Borçlar Hukuku

Göster:
Sırala:

Borçlar Hukukunda Kesin Hükümsüzlük Yaptırımının Amaca Uygun Sınırlama (Teleolojik Redüksiyon) Yöntemi ile Daraltılması

Eserde borçlar hukuku çerçevesinde kesin hükümsüzlük yaptırımının hukuki sonuçlarının, amaca uygun sınırlama (teleolojik redüksiyon) yöntemi ile daral..

45,00 TL 38,25 TL

Yeni Borçlar Kanununun Getirdiği Başlıca Değişiklikler ve Yenilikler

Hazırlanan bu kitap sayesinde değişen maddelerin neler olduğunu görecek, madde içeriği hakkında kısa ve öz bilgiye ulaşabilecek, Uygulama Kanunundaki ..

30,00 TL 24,00 TL

Türk Özel Hukukunda Cezai Şart (BK. M. 158 – 161)

Konu BaşlıklarıKavram, Terminoloji, Cezai Şartın Tarihçesi, Düzenleniş Biçimi, Amacı (İşlevleri), Benzer Kavramlardan Farkı ve Uygulama AlanıCezai Şar..

25,00 TL 22,50 TL

Borçlar Hukukunda Kısmi İmkansızlık

En önemli ifa engellerinden biri olan imkansızlığın yaratması gereken hukuki sonuçlar, Roma hukuku döneminden günümüze değin kanun koyucuları, uygulam..

60,00 TL 51,00 TL

Muris Muvazaası Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası

Türkiye'de kısaca muris muvazaası olarak da bilinen mirasçılardan mal kaçırmak amacı ile muvazaalı işlemler yapılmaktadır. Uygulamada en sık karşılaşı..

215,00 TL 182,75 TL

Borçlar Hukuku Uygulamaları Olaylar ve Yorumlar

Öğrenciler sanal olaylardan çok gerçek hayat hadiselerine, yaşanmış bir olayda ortaya atılan iddialar ve yapılan savunmalara daha çok ilgi göstermeye ..

35,00 TL 29,75 TL

Edime Uygun İfa Kuralı ve Bu Kuralın İhlaline Bağlanan Hukuki Sonuçlar

Bu çalışmada, borçlar hukukunun en temel iki kavramı olan edim ve ifa kavramları ele alınarak edime uygun bir ifanın nasıl olması gerektiği tespit edi..

50,00 TL

Tadil Sözleşmesi

Tadil sözleşmesiyle doğrudan ilgili, gerek tadil sözleşmesinin genel teorisini ortaya koyan, gerekse özel görünüm hâllerini bir araya toplayan ve sözl..

30,00 TL

Organizasyon Sorumluluğu (TBK m. 66/III)

Bu çalışmada, adam çalıştıranın sorumluluğu ve organizasyon sorumluluğu karşılaştırmalı hukuk bakımından incelenirken, İsviçre Hukukundan başka, Avust..

110,00 TL 88,00 TL

Roma Hukuku Dersleri Borçlar Hukuku

Roma borçlar hukukunun bugünkü hukukumuza tesiri, sadece pek çok kavram ve prensiplerin hukukumuza kadar gelmiş olmasında değil, aynı zamanda Borçlar ..

15,00 TL

Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkansızlık (TBK m.136)

Bu çalışmada, geçerli olarak kurulmuş bir sözleşmeden doğan borcun ifasının sözleşme kurulduktan sonra borçlunun sorumlu olmadığı bir nedenden ötürü i..

55,00 TL 49,50 TL

Türk Borçlar Kanununda Karşılığı Bulunmayan Hükümler

Bu çalışmada, hangi hükümlerin kanun koyucu tarafından hangi gerekçe ile Türk Borçlar Kanunu’nda karşılığının bulunmadığının toplu şekilde tespiti yap..

30,00 TL 24,00 TL

Milletlerarası Mal Satım Hukuku –CISG–

Türkiye’de CISG’a ilişkin çalışmalar nispeten yeni ise de, Osmanlı Devleti’nin tarihsel konumu bilhassa Tanzimat sonrasında Devlet-i Âliyye’yi yabancı..

98,00 TL 78,40 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler – Özel Borç İlişkileri

Borçlar hukuku gerçek veya tüzel kişiler arasındaki özel borç ilişkilerini düzenler. Kamu hukukundan doğan borç ilişkileri, kaynağını, Devlet veya kam..

25,00 TL 22,50 TL

818 Sayılı BK ve 6098 Sayılı TBK ile Mukayeseli Roma Borçlar Hukuku

Roma Hukuku modern özel hukuka giriş olarak okutuluyorsa günümüz hukuku ile bağlantısının çok iyi kurulması gerekir. Bu düşünceyle mukayeseli bir kita..

22,50 TL 19,13 TL

Niyet Mektubunun Hukuki Niteliği ve Bağlayıcılığı

Konu BaşlıklarıNiyet Mektubu Kavramı, Şekli, İçeriği, Amacı, Diğer Hukuki Kavramlardan Ayrılması ve Niyet Mektuplarında Riskler, Önlemler ve Tazminatl..

60,00 TL 48,00 TL

Borçlar Hukuku Temel Bilgiler

Bu kitap temel bilgileri açık, anlaşılır ve sade bir biçimde anlatma çabasıyla yalnızca eğitim alanındaki öğrenciler için değil, çalışan, çalışmayan, ..

15,00 TL 12,00 TL

Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Borçlar Kanunu

Kitap içerik olarak dört temel düşünce çerçevesinde hazırlanmıştır. Birincisi, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile yürürlükten kalkan 818 Sayılı Borçl..

159,00 TL 135,15 TL

Meslek Yüksekokulları ve İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri İçin Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku, hukuk fakülteleri dışında meslek yüksekokulları, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullarında da okut..

20,00 TL 17,00 TL

Aile–Kira Borçlar Hukukunun Diğer Bazı Bölümleri I Quo Vadis ( Nereye) – II Nihayet (TBK.'nun Her Nedense Unutulan Hükümleri Uygulanmaya Başlandı)

Çalışma iki ayrı ve bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bu nedenle her bölüm için ayrı bir sonuca yer verilmiştir. QuoVadis başlıklı ilk bölümde, uygulama..

25,00 TL 20,00 TL

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 71 Çerçevesinde Tehlike Sorumluluğu

Tehlike sorumluluğunun özel düzenlemelerle sınırlı tutulmayıp genel bir hükümde düzenlenmesi, kanun koyucu açısından cesur bir adım olmakla birlikte, ..

57,50 TL 48,88 TL

Yenileme

Yenileme (tecdit), Türk Borçlar Kanunu'nun 133. ve 134. maddelerinde, borçların ve borç ilişkilerinin sona erme halleri arasında düzenlenmektedir. Bor..

57,50 TL 48,88 TL

Açıklamalı – İçtihatlı Sulh Hukuk Davaları ve Tatbikatı Çeşitli Yasalardan Doğan Davalar – Seri:8 Çekişmesiz Yargı İşleri

Son yıllarda temel yasalarda yapılan esaslı değişiklikler ve yeni yasaların yürürlüğe girmesi ile kitap günün koşullarına ve yasalara uygun hale getir..

35,00 TL 28,00 TL

Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme ve Menfaat Devri Yaptırımı

Kitabın temelini oluşturan "menfaat devri" (disgorgement of profits) yaptırımı yalnız Özel hukuk alanındaki sıra dışılığı ile kavranması zor bir yaptı..

72,50 TL 61,63 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.