-15% 4. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Göç Mıgratıon ( 2 Cilt ) Tebliğler / Academic Papers
taksit
Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Yazar
 • Adem Sözüer
 • ISBN
 • 9786053003175
 • Ebat
 • 160 x 240
 • Yıl
 • 2017
 • Sayfa Sayısı
 • 1059
 • Prof. Dr. Adem SÖZÜER

  İÇİNDEKİLER

  ÖNSÖZ V

  PREFACEXVII

  İÇİNDEKİLER XXVII

  1. Cilt

  Göç Hareketlerinde Türkiye’yi Neler Bekliyor? 1

  Prof. Dr. Kemal KİRİŞCİ

  Türkiye’de Bulunan Suriyelilerin Hukuki Statüsü (Legal Status Of Syrians In Turkey) . 5

  Prof. Dr. Nuray EKŞİ

  Türkiye’deki Suriyeliler: Sosyal Kabul ve Uyum 25

  Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN

  Türkiye’de Göç Yönetiminde Yeni Yaklaşım ve Örgütlenme:

  6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu.41

  Ahmet APAN

  SGDD’nin Türkiye’nin Göç Sistemindeki Rolü ve Türkiye’ye Yönelik

  Son Mülteci Akımları 59

  Polat KIZILDAĞ

  Türkiye’de Mültecilik ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar69

  Av. Uğur YILDIRIM

  Die Eigenen und die Fremden? – Vom Recht der Staatsvölker zum Recht der

  Bevölkerungen .81

  Prof. Dr. Dres. h.c. Philip KUNIG

  Yerliler ve Yabancılar? – Vatandaşların Hukukundan Halkların Hukukuna 89

  Prof. Dr. Dres. h.c. Philip KUNIG Çev.: Araş.Gör. Melike Belkıs AYDIN

  Migration and Citizenship in Greek Law .97

  Prof. Dr. Evangelos VASSILAKAKIS

  Yunan Hukukunda Göç ve Vatandaşlık .109

  Prof. Dr. Evangelos VASSILAKAKIS Çev.: Araş.Gör. Sevda KESKİN

  XXVIII İçindekiler

  Morocco: The Migration Policy Is Changing In Morocco .121

  Maud DEPRESLE

  Fas: Fas’ın Göç Politikası Değişiyor .139

  Maud DEPRESLE Çev.: Araş.Gör. Eren SÖZÜER

  The Immigration / Migrant Policy of the Government of India.157

  Dr. Diptimoni BORUAH

  Hindistan Hükümetinin Göç / Göçmen Politikası 217

  Dr. Diptimoni BORUAH Çev.: Araş.Gör. Nuray SÜMER

  Migrants In Italy: A Country Report273

  Prof. Dr. Silvio CIAPPI

  İtalya’daki Göçmenler: Bir Ülke Raporu291

  Prof. Dr. Silvio CIAPPI Çev.:Araş.Gör. Ömer Metehan AYNURAL

  Argentina: Immigration in a Migration Country305

  Prof. Dr. María Laura BÖHM

  Arjantin: Bir Göç Ülkesinde Göç .313

  Prof. Dr. Maria Laura BÖHM Çev.: Araş.Gör. Melik KARTAL

  Türkische Migration in Österreich 321

  Ümmügülsüm DEVECİ

  Avusturya’da Türk Göçü.327

  Ümmügülsüm DEVECİ Çev.: Araş.Gör. Melik KARTAL Araş.Gör. Büşra DEMİRAL

  BAKIRMAN Öğr.Gör. Gülşah KORKUSUZ Servet ÇINAR

  Zur Strafbarkeit des unerlaubten Aufenthaltes in Deutschland 333

  Florian JESSBERGER

  Almanya’da İzinsiz Oturmanın Cezalandırılabilirliği341

  Florian JESSBERGER Çev.: Araş.Gör. Rahime ERBAŞ Araş.Gör. Büşra DEMİRAL BAKIRMAN

  Araş.Gör. Melik KARTAL

  War Migrations in Bosnia and Herzegovina (1992-1995) 349

  Dr. Mehmed HADŽIĆDr. Amila FERHATOVIĆ

  Bosna Hersek’te Savaş Göçleri (1992-1995)359

  Dr. Mehmed HADŽIĆ Dr. Amila FERHATOVIĆ Çev.: Araş.Gör. Murat ÇAKIR

  Understanding Criminal Offence in Relation to Migration, Minority Status and

  Multiculturalism Migration and Crime. Examples From Sweden 369

  Prof.Dr. Charles WESTIN

  İçindekiler XXIX

  Göç, Azınlıklar ve Çok Kültürlülüğün Suç ile ilgisi: İsveç Deneyimi.383

  Prof. Dr. Charles WESTIN Çev.: Öğr. Gör Gülşah KORKUSUZ

  The Criminalization of Migration Country Report Belgium .397

  Prof. Dr. Dirk VANHEULE

  Göçün Kriminalizasyonu Belçika Ülke Raporu.411

  Prof. Dr. Dirk VANHEULE Çev.: Araş.Gör. Sedat Erdem AYDIN

  Immigration and Crime: The Educational and Social Integration of Young Immigrants

  as Prevention Against Youth Violence 423

  Prof. Dr. Christian PFEIFFER

  Göç ve Suç: Şiddete Karşı Koruma Unsuru Olarak Genç Göçmenlerin Eğitimsel ve

  Sosyal Entegrasyonu 437

  Prof. Dr. Christian PFEIFFER Çev.: Yrd.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU

