-15% Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli Eşya Hukuku (Madde 683 - 778) 6. Cilt - Türk Medeni Yasası ve Uygulaması
taksit
Yayınevi
 • Legal Yayıncılık
 • Yazar
 • Hasan Özkan
 • ISBN
 • 9786053151753
 • Ebat
 • 160 x 240
 • Yıl
 • 2018
 • Sayfa Sayısı
 • 420
 • Hasan Özkan ( Em. İstanbul Hukuk Hakimi )


   


   


  İçindekiler


   


  Önsöz     3807


  Kısaltmalar        3809


  İçindekiler 3811


   


  Dördüncü Kitap


  Eşya Hukuku


  Birinci Kısım


  Mülkiyet


  Birinci Bölüm


  Genel Hükümler


  Mülkiyet Hakkının İçeriği 3821

  Açıklama      3821


  İçtihatlar   3822


  Mülkiyet Hakkının Kapsamı 3827

  Bütünleyici Parça 3827

  Açıklama      3827


  İçtihatlar   3828


  Doğal Ürünler 3837

  Açıklama      3837


  İçtihatlar   3837


  Iıı. Eklenti    3840


  Tanım 3840

  Açıklama      3840


  İçtihatlar   3840


  Eklenti Sayılmayanlar 3846

  Açıklama      3846


  İçtihatlar   3846


  Birlikte Mülkiyet 3848

  Paylı Mülkiyet 3848

  Genel Kurallar 3848

  Açıklama      3848


  İçtihatlar   3849


  Yönetim Ve Tasarruf 3857

  Anlaşmalar 3857

  Açıklama      3857


  İçtihatlar   3858


  Olağan Yönetim İşleri 3861

  Açıklama      3861


  İçtihatlar   3861


  Önemli Yönetim İşleri 3864

  Açıklama      3864


  İçtihatlar   3865


  Olağanüstü Yönetim İşleri Ve Tasarruflar 3873

  Açıklama      3873


  İçtihatlar   3874


  Yararlanma, Kullanma Ve Koruma 3880

  Açıklama      3880


  İçtihatlar   3881


  Giderler Ve Yükümlülükler 3886

  Açıklama      3886


  İçtihatlar   3886


  Kararların Bağlayıcılığı 3891

  Açıklama      3891


  İçtihatlar   3891


  Paydaşlıktan Çıkarma 3899

  Paydaşın Çıkarılması 3899

  Açıklama      3899


  İçtihatlar   3901


  Diğer Hak Sahiplerinin Çıkarılması 3905

  Açıklama      3905


  İçtihatlar   3905


  Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi 3909

  Paylaşma İstemi 3909

  Açıklama      3909


  İçtihatlar   3909


  Paylaşma Biçimi 3916

  Açıklama      3916


  İçtihatlar   3917


  İntifa Hakkı Sahibinin Durumu 3926

  Açıklama      3926


  İçtihatlar   3926


  Elbirliği Mülkiyeti 3930

  Kaynakları Ve Niteliği 3930

  Açıklama      3930


  İçtihatlar   3930


  Hükümleri 3937

  Açıklama      3937


  İçtihatlar   3938


  Sona Ermesi 3945

  Açıklama      3945


  İçtihatlar   3946


   


  İkinci Bölüm


  Taşınmaz Mülkiyeti


  Birinci Ayırım


  Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu, Kazanılması Ve Kaybı


  Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu 3955

  Açıklama      3955


  İçtihatlar   3956


  Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması 3962

  Tescil 3962

  Açıklama      3962


  İçtihatlar   3963


  Kazanma Yolları 3968

  1.Hukukî İşlem     3968


  Açıklama      3968


  İçtihatlar   3969


  İşgal 3975

  Açıklama      3975


  İçtihatlar   3976


  Yeni Arazi Oluşması 3978

  Açıklama      3978


  İçtihatlar   3979


  Arazi Kayması 3982

  Genel Olarak 3982

  Açıklama      3982


  Örnekler      3983


  İçtihatlar   3985


  Heyelân 3988

  Açıklama      3988


  İçtihatlar   3988


  Sınırın Yeniden Belirlenmesi 3993

  Açıklama      3993


  Örnekler      3994


  Kazandırıcı Zamanaşımı 3996

  Olağan Zamanaşımı 3996

  Açıklama      3996


  Örnekler      3997


  İçtihatlar   3998


  Olağanüstü Zamanaşımı 4005

  Açıklama      4005


  Tapu Tescil Davası……………………………………...……………………4007


  Örnekler      4011


  Tescile İtiraz Davası…………………………………………………..……4012


  Örnekler      4013


  İçtihatlar   4014


  Sürelerin Hesabı 4025

  Açıklama      4025


  İçtihatlar   4025


  Sahipsiz Yerler Ve Yararı Kamuya Ait Mallar 4031

  Açıklama      4031


  İçtihatlar   4032


  Iıı. Tescili İsteme Hakkı    4034


  Açıklama      4034


  İçtihatlar   4034


  Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı 4038

  Açıklama      4038


  İçtihatlar   4038


   


