sağlam bahis siteleri

Borçlar Hukuku - Genel

Göster:
Sırala:
Faiz Hukuku , Zeki Gözütok	, 9786051680538 -15%

Faiz Hukuku

Kitap yeniden gözden geçirilip güncellenmiştir. Yasa değişiklikleri içeren konularda güncelleme yapılmış ve emsal nitelikte bir kısım yeni Yargıtay k..

125,00 TL 106,25 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler , Mehmet Ayan	, 9789750240041 -15%

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Borçlar hukuku, medenî hukukun malvarlığı hukukunun birinci alt dalını oluşturur. Düzenleme konusu borç ilişkileridir. Birincil yazılı kaynağının Türk..

41,90 TL 35,62 TL

Türk Borçlar Kanunu'nda Tehlike Sorumluluğu , Senem Saraç	, 9786051520636 -15%

Türk Borçlar Kanunu'nda Tehlike Sorumluluğu

Sorumluluk hukukunda tehlike sorumluluğunun önemi Sanayi Devrimi ve gelişen teknoloji dolayısıyla hızla artmaktadır. Bu artışa paralel olarak da 6098 ..

30,00 TL 25,50 TL

Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Manevi Tazminat , Arzu Genç Arıdemir	, 9786055865054 -15%

Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Manevi Tazminat

Bu eserde, sözlemeye aykırılıktan doğan sorumlulukta manevi tazminatın hangi hükümlere göre talep edilebileceği, manevi tazminat talep edebilmek için ..

35,00 TL 29,75 TL

Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Aynen İfa Talebi , Başak Başoğlu	, 9786055865641 -15%

Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Aynen İfa Talebi

Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde common law sisteminde aynen ifa talebi incelenmiştir. Öncelikle common law sisteminin aynen ifa t..

35,00 TL 29,75 TL

Ekin Borçlar Hukuku Özel ve Genel Hükümler, Doğan Şenyüz, 9786053272649 -10%

Borçlar Hukuku Genel ve Özel Hükümler

Kitap, 7. baskının bazı kısımlarının yeniden sınıflanmış bazı kısımlarının ise yeniden gözden geçirilmiş hali olmakla birlikte 28.05.2014 tarihinde yü..

32,40 TL 29,16 TL

Barış Borçlar Hukuku Genel Hükümler ve Özel Borç İlişkileri (Ana İlkeler), Aydın Zevkliler, Şeref Ertaş, Ayşe Havutçu, Murat Aydoğdu, 9789756751275 -10%

Borçlar Hukuku Genel Hükümler ve Özel Borç İlişkileri (Ana İlkeler)

Medeni Hukuk Temel Bilgiler kitabımızın yayınından sonra aynı şekilde Borçlar Hukukunun temel ilkelerini içeren bir kitap hazırlayarak okuyucuların hi..

40,00 TL 36,00 TL

Legal Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt - 1, O. Gökhan Antalya, 9786053150763 -15%

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt:1

Türk Borçlar Kanunu bilimsel yorumu olan bu kitap üç ciltten oluşmaktadır. Bu kitabın ilk cildini Borçlar Hukukunun temel kaynakları ve sözleşmeden (h..

75,00 TL 63,75 TL

Legal Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt - 2, O. Gökhan Antalya, 9781111165345 -15%

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt: 2

Türk Borçlar Kanunu bilimsel yorumu olan bu kitap üç ciltten oluşacaktır. Bu kitabın ilk cildini Borçlar Hukukunun temel kaynakları ve sözleşmeden (hu..

75,00 TL 63,75 TL

On İki Levha Manevi Zararı Tazmin Yolları (Ciltli), Hülya Atlan, 9786051522999 -15%

Manevi Zararı Tazmin Yolları

Maddi tazminatın belirlenmesinde çizelgelerden yararlanılabiliyorsa, manevi tazminatın objektif bir temele dayandırılabilmesi için de çeşitli çizelgel..

65,00 TL 55,25 TL

On İki Levha Yazılmamış Sayılma (Ciltli), Muzaffer Şeker, 9786051522623 -15%

Yazılmamış Sayılma Yokluk ve Kesin Hükümsüzlük Kıskacında 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununa Göre Genel İşlem Koşullarının Yazılmamış Sayılması

Bu çalışmada yazılmamış sayılma merkeze oturtulduğundan, kapsam denetiminin (BK. m. 21/1) ve şaşırtıcı genel işlem koşulları (BK, 21/2) denetimi ile d..