  Targeted Immigrant Victimization in the United States 451

  Dr. Lauren GRAHAM Prof. Dr. Stephen C. THAMAN

  Birleşik Devletler’de Göçmenlerin Suç Mağduru Olarak Hedef Alınması.471

  Dr. Lauren GRAHAM Prof. Dr. Stephen C. THAMAN Çev.: Araş. Gör. Kübra TUNÇ

  Die einseitige Verfolgung von Straftaten gegen Immigranten

  und von Hasskriminalität491

  Prof. Dr. Dr. h.c. Walter GROPP

  Göçmenlere Karşı Suçların Tek Taraflı Takibi ve Nefret Suçları .505

  Prof. Dr. Dr. h. C. Walter GROPP Çev.: Araş. Gör. Dr.Elif BEKAR

  Is Migration An Offence? Are All Migrants Criminals? 517

  Prof. Dr. Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE

  Göç Bir Suç mu? Tüm Göçmenler Suçlu mu?.523

  Prof. Dr. Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE Çev.: Araş.Gör.Gizem Kübra ÖZEN AYKUTALP

  Besonderheiten im Umgang mit ausländischen Straftätern in der

  Strafvollstreckung und im Strafvollzug .529

  Dr. Erol POHLREICH

  Yabancı Suçluların Hükümlerinin Yerine Getirilmesinde ve Özgürlüğü Bağlayıcı

  Yaptırımlarının İnfazında İstisnai Uygulamalar .541

  Dr. Erol POHLREICH Çev.: Öğr. Gör. Barış IŞIK 

  XXX İçindekiler

  2. Cilt

  Migration and the Situation of the Foreign Prisoners in Brazil553

  Prof. Dr. Carlos Eduardo Adriano JAPIASSÚProf. Dr. Flávia Sanna Leal de MEIRELLES

  Brezilya’da Göç ve Yabancı Mahkûmlaın Birezilya’daki Durumu.565

  Prof. Dr. Carlos Eduardo Adriano JAPIASSÚ Prof. Dr. Flávia Sanna Leal de MEIRELLES

