sağlam bahis siteleri

Borçlar Hukuku - Genel

Göster:
Sırala:
Seçkin Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksunluk (Ciltli) - (Yargıtay Kararları, Bilirkişi Raporları ve Dilekçe Örnekleri), Çelik Ahmet Çelik, 9789750238192 -14%

(Yargıtay Kararları, Bilirkişi Raporları ve Dilekçe Örnekleri) Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksunluk (Ciltli) Yoksun Kalınan Nedir? Nasıl Değerlendirilmeli? (Araştırma, Eleştiri, Öneriler)

Bu kitap, bugüne kadar yazılanların ve bilinenlerin tekrarı olmayıp, uzun yıllar süren kapsamlı ve yoğun araştırmaların ürünüdür. Yazar, yıllarca bili..

135,00 TL 116,10 TL

Adalet 1086 – 6100 – 6110 Sayılı Kanunlara Göre Hakimlerin Hukuki Sorumluluğu, Osman Ermumcu, 9786051462318 -20%

1086 – 6100 – 6110 Sayılı Kanunlara Göre Hakimlerin Hukuki Sorumluluğu

Bu çalışmanın amacı Türk hukukunda, hakimlerin hukuki sorumluluğu ile ilgili rejimi tespit ve tahlil ederek, mevcut sistemdeki eksiklik ve aksaklıklar..

32,50 TL 26,00 TL

Beta 4857 Sayılı İş Kanununa Tabi Alacaklarda Zamanaşımı, Müşeref Yakışır, 9786053772729 -10%

4857 Sayılı İş Kanununa Tabi Alacaklarda Zamanaşımı

Konu BaşlıklarıGenel Olarak Zaman Aşımı (Borçlar Kanunu Tasarısıyla Karşılaştırmalı)Zamanaşımı ve IslahKıdem Tazminatında Zamanaşımıİhbar Tazminatında..

28,00 TL 25,20 TL

Beta 6098 Sayılı Borçlar Kanunu Genel Hükümler (Kısa Şerh), Herdem Belen, 9786053330851 -10%

6098 Sayılı Borçlar Kanunu Genel Hükümler (Kısa Şerh)

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku alanında da çalışmalar yapan bir akademisyen olarak, hukuk kadar edebiyata da dönük yüzümle, dile getirişi güçlü yazarı..

35,00 TL 31,50 TL

Yetkin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Aşırı Yararlanma (Gabin), Selmani Okumuş, 9789754649529 -10%

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Aşırı Yararlanma (Gabin)

818 sayılı Borçlar Kanunu döneminde gabin şeklinde ifade edilen müessese, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda aşırı yararlanma deyimi ile yerini almış..

45,00 TL 40,50 TL

Seçkin Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Manevi Tazminat - 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre (Ciltli), Fulya Erlüle, 9789750234484 -14%

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Manevi Tazminat

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun, ağır bedensel zararlar söz konusu olduğunda, zarar görenin yanında, zarar görenin yakınlarına da manevi tazminat ..

109,90 TL 94,51 TL

6098 Sayılı Yeni TBK ile Karşılaştırmalı Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Altan Fahri Gülerci, Ayşe Kılınç, 9789754645989 -10%

6098 Sayılı Yeni TBK ile Karşılaştırmalı Borçlar Hukuku Genel Hükümler

"Borçlar Hukuku Genel Hükümler" adlı bu kitapta 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu, halen yürürlükte bulun..

30,00 TL 27,00 TL

6100 Sayılı Hukuk Yargılama Yasası’na Göre Tazminat ve Alacak Davaları , Çelik Ahmet Çelik	, 9786051680101 -15%

6100 Sayılı Hukuk Yargılama Yasası’na Göre Tazminat ve Alacak Davaları

Kitapta, 6100 Sayılı Hukuk Yargılama Yasası’na göre Tazminat ve Alacak Davalarına uygulamadan örneklere, ayrıntılı, açıklamalara ve eleştirilere yer v..

138,00 TL 117,30 TL

On İki Levha 818 ve 6098 Sayılı Borçlar Kanunlarında Borçlular Arasında Teselsül, Ahmet Hakan Dağdelen, 9786054396856 -15%

818 ve 6098 Sayılı Borçlar Kanunlarında Borçlular Arası Teselsül

Çalışmada, borçlular arasında kurulan teselsül, üç bölüme ayrılarak incelenmiştir. İlk bölüm teselsülün tanımına, Roma Hukuku’ndaki yerine, hukuki nit..

30,00 TL 25,50 TL

Legal Açıklamalı – İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Alacak Davaları Cilt: 11 (TBY. Md. 83 – 165) (HMY. Md. 199 – 203), Hasan Özkan, 9786054847983 -15%

Açıklamalı – İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Alacak Davaları Cilt: 11 (TBY. Md. 83 – 165) (HMY. Md. 199 – 203)

Bu çalışmada yasalarda ki değişiklikler ve yeniden kabul edilen yasaların özellikleri göz önünde tutulmuş, özellikle, HMY' nun kabulü ile Mahkemeler a..

