Ezgi Kitabevi

Göster:
Sırala:

Keynesyen ve Keynes Sonrası Makro Ekonomi

1980'li yılların sonlarına doğru dünyada likiditenin hızla artması, 1989'dan itibaren Y. Zelanda'dan başlamak üzere dünyadaki belli başlı Merkez Banka..

30,00 TL 28,50 TL

Siyasal İletişim Etiği

2000'li yıllara büyük umutlarla girmiştik. Bu yeni çağın bir insan hakları çağı olacağını düşünüyor ve tüm insanların kendi özgün renkleri ile içinde ..

15,00 TL 14,25 TL

Uluslararası Finans ve Küresel Finans Krizi

Aralık 1973'de Petrol fiyatlarının dört kat artması, 1970'li yılların başlarında Bretton Woods para sisteminin çökmesi ve 1976 da Jamaika Anlaşması'yl..

25,00 TL 23,75 TL

Saygı

Türkiye'de bir felsefe geleneği olmadığı yargısı, soyut konuların ve kavramların tartışılmaması için mazeret olmamalı. Dostluğu, saygıyı, emeği, sevgi..

25,00 TL 23,75 TL

İktisat

Ülkemizde İktisat, İktisada Giriş, Genel Ekonomi alanında yazılmış ve tercüme edilmiş pek çok eser vardır. Kitabın içeriğinin benzerlerinden az da ols..

30,00 TL 28,50 TL

Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Çevre Küresel Sorunlar, Yerel Çözümler ve Yeniden Merkezileşme Tartışmaları

Çevre sorunları günümüz toplumlarının önemli sorun alanları arasında yer almaktadır. Çağdaş toplumların karmaşık yapısı nedeniyle çevre sorunlarının o..

15,00 TL 14,25 TL

İktisat Tarihi

Bu kitap Avrupa ve ABD iktisat tarihi üzerine bir denemedir. Kitabın hazırlanmasında özellikle başta makroekonomi olmak üzere, mikroekonomi, para ve b..

30,00 TL 28,50 TL

İktisada Giriş

Ünlü iktisatçılarla yapılan söyleşilerin yer aldığı kitap, çeşitli kuruluşların müfettişlik, uzmanlık sınavlarında sorulmuş sorular ve üzerinde durula..

30,00 TL 28,50 TL

Örneklerle Çocuk Edebiyatı

Bu kitap, çocuğa kitap sevgisi, okuma alışkanlığı kazandırmak isteyen ana–babalara; öğretmen adaylarına; okulöncesi eğitim kurumlarında ve ilköğretim ..

30,00 TL 28,50 TL

Sağlıklı Öğretmen – Öğrenci İlişkileri Sınıf Yönetimi

Öğretmen, öğrencinin etkileşmesi için düzenlediği çevrenin önemli bir parçasıdır, insan yetiştirmede de en temel öğedir. Eğitimde fiziksel koşullar ön..

20,00 TL 19,00 TL

İktisat Tarihi'nin Arka Yüzü

Yazarın, İktisat Tarihi'nin Arka Yüzü adını verdiği bu kitap, İktisat Tarihi kitabının ortaya çıkışı esnasında karşılaştığı, iktisat tarihinin oluşmas..

20,00 TL 19,00 TL

Uygulamalı İstatislik

Üniversitelerimizin çeşitli fakülte ve yüksekokullarında okuyan öğrencilerin temel ders kitabı ihtiyacını karşılamayı, ayrıca istatistiksel tekniklerd..

45,00 TL 42,75 TL

On Altı Makro Ekonomik Düşünce Okulunun Temelleri

1936 yılında J.M. Keynes Para, Faiz ve İstihdam'ın Genel Teorisini yayınlayarak İktisatta bir devrimi başlattı. İzleyen yıllarda kendilerine Keynesgil..

18,00 TL 17,10 TL

Çim Alanlar Tohum Karışımları ve Gübreleme

Bu yayın; Dr. Necdet Oral’ın Güney Marmara Bölgesi ekolojisine uygun tür karışımlarını belirlemek amacıyla üç yıl süreyle yürüttüğü tarla denemelerini..

27,00 TL 25,65 TL

Saksı Çiçekleri El Kitabı

Doğanın en güzel temsilcisi çiçek ile en güçlü temsilcisi insan arasın­daki dostluk çok eskidir. Yaklaşık beş bin yıl önce, Çinlilerin evlerini saksı ..

30,00 TL 28,50 TL

Bahçe Çiçekleri

Bu kitap, dört bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde bahçe çiçeklerinin önemi ve genel kullanım ilkeleri; ikinci bölümde tohum ekiminden fide dikimin..

35,00 TL 33,25 TL

Veri Analizi Excel ve SPSS Uygulamalarıyla Birlikte

Sosyoloji, psikoloji, politik bilimler, kamu yönetimi, sosyal hizmetler, iktisat, işletme, yaşlılık bilimi, suç bilimi vb. sosyal bilimler araştırma t..

20,00 TL 19,00 TL

Yatırım Projeleri Analizi

İktisat, kaynakların etkin kullanımı ilkelerini analiz eden bilim dalıdır. Özellikle mikro iktisatda kıt kaynakların alternatif kullanım alanlarına ta..

20,00 TL 19,00 TL

Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Amos Uygulamaları

Yapısal Eşitlik Modellemesinin giriş düzeyinde ele alındığı bu kitap, araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarda Yapısal Eşitlik..

18,00 TL 17,10 TL

Veteriner Anatomi Hareket Sistemi & İç Organlar

Veteriner Anatomi eğitim-öğretiminde her şey kitap olmamakla birlikte, öğrencilerin ellerinde resimlerle desteklenmiş bir kitap olmadığında, laboratuv..

35,00 TL 33,25 TL

Varlık Felsefesi

Son yıllarda felsefe çalışmalarının çoğalmasına karşın hanüz "Varlık" sorıununu tek başına ele alan bir eser yayınlanmamıştır. Bu ortak çalışma ile fe..

25,00 TL 23,75 TL

Uluslararası Para Sistemi Tarihçe, Kurum, Kuram ve Mekanizma

Konu BaşlıklarıBretton Woods Sistemine Kadar uluslararası Para SistemiBretton Woods Para Sistemi: Sabit Ayarlanabilir Kur Sistemi ya da Altın Döviz St..

25,00 TL 23,75 TL

Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar

Kitabın hazırlanmasında küreselleşme sürecinin hızla devam ettiği günümüzde Dünya Ekonomisinin yeniden şekillenmesinde önemli rol oynayan bazı kuruluş..

18,00 TL 17,10 TL

Uluslararası Çevre Anlaşmalarına Uyum Sorunu

Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde uluslararası çevre anlaşmalarının genel özellikleri ile bu anlaşmalara uyum sağlanm..

15,00 TL 14,25 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.