Detay Yayıncılık

Göster:
Sırala:

İşletmelerde Kurumsallaşma ve Uluslarasılaşma Süreci (Kobi Perspektifiyle)

Kitapta incelenen kurumsallaşma ve uluslararasılaşma kavramları arasındaki ilişkinin bilinmesi,küresel düzeyde rekabet avantajı elde etmek zorunda ola..

17,50 TL 14,88 TL

Örgüt Kültürü

Kültürel bir varlık olan insanın davranışlarını tanımlayabilmek, açıklayabilmek, yorumlayabilmek vetahminde bulunabilmek için onun ait olduğu kültürün..

19,00 TL 16,15 TL

Hakemlikte Zihinsel Hazırlık ( Psikolojik Performans )

Spor, insanlar arasında sosyal olguları geliştiren ve bireysel arzuları ateşleyen bir kavramdır. Sporcu olmak yetenek, beceri ve çok çalışma gerektiri..

17,50 TL 14,88 TL

Banket ve Servis Yönetimi

Bu çalışmanın birinci bölümünde, Yiyecek-İçecek Hizmetleri başlığı altında; alanın temel kavramları, özellikleri ve sınıflandırmaları açılmaya çalışıl..

17,50 TL 14,88 TL

GENEL İŞLETME

Modern işletmecilik anlayışının doğuşu ile birlikte, işletme pek çok gelişim yaşayan önemli bir bilim dalı olmuştur. Aynı yönde işletmecilik eğitimi d..

17,50 TL 14,88 TL

Sigorta İşletmeciliği

Sigorta işlemlerinin karmaşıklığı, sigorta şirketlerinin sayısının artması, sigortalanmayla ilgili bilincin artması, bazı branşlarda sigorta yaptırman..

17,50 TL 14,88 TL

Hıstory Of Anatolıa Through Readıngs : For Tour Guiding Students

The knowledge which the students of Tourist Guiding Program have acquired on the archaeology and art history of Anatolia through the formal education ..

15,00 TL 12,75 TL

Gastronomi Üzerine Araştırmalar

Tüm dünyada kültürel varlığın önemli bir unsurunu oluşturan yöreye özgü ve geleneksel yiyecek-içecekler son yıllarda hızla, gastronominin bilim olarak..

30,00 TL 25,50 TL

Sesletim Sesbilgisi Testi

Yönerge KitabıSesletim Alt Testi (SET)Örnekleme Kitabı I: Resim-Sözcük Seti25’er Adet Uygulamacı Kayıt Formlarıİşitsel Ayırtetme Alt Testi (İAT)Örnekl..

450,00 TL 382,50 TL

Uluslararası Turizmin İktisadi Yönü: Akdeniz Havzasında Bulunan Seçilmiş Bazı Destinasyonların Karşılaştırmalı İncelenmesi

Bu çalışmada öncelikle uluslararası turizmin başta çekicilikler olmak üzere arz yönlü faktörler ile son dönemde arz yapısında meydana gelen eğilimleri..

17,50 TL 14,88 TL

INTERNATIONAL SERVICES MARKETING: NEW TRENDS AND UPDATED TERMINOLOGY

This book had become a significant input for the fourth generation universities as well as actors of Industry 4.0 by augmenting the advanced topics of..

22,00 TL 18,70 TL

Vekalet Savaşı Stratejisi Ekseninde Gizli Kuvvet İstihbarat

Elinizdeki bu çalışma ile Türkiye’nin çevre kuşak bölgelerinde yaşanan kriz, diplomatik gerilim ve çatışmaların, Türkiye’ye etkisi Vekâlet Savaşı Stra..

14,00 TL 11,90 TL

: Yetenek Yönetimi Konaklama İşletmelerinin Yenilik Performansına Yönelik Bir Araştırma

Konaklama işletmeleri, hizmet sektörü olması nedeniyle teknolojik yenilikleri belirli bir düzeye kadar gerçekleştirebilmesi gibi nedenlerle insan unsu..

17,50 TL 14,88 TL

İÇKİ ÜRETİMİ VE SUNUMU

Alkollü içecekleri yaklaşık on iki bin yıldır tüketiyoruz. Bu sürede, uygarlıkların gelişiminde ve çağdaş toplumsal yaşamın oluşumunda görmezden gelin..

15,00 TL 12,75 TL

Suriyenin Tanrıçası (De Dea Syria)

Suriye’de, Euphrates Nehri’nden çok da uzak olmayan bir yerde, kutsal olarak adlandırılan bir kent bulunur. Burası, Asurlu Hera’ya adanmıştır. Ben, şe..

13,50 TL 11,47 TL

Refah Devletinin Krizi ve Beslenemeyen Sosyal Güvenlik

Bu kitabın en temel amaçlarından biri, Türkiye’ye özgü refah devleti modeline ilişkin olarak gündeme gelmiş olan kriz dinamiklerini anlamak ve bu kriz..

15,00 TL 12,75 TL

Türk Mutfağında Yolculuk

Turizm, gastronomi, toplu beslenme sistemleri, yiyecek-içecek ve aşçılık konularında eğitim alan veya bu alanlara ilgi duyan kişilerin Türk Mutfağını ..

15,00 TL 12,75 TL

Yönetimde Güç ve Yönetici Asistanlığı

Yönetici asistanı, bir işyerinde işlerini yönetim fonksiyonlarına göre uyarlayan, yöneticisine etkin şekilde destek veren ve yönetimde verimliliğe kat..

13,50 TL 11,47 TL

Açık Alan Rekreasyon

Açık Alan Rekreasyonunun tüm boyutlarının bilimsel boyutuyla ele alındığı bu çalışma 14 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; “Açık Alan Rekreasyonu..

17,50 TL 14,88 TL

Otel işletmelerinde Müşteri Memnuniyeti Bağımsız Devletler Topluluğundan Gelen Turistler Tarafından Antalya'ya Yönelik bir Değerlendirme

Konaklama sektörü içerisinde yer alan otel işletmeleri en hızlı büyüyen ekonomik bir iş kolu haline gelmiştir. Oteller turizm haraketliliğinde önemli ..

13,50 TL 11,47 TL

Gastronomi ve Turizm

Gastronomi; uzayda mantar yetiştirme denemelerinden dünya yerel mutfaklarının yeniden keşfedilmesine, bilimin birçok dalının sağladığı inovasyon etkis..

17,50 TL 14,88 TL

İnsanlar ve Örgütler ( Yönetim Söyleminin Sorunsallaştırılması )

Bu kuramsal çalışmada İnsanlar ve Örgütler konusu, insan ve yönetim olayının doğası temel alınarak açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın temel amacı g..

17,50 TL 14,88 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.