140,00 TL 119,00 TL

Legal Açıklamalı – İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Haksız Fiil Sorumluluğu Cilt: 10 (TBK. Md. 60 – 82), Hasan Özkan, 9786054847976 -15%

Açıklamalı – İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Haksız Fiil Sorumluluğu Cilt: 10 (TBK. Md. 60 – 82)

Bu çalışmada yasalarda ki değişiklikler ve yeniden kabul edilen yasaların özellikleri göz önünde tutulmuş, özellikle, HMY' nun kabulü ile Mahkemeler a..

65,00 TL 55,25 TL

Legal Açıklamalı – İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Tazminat Cilt: 9, Hasan Özkan, 9786054847969 -15%

Açıklamalı – İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Tazminat Cilt: 9

Bu çalışmada yasalarda ki değişiklikler ve yeniden kabul edilen yasaların özellikleri göz önünde tutulmuş, özellikle, HMY' nun kabulü ile Mahkemeler a..

134,00 TL 113,90 TL

Seçkin Açıklamalı – İçtihatlı İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları (Ciltli), Eraslan Özkaya, 9789750233111 -14%

Açıklamalı – İçtihatlı İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları

6. baskısına ulaşan eserde, üçüncü kişilerin açtıkları muvazaa davalarında Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Sosyal Sigortalar Hukuku alanında yapılan m..

195,00 TL 167,70 TL

Acıklamalı – İçtihatlı Tapu İptalinden Doğan Tazminat Davaları , Cemil Temel, Taner Özülkü	, 9786054490127 -15%

Acıklamalı – İçtihatlı Tapu İptalinden Doğan Tazminat Davaları

Kitapta, tapu iptalinden doğan tazminat davalarının temelini oluşturan mülkiyet, taşınmaz, tapu sicili, tapu sicilinin düzeltilmesi, tapu sicilinin tu..

88,00 TL 74,80 TL

Adi Alacakların Rehni , Seda İrem Çakırca	, 9799758875770 -15%

Adi Alacakların Rehni

Konu BaşlıklarıGenel Olarak Alacak RehniAlacak Rehninin HükümleriAlacak Rehninin Sona Ermesi..

45,00 TL 38,25 TL

Ahlaka Aykırı Bir Fiille Kasten Verilen Zararın Tazmini, Kadir Berk Kapancı, 9786059263344 -15%

Ahlaka Aykırı Bir Fiille Kasten Verilen Zararın Tazmini

Sözleşme dışı sorumluluk hukukunda, kusur esasına dayalı haksız fiil sorumluluğu bakımından temel hüküm, TBK m. 49 f.1'dir. Bu hüküm hukuka aykırı fii..

75,00 TL 63,75 TL

Adalet AİHM – Yargıtay Kararları Son Yasal Düzenlemeler Işığında Haksız Yakalama, Tutuklama ve Elkoyma Nedeniyle Tazminat, Fatih Kanmaz, 9786051465258 -20%

AİHM – Yargıtay Kararları Son Yasal Düzenlemeler Işığında Haksız Yakalama, Tutuklama ve Elkoyma Nedeniyle Tazminat

Kitabın ikinci baskısından sonra, üçüncü baskıda CMK’nın 141 ila 144. Maddelerinde ve dolayısıyla koruma tedbirleri nedeniyle uygulamada ortaya çıkan ..

65,00 TL 52,00 TL

Yetkin AİHM – Yargıtay ve AYM Kararları Işığında Haksız Tutuklama Sebebiyle Açılacak Tazminat Davalarının Hukuki Dayanağı ve Tazminat Davalarında Usul, Emrah Öztürk, 9789754649673 -10%

AİHM – Yargıtay ve AYM Kararları Işığında Haksız Tutuklama Sebebiyle Açılacak Tazminat Davalarının Hukuki Dayanağı ve Tazminat Davalarında Usul

Bu çalışma, sadece teorik bilgi ile kaleme alınmış bir çalışma olmayıp, bilakis çoğunluğu uygulamaya dönük olan bir çalışmadır. Yapılan açıklamalar, A..

60,00 TL 54,00 TL

Vedat Alacaklı ve Borçlu Açısından İfa Zamanı (Ciltli), Melek Bilgin Yüce, 9786054823857 -15%

Alacaklı ve Borçlu Açısından İfa Zamanı

İfa zamanı kavramı, iki boyutlu olarak karşımıza çıkmaktadır. Birisinde alacaklı bakımından bir değerlendirme yapılmaktayken, diğer boyutunda ise borç..

90,00 TL 76,50 TL

Seçkin Aşırı Yararlanma (Gabin) Davaları, Eraslan Özkaya, 9789750232923 -14%

Aşırı Yararlanma (Gabin) Davaları

Yürürlükten kalkmış olan 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun "Gabine" ilişkin 21. maddesini karşılayan 6098 sayılı yeni Borçlar Kanunu'nun 28. maddesinde me..

44,90 TL 38,61 TL

Detaylı Arama

İhtiyacınız olan kitabı daha kolay bulabilmeniz için önce aradığınız kitabın kategorisini seçin. Ve istediğiniz zaman "Kitapları Getir" düğmesine tıklayarak kitapları listeleyin.


Listelediğiniz ekranda "Gelişmiş Filtrelemeyi" kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.