Filiz Kitabevi

Dünya Ekonomisinde Üretimin Yer Değiştirmesi ve Sermaye Krizleri

ÖNSÖZ .................................................................................................. 3İÇİNDEKİLER ..................................

10,00 TL

Telekominikasyon Hukuku

İçindekiler ......................................................................................................... vELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜND..

25,00 TL

Sosyal Politika ve Vatandaşlık: Türkiye İçin Asgari Gelir Desteği

GİRİŞ ............................................................................................................... 1BÖLÜM 1- SOSYAL POLİTİKA VE VAT..

20,00 TL

İnşaat Sözleşmesi

İnşaat Sözleşmesi - Zekeriya KurşatİÇİNDEKİLER ................................................................................................ vKISAL..

55,00 TL

Türkiye'de Anayasa ve Yasa Düzeyinde Sosyal Devletin Gelişimi (1921-1983)

GİRİŞ .............................................................................................................................. 1BİRİNCİ BÖLÜMSOS..

15,00 TL

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması «CISG» Kapsamında Sözleşmenin Esaslı İhlali

Bu çalışmada, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması 'nın (CISG) 25. maddesi kapsamında "sözleşmenin ..

50,00 TL

Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi

Bu çalışma Eski Anadolu, Osmanlı ve Bugünkü Türkiye Türkçesi devrelerinden oluşan Yeni Türk Dili ana disiplininin ilk devresi için bir ders kitabı ola..

50,00 TL

Taşınmaz Rehninin Kapsamı Çerçevesinde Eklentinin Hukuki Durumu

"Taşınmaz Rehninin Kapsamı Çerçevesinde Eklentinin Hukuki Durumu" isimli çalışmamızda bir ayni teminat türü olan taşınmaz rehninin kapsamına giren uns..

15,00 TL

Prof. Dr. Mustafa Dural'a Armağan

Prof. Dr. Mustafa Dural'a Armağan adlı bu eserde yer alan makaleler ve yazarları şöyledir;Konu Başlıkları Doç. Dr. Faruk Acar: 6098 Sayılı Türk Borçla..

125,00 TL

Kredi İşlemleri

Üniversite öğrencileri, bankacılık mesleğine girmek isteyenler ve bankalarla iş yapan firmalar uygulamaya yönelik kaynak bulmakta zorlanmaktadır. Bu k..

15,00 TL

Konut Finansmanı Sistemi Çerçevesinde İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler

Bu belirlemelerden hareketle, konut finansmanı sisteminin temel taşlarından biri olarak nitelendirilebilecek İTMKTere ilişkin ayrıntılı yapıyı düzenle..

20,00 TL

Gemi Yönetimi Sözleşmesi

İkinci basıda, SHIPMAN 2009 hükümleri ilgili bahislere işlenmiş, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde meydana gelen değişiklikler g..

16,50 TL

Essays In Turkish And Comparative Law

This work contains various theses and arguments from research carried out in Ireland, Canada, and the United States. The various subjects range from c..

40,00 TL

Türk Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı

Milletlerarası Özel Hukuk alanı küreselleşmenin bütün dünyada giderek artması ve uluslararası ilişkilerin ivme kazanması nedeniyle oldukça kapsamlı bi..

25,00 TL

Türk Anayasa Metinleri ve Seçilmiş Mevzuat

Bu kitap, bugun yürürlükte olan 1982 T.C. Anayasası ve yapılan değişiklikler başta olmak üzere, Siyasi Belgelerimizi, önceki Anayasalarımızı ve ilgili..

25,00 TL

Sorularla Genel Bankacılık

Üniversite öğrencileri, bankacılık mesleğine girmek isteyenler ve bankalarla iş yapan firmalar uygulamaya yönelik kaynak bulmakta zorlanmaktadır. Bu k..

15,00 TL

Reasürans

Ekonomide milli kaynakları koruyan ve güçlendiren, sermaye birikiminin sağlanmasında güvenli bir ortam temin eden ve bireyler açısından önemli bir tas..

12,00 TL

Eski Medeni Kanunumuzla Ortak, Karşılaştırmalı Olarak Türk Medeni Kanununa Göre Mirasın Reddi (MK. m. 605 – MK. 618)

Bu kitap, 2001 yılında doçentlik tezi olarak savunulmuş ve Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK, Prof. Dr. Özer SELİÇİ, Prof. Dr. Mehmet ÜNAL, Prof. Dr. Haluk BU..

25,00 TL

ICSID Tahkiminde Kişi Bakımından Yetki

Çalışma, yatırımcıların, Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkların Halli Merkezine (ICSID) başvuru hakkı noktasında yoğunlaşmıştır. Merkez tahkiminde hakem..

25,00 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.