   


   


  İkinci Ayırım


  Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği Ve Kısıtlamaları


  Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği 4043

  Kapsam 4043

  Açıklama      4043


  İçtihatlar   4043


  Sınırlar 4046

  Sınırların Belirlenmesi 4046

  Açıklama      4046


  İçtihatlar   4046


  Sınır Belirleme Yükümlülüğü 4053

  Açıklama      4053


  İçtihatlar   4053


  Sınırlıklar Üzerinde Paylı Mülkiyet 4056

  Açıklama      4056


  İçtihatlar   4056


  Iıı. Arazideki Yapılar          4060


  Arazi Ve Yapı Malzemesi 4060

  Mülkiyet İlişkisi 4060

  Açıklama      4060


  Örnekler      4063


  İçtihatlar   4064


  Tazminat 4070

  Açıklama      4070


  İçtihatlar   4070


  Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Sahibine Verilmesi 4078

  Açıklama      4078


  Örnekler      4080


  İçtihatlar   4082


  Taşkın Yapılar 4089

  Açıklama      4089


  Örnekler      4091


  İçtihatlar   4092


  Üst Hakkı 4101

  Açıklama      4101


  İçtihatlar   4101


  Mecralar 4108

  Açıklama      4108


  İçtihatlar   4109


  Taşınır Yapılar 4114

  Açıklama      4114


  İçtihatlar   4114


  Araziye Dikilen Fidanlar 4116

  Açıklama      4116


  İçtihatlar   4116


  Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu 4123

  Açıklama      4123


  İçtihatlar   4123


   


  Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları 4130

  Genel Olarak 4130

  Açıklama      4130


  Devir Hakkının Kısıtlamaları 4131

  Yasal Önalım Hakkı 4131

  Önalım Hakkı Sahibi 4131

  Açıklama      4131


  Örnekler      4134


  İçtihatlar   4135


  Kullanma Yasağı, Feragat Ve Hak Düşürücü Süre 4143

  Açıklama      4143


  İçtihatlar   4144


  Kullanılması 4150

  Açıklama      4150


  İçtihatlar   4151


  Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı 4158

  Açıklama      4158


  İçtihatlar   4158


  Alım Ve Geri Alım Hakları 4162

  Açıklama      4162


  İçtihatlar   4163


  Iıı. Komşu Hakkı   4168


  Kullanma Biçimi 4168

  Açıklama      4168


  İçtihatlar   4169


  Kazı Ve Yapılar 4175

  Kural 4175

  Açıklama      4175


  İçtihatlar   4175


  Özel Kurallar 4180

  Açıklama      4180


  Bitkiler 4181

  Kural 4181

  Açıklama      4181


  İçtihatlar   4181


  Özel Kurallar 4185

  Açıklama      4185


  İçtihatlar   4185


  Doğal Olarak Akan Su 4188

  Açıklama      4188


  İçtihatlar   4188


  Fazla Suyun Akıtılması 4193

  Açıklama      4193


  İçtihatlar   4193


  Mecra Geçirilmesi 4198

  Katlanma Yükümlülüğü 4198

  Açıklama      4198


  İçtihatlar   4199


   


