sağlam bahis siteleri

Filiz Kitabevi

Göster:
Sırala:

1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na Göre Olağanüstünün Olağanlaşması ve Kriz Hukuku

Olağanüstü hal (Kriz) rejimlerinin evrensel standardı, bu rejimlerin geçici, istisnai ve kısa süreli olmalarını gerektirmektedir. Ancak ülkemizde 12 E..

15,00 TL

Borçlar Hukuku Dersleri - Genel Bölüm

Prof. Dr. Aydın Aybayın kaleme aldığı "Borçlar Hukuku Dersleri" adlı kitap, 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre yeniden yazılıp, akademisyen,..

15,00 TL

Borçlar Hukuku Genel Bölüm Cilt:3 (İfa, İfa Engelleri – Haksız Zenginleşme)

Evvelce yayımlanmış ders kitaplarında izlenen yaklaşıma bu çalışmada da bağlı kalınmıştır. O kitaplarda olduğu gibi, burada da temel amaç, kurallar, k..

35,00 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt:1 Borçlar Hukukuna Giriş-Hukuki İşlem-Sözleşme

Bu eserde, Türk öğretisi ve Yargıtay kararları yanında, özellikle İsviçre ve Alman Öğretileri ile İsviçre ve Alman Federal Mahkeme kararları göz önünd..

44,00 TL

Deniz Ticareti Hukuku (Giriş – Gemi – Donatan ve Donatma İştiraki – Kaptan)

Deniz Ticareti Hukuku (Giriş-Gemi-Donatan-Donatma İştiraki-Kaptan) kitabının ikinci basısının gerçekleşmesinin üzerinden geçen süre içerisinde 6102 sa..

22,00 TL

Deniz Ticareti Hukuku Cilt:2

Deniz Ticareti Hukuku (Giriş-Gemi-Donatan-Donatma İştiraki-Kaptan) kitabının ikinci basısının gerçekleşmesinin üzerinden geçen süre içerisinde 6102 sa..

16,50 TL

Edime Uygun İfa Kuralı ve Bu Kuralın İhlaline Bağlanan Hukuki Sonuçlar

Bu çalışmada, borçlar hukukunun en temel iki kavramı olan edim ve ifa kavramları ele alınarak edime uygun bir ifanın nasıl olması gerektiği tespit edi..

50,00 TL

Eşya Hukuku (Ciltli)

Bu kitabın hazırlanış amacı, her şeyden önce, hukuk öğrenimi gören öğrencilerin Eşya Hukuku'nun ana ilkelerini öğrenmelerinde yardımcı olmaktır. Yeni ..

70,00 TL

Eşya Hukuku - 1 Eşya Hukukunun Temel Kavramları ve İlkeleri (Taşınır Eşyada: Zilyelik-Mülkiyet-İntifa-Rehin Uygulama Çalışmaları)

Dikkatli bir okuyucu, kitabın geleneksel ders kitaplarında benimsenen yaklaşımdan ayrımlı bir yaklaşımla yazıldığını, konularla ilgili önceliklerin ve..

27,50 TL

Hukuk Başlangıcı

Bu kitapta, ilk baskının önsözünde de belirtildiği gibi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi geleneği çerçevesinde Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi de..

15,00 TL

Hukuk Felsefesi

Kitap, hukuk fakültelerinde okutulmakta olan "Hukuk Felsefesi" dersine yönelik olarak hazırlanmıştır. Kitap, hukuk felsefesindeki temel sorulardan baş..

27,50 TL

Hukuk Metodolojisi

Hukuk fakültelerinde çoğu kez ne yazık ki seçimlik ders olarak anlatılmakta olan hukuk metodolojisi konusuna ilişkin bu çalışma ile bir nebzede olsa, ..

20,00 TL

Hukuk Sosyolojisi

Hukuk sosyolojisi notları bu ilk basısında konunun ana hatlarına değinmek, hukuk ile sosyoloji arasındaki ilişkiyi göstermek amacındadır. Bu amacı ger..

22,00 TL

İktisat Bilimine Giriş

İktisat bilimine giriş mahiyetinde bir ders kitabı ortaya koymayı öngören bu çalışmanın lisans öğrencilerine, iktisadın temel kavramlarını ve mikro/ma..

27,50 TL

İmar Mevzuatı

İmar Hukuku alanında yasal düzenlemeler oldukça fazladır. Bu çalışmada en çok ihtiyaç duyulan metinler bir araya getirilmeye çalışılmıştır. Kuşkusuz b..

30,00 TL

İpotekli Konut Finansmanı

GİRİŞ ................................................................................................................ 1BİRİNCİ BÖLÜMKONUT FİNANSMANI ..

20,00 TL

İş Sözleşmesinin Devri

Çalışmada iş sözleşmesinin devri dışındaki diğer üçlü ilişkiler yani asıl işveren alt işveren ilişkisi, geçici (ödünç) iş ilişkisi ve işyeri devri, sa..

22,00 TL

Kişiler Hukuku - Gerçek ve Tüzel Kişiler (Ciltli)

Kitabın on dördüncü basısında yapılan güncelleme sonrasında bu basıda önemli bir değişiklik yapılmamış, bir kaç küçük ekleme dışında önceki bası kor..

35,00 TL

Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları - Genel Esaslar, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku

İÇİNDEKİLER Giriş..............................................................................................................................

20,00 TL

Medeni Hukuka Giriş Dersleri Bölüm: I

Ortak bir çalışmanın ürünü olan ders kitabı, medeni hukuka giriş bahsinin belli bir bölümünü içermektedir. Kitapta özel hukukun kaynakları, kanunların..

8,00 TL

Detaylı Arama

İhtiyacınız olan kitabı daha kolay bulabilmeniz için önce aradığınız kitabın kategorisini seçin. Ve istediğiniz zaman "Kitapları Getir" düğmesine tıklayarak kitapları listeleyin.


Listelediğiniz ekranda "Gelişmiş Filtrelemeyi" kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.