Borçlar Hukuku

Göster:
Sırala:

Rehin Hukuku Dersleri

"Rehin Hukuku Dersleri" adlı bu çalışmada rehin hukukunun genel nitelikteki esasları ortaya konulmaya gayret edilmiştir. Çalışmada rehin türleri ayrı ..

50,00 TL 40,00 TL

Türk Borçlar Kanunu

Borçlar Kanunu, kişi ve kuruluşların karşılıklı hak ve borçları ile hak arama ve koruma normlarını düzenleyici, bireysel ilişkilerde adaletli ve barış..

98,00 TL 88,20 TL

İsviçre Borçlar Kanunu'nun İktibasının 80.Yılında İsviçre Borçlar Hukuku'nun Türk Ticaret Hukuku'na Etkileri

"Bu çalışma, Galatasaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenen “İsviçre Borçlar Kanunu’nun İktibasının 80. Yılınd..

150,00 TL 120,00 TL

Roma Borçlar Hukuku Dersleri

Kitap, Roma Hukuku'nun güncelleştirilmesi eğilimine uyulmuş, günümüz hukuklarına intikal eden kurum ve kavramlar üzerinde özellikle durulmuştur. Roman..

18,00 TL 15,30 TL

Türk Borçlar Kanunu Şerhi

Hayatın her yönünü kapsayan 6098 sayılı TBK. ile 818 sayılı B.K. arasındaki çoğu maddede, dilde sadeleştirme dışında bir değişiklik bulunmamaktadır. Ç..

150,00 TL 135,00 TL

Borçlar Hukuku Dersleri (Genel Hükümler)

Kitabın bu 6. basısında, Yeni Türk Borçlar Kanununun yeni hükümleri göz önünde tutularak, konular tekrar değerlendirilmiştir. (20) maddeden ibaret yen..

22,00 TL 19,80 TL

Açıklamalı – İçtihatlı Borçlar Kanunu (Sorumluluk ve Tazminat Hukuku) (8 Cilt)

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Turgut Uygur tarafından hazırlanmış, 8 ciltlik Borçlar Kanunu artık klasikleşmiş ve tüm hukukçuların kütüpha..

1.000,00 TL 850,00 TL

Türk Borçlar Kanunu

Türk Borçlar Kanunu kitabımız, 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (RC 04.02.2011, 27836) maddeleri ile genel ge..

29,50 TL 25,08 TL

Borçlar Kanununda Neler Değişti?

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Borçlar Kanunumuz pek çok yenilik ve değişiklik içermektedir. Görülmekte olan davaların büyük bir çoğun..

29,90 TL 25,42 TL

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Şerhi (2 Cilt)

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Yeni Türk Borçlar Kanununun tasarı halinden itibaren büyük bir titizlikle ve ayrıntılara önem verilerek haz..

425,00 TL 361,25 TL

Türk Borçlar Kanunu / Karşılaştırmalı – Gerekçeli

Kitap, klasik Yeni Kanun Metni > Gerekçe > Eski Kanun Metni sistematiği temel alınarak hazırlandı. Fakat, bunun ötesinde okuyucuların yeni kanun..

44,90 TL 38,17 TL

Medeni Kanun – Türk Borçlar Kanunu

Toplumun büyük bir kesimini etkileyen ve yenilenen Medeni Kanun – Borçlar Kanunu metninin en güncel halini madde atıfları ile birlikte bu kitapta bula..

16,90 TL 14,37 TL

Yeni Kanunlara İlişkin İlk Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi (TBK – TTK – HMK)

Kitap, 29 Mart 2014 tarihinde, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Yeni Kanunlara İlişkin İlk Yargıtay Kararlarının Değerlendirilm..

73,50 TL 62,48 TL

Türk Borçlar Kanunu

Toplumun büyük bir kesimini etkileyen ve yenilenen Borçlar Kanunu metninin en güncel halini madde atıfları ile birlikte bu kitapta bulabilirsiniz.Konu..

8,90 TL 7,57 TL

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Borçlar Hukuku Genel Hükümler / Özel Borç İlişkileri

6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre temel bilgileri içeren bu kitap, özellikle hukuk fakülteleri dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüks..

26,90 TL 22,87 TL

Açıklamalı – Yorumlu Türk Borçlar Kanunu'nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler – Özel Hükümler

Kitabın üçüncü baskısı asla bir ve ikinci baskıların tıpkı basımı değildir. Kitap biraz daha genişletilmiş ve geliştirilmiştir. Bu kitabın amacı Yeni ..

98,00 TL 78,40 TL

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Şerhi (2 Cilt)

1. 7. 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni TBK hakkındaki çalışmaya, Tasarı olarak yayınlandığı 2005 tarihinde başlanmıştır. O günden yayın hayatına gi..

350,00 TL 280,00 TL

Trafik Kazaları Ve Taşımacılıktan Doğan Hukuki Sorumluluk, Tazminat, Sigorta ve Rücu Davaları

Kitapta, trafik kazaları nedeniyle hukuki sorumluluk, tazminat, sigorta ve rücu davaları; karayolu taşımacılığından ve uluslararası eşya taşımacılığın..

160,00 TL 128,00 TL

Hukukta 4 Kavram 4 Konu

– Ceza Koşulu (Cezai Şart) – Aşkın Zarar (Munzam Zarar) – Sözleşmenin Uyarlanması – Tasarrufun İptali Üçü yeni Türk Borçlar Yasasında ve biri de İcra..

29,50 TL 23,60 TL

Türk Borçlar ve Türk Ticaret Hukukunda Yer Alan Faiz ile İlgili Düzenlemelerin Değerlendirilmesi

Türk Borçlar Kanununun ve Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra, yurdun çeşitli şehirlerinde katıldığımız tanıtım ve eğitim toplantıların..

58,00 TL 46,40 TL

Emsal İçtihatlarla Borçlar Kanunu

818 sayılı Borçlar Kanunu temel alınarak hazırlanan kitabın ikinci baskısında, eser yarı misli genişletilmiştir. Başta 2010 yılı içtihatları olmak üze..

99,00 TL 79,20 TL

Akit Dışı Sorumlulukta Maddi Zarar ve Tazmini

Çalışmada sorumluluk hukukunun amacı ve akit dışı sorumluluğa hâkim olan ilkelere değinildikten sonra maddi zarar kavramına özellikle Alman Hukukunda ..

30,00 TL 24,00 TL

Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu Makaleler–Tebliğler

Bu kitabın esasını İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından düzenlenen Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu teşkil etmektedir. Söz konusu sempozyuma 13 farklı..

70,00 TL 59,50 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.