Borçlar Hukuku - Genel

Göster:
Sırala:

Tek Satıcının Müşteri Tazminatı Talebi Müşteri Tazminatı Miktarının Hesaplanması

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na ilişkin açıklama eklenmiş olup, okurlara güncel bir kaynak sunulmuştur.Konu BaşlıklarıMüşteri Tazminatının Tal..

30,00 TL 24,00 TL

Açıklamalı – İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Tazminat Cilt: 9

Bu çalışmada yasalarda ki değişiklikler ve yeniden kabul edilen yasaların özellikleri göz önünde tutulmuş, özellikle, HMY' nun kabulü ile Mahkemeler a..

134,00 TL 107,20 TL

Açıklamalı – İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Haksız Fiil Sorumluluğu Cilt: 10 (TBK. Md. 60 – 82)

Bu çalışmada yasalarda ki değişiklikler ve yeniden kabul edilen yasaların özellikleri göz önünde tutulmuş, özellikle, HMY' nun kabulü ile Mahkemeler a..

65,00 TL 52,00 TL

Açıklamalı – İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Alacak Davaları Cilt: 11 (TBY. Md. 83 – 165) (HMY. Md. 199 – 203)

Bu çalışmada yasalarda ki değişiklikler ve yeniden kabul edilen yasaların özellikleri göz önünde tutulmuş, özellikle, HMY' nun kabulü ile Mahkemeler a..

140,00 TL 112,00 TL

Tarihsel ve Dogmatik Açıdan Periculum Est Emptoris (Hasar Alıcıya Aittir)

Çalışma, Roma Hukukuna ait olan ve günümüz hukuk düzenlerinin bazılarında da aynen benimsenen "hasar alıcıya aittir" çözümünün açıklanmasıdır. Tarihse..

49,90 TL 42,42 TL

Türk Hukukunda Faiz ve Munzam Zarar

Asıl alacağa bağlı fer'i bir alacak hakkı olan faizin söz konusu olmadığı hukuk davası yok gibidir. Asıl alacakla birlikte faiz alacağının da tam olar..

135,00 TL 114,75 TL

Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları

İdarenin sorumluluğu konusu, idare hukukunun temel özelliklerinden olan içtihadi hukuk dalı özelliğinin somutlaştığı en önemli alanlardandır. İdare hu..

165,00 TL 140,25 TL

İnternette Aldatıcı Reklam ve Reklamverenlerin Sorumluluğu

Reklamın tanımlanmasıyla başlayıp tüm yönleriyle ortaya konduğu bu çalışmada aldatıcı reklam kavramı çerçevesinde internet üzerinden satış reklamları ..

44,90 TL 38,17 TL

Havayoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmelerinde Taşıyanın Ölüm ve Cismani Zarardan Doğan Hukuki Sorumluluğu

XX. yüzyılın en önemli gelişmeleri arasında sayılan havayolu taşımacılığı, teknolojik ve ekonomik gelişmelerle vakitsizlikten yakınmaya başlayan kişin..

52,90 TL 44,97 TL

Türk Borçlar Kanunu'nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler (Genel Hükümler)

Çalışma, daha çok, uygulamada yer alan hukukçuları, yeni Yasanın getirdiği değişikliklerden ve yeniliklerden haberdar etmeye yönelik olarak hazırlanmı..

49,90 TL 42,42 TL

Yorum ve Çözümleriyle Aşkın Zarar, Sözleşmenin Uyarlanması, Ceza Koşulu

Yapılan yeni düzenlemeler ve geçerliliğini sürdüren uygulamalar da göz önüne alınarak, Türk Borçlar Yasasında önemli birer yeri olan üç konu, bu incel..

29,90 TL 25,42 TL

Hukuk Uygulamasında Faiz

Yargıya intikal eden alacak, borç uyuşmazlıklarının hemen hemen tümünde, faiz istemi de yer alır. Alacağın eklentisi olmasına karsın, bu niteliği yönü..

27,90 TL 23,72 TL

Öğreti ve Yargıtay Kararları Eşliğinde Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Hakimlerin Hukuki Sorumluluğu

Yapıtta, CMK m. 141-144'de düzenlenen "Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat" konusu birinci kitap halinde; HMK m. 46-49'da düzenlenen "Hakimin Hukuki ..

59,90 TL 50,92 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Hazırlanmış

Gözden geçirilmiş 5. baskısını yapan kitap; iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında okutulmakta olan "B..

32,90 TL 27,97 TL

Maddi Tazminat Esasları ve Hesaplanması

Son derece teknik bir konu olan maddi tazminatın hesaplanmasına ilişkin kapsamlı bilgi, cetveller ve kitabın yazarının mesleki deneyimlerini ihtiva ed..

199,90 TL 169,92 TL

Ayıplı İfa

"Ayıplı İfa" kitabımızın 4. baskısının tükenmesi üzerine ilgili yerlerde gerekli düzeltmeler ve yeni içtihatlar eklenmek suretiyle yeni baskısı hazırl..

175,00 TL 148,75 TL

Yanılma, Aldatma, Korkutma Davaları (Hata – Hile – İkrah Davaları)

Kitabın birinci baskısından sonra Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu, Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü ..

79,90 TL 67,92 TL

Türk Borçlar Kanununa Göre Genel Tehlike Sorumluluğu

Eserde, 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu madde 71’de öngörülen genel tehlike sorumluluğunun niteliği, koşulları, sonuçları ve karş..

79,90 TL 67,92 TL

Karayolları Trafik Kanununa Göre Hukuki Sorumluluk, Tazminat, Sigorta, Rücu Davaları

Trafik kazasına dayalı hukuk davalarında, 2918 sayılı Kanun dışında çok sayıda kanun da uygulanmaktadır. Örneğin, kazada yaralanan kişinin işçi olması..

199,90 TL 169,92 TL

Türk Borçlar Hukuku’nda Genel İşlem Koşullarının ve Tüketici Hukuku’nda Haksız Şartların Denetimi

Günümüzde hemen her alanda çok yaygın uygulaması bulunan genel işlem koşulları adeta bireysel sözleşme modelinin yerini almıştır. Özellikle zayıf olan..

94,90 TL 80,67 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Türk Borçlar Kanunu’na göre güncellenip genişletilen ve 4. baskısı gerçekleşen Eserde; önceki kanuna göre kapsamlı değişiklikler yapılmasının yanında ..

49,90 TL 42,42 TL

Özetli – İçtihatlı – Karşılaştırmalı Türk Borçlar Kanunu (Genel Hükümler) ve Yürürlük Kanunu (2 Cilt)

Özel Hukuk alanında son yıllarda ülkemizde baş döndürücü bir şekilde peşi peşine mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilmiş olup, hiç şüphesiz en önemli..

299,90 TL 254,92 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt:1

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt 1 kitabı, hukuk fakültelerinin 2. Sınıflarının birinci döneminde okutulan konuları içinde barındıran, bu derslerde ..

24,50 TL 20,83 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.