Hukuk Kitapları

Arazi Toplulaştırması ve İptal Davası Yoluyla Yargısal Denetimi -10%

Arazi Toplulaştırması ve İptal Davası Yoluyla Yargısal Denetimi

Arazi toplulaştırması, ekonomik olarak tarımsal faaliyette bulunmaya imkan vermeyecek biçimde parçalanmış ve bozulmuş parsellerin, modern tarımsal işl..

74,90 TL 67,41 TL

Türk Sermaye Piyasası Hukukunda İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Suçu (Bilgi Suistimali) -10%

Türk Sermaye Piyasası Hukukunda İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Suçu (Bilgi Suistimali)

Bilgi, her alanda önemli ve değerlidir. Ancak bilginin Borsa'daki karşılığı para ve getiridir. Özellikle bu bilgi, çok az kişi tarafından bilinen ve i..

69,90 TL 62,91 TL

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Türk Ticaret Kanunu'na İlişkin Kararları (2014) -15%

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Türk Ticaret Kanunu'na İlişkin Kararları (2014)

Elinizdeki bu kitap 2014 yılı içerisinde Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Türk Ticaret Kanununa ilişkin vermiş oldugu emsal kararları içermektedir.İstanb..

110,00 TL 93,50 TL

Sigorta Hukuku Sempozyumları - Sorumluluk Sigortaları Sempozyumu 1-2 Aralık 2017 / Sigorta Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu 2-3 Şubat 2018 -15%

Sigorta Hukuku Sempozyumları - Sorumluluk Sigortaları Sempozyumu 1-2 Aralık 2017 / Sigorta Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu 2-3 Şubat 2018

Yarım yüzyılı aşkın bir süredir sigorta hukuku alanındaki çalışma ve hizmetlerini sürdüren Sigorta Hukuku Türk Derneği (SHTD), 2017 sonu ve 2018 başın..

75,00 TL 63,75 TL

Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Ücret Ödeme Borcu -15%

Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Ücret Ödeme Borcu

Ülkemiz için inşaat sektörü ekonominin lokomotifi konumundadır. Bundan dolayı inşaat hukuku da büyük bir gelişme göstermektedir. Çalışmamızda, eser sö..

39,00 TL 33,15 TL

Taşınmaz Simsarlığı (Emlak Komisyonculuğu) -15%

Taşınmaz Simsarlığı (Emlak Komisyonculuğu)

Simsarlık sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 520 – 525 hükümleri arasında düzenlenmiş olup, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 100 – 115 ..

49,00 TL 41,65 TL

Vergi Hukuku -15%

Vergi Hukuku

2017 Anayasa Değişiklikleri ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Düzenlemelerine UygunVergi hukuku anlaşılması bir hayli emek isteyen, sıklıkla değişen..

45,00 TL 38,25 TL

Uluslararası Hukuk Bağlamında Nükleer Santrallerin Siber Güvenliği -10%

Uluslararası Hukuk Bağlamında Nükleer Santrallerin Siber Güvenliği

Teknolojinin gelişim endeksiyle doğru orantılı olarak daha küreselleşen dünyada enerjiye bağımlılık son yıllarda daha da belirgin hale gelmiştir. ..

64,90 TL 58,41 TL

Uluslararası Hukukta Sağlık Hakkı -10%

Uluslararası Hukukta Sağlık Hakkı

Bu çalışma, sağlık hakkını, uluslararası hukukunun gelişmekte olan bir konusu olarak araştırmayı ve tartışmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada sağlık hak..

57,90 TL 52,11 TL

İhtarnameler -10%

İhtarnameler

Dava açmadan önce, taraflar arasındaki uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak, ihtarname gönderilmesi ve netice olarak cevabi yazının beklenmesi, dava ek..

74,90 TL 67,41 TL

Yargı Kararları Işığında Mobbing ve İspatı -10%

Yargı Kararları Işığında Mobbing ve İspatı

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün de belirttiği üzere günümüzde en hızlı yükselen işyeri problemi olan mobbing, esasen çalışma hayatının başladığı ilk g..

63,90 TL 57,51 TL

Anayasa Yargısında Sosyal Hakların Korunması -10%

Anayasa Yargısında Sosyal Hakların Korunması

Bu çalışma; sosyal hakların yargısal korunması sorununu anayasa hukuku perspektifi ile incelemektedir. Sosyal haklara yönelik tartışmalar sosyal hakla..

94,90 TL 85,41 TL

İkale ve İbra Sözleşmeleri -10%

İkale ve İbra Sözleşmeleri

İş Hukukunda yaygın olarak kullanılan ikale sözleşmesi, özellikle iş güvencesi hükümleri nedeni ile işveren feshinin zorlaşması nedeniyle sıkça başvur..

56,90 TL 51,21 TL

Sürekli Borç İlişkilerinde Borçlunun Temerrüdü ve Sonuçları (TBK md. 126) -10%

Sürekli Borç İlişkilerinde Borçlunun Temerrüdü ve Sonuçları (TBK md. 126)

Günümüzde borç ilişkilerinin pek çoğunda özellikle ticari işlerde, taraflar borçlunun borcunu tek seferde ifa etmesiyle sona eren ani edimli borç iliş..

110,00 TL 99,00 TL

Konkordato ve Yeniden Yapılandırma -10%

Konkordato ve Yeniden Yapılandırma

Mali güçlük içinde bulunan borçlunun, borçlarını yasa kuralları çerçevesinde ve belirlenmiş görevliler gözetim veya yönetiminde ödeyebilmesi olanağını..

57,50 TL 51,75 TL

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk'e Armağan -15%

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk'e Armağan

Av. Özgür Akışoğlu, Ceza Yargılamasında Tercümandan Yararlanma Hakkı Prof. Dr. Necla Akdağ Güney, Anonim Şirketlerde Hakların Sakınılarak Kullanılması..

165,00 TL 140,25 TL

Türk Medeni Kanunu 2017 Cep Kanunları Serisi (04) -10%

Türk Medeni Kanunu 2017 Cep Kanunları Serisi (04)

*TMK nın Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun*Aile mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun*Çocuk Koruma Kanunu ..

9,50 TL 8,55 TL

İdari Yargılama Usulü Kanunu Cep Kanunları Serisi (17)

*Danıştay Kanunu *Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu *Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun *Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahk..

8,00 TL

Beta Kat Mülkiyeti Kanunu Cep Kanunları Serisi (19)

*Kavramlar*Tapu kanunu*Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun*Tebligat Kanunu*Gecekondu Kanunu*Af..

7,50 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.