  Yükümlü Taşınmaz Malikinin Menfaatinin Korunması 4205

  Açıklama      4205


  Durumun Değişmesi 4206

  Açıklama      4206


  Geçit Hakları 4207

  Zorunlu Geçit 4207

  Açıklama      4207


  Örnekler      4210


  İçtihatlar   4211


  Diğer Geçit Hakları 4220

  Açıklama      4220


  İçtihatlar   4221


  Sınırlıklar 4227

  Açıklama      4227


  İçtihatlar   4227


  Katılma Yükümlülüğü 4233

  Açıklama      4233


  İçtihatlar   4233


  Başkasının Arazisine Girme Hakkı 4240

  Orman Ve Mer'aya Girme 4240

  Açıklama      4240


  İçtihatlar   4240


  Sürüklenen Şeyler İle Benzerlerinin Alınması 4245

  Açıklama      4245


  Zorunluluk Hâlinde 4246

  Açıklama      4246


  Kamu Hukuku Kısıtlamaları 4247

  Genel Olarak 4247

  Açıklama      4247


  İçtihatlar   4248


  Toprağın İyileştirilmesi 4249

  Açıklama      4249


  İçtihatlar   4249


  Kaynak Ve Yeraltı Suları 4256

  Mülkiyet Ve İrtifak Hakkı 4256

  Açıklama      4256


  İçtihatlar   4257


  Kaynaklara Zarar Verilmesi 4263

  Tazminat 4263

  Açıklama      4263


  İçtihatlar   4263


  Eski Duruma Getirme 4268

  Açıklama      4268


  İçtihatlar   4268


  Iıı. Aynı Yataktan Beslenen Kaynaklar       4273


  Açıklama      4273


  İçtihatlar   4273


   


   


  Özel Kanun Hükümleri Ve Yerel Âdet 4275

  Zorunlu Su 4276

  Açıklama      4276


  İçtihatlar   4276


   


  Üçüncü Bölüm


  Taşınır Mülkiyeti


  Konusu 4283

  Açıklama      4283


  İçtihatlar   4283


  Kazanılması 4287

  Mülkiyetin Nakli 4287

  Zilyetliğin Devri 4287

  Açıklama      4287


  İçtihatlar   4288


  Mülkiyetin Saklı Tutulması 4295

  Genel Olarak 4295

  Açıklama      4295


  İçtihatlar   4295


  Taksitle Satış 4299

  Açıklama      4299


  İçtihatlar   4299


  Hükmen Teslim 4302

  Açıklama      4302


  İçtihatlar   4302


  Sahiplenme 4304

  Sahipsiz Şeyler 4304

  Açıklama      4304


  Sahipsiz Duruma Gelen Hayvanlar 4305

  Açıklama      4305


  Iıı. Bulunmuş Eşya       4306


  Arama Ve İlân 4306

  Açıklama      4306


  İçtihatlar   4307


  Koruma Ve Satma 4308

  Açıklama      4308


  Mülkiyetin Kazanılması, Geri Verme 4309

  Açıklama      4309


  Define 4310

  Açıklama      4310


  Bilimsel Değeri Olan Eşya 4311

  Açıklama      4311


  Düşen Veya Sürüklenen Şeyler 4312

  Açıklama      4312


  İşleme 4313

  Açıklama      4313


  İçtihatlar   4313


  Karışma Ve Birleşme 4315

  Açıklama      4315


  Vıı. Kazandırıcı Zamanaşımı     4316


  Açıklama      4316


  İçtihatlar   4316


  Kaybedilmesi 4318

  Açıklama      4318


  İçtihatlar   4318

  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  262,48 TL124,95 TL
  341,65 TL124,95 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  262,48 TL124,95 TL
  341,65 TL124,95 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  262,48 TL124,95 TL
  341,65 TL124,95 TL

  Yorum Yap

  Not: HTML'e dönüştürülmez.
      Kötü           İyi

  Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli Eşya Hukuku (Madde 683 - 778) 6. Cilt - Türk Medeni Yasası ve Uygulaması

  Bu ürün 267 defa
  görüntülenmiştir.
  150 TL ve üzerine
  Kargo Bedava!
  İlgili Kategoriler:

  - Eşya Hukuku

  % 15

  İNDİRİM

  147,00 TL
  124,95 TL

  ORİJİNAL ÜRÜN

  Hasan Özkan ( Em. İstanbul Hukuk Hakimi )  İçindekiler Önsöz     3807Kısaltmalar        3809İçindekiler 3811 Dördüncü KitapEşya HukukuBirinci KısımMülkiyetBirinci BölümGenel HükümlerMülkiyet Hakkının İçeriği 3821Açıklama      3821İçtihatlar ...

  Etiketler Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli Eşya Hukuku (Madde 683 - 778) 6. Cilt - Türk Medeni Yasası ve Uygulaması, Legal Yayıncılık, Hasan Özkan, 9786053151753

  Güncel İçerik

  Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

  Güvenli Alışveriş

  SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

  3D Security

  Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

  Müşteri Destek

  Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.