Filiz Kitabevi

Göster:
Sırala:

1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na Göre Olağanüstünün Olağanlaşması ve Kriz Hukuku

Olağanüstü hal (Kriz) rejimlerinin evrensel standardı, bu rejimlerin geçici, istisnai ve kısa süreli olmalarını gerektirmektedir. Ancak ülkemizde 12 E..

20,00 TL

Açıklamalı Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu

Kitapta, Türk Medeni Kanunu yürürlüğü, uygulama şekli hakkında kanun, Türk Borçlar Kanununun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında kanunlarını bulabile..

28,00 TL

Adlî Genetik ve Tıbbî Biyoloji Bilimlerinin Soybağı Hukukuna Etkileri

"Adlî Genetik ve Tıbbî Biyoloji Bilimlerinin Soybağı Hukukuna Etkileri" isimli bu eser, soybağı hukuku, adlî genetik ve tıbbî biyolojide meydana gelen..

25,00 TL

Anayasa Hukuku Genel Esaslar

Anayasa Hukuku yasaların anası olarak insanın temel hak ve özgürlüklerini belirler, korur. Dünyanın neresinde olursa olsun gerçek hukukçu, Anayasa'nın..

20,00 TL

Borçlar Hukuku Dersleri Genel Bölüm

Prof. Dr. Aydın Aybayın kaleme aldığı "Borçlar Hukuku Dersleri" adlı kitap, 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre yeniden yazılıp, akademisyen,..

18,00 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt:1

Bu eserde, Türk öğretisi ve Yargıtay kararları yanında, özellikle İsviçre ve Alman Öğretileri ile İsviçre ve Alman Federal Mahkeme kararları göz önünd..

44,00 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt:3 (İfa, İfa Engelleri – Haksız Zenginleşme)

Evvelce yayımlanmış ders kitaplarında izlenen yaklaşıma bu çalışmada da bağlı kalınmıştır. O kitaplarda olduğu gibi, burada da temel amaç, kurallar, k..

40,00 TL

Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları

SUNUŞ............................................................................................................. ivÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ..............

25,00 TL

Çevre ve Çevre İdare Hukuku (Teori ve Pratik)

Yazar, genom sonrası evresine girme ve gıdalardaki gen değişikliği, ozon tabakası delinmesi ve sıcaklığın artması, kıyıların yağmalanması, post modern..

30,00 TL

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku (Giriş-Gemi-Donatan-Donatma İştiraki-Kaptan) kitabının 1. basısının gerçekleşmesinin üzerinden geçen 4 yıllık süreç içerisinde m..

25,00 TL

Deniz Ticareti Hukuku Cilt:2 Navlun Sözleşmeleri

Deniz Ticareti Hukuku (Giriş-Gemi-Donatan-Donatma İştiraki-Kaptan) kitabının ikinci basısının gerçekleşmesinin üzerinden geçen süre içerisinde 6102 sa..

18,00 TL

Donatanın Petrol Kirliliğinden Doğan Sorumluluğu ve Sınırlandırılması

İÇİNDEKİLERÇEVRE, KİRLENME VE DONATAN KAVRAMLARIDONATANIN PETROL KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞUNUN KAYNAKLARIDONATANIN ÇEVRE KİRLİLİĞİNDEN DOĞANSORUM..

45,00 TL

Dünya Ekonomisinde Üretimin Yer Değiştirmesi ve Sermaye Krizleri

ÖNSÖZ .................................................................................................. 3İÇİNDEKİLER ..................................

10,00 TL

Edime Uygun İfa Kuralı ve Bu Kuralın İhlaline Bağlanan Hukuki Sonuçlar

Bu çalışmada, borçlar hukukunun en temel iki kavramı olan edim ve ifa kavramları ele alınarak edime uygun bir ifanın nasıl olması gerektiği tespit edi..

50,00 TL

Ekolojik Kriz Etik ve Hukuk

Bu kitabın konusunu oluşturan, ekolojik krizle ilgili olarak, insanoğlu her şeyden önce doğaya ve dünyaya verdiği zararı kabul etmeli, bu zararın ekol..

35,00 TL

Eski Medeni Kanunumuzla Ortak, Karşılaştırmalı Olarak Türk Medeni Kanununa Göre Mirasın Reddi (MK. m. 605 – MK. 618)

Bu kitap, 2001 yılında doçentlik tezi olarak savunulmuş ve Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK, Prof. Dr. Özer SELİÇİ, Prof. Dr. Mehmet ÜNAL, Prof. Dr. Haluk BU..

25,00 TL

Essays In Turkish And Comparative Law

This work contains various theses and arguments from research carried out in Ireland, Canada, and the United States. The various subjects range from c..

40,00 TL

Eşya Hukuku (Ciltli)

Bu kitabın hazırlanış amacı, her şeyden önce, hukuk öğrenimi gören öğrencilerin Eşya Hukuku'nun ana ilkelerini öğrenmelerinde yardımcı olmaktır. Yeni ..

70,00 TL

Eşya Hukuku – 1

Dikkatli bir okuyucu, kitabın geleneksel ders kitaplarında benimsenen yaklaşımdan ayrımlı bir yaklaşımla yazıldığını, konularla ilgili önceliklerin ve..

30,00 TL

Gemi Yönetimi Sözleşmesi

İkinci basıda, SHIPMAN 2009 hükümleri ilgili bahislere işlenmiş, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde meydana gelen değişiklikler g..

16,50 TL

Genel İdare Hukuku Notları

Bugün hukuk ve özellikle İdare Hukuku literatürüne bakıldığında, isim bazında İdare Hukukunun Genel İdare Hukuku ve Özel idare Hukuku olarak ele alını..

30,00 TL

Hukuk Başlangıcı

Bu kitapta, ilk baskının önsözünde de belirtildiği gibi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi geleneği çerçevesinde Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi de..

18,00 TL

Hukuk Felsefesi

Kitap, hukuk fakültelerinde okutulmakta olan "Hukuk Felsefesi" dersine yönelik olarak hazırlanmıştır. Kitap, hukuk felsefesindeki temel sorulardan baş..

30,00 TL

Hukuk Metodolojisi

Hukuk fakültelerinde çoğu kez ne yazık ki seçimlik ders olarak anlatılmakta olan hukuk metodolojisi konusuna ilişkin bu çalışma ile bir nebzede olsa, ..

20,00 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.