Der Yayınları

Göster:
Sırala:

Çarter Sözleşmeleri I

Çarter Sözleşmeleri serisinin birinci cildi iki konuyu içermektedir. Bunlardan ilki adı geçen konuya ilişkin Genel Hükümleri içermekte ve okuyucuya Ça..

150,00 TL 135,00 TL

İdare Hukuku Dersleri

İdare Hukukunun güncel ve önemli konularının ele alındığı bu kitapta; ülkemizdeki yoğun mevzuat değişiklikleri de göz önünde tutularak, idarenin temel..

30,00 TL 27,00 TL

Brezilya Dış Politikası: Gelenek Ve Değişim

Dünyanın beşinci büyük ülkesi Brezilya, Portekiz’den bağımsızlığını kazandığı XIX. yüzyıldan bu yana “geleceğin ülkesi” olarak nitelendirilen bir büyü..

27,00 TL 22,95 TL

Ebü–l Ahrar Ahmet Rıza Bey Bir Pozitivistin Hayatı, Yazışmaları ve Düşünce Dünyası

Ahmet Rıza Bey, yakın dönem Türkiye tarihinin en önemli simaları arasında yer almaktadır. Paris'e giderek Sultan II. Abdülhamit yönetimine karşı harek..

25,00 TL 21,25 TL

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlal Suçu

Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, devletlerin vatandaşlarını kontrol etme ihtiyacının artması ve kitle iletişim araçlarında tüketicinin merak arz..

30,00 TL 25,50 TL

Halkla İlişkiler Perspektifinde Dijital Etkinlik Yönetimi

İnsanlık tarihi boyunca toplumsal yaşamda önemli bir yer tutan etkinlikler, küreselleşme ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte hızlı ..

23,00 TL 19,55 TL

Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü (Kavramlar)

Kavramlar üzerinde mutabakat sağlanması oldukça zordur. Bu durum fikiralışverişini ve bilimsel çalışmaları aksatır.Bu bakımdan elinizde ikinci baskısı..

25,00 TL 21,25 TL

Mevduat Rehni

Çalışmada öncelikle mevduat kavramı ortaya koyulmuş, mevduat rehninin hukukî niteliği ve bu tür bir rehnin tabi olduğu ilkeler açıklığa kavuşturulmaya..

30,00 TL 25,50 TL

Son Onyıllarda Türk Dış Politikası 1991 – 2015

Türkiye için 1991 yılı, uluslararası sistem açısından 1945 yılına benzer bir kopuş, ikinci bir paradigma değişikliği noktasıdır. 1991 sonrası dönemde ..

42,00 TL 35,70 TL

Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası 1945 – 1991

Bu çalışmada, 1945-1991, yani birçoklarınca uluslararası sistemin "Siyah ve Beyaz" olarak ikiye ayrıldığı düşünülen Soğuk Savaş dönemindeki Türk dış p..

38,00 TL 32,30 TL

Roma Borçlar Hukuku

Roma Hukuku; Fransız edebiyatı, İtalyan mimarisi veya Alman müziği gibi, Avrupa kültür ve hukuk birliğinin, hazinelerinin bir kısmını meydana getirmek..

30,00 TL 25,50 TL

Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Cilt:1

Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku" başlıklı kitap, Türkiye'de onbinlerce hukukçunun ceza hukuku alanında yetişebilmesini, bilgilerini uygulamaya aktarabil..

38,00 TL 32,30 TL

Çarter Sözleşmeleri – 2 Zaman Çarteri Sözleşmeleri

Çarter sözleşmesi günlük denizcilik piyasasında çok önemli bir yer tutan, gemilerin istihdam edilmesini ön plana çıkaran bir akit türüdür, bu sayede g..

120,00 TL 102,00 TL

Türkiye'de Para ve Kur Politikası

Klasik yaklaşımın öne sürdüğü Miktar Teorisi'ne göre para politikasının etkileyeceği tek değişken fiyatlar genel düzeyidir. Say Yasası'nın geçerli kab..

20,00 TL 17,00 TL

Network Marketing Sözleşmesi

Network Marketing Sisteminde, üretici ya da ithalatçı firmalar ürünlerini, doğrudan satıcı olarak isimlendirilen ve bir yandan ürün satan diğer yandan..

28,00 TL 23,80 TL

Mühendislik Ekonomisi

Mühendisliğin can damarı olmasına rağmen müfredat içinde her zaman yer almayan veya önem verilmeyen Mühendislik Ekonomisi konusunu özetleyip toparlaya..

32,00 TL 27,20 TL

TMS – TFRS Uygulamalar Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları

Kitap, uygulamaya geçen, yeni Türk Ticaret kanunu ile de zorunlu hale gelen Uluslararası Muhasebe Standartları-Uluslararası Finansal Raporlama Standar..

45,00 TL 38,25 TL

Başkanlık Sistemi ve Türkiye'de Uygulanabilirliği

Başkanlık Sistemi bugünlerde daha yoğun olarak tartışılmaktadır. Bu bağlamda bazıları 2014 yılında Anayasamızda salt Cumhurbaşkanı’nın seçim sistemini..

23,00 TL 19,55 TL

Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları Uygulamalı Çözümlü

Bu çalışmada “Anayasa Hukuku Genel Esaslar”, “Türk Anayasa Hukuku”, Anayasa Yargısı” ve “Bireysel Başvuru” alanında, hem teorik sorulara, hem de günce..

30,00 TL 25,50 TL

Prof. Dr. Hasan Erman'a Armağan

Prof. Dr. Hasan ERMAN, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcılığı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vekil Dekanlığı ve bu fakült..

140,00 TL 119,00 TL

(Karar Alma Sürecinde ve Ekonomi Biliminde Kullanılan) İstatistiki Metodlar ve Matematik Modeller

İstatistik, olayların sayısal dökümü yapılabilen özelliklerinin incelenmesini sağlayan yöntemler kümesidir. Verilerin düzenlenmesi, özet haline getiri..

25,00 TL 21,25 TL

İktisada Giriş

Prof. Dr. Erol Manisalı Türkiye’de yüksek öğretimde, eğitim sisteminin aksaklıkları ve öğrencilerin yönlendirilişleri, genellikle “amaç ile aracın” ye..

18,00 TL 15,30 TL

Tekdüzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planı’nın Uygulama Sonuçları

Bu çalışmanın amacı maliye ve Gümrük Bakanlığınca Resmi Gazetenin 26.12.1992 gün ve 21447 Mükerrer sayısında yayınlanan muhasebe sistemleri uygulama g..

10,00 TL 8,50 TL

Türkiye’nin İdari Yapısı (Kamu Yönetimi Teşkilatı)

Bu kitap Atatürk ve Atatürkçülükle ilgili değerleri koruma yaşatma ihtiyacından doğmuş olup aynı zamanda çeşitli fakültelerde okutulan derslerin öğren..

18,00 TL 15,30 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.