sağlam bahis siteleri

Borçlar Hukuku

Göster:
Sırala:
Borçlar Hukuku Uygulamaları Olaylar ve Yorumlar, Şahin Akıncı, 9789756357606 -15%

Borçlar Hukuku Uygulamaları Olaylar ve Yorumlar

Öğrenciler sanal olaylardan çok gerçek hayat hadiselerine, yaşanmış bir olayda ortaya atılan iddialar ve yapılan savunmalara daha çok ilgi göstermeye ..

35,00 TL 29,75 TL

Edime Uygun İfa Kuralı ve Bu Kuralın İhlaline Bağlanan Hukuki Sonuçlar

Bu çalışmada, borçlar hukukunun en temel iki kavramı olan edim ve ifa kavramları ele alınarak edime uygun bir ifanın nasıl olması gerektiği tespit edi..

50,00 TL

Tadil Sözleşmesi

Tadil sözleşmesiyle doğrudan ilgili, gerek tadil sözleşmesinin genel teorisini ortaya koyan, gerekse özel görünüm hâllerini bir araya toplayan ve sözl..

30,00 TL

Organizasyon Sorumluluğu (TBK m. 66/111), Mustafa Ünlütepe, 9786053151111 -15%

Organizasyon Sorumluluğu (TBK m. 66/III)

Bu çalışmada, adam çalıştıranın sorumluluğu ve organizasyon sorumluluğu karşılaştırmalı hukuk bakımından incelenirken, İsviçre Hukukundan başka, Avust..

110,00 TL 93,50 TL

Roma Hukuku Dersleri Borçlar Hukuku

Roma borçlar hukukunun bugünkü hukukumuza tesiri, sadece pek çok kavram ve prensiplerin hukukumuza kadar gelmiş olmasında değil, aynı zamanda Borçlar ..

15,00 TL

Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkansızlık (TBK m.136), Leyla Müjde Kurt, 9786050500677 -10%

Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkansızlık (TBK m.136)

Bu çalışmada, geçerli olarak kurulmuş bir sözleşmeden doğan borcun ifasının sözleşme kurulduktan sonra borçlunun sorumlu olmadığı bir nedenden ötürü i..

55,00 TL 49,50 TL

Türk Borçlar Kanununda Karşılığı Bulunmayan Hükümler, Gökhan Bakar, 9786059263238 -15%

Türk Borçlar Kanununda Karşılığı Bulunmayan Hükümler

Bu çalışmada, hangi hükümlerin kanun koyucu tarafından hangi gerekçe ile Türk Borçlar Kanunu’nda karşılığının bulunmadığının toplu şekilde tespiti yap..

30,00 TL 25,50 TL

Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG) (Ciltli), Sinan Okur, 9786051468839 -20%

Milletlerarası Mal Satım Hukuku –CISG–

Türkiye’de CISG’a ilişkin çalışmalar nispeten yeni ise de, Osmanlı Devleti’nin tarihsel konumu bilhassa Tanzimat sonrasında Devlet-i Âliyye’yi yabancı..

98,00 TL 78,40 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler - Özel Borç İlişkileri, Cevdet İlhan Günay, 9786050500646 -10%

Borçlar Hukuku Genel Hükümler – Özel Borç İlişkileri

Borçlar hukuku gerçek veya tüzel kişiler arasındaki özel borç ilişkilerini düzenler. Kamu hukukundan doğan borç ilişkileri, kaynağını, Devlet veya kam..

25,00 TL 22,50 TL

818 Sayılı BK ve 6098 Sayılı TBK ile Mukayeseli Roma Borçlar Hukuku, Şahin Akıncı, 9789756357460 -15%

818 Sayılı BK ve 6098 Sayılı TBK ile Mukayeseli Roma Borçlar Hukuku

Roma Hukuku modern özel hukuka giriş olarak okutuluyorsa günümüz hukuku ile bağlantısının çok iyi kurulması gerekir. Bu düşünceyle mukayeseli bir kita..

22,50 TL 19,13 TL

Niyet Mektubunun Hukuki Niteliği ve Bağlayıcılığı , R. Cem Dinar	, 9786050016154 -15%

Niyet Mektubunun Hukuki Niteliği ve Bağlayıcılığı

Konu BaşlıklarıNiyet Mektubu Kavramı, Şekli, İçeriği, Amacı, Diğer Hukuki Kavramlardan Ayrılması ve Niyet Mektuplarında Riskler, Önlemler ve Tazminatl..

