sağlam bahis siteleri

Borçlar Hukuku - Genel

Göster:
Sırala:
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders Notları, Hasan Karakılıç, 9786051524771 -15%

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders Notları

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders Notları isimli bu çalışma, Borçlar Hukuku dersinin Genel Hükümler bölümünün ders notları ile ortaya çıkmış. Çalışm..

25,00 TL 21,25 TL

Borçlar Hukuku (Genel Hükümler – Pratik Çalışmaları), Melek Bilgin Yüce, 9786059263399 -15%

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları

Kitapta, ağırlıklı olarak Borçlar Hukuku Genel Hükümlere ilişkin pratik, sınav soruları ve cevap anahtarları yer almaktadır. Kitaptaki pratikler Genel..

65,00 TL 55,25 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları (Çözümlü), Serap Helvacı, Gediz Kocabaş, 9786053151463 -15%

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları (Çözümlü)

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları (Çözümlü) adını taşıyan bu kitap da tüm pratik çalışma soruları çözümlü olarak hazırlanmış ancak ikin..

40,00 TL 34,00 TL

Barış Borçlar Hukuku Genel Hükümler ve Özel Borç İlişkileri (Ana İlkeler), Aydın Zevkliler, Şeref Ertaş, Ayşe Havutçu, Murat Aydoğdu, 9789756751275 -5%

Borçlar Hukuku Genel Hükümler ve Özel Borç İlişkileri (Ana İlkeler)

Medeni Hukuk Temel Bilgiler kitabımızın yayınından sonra aynı şekilde Borçlar Hukukunun temel ilkelerini içeren bir kitap hazırlayarak okuyucuların hi..

40,00 TL 38,00 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler – Özel Borç İlişkileri, Turgut Akıntürk, Derya Ateş, 9786053336716 -15%

Borçlar Hukuku Genel Hükümler – Özel Borç İlişkileri

Ki­tap, bun­dan ön­ce­ki ba­sı­lar­da ol­du­ğu gi­bi, bu ye­ni ba­sı­da da baş­tan aşa­ğı­ya göz­den ge­çi­ril­miş, mev­zu­at­ta bu­gü­ne ka­dar ya­pı..

21,50 TL 18,27 TL

Ekin Borçlar Hukuku Özel ve Genel Hükümler, Doğan Şenyüz, 9786053272649 -10%

Borçlar Hukuku Genel ve Özel Hükümler

Kitap, 7. baskının bazı kısımlarının yeniden sınıflanmış bazı kısımlarının ise yeniden gözden geçirilmiş hali olmakla birlikte 28.05.2014 tarihinde yü..

32,40 TL 29,16 TL

On İki Levha Borçlar Hukukunda Doğrudan Temsil, M. Murat İnceoğlu, 9786055865580 -15%

Borçlar Hukukunda Doğrudan Temsil

Büyük Resim Borçlar Hukukunda Doğrudan Temsil, Türk Hukukunda temsil konusunda yazılmış en kapsamlı çalışmalardan birisi olma özelliğini taşıyor. Yaza..

80,00 TL 68,00 TL

Borçlar Kanunu Genel Hükümleri İle Bazı Özel Akit Tipleri (Satım, Eser, Vekalet, Kefalet), Ünal Somuncuoğlu, 9789750238796 -14%

Borçlar Kanunu Genel Hükümleri İle Bazı Özel Akit Tipleri (Satım, Eser, Vekalet, Kefalet)

2012 yılında yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu'nun, mehazını teşkil eden yürürlükteki İsviçre Borçlar Kanunu'nun Fransızca versiyonu ile mukayesesin..

47,90 TL 41,19 TL

Seçkin Borçların İfasında İhtirazi Kayıt - (Çekince) İleri Sürülmesi ve Uygulaması, Halil Yılmaz, 9789750231957 -14%

Borçların İfasında İhtirazi Kayıt (Çekince) İleri Sürülmesi ve Uygulaması

Borcun asıl sona erme nedeninin ifa olduğu gözönüne alındığında, bağlı (fer'i) borçların da asıl borcun sona ermesi ile birlikte sona erip ermeyeceğin..

64,90 TL 55,81 TL

Cana Gelen Zararlarda Tazminatın Ölçüsü ve Kazanç Kavramları (Tazminat Hesapları)

Konu BaşlıklarıCan Zararları ve Maddi Tazminatın ÖlçüsüManevi Tazminatın ÖlçüsüKazanç KavramıKazanç AraştırmasıKazançlarla İlgili Kanıtların Toplanmas..

