Borçlar Hukuku - Genel

Göster:
Sırala:

Adi Alacakların Rehni

Konu BaşlıklarıGenel Olarak Alacak RehniAlacak Rehninin HükümleriAlacak Rehninin Sona Ermesi..

45,00 TL 36,00 TL

Güncel Yargı Kararları Form–Belge ve Dilekçe Örnekleriyle Uygulamada Meslek Hastalığı Davaları ve Tazminat Davaları

Bu eser, meslek hastalıklarına ilişkin sosyal güvenlik reformu sonrasında tüm SGK işlemleri ve uygulamaları, rücu davaları ile Borçlar Kanunu hükümler..

48,00 TL 40,80 TL

Tazminat ve Alacaklarda Sorumluluk ve Zamanaşımı

Kitapta, "Sorumluluklar" bölümünü oldukça geniş tutulmuştur. 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'nun, gerek "Genel Hükümler" gerek "Özel Borç İlişkil..

149,00 TL 126,65 TL

Tazminat Hukuku

Kitabın bu baskısında; güncel 25.000 Yargıtay kararı, özgün Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararla..

225,00 TL 191,25 TL

Tazminat Esasları ve Hesap Yöntemleri

Son derece teknik bir konu olan maddi tazminatın hesaplanmasına ilişkin kapsamlı bilgi, cetveller ve kitabın yazarının mesleki deneyimlerini ihtiva ed..

138,00 TL 117,30 TL

Rücu Davaları

"Konusunda Seçilmiş, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Hukuk Daireleri Kararları "nı içeren "Rücû Davaları" adlı kitabın kısa sürede hukuk uygulayıcılany..

39,00 TL 33,15 TL

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat

Koruma tedbirlerinden olan yakalama, gözaltına alma ve tutuklamaya gelişi güzel ve ‘masumiyet karinesine” aykırı şekilde başvurulmasının sonuçlarına i..

50,00 TL 42,50 TL

Kira Hukuku'ndan Doğan Tahliye Tespit Uyarlama Tazminat ve Alacak Davaları (Öğreti – Açıklama – Yorum)

Birinci bölümde kira sözleşmesi ve tahliye konusu incelenirken genel hükümlerde adi kira sözleşmeleri, kiracının ve kiraya verenin hak ve borçları, ko..

149,00 TL 126,65 TL

Hukuki ve Cezai Açıdan Trafik Kazaları Sorumluluk – Tazminat Sigorta – Rücu Davaları

Toplum hayatını etkileyen önemli faktörlerden birisi trafiktir. Trafiğin hukuk kurallarına uygun olarak işlemesi hem ülke ekonomisine olumlu katkıda b..

225,00 TL 191,25 TL

Ceza Hukuku ve Borçlar Hukuku Açısından Trafik Kazaları, Tazminat – Sigorta – Rücu ve Yargıtay Uygulaması

Trafik kazaları genel olarak yaralanma veya ölümle sonuçlanan bir hukuki olgudur. Ekonomik boyutunu bir kenara bırakırsak insan yaşamının kutsallığı ö..

87,00 TL 73,95 TL

Acıklamalı – İçtihatlı Tapu İptalinden Doğan Tazminat Davaları

Kitapta, tapu iptalinden doğan tazminat davalarının temelini oluşturan mülkiyet, taşınmaz, tapu sicili, tapu sicilinin düzeltilmesi, tapu sicilinin tu..

88,00 TL 74,80 TL

6100 Sayılı Hukuk Yargılama Yasası’na Göre Tazminat ve Alacak Davaları

Kitapta, 6100 Sayılı Hukuk Yargılama Yasası’na göre Tazminat ve Alacak Davalarına uygulamadan örneklere, ayrıntılı, açıklamalara ve eleştirilere yer v..

138,00 TL 117,30 TL

Faiz Hukuku

Kitap yeniden gözden geçirilip güncellenmiştir. Yasa değişiklikleri içeren konularda güncelleme yapılmış ve emsal nitelikte bir kısım yeni Yargıtay k..

125,00 TL 106,25 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Borçlar hukuku, medenî hukukun malvarlığı hukukunun birinci alt dalını oluşturur. Düzenleme konusu borç ilişkileridir. Birincil yazılı kaynağının Türk..

41,90 TL 35,62 TL

Türk Borçlar Kanunu'nda Tehlike Sorumluluğu

Sorumluluk hukukunda tehlike sorumluluğunun önemi Sanayi Devrimi ve gelişen teknoloji dolayısıyla hızla artmaktadır. Bu artışa paralel olarak da 6098 ..

30,00 TL 25,50 TL

Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Manevi Tazminat

Bu eserde, sözlemeye aykırılıktan doğan sorumlulukta manevi tazminatın hangi hükümlere göre talep edilebileceği, manevi tazminat talep edebilmek için ..

35,00 TL 29,75 TL

Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Aynen İfa Talebi

Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde common law sisteminde aynen ifa talebi incelenmiştir. Öncelikle common law sisteminin aynen ifa t..

35,00 TL 29,75 TL

Borçlar Hukuku Genel ve Özel Hükümler

Kitap, 7. baskının bazı kısımlarının yeniden sınıflanmış bazı kısımlarının ise yeniden gözden geçirilmiş hali olmakla birlikte 28.05.2014 tarihinde yü..

32,40 TL 29,16 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler ve Özel Borç İlişkileri (Ana İlkeler)

Medeni Hukuk Temel Bilgiler kitabımızın yayınından sonra aynı şekilde Borçlar Hukukunun temel ilkelerini içeren bir kitap hazırlayarak okuyucuların hi..

40,00 TL 36,00 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt:1

Türk Borçlar Kanunu bilimsel yorumu olan bu kitap üç ciltten oluşmaktadır. Bu kitabın ilk cildini Borçlar Hukukunun temel kaynakları ve sözleşmeden (h..

75,00 TL 60,00 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt: 2

Türk Borçlar Kanunu bilimsel yorumu olan bu kitap üç ciltten oluşacaktır. Bu kitabın ilk cildini Borçlar Hukukunun temel kaynakları ve sözleşmeden (hu..

75,00 TL 60,00 TL

Manevi Zararı Tazmin Yolları

Maddi tazminatın belirlenmesinde çizelgelerden yararlanılabiliyorsa, manevi tazminatın objektif bir temele dayandırılabilmesi için de çeşitli çizelgel..

65,00 TL 55,25 TL

Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları

Bu kitabın konusu; haksız olarak zarar görenlerin, zararlarının tazmin edilmesi ve giderilmesidir. Kişilerin, mal ve canına verilen zararların karşıla..

135,00 TL 121,50 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.