60,00 TL 51,00 TL

Borçlar Hukuku Temel Bilgiler, Polat Tunçer, 9786051468372 -20%

Borçlar Hukuku Temel Bilgiler

Bu kitap temel bilgileri açık, anlaşılır ve sade bir biçimde anlatma çabasıyla yalnızca eğitim alanındaki öğrenciler için değil, çalışan, çalışmayan, ..

15,00 TL 12,00 TL

Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Borçlar Kanunu , Mustafa Saldırım	, 9786054490677 -15%

Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Borçlar Kanunu

Kitap içerik olarak dört temel düşünce çerçevesinde hazırlanmıştır. Birincisi, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile yürürlükten kalkan 818 Sayılı Borçl..

159,00 TL 135,15 TL

Meslek Yüksekokulları ve İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri İçin Borçlar Hukuku , Altan Fahri Gülerci	, 9786051521763 -15%

Meslek Yüksekokulları ve İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri İçin Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku, hukuk fakülteleri dışında meslek yüksekokulları, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullarında da okut..

20,00 TL 17,00 TL

Vedat Aile–Kira Borçlar Hukukunun Diğer Bazı Bölümleri I Quo Vadis ( Nereye) – II Nihayet (TBK.'nun Her Nedense Unutulan Hükümleri Uygulanmaya Başlandı), Haluk Burcuoğlu, 9786059263153 -15%

Aile–Kira Borçlar Hukukunun Diğer Bazı Bölümleri I Quo Vadis ( Nereye) – II Nihayet (TBK.'nun Her Nedense Unutulan Hükümleri Uygulanmaya Başlandı)

Çalışma iki ayrı ve bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bu nedenle her bölüm için ayrı bir sonuca yer verilmiştir. QuoVadis başlıklı ilk bölümde, uygulama..

25,00 TL 21,25 TL

On İki Levha Tehlike Sorumluluğu - 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 71 Çerçevesinde, Mesut Serdar Çekin, 9786051523316 -15%

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 71 Çerçevesinde Tehlike Sorumluluğu

Tehlike sorumluluğunun özel düzenlemelerle sınırlı tutulmayıp genel bir hükümde düzenlenmesi, kanun koyucu açısından cesur bir adım olmakla birlikte, ..

57,50 TL 48,88 TL

On İki Levha Yenileme, Işık Önay, 9786051523279 -15%

Yenileme

Yenileme (tecdit), Türk Borçlar Kanunu'nun 133. ve 134. maddelerinde, borçların ve borç ilişkilerinin sona erme halleri arasında düzenlenmektedir. Bor..

57,50 TL 48,88 TL

Legal Çeşitli Yasalardan Doğan Davalar – Seri:8 (Çekişmesiz Yargı İşleri) Açıklamalı – İçtihatlı Sulh Hukuk Davaları ve Tatbikatı, Hasan Özkan, 9786053150886 -15%

Açıklamalı – İçtihatlı Sulh Hukuk Davaları ve Tatbikatı Çeşitli Yasalardan Doğan Davalar – Seri:8 Çekişmesiz Yargı İşleri

Son yıllarda temel yasalarda yapılan esaslı değişiklikler ve yeni yasaların yürürlüğe girmesi ile kitap günün koşullarına ve yasalara uygun hale getir..

35,00 TL 29,75 TL

On İki Levha Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görme Menfaat Devri Yaptırımı, Ece Baş Süzel, 9786051523088 -15%

Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme ve Menfaat Devri Yaptırımı

Kitabın temelini oluşturan "menfaat devri" (disgorgement of profits) yaptırımı yalnız Özel hukuk alanındaki sıra dışılığı ile kavranması zor bir yaptı..

72,50 TL 61,63 TL

Vedat Rehin Hukuku Dersleri, Faruk Acar, 9786054823963 -15%

Rehin Hukuku Dersleri

"Rehin Hukuku Dersleri" adlı bu çalışmada rehin hukukunun genel nitelikteki esasları ortaya konulmaya gayret edilmiştir. Çalışmada rehin türleri ayrı ..

50,00 TL 42,50 TL

Detaylı Arama

İhtiyacınız olan kitabı daha kolay bulabilmeniz için önce aradığınız kitabın kategorisini seçin. Ve istediğiniz zaman "Kitapları Getir" düğmesine tıklayarak kitapları listeleyin.


Listelediğiniz ekranda "Gelişmiş Filtrelemeyi" kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.