0,00 TL

Ceza Hukuku ve Borçlar Hukuku Açısından Trafik Kazaları, Tazminat – Sigorta – Rücu ve Yargıtay Uygulaması , Mustafa Kılıçoğlu	, 9786055118808 -15%

Ceza Hukuku ve Borçlar Hukuku Açısından Trafik Kazaları, Tazminat – Sigorta – Rücu ve Yargıtay Uygulaması

Trafik kazaları genel olarak yaralanma veya ölümle sonuçlanan bir hukuki olgudur. Ekonomik boyutunu bir kenara bırakırsak insan yaşamının kutsallığı ö..

87,00 TL 73,95 TL

Adalet Ceza Hukuku ve Özel Hukuk'da Hakaret Suçları ve Tazminat Davaları, Ali Parlar, Muzaffer Hatipoğlu, 9786055980719 -20%

Ceza Hukuku ve Özel Hukuk'da Hakaret Suçları ve Tazminat Davaları

Çağdaş ceza hukukunun ve bunun ifadesini oluşturan ceza kanununun amacı; hukuk devleti ilkesi, kusur ilkesi ve hümanizm ilkesi gibi evrensel ilkelere ..

70,00 TL 56,00 TL

Çocukların Akit Dışı Vermiş Oldukları Maddi Zararlardan Sorumluluk, Ömer Arbek, 9789754644333 -10%

Çocukların Akit Dışı Vermiş Oldukları Maddi Zararlardan Sorumluluk

Konu BaşlıklarıÇocuk ve Sorumluluk Kavramları, Sorumluluk Çeşitleri ve Çocukların Akit Dışı Vermiş Olduğu Maddi Zarardan Sorumlu Olmanın Genel Şartlar..

17,50 TL 15,75 TL

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Mustafa Kılıçoğlu, 9786055118655 -15%

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

İncelemede, öncelikle destekten yoksun kalma tazminatının temel esaslarına yer verilerek kavramı şekillendirilmiştir. Teorik yapının sadeliğini bozulm..

65,00 TL 55,25 TL

Adalet Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Davaları, Sami Narter, 9786051463520 -20%

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Davaları

Her alanda olduğu gibi hukuk alanında da teori ve pratik bir birini bütünlemektedir. Teori ve pratiğin birleştiği alan ise uygulamadır. Teori ve içtih..

85,00 TL 68,00 TL

Edimin Başlangıçtaki İmkansızlığı, Mehmet Altunkaya, 9789754643329 -10%

Edimin Başlangıçtaki İmkansızlığı

Konu BaşlıklarıSözleşme Özgürlüğü, İmkansızlık Kavramı ve İmkansızlığın Dayandığı Sebeplerİmkansızlığın Türleri ve Benzer Kavramlarla Karşılaştırılmas..

25,00 TL 22,50 TL

Adalet Eski ve Yeni Borçlar Kanunu'na Göre Uygulamada Sebepsiz İktisap (Nedensiz Zenginleşme) (Ciltli), Nihat Yavuz, 9786055412241 -20%

Eski ve Yeni Borçlar Kanunu'na Göre Uygulamada Sebepsiz İktisap (Nedensiz Zenginleşme)

Eser'de, incelenen dava türü ile ilgili olarak sebepsiz zenginleşme (yeni Türk Borçlar Kanunu bu terimi kullanmıştır), haksız zenginleşme, nedensiz ze..

165,00 TL 132,00 TL

Faiz Hukuku , Zeki Gözütok	, 9786051680538 -15%

Faiz Hukuku

Kitap yeniden gözden geçirilip güncellenmiştir. Yasa değişiklikleri içeren konularda güncelleme yapılmış ve emsal nitelikte bir kısım yeni Yargıtay k..

125,00 TL 106,25 TL

Genel İş Koşulları, Orhan Ersun Civan, 9786053333326 -10%

Genel İş Koşulları

Çalışmada genel iş koşulları, üç bölümde incelenmiştir. Birinci bölümde, borçlar hukuku açısından genel işlem koşulları ele alınmıştır. Bu bölümde gen..

29,50 TL 26,55 TL

Detaylı Arama

İhtiyacınız olan kitabı daha kolay bulabilmeniz için önce aradığınız kitabın kategorisini seçin. Ve istediğiniz zaman "Kitapları Getir" düğmesine tıklayarak kitapları listeleyin.


Listelediğiniz ekranda "Gelişmiş Filtrelemeyi" kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.