  Çev.: Yrd.Doç.Dr. Fatih AYDOĞAN

  Türk Ceza Kanununda İnsan Ticareti Suçu

  (Yargıtay Uygulamaları Işığında) (Madde 80)577

  Rifat SAGUT

  Göç ve İstismar: Türk Ceza Kanunu'nda İnsan Ticareti 617

  Öğr. Gör. Gülşah KORKUSUZ

  Non-Punishment of Victims of Trafficking

  In Human Beings In The ontext Of Irregular Migrations633

  Prof. Dr. Davor DERENČINOVIĆ

  Yasadışı Göç Bağlamında

  İnsan Kaçakçılığı Suçu Mağdurlarının Cezalandırılmaması 649

  Prof. Dr. Davor DERENČINOVIĆ Çev.: Yrd. Doç. Dr. Abdullah Batuhan BAYTAZ

  The Fight Against Human Trafficking in the Republic of Serbia.665

  Prof. Dr. Tatjana BUGARSKI

  Sırbistan Cumhuriyeti’nde İnsan Ticareti ile Mücadele.667

  Prof.Dr. Tatjana BUGARSKI Çev.: Araş. Gör. Fatma Betül ŞEKER

  Trafficking in Persons: Faulty Regulations and Flawed Policing in Pakistan 669

  Assoc. Prof. Dr. Muhammed MUNIR

  İnsan Ticareti: Pakistan’da Hatalı Düzenlemeler ve Kusurlu Politika.681

  Doç. Dr. Muhammad MUNIR Çev.: Öğr. Gör. Gülşah KORKUSUZ

  Human Trafficking Under Romanian Law (Offences And Protection Of The Victims,

  Overwiev Of The Migration Phenomenon).693

  Assoc. Prof. Dr. Cristian D. MIHES

  Romanya Yasaları Kapsamında İnsan Ticareti

  (Suçlar ve Mağdurların Korunması, Göç Olgusuna Genel Bakış)715

  Doç. Dr. Cristian D. MIHES Çev.: Serdar BAŞÇETİN

  Immigration, Criminal Law and Organized Crime: Commentaries with regards to

  “Biutiful” as a Starting Point 739

  Prof. Dr. Manuel Cancio MELIÁ

  İçindekiler XXXI

  Göç, Ceza Hukuku Ve Organize Suç: “Biutiful” Filmi Perspektifi 749

  Prof. Dr. Manuel Cancio MELIÁ Çev.: Araş. Gör. Kenan Evren YAŞAR

  Illegal Activities Related To Illegal Migration In Hungary 759

  Dr. Szandra WINDT

  Macaristan’daki Yasa Dışı Göçle Bağlantılı Yasa Dışı Faaliyetler777

  Dr. Szandra WINDT Çev.: Araş.Gör. Volkan ASLAN

  Hate Crime Related to Migration in Russia .795

  Dr. Gleb BOGUSH

  Rusya’da Göçe Bağlı Nefret Suçu 803

  Dr. Gleb BOGUSH Çev.: Araş. Gör. Büşra DEMİRAL BAKIRMAN

  Migrants and Discrimination in Malaysia .809

  Dr. Zainal A. AYUB Muhammad H. BADARULZAMAN Harlida A. WAHAB

  Malezya’da Göçmenler ve Ayrımcılık833

  Dr. Zainal A. AYUB Muhammed H. BADARULZAMAN Harlida A. WAHAB

  Çev.: Araş. Gör. Aykut PURDE

  Everyday Discrimination and Islamophobia in the Netherlands851

  Dr. Ineke van der VALK

  Hollanda’da Olağan Ayrımcılık ve İslamofobi865

  Dr. Ineke van der VALK Çev: Araş. Gör. Havva Begüm TOKGÖZ

  Araş. Gör. Esra DİKMEN

  Avrupa’da Yabancı Düşmanlığı (Xénophobie), Irkçılık ve Göç .879

  Araş. Gör. Kenan Evren YAŞAR

  Göç ve Psikiyatrik Bozukluklar899

  Prof. Dr. İbrahim BALCIOĞLU

  Erciş Depremzedelerinde Depreme Bağlı Ruhsal Sorunlar:

  Deprem Sonrası Göçün Etkisi909

  Prof. Dr. Cengiz KILIÇ

  Göç, Stres ve Başarılı Uyumun Bireysel ve Toplumsal Koşulları.915

  Prof. Dr. Haci–Halil USLUCAN

  Göçte İkinci Perde Yeni Dram; İkinci Kuşak Göçmen .917

  Dr. Veysi ÇERİ

  Göç Psikolojisi ve Göç Travmasının Epigenetik Kalıtımı.923

  Dr. Murat BEYAZYÜZ

  XXXII İçindekiler

  Europäische Krokodiltränen? Ein kritischer Blick auf Rechtsmassnahmen gegen

  Zwangsheirat und Migration 935

  Anusooya SIVAGANESAN

  Avrupa’nın Timsah Gözyaşları mı? Zorla Evlendirmeye ve Göçe Karşı Alınan Hukuki

  Tedbirlere Eleştirel Bir Bakış.947

  Anusooya SIVAGANESANÇev.: Araş. Gör. Rahime ERBAŞ

  Court Ordered Psychiatric Assessment With Adolescent Immigrants

  Same But Different 959

  Renate SCHEPKER

  Mahkeme Kararıyla Ergen Göçmenler üzerinde Psikiyatrik Değerlendirme

  Aynı Ama Farklı967

  Renate SCHEPKER Çev.: Araş. Gör. M. Buhari ÇETİNKAYA

  Frauen und Migration – das eigenständiges Aufenthaltsrecht für Migrantinnen 975

  Prof. Dr. Dorothee FRINGS

  Kadınlar ve Göç Göç Eden Kadınlara Bağımsız İkamet Hakkı.999

  Prof. Dr. Dorothee FRINGS Çev.: Nimet İŞSENİN–İknur BOZKURT

  Türk Ceza Hukukunda Göçmen Kaçakçılığı Suçu (M. 79) . 1023

  Prof. Dr. A. Caner YENİDÜNYA

  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  278,63 TL157,25 TL
  352,42 TL157,25 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  278,63 TL157,25 TL
  352,42 TL157,25 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  278,63 TL157,25 TL
  352,42 TL157,25 TL

  Yorum Yap

  Not: HTML'e dönüştürülmez.
      Kötü           İyi

  4. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Göç Mıgratıon ( 2 Cilt ) Tebliğler / Academic Papers

  Bu ürün 422 defa
  görüntülenmiştir.
  Bu üründe
  Kargo Bedava!
  İlgili Kategoriler:

  - Ceza Hukuku

  % 15

  İNDİRİM

  185,00 TL
  157,25 TL

  ORİJİNAL ÜRÜN

  Prof. Dr. Adem SÖZÜERİÇİNDEKİLERÖNSÖZ VPREFACEXVIIİÇİNDEKİLER XXVII1. CiltGöç Hareketlerinde Türkiye’yi Neler Bekliyor? 1Prof. Dr. Kemal KİRİŞCİTürkiye’de Bulunan Suriyelilerin Hukuki Statüsü (Legal Status Of Syrians In Turkey) . 5Prof. Dr. Nuray EKŞİTürkiye’deki...

  Etiketler 4. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Göç Mıgratıon ( 2 Cilt ) Tebliğler / Academic Papers, Adalet Yayınevi, Adem Sözüer, 9786053003175

  Güncel İçerik

  Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

  Güvenli Alışveriş

  SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

  3D Security

  Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

  Müşteri Destek

  Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.