75,00 TL 63,75 TL

Yetkin Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları (Ciltli), Mustafa Kıcalıoğlu, 9789754649796 -10%

Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları

Bu kitabın konusu; haksız olarak zarar görenlerin, zararlarının tazmin edilmesi ve giderilmesidir. Kişilerin, mal ve canına verilen zararların karşıla..

135,00 TL 121,50 TL

Yetkin Götürü Tazminat, Tuba Birinci Uzun, 9789754649857 -10%

Götürü Tazminat

Büyük bir uygulama değeri olmasına rağmen, hukukumuzda bugüne kadar götürü tazminat hakkında monografik bir çalışma yapılmamıştır. Birkaç makale dışın..

55,00 TL 49,50 TL

Seçkin Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Manevi Tazminat - 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre (Ciltli), Fulya Erlüle, 9789750234484 -15%

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Manevi Tazminat

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun, ağır bedensel zararlar söz konusu olduğunda, zarar görenin yanında, zarar görenin yakınlarına da manevi tazminat ..

109,90 TL 93,42 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı, 9786059666879 -15%

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Borçlar Hukukunun Genel Hükümlerini ele alan bu kitap, lisans ve ön lisans aşamasında bu dersi alan iktisadi ve idari bilimler fakültesi, siyasal bilg..

17,50 TL 14,88 TL

Turhan Haksız Kazancın İadesi, Kumru Kılıçoğlu Yılmaz, 9786055593940 -10%

Haksız Kazancın İadesi

Bu tez çalışmasının konusunu, hukuka aykırı bir fiil sonucu failin elde ettiği kazancın iadesi oluşturmaktadır. Bu sorumluluk, genel olarak TBK.md.530..

22,00 TL 19,80 TL

Turhan Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yeni Borçlar Kanunu'na Göre Hazırlanmış) Ciltli, Ahmet M. Kılıçoğlu, 9789756486092 -10%

Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yeni Borçlar Kanunu'na Göre Hazırlanmış)

A.Ü. Hocalarından Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU'nun kaleme aldığı ve şimdiye kadar yirmi baskı yapan kitap, tüm hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik, Bor..

81,00 TL 72,90 TL

Beta 4857 Sayılı İş Kanununa Tabi Alacaklarda Zamanaşımı, Müşeref Yakışır, 9786053772729 -10%

4857 Sayılı İş Kanununa Tabi Alacaklarda Zamanaşımı

Konu BaşlıklarıGenel Olarak Zaman Aşımı (Borçlar Kanunu Tasarısıyla Karşılaştırmalı)Zamanaşımı ve IslahKıdem Tazminatında Zamanaşımıİhbar Tazminatında..

28,00 TL 25,20 TL

Vedat Türk Sorumluluk Hukukunda Yansıma Zararı Bir Kazanç Kaybı Zararı Türü (Ciltli), Seda İrem Çakırca, 9786054446377 -15%

Türk Sorumluluk Hukukunda Yansıma Zararı Bir Kazanç Kaybı Zararı Türü

Bu çalışmada yansıma zararının yasal dayanağı, oluşum koşulları ve tazmin edilmesine ilişkin talebin haksız fiil sorumluluğu ve sözleşmeden doğan soru..

80,00 TL 68,00 TL

Vedat Türk Mes'uliyet Hukuku (Ciltli), Haluk Tandoğan, 9786054002689 -15%

Türk Mes'uliyet Hukuku

Kitabın birinci kısmı akit dışı mes’uliyete, yani dar mânada haksız fiillerle, kusura istinad etmeyen akit dışı mes’uliyet hallerine; ikinci kısmı da ..

150,00 TL 127,50 TL

Detaylı Arama

İhtiyacınız olan kitabı daha kolay bulabilmeniz için önce aradığınız kitabın kategorisini seçin. Ve istediğiniz zaman "Kitapları Getir" düğmesine tıklayarak kitapları listeleyin.


Listelediğiniz ekranda "Gelişmiş Filtrelemeyi" kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.