Hukuk Kitapları

Göster:
Sırala:

Roma Kamu Hukukuna Giriş

Tarihte Roma Devleti kadar çağımızı etkileyen bir devlet olmamıştır. Roma, M.Ö. 753'de bir şehir devleti olarak kurulmuş ve dönemin ölçüleri dikkate a..

21,90 TL 18,61 TL

Eşler Arasındaki Yasal Mal Rejimine Karşı Alacaklıları Koruyucu Düzenlemeler

Çalışmamızın temel amacı, eşler arasındaki yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejiminin, eşlerin alacaklılarına etkilerinin ve alacaklıla..

65,00 TL 52,00 TL

İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğunun Hukuki Niteliği

İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğunun Hukuki Niteliği adlı bu eserde, iş kazası ve meslek hastalığı kavramları, unsurları, ..

22,00 TL 18,70 TL

Tacirler Arası Ticari Satım Sözleşmelerinde Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu

Bu çalışma öncelikle tacirler arası ticari satım kavramının diğer satım türlerinden hangi farklılıklar dolayısıyla ayrıldığını incelemiş. Zira 6102 sa..

25,00 TL 21,25 TL

Uluslararası Hukuk Açısından İnsansız Hava Araçlarıyla Gerçekleştirilen Saldırılar

Bu çalışmada, silahlı İHA'lar ile gerçekleştirilen saldırılar uluslararası hukuk açısından incelenmeye çalışılmıştır. Özellikle bir başka devletin ülk..

35,00 TL 31,50 TL

Soru – Cevaplı Avukatlık Hukuku Uygulamaları

Kitap, birçok soru ve cevapla avukatlık hukuku uygulamalarını okurlarına sunuyor. Başta avukatlar olmak üzere konuyla ilgilenen diğer hukukçulara da f..

48,00 TL 38,40 TL

Milletlerarası Ticaret Hukuku ile İlgili Makaleler (2007–2016)

Bu çalışma 2007 ve 2016 yılları arasında milletlerarası ticaret hukukuna ilişkin alanlarda yazılan makalelerin topluca yayınlanması yoluyla bu alandak..

95,00 TL 80,75 TL

İstanbul Şerhi – Türk Borçlar Kanunu

İlk adımda sınırlı sayıda yasa maddesinin şerh edilmesi ile yetinilmesinin nedeni, tüm maddelerin şerhinin beklenmesi durumunda, bir yandan, uzun süre..

216,00 TL 194,40 TL

Uluslararası Ceza Mahkemesi

Çalışmada ortaya çıkan önemli bir husus, insanlık tarihi boyunca, bir taraftan savaşlar devam ederken, diğer taraftan da savaşın insancıllaştırılması,..

49,50 TL 42,08 TL

Uluslararası Hava Hukuku (İnternational Air Law)

Hava sahası, ulusal hava sahası ve uluslararası hava sahası olarak ikiye ayrılmaktadır. Uluslararası hukuka göre, devletlerin ulusal hava sahası kısac..

39,50 TL 33,58 TL

Çarter Sözleşmeleri I

Çarter Sözleşmeleri serisinin birinci cildi iki konuyu içermektedir. Bunlardan ilki adı geçen konuya ilişkin Genel Hükümleri içermekte ve okuyucuya Ça..

150,00 TL 135,00 TL

İnşaat Davalarında İspat

İspat yükü kime aittir? İspat yükü dağıtılmıştır. Yasada aksi öngörülmedikçe kural olarak herkes savını kanıtlamakla yükümlüdür. Savlar karşılaştığınd..

124,00 TL 105,40 TL

Ticaret Mahkemelerinde Bilirkişilik (Şirketler ve Tacirler)

HER RAPOR BİLİRKİŞİNİN ESERİDİR.Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)'nin 6. Maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından b..

64,50 TL 54,83 TL

İcra Uygulamasında İhtiyati Haciz

Bu çalışma, uygulama ve örneklerden oluşmaktadır. Usul ve yargılama ile ilgili pratikte çok kolaylık sağlayacak şekilde hazırlanmıştır."İhtiyati Haciz..

52,50 TL 44,63 TL

Ceza Mahkemelerinde Örnek Bilirkişi Raporları (Ceza Yargılaması)

Bu çalışma, uygulamadan örneklerden oluşmaktadır.Uzman bilirkişilerden, muvafakatleri alınarak, açık ve aleni yargılama dosyalarına sunulan raporlar d..

89,90 TL 76,42 TL

İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar

İnşaat hukukunu ilgilendirdiği düzeyde İmar Kanunu ile ilgili açıklamaları, bedel karşılığı ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan..

225,00 TL 191,25 TL

İdari Yargı İçin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Uygulama Rehberi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile bu sözleşmeye ek protokollerle düzenlenen temel hak ve özgürlüklere ilişkin düzenlemeler 2004 yılında Anayasamızın..

90,00 TL 72,00 TL

FIFA ve CAS Kuralları Çerçevesinde Uluslararası Nitelikli Futbolcu Sözleşmesinin Feshi

Türk futbolunda yabancı oyuncu sınırlamasının kaldırılması neticesinde, yabancı oyuncular Türk futbol kulüplerinde daha fazla görev almaya başlamıştır..

70,00 TL 59,50 TL

15. Türkiye - İsviçre Hukuk Günleri :Tüketicinin Korunması ve Telekomünikasyon

Telekomünikasyon sektöründeki aktörlerin kendileri arasındaki ve tüketici ile olan hukuki ilişki çok boyutludur. Bu sebeple tüketicinin korunması ve t..

30,00 TL 25,50 TL

Medenî Usul Hukukunda Davanın Geri Alınması

Medeni usul hukukunda davanın geri alınması konulu bu çalışmada, davanın geri alınması kurumu, esas itibariyle, çalışmanın adından da anlaşılacağı gib..

75,00 TL 67,50 TL

Ceza Hukukunda Zamanaşımı

“Ceza Hukukunda Zamanaşımı” başlıklı çalışmamızın esasını, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Aralık 2010’da, Prof. Dr. Mehmet Emin AR..

58,00 TL 46,40 TL

Türk Hukukunda Tahkim Sözleşmesi

Türk Hukukunda Tahkim Sözleşmesi - Fatih AydemirTahkim, uyuşmazlığın taraflarının kural olarak iradesine dayanan özel bir yargı yoludur. Dolayısıyla b..

75,00 TL 63,75 TL

Vergi Hukuku

1. BÖLÜMVERGİ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI2. BÖLÜMVERGİLEMEYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR3. BÖLÜMVERGİ SUÇ VE CEZALARI4. BÖLÜMVERGİLENDİRME İŞLEMLERİ5. BÖLÜ..

14,00 TL 12,60 TL

Türk Ceza Kanununda Kasten Öldürme Suçları

Bu eser içtihat ağırlıklı bir eserdir. Uygulamada bir konuda karar verecek olan hakimler, taraflardan iddia ve savunmalarını kanıtlayacak o konu ile i..

175,00 TL 148,75 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.