyi kurulması gerekir. Bu düşünceyle mukayeseli bir kita..

22,50 TL 19,13 TL

Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Borçlar Kanunu , Mustafa Saldırım	, 9786054490677 -15%

Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Borçlar Kanunu

Kitap içerik olarak dört temel düşünce çerçevesinde hazırlanmıştır. Birincisi, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile yürürlükten kalkan 818 Sayılı Borçl..

159,00 TL 135,15 TL

Seçkin Açıklamalı – İçtihatlı Borçlar Kanunu (Sorumluluk ve Tazminat Hukuku) (8 Cilt), Turgut Uygur, 9789750212109 -14%

Açıklamalı – İçtihatlı Borçlar Kanunu (Sorumluluk ve Tazminat Hukuku) (8 Cilt)

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Turgut Uygur tarafından hazırlanmış, 8 ciltlik Borçlar Kanunu artık klasikleşmiş ve tüm hukukçuların kütüpha..

1.000,00 TL 860,00 TL

Legal Çeşitli Yasalardan Doğan Davalar – Seri:8 (Çekişmesiz Yargı İşleri) Açıklamalı – İçtihatlı Sulh Hukuk Davaları ve Tatbikatı, Hasan Özkan, 9786053150886 -15%

Açıklamalı – İçtihatlı Sulh Hukuk Davaları ve Tatbikatı Çeşitli Yasalardan Doğan Davalar – Seri:8 Çekişmesiz Yargı İşleri

Son yıllarda temel yasalarda yapılan esaslı değişiklikler ve yeni yasaların yürürlüğe girmesi ile kitap günün koşullarına ve yasalara uygun hale getir..

35,00 TL 29,75 TL

Adalet Açıklamalı - Yorumlu Türk Borçlar Kanunu'nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler - Özel Hükümler, Nihat Yavuz, 9786051460079 -20%

Açıklamalı – Yorumlu Türk Borçlar Kanunu'nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler – Özel Hükümler

Kitabın üçüncü baskısı asla bir ve ikinci baskıların tıpkı basımı değildir. Kitap biraz daha genişletilmiş ve geliştirilmiştir. Bu kitabın amacı Yeni ..

98,00 TL 78,40 TL

Vedat Aile–Kira Borçlar Hukukunun Diğer Bazı Bölümleri I Quo Vadis ( Nereye) – II Nihayet (TBK.'nun Her Nedense Unutulan Hükümleri Uygulanmaya Başlandı), Haluk Burcuoğlu, 9786059263153 -15%

Aile–Kira Borçlar Hukukunun Diğer Bazı Bölümleri I Quo Vadis ( Nereye) – II Nihayet (TBK.'nun Her Nedense Unutulan Hükümleri Uygulanmaya Başlandı)

Çalışma iki ayrı ve bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bu nedenle her bölüm için ayrı bir sonuca yer verilmiştir. QuoVadis başlıklı ilk bölümde, uygulama..

25,00 TL 21,25 TL

Adalet Akit Dışı Sorumlulukta Maddi Zarar ve Tazmini, Elif Aydın Özdemir, 9786051460239 -20%

Akit Dışı Sorumlulukta Maddi Zarar ve Tazmini

Çalışmada sorumluluk hukukunun amacı ve akit dışı sorumluluğa hâkim olan ilkelere değinildikten sonra maddi zarar kavramına özellikle Alman Hukukunda ..

30,00 TL 24,00 TL

İmaj Borçlar Hukuku Dersleri, İbrahim Kaplan, 9789757852292 -10%

Borçlar Hukuku Dersleri (Genel Hükümler)

Kitabın bu 6. basısında, Yeni Türk Borçlar Kanununun yeni hükümleri göz önünde tutularak, konular tekrar değerlendirilmiştir. (20) maddeden ibaret yen..

22,00 TL 19,80 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler - Özel Borç İlişkileri, Cevdet İlhan Günay, 9786050500646 -10%

Borçlar Hukuku Genel Hükümler – Özel Borç İlişkileri

Borçlar hukuku gerçek veya tüzel kişiler arasındaki özel borç ilişkilerini düzenler. Kamu hukukundan doğan borç ilişkileri, kaynağını, Devlet veya kam..

25,00 TL 22,50 TL

Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları, Baki İlkay Engin, Tülay A. Ünver, Işık Önay, 9786051524320 -15%

Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları

Kitap, hukuk fakültesi öğrencilerine, borçlar hukukunun temel prensiplerinin somut olaylara nasıl uygulanacağını göstermeyi hedeflemektedir. Üçüncü ba..

30,00 TL 25,50 TL

Borçlar Hukuku Temel Bilgiler, Polat Tunçer, 9786051468372 -20%

Borçlar Hukuku Temel Bilgiler

Bu kitap temel bilgileri açık, anlaşılır ve sade bir biçimde anlatma çabasıyla yalnızca eğitim alanındaki öğrenciler için değil, çalışan, çalışmayan, ..

15,00 TL 12,00 TL

Borçlar Hukuku Uygulamaları Olaylar ve Yorumlar, Şahin Akıncı, 9789756357606 -15%

Borçlar Hukuku Uygulamaları Olaylar ve Yorumlar

Öğrenciler sanal olaylardan çok gerçek hayat hadiselerine, yaşanmış bir olayda ortaya atılan iddialar ve yapılan savunmalara daha çok ilgi göstermeye ..

30,00 TL 25,50 TL

On İki Levha Borçlar Hukuku, Miras Hukuku ve Eşya Hukukuna İlişkin Hukuki Mütalaalar, İlhan Helvacı, 9786054396054 -15%

Borçlar Hukuku – Miras Hukuku ve Eşya Hukukuna İlişkin Hukuki Mütalalar (2000–2010)

Konu BaşlıklarıBorçlar HukukuSözleşmenin YorumlanmasıÇelişkili Davranış YasağıHaksız Fiilde TeselsülKiracının, Kiralanan Taşınmazda Meydana Gelen Hasa..

95,00 TL 80,75 TL

Borçlar Hukukunda Borçlunun Temerrüdü, Gizem Kılıç Öztürk, 9789750239809 -14%

Borçlar Hukukunda Borçlunun Temerrüdü

Bu kitapta borçlar hukukunun temel kavramlarından biri olan ve Türk Borçlar Kanunu'nun genel hükümler kısmında düzenlenen borçlu temerrüdü incelenmişt..

39,90 TL 34,31 TL

Detaylı Arama

İhtiyacınız olan kitabı daha kolay bulabilmeniz için önce aradığınız kitabın kategorisini seçin. Ve istediğiniz zaman "Kitapları Getir" düğmesine tıklayarak kitapları listeleyin.


Listelediğiniz ekranda "Gelişmiş Filtrelemeyi" kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.