Borçlar Hukuku - Genel

Göster:
Sırala:

Çocukların Akit Dışı Vermiş Oldukları Maddi Zararlardan Sorumluluk

Konu BaşlıklarıÇocuk ve Sorumluluk Kavramları, Sorumluluk Çeşitleri ve Çocukların Akit Dışı Vermiş Olduğu Maddi Zarardan Sorumlu Olmanın Genel Şartlar..

17,50 TL 15,75 TL

Türk – İsviçre ve Alman Borçlar Hukukunda Denge Bozulması ve İfa Güçlüğü Durumlarında Sözleşmeye Müdahale (Hakimin Sözleşmeyi Uyarlaması)

Konu BaşlıklarıGirişDenge Bozulması ve İfa Durumlarında Sözleşmenin İçeriğine Müdahalenin Dogmatik TemelleriSözleşmenin İçeriğine Müdahalenin Sözleşme..

35,00 TL 31,50 TL

6098 Sayılı Yeni TBK ile Karşılaştırmalı Borçlar Hukuku Genel Hükümler

"Borçlar Hukuku Genel Hükümler" adlı bu kitapta 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu, halen yürürlükte bulun..

30,00 TL 27,00 TL

Objektif Manevi Zarar Teorisi Açısından Manevi Tazminat

Manevî zarar ve manevî tazminat kavramları hakkındaki tereddütlerin aşılmasının ve hukukî güvenlik ve eşitlik ilkelerinin uygulanabilmesinin, ancak ma..

65,00 TL 58,50 TL

İş ve Borçlar Hukukunda İş Güvencesi ve Akdin Sona Ermesinden Doğan Tazminatlar Eski – Yeni Karşılaştırmalı, İçtihatlar

Kitapta İş Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu açısından çalışanların iş sözleşmelerinin feshedilme şartları ve çalışanların feshe karşı başvura..

80,00 TL 64,00 TL

Ahlaka Aykırı Bir Fiille Kasten Verilen Zararın Tazmini

Sözleşme dışı sorumluluk hukukunda, kusur esasına dayalı haksız fiil sorumluluğu bakımından temel hüküm, TBK m. 49 f.1'dir. Bu hüküm hukuka aykırı fii..

75,00 TL 60,00 TL

Hukuk Davaları (5'li Set)

Davanızı Kurgularken Önce "Hukuk Davaları" Setine Bakın, Sürecin Nasıl Kolaylaştığına İnanamayacaksınız ! Hukuk uygulayıcılarının aradığı bilgiye ..

720,00 TL 612,00 TL

Roma Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders Notları

Roma Borçlar Hukuku Ders Notları, öğretim üyesinin ders içi çalışmalarının kişisel bir özetidir. Bu notlarda dersin ana kaynağı olarak okutulan kitapl..

10,00 TL 8,50 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt:1

Bu eserde, Türk öğretisi ve Yargıtay kararları yanında, özellikle İsviçre ve Alman Öğretileri ile İsviçre ve Alman Federal Mahkeme kararları göz önünd..

44,00 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt:3 (İfa, İfa Engelleri – Haksız Zenginleşme)

Evvelce yayımlanmış ders kitaplarında izlenen yaklaşıma bu çalışmada da bağlı kalınmıştır. O kitaplarda olduğu gibi, burada da temel amaç, kurallar, k..

40,00 TL

Borçlar Hukuku Dersleri Genel Bölüm

Prof. Dr. Aydın Aybayın kaleme aldığı "Borçlar Hukuku Dersleri" adlı kitap, 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre yeniden yazılıp, akademisyen,..

18,00 TL

Rücu Hakkı

Çalışmanın birinci bölümünde genel olarak rücu hakkı kavramı, bu hakkın hukukî niteliği ve türleri ele alınmıştır. Bu kapsamda oldukça önem taşıyan üç..

22,00 TL 19,80 TL

Türk Özel Hukukunda Cezai Şartın İndirilmesi

Cezai şartın indirilmesi için gerekli koşulların belirlenmesi, bu çalışmanın temel amacını teşkil etmektedir. Türk Borçlar Kanunu m. 182/f.3 hükmü ile..

39,90 TL 33,92 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Konusu Türk Borçlar Kanunu'nun Genel Hükümler Kısmı olan bu kitap, bir Türk Borçlar Hukuku kitabıdır. Tamamen Türk Hukuku'na uyarlanan bu eserde, Türk..

50,00 TL 42,50 TL

Haksız Fiil Sorumluluğu veTazminat Hukuku

Kitapta akıt dışı sorumluluk hukuku kapsamında haksız fiile dayalı sorumluluk konusu ele alınmış, Borçlar Kanunu ve Medeni Kanun başta olmak üzen kanu..

245,00 TL 208,25 TL

Ticari Satımda Satıcının Temerrüdü ve Müspet Zarar

Kanun koyucu, önemine ve kendine has özelliklerine binaen ticari satımları adi satımlardan ayırma ihtiyacı hissetmiş ve mehaz İsviçre Borçlar Kanunu'n..

35,00 TL 29,75 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders Notları

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders Notları isimli bu çalışma, Borçlar Hukuku dersinin Genel Hükümler bölümünün ders notları ile ortaya çıkmış. Çalışm..

25,00 TL 21,25 TL

Hukuka Aykırılık ve Ahlaka Aykırılık Unsurları Çerçevesinde Salt Malvarlığı Zararlarının Tanzimi

Salt malvarlığı zararlarının zarar türleri içindeki yeri ve tazmin edilip edilmeyeceği meselesi, son yıllarda karşılaştırmalı haksız fiil hukukunun en..

80,00 TL 68,00 TL

Türk Hukukunda Gabin

Konu BaşlıklarıTarihsel GelişimTürk Hukukunda Gabnin ŞartlarıTürk Hukukunda Gabnin Sonuçları..

65,00 TL 52,00 TL

Sebebi Gösterilemeyen Borcu Tanıma (Mücerret Borç İkrarı Bk. Mad. 17)

Konu BaşlıklarıSebebi Gösterilmeyen Borç Tanıması (Mücerret Borç İkrarı) Kavramı ve Tarihi GelişimiHukuki Sebep KavramıSebebi Gösterilmeyen Borç Tanım..

70,00 TL 56,00 TL

Üreticinin Ayıplı Ürününün Sebep Olduğu Zararlar Nedeniyle Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu

Konu BaşlıklarıÜreticinin Ayıplı Ürünün Sebep Olduğu Zararlardan Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu Esasının Gelişim SüreciÜreticinin Ayıplı Ürünün Seb..

90,00 TL 72,00 TL

Yeni Sosyo–Ekonomik Boyutuyla Maddi Zarar Kavramı

Konu BaşlıklarıMaddi Zarar Kavramıyla İlgili Temel Kavramlar ve KurumlarMaddi Zarar Kavramının Tanımında Yeni Ölçütlerin Geliştirilmesi GereğiÖneriler..

110,00 TL 88,00 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.