Aile Hukuku

Küçüğün Kişi Varlığının Korunması İçin Alınacak Tedbirler (Mk. md.346, md.347, md.348) -15%

Küçüğün Kişi Varlığının Korunması İçin Alınacak Tedbirler (Mk. md.346, md.347, md.348)

Konu BaşlıklarıKoruma Tedbirlerinin Alınabilmesi İçin Gereken KoşullarKoruma Tedbirlerinin Alınabilmesi İçin Gereken Maddi KoşullarKoruma Tedbirlerini..

32,00 TL 27,20 TL

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Hukukunda Aile Hayatının Korunması Aileye Multidisipliner Bir Yaklaşım -20%

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Hukukunda Aile Hayatının Korunması Aileye Multidisipliner Bir Yaklaşım

Aile hayatına saygı ve aile hayatının korunması, insan hakları odaklı olarak ele alındığında, klasik/negatif hak ve sosyal hak boyutları olduğu görülü..

110,00 TL 88,00 TL

Türk Hukukunda Anlaşmalı Boşanma -15%

Türk Hukukunda Anlaşmalı Boşanma

Batı Hukuku'na oldukça yakın bir geçmişte giren bu kurum, kısa bir zaman sonra Türk Medeni Hukuku'na da girmiştir. Oysa anlaşmalı boşanma kurumu başla..

22,50 TL 19,13 TL

Türk Hukukunda Hısımlık ve Hısımlığın Medeni Usul ve İcra–İflas Hukuku Bakımından Sonuçları -20%

Türk Hukukunda Hısımlık ve Hısımlığın Medeni Usul ve İcra–İflas Hukuku Bakımından Sonuçları

Kitabın bu basısında, Türkiye'nin özellikle 2011 yılından beri karşılaştığı kitlesel akınlara yenilerinin eklenebileceği söylemleri dikkate alınarak k..

30,00 TL 24,00 TL

Aile Hukuku ve Uygulaması -10%

Aile Hukuku ve Uygulaması

İlk basısının sunuşunda, bu kitabın, mahkeme kürsüsü ile akademik kürsünün ortak çalışması olduğunu, öğreten ve uygulayan iki kalemden ortaya çıktığı ..

65,00 TL 58,50 TL

Şiddet -10%

Şiddet

Şiddet; yaygınlığı, tipleri, nedenleri ve sonuçlarıyla akademik olarak çok yönlü çalışılması gereken bir konudur. Özellikle bireysel şiddetin ve aile ..

69,90 TL 62,91 TL

Aile Hukuku -10%

Aile Hukuku

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun Aile Hukuku ile ilgili ikinci kitabı, değişiklikten en fazla etkilenen kısımd..

165,00 TL 148,50 TL

Yargı Kararları Işığında Soru ve Cevaplarla Eşler Arasındaki Malvarlığı Davaları -15%

Yargı Kararları Işığında Soru ve Cevaplarla Eşler Arasındaki Malvarlığı Davaları

Kitap, eşlerin Aile Mahkemelerinde birbirlerine karşı açabileceği malvarlığına ilişkin tüm davalarda, uygulamacıların karşılaşılabileceği soru ve soru..

110,00 TL 93,50 TL

Anahatları, Slayt Resimleri, Sözleşme ve Dava Dilekçesi Örnekleri ile Yasal Mal Rejimi ve Tasfiyesi (Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi) (Özet ve Uygulamaya Yönelik Bilgi) -10%

Anahatları, Slayt Resimleri, Sözleşme ve Dava Dilekçesi Örnekleri ile Yasal Mal Rejimi ve Tasfiyesi (Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi) (Özet ve Uygulamaya Yönelik Bilgi)

Kitabın amacı, son zamanlarda daha sık karşımıza çıkan ve oldukça karmaşık bir konu olan yasal mal rejimi ve tasfiyesi ile ilgili yasal düzenlemenin, ..

53,90 TL 48,51 TL

Mal Rejimleri -10%

Mal Rejimleri

• Mal Rejimleri Genel Hükümleri, Yasal Mal Rejimi, Mal Rejimi Sözleşmeleri, Olağanüstü Mal Rejimi, Mal Rejimlerinin Tasfiyesi, Tasfiyede Yetkili Mahke..

195,00 TL 175,50 TL

Velayetin Kapsamı ve Hükümleri -10%

Velayetin Kapsamı ve Hükümleri

Toplumun yapı taşı aile, ailenin mihenk taşı ise çocuktur! Çocuğun her şeyden önce çocuk yetiştirme bilincinde olan kişilerin velayetinde olması gerek..

44,90 TL 40,41 TL

Gerekçeli – Açıklamalı – İçtihatlı Nafaka Hukuku Kanunlar – Milletlerarası Sözleşmeler – Yönetmelikler -10%

Gerekçeli – Açıklamalı – İçtihatlı Nafaka Hukuku Kanunlar – Milletlerarası Sözleşmeler – Yönetmelikler

Kanunlardan ve madde numaralarından da anlaşılacağı üzere, nafaka konuları değişik kanunlarda yine Türk Medenî Kanunumuzun değişik bölüm ve ayrımların..

195,00 TL 175,50 TL

Katkı – Katılma Alacağı (Bilirkişi Raporları, Yargıtay İçtihatları, Tablolar) -10%

Katkı – Katılma Alacağı (Bilirkişi Raporları, Yargıtay İçtihatları, Tablolar)

Yeni 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'muzun 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra bu alanda getirilen en önemli değişiklik olan "edinilmiş ma..

54,00 TL 48,60 TL

Çocuğun Kayyım Tarafından Temsili -10%

Çocuğun Kayyım Tarafından Temsili

Kitap; Kayyımlık, kişinin hukuksal işlem ehliyetini etkilemeyen bir vesayet önlemi ve çocuğun kayyım tarafından temsilinde ise kayyımlığın bir vesayet..

16,50 TL 14,85 TL

Medeni Kanun'umuzun Aile – Miras – Eşya Hukuku'nda Getirdiği Yenilikler -10%

Medeni Kanun'umuzun Aile – Miras – Eşya Hukuku'nda Getirdiği Yenilikler

Kitapta, yeni yasa ile getirilen esasa ilişkin yenilikler ele alınmıştır. İfade, kavram, konu ayrımları gibi şekle ilişkin değişiklikler üzerinde kısa..

43,50 TL 39,15 TL

Aile Hukuku -10%

Aile Hukuku

Kitabın hazırlanmasında diğer yayımlarımdan farklı bir yöntem izlenmiş ve konular Türk Medeni Kanunumuzun maddeleri aynen takip edilecek ele alınmıştı..

54,00 TL 48,60 TL

Türk Ceza Kanununda Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali -10%

Türk Ceza Kanununda Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali

Türk Ceza Kanununda Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali adlı tez çalışmasında, Aileyi oluşturan bireylere, aile kurumuna ve toplumda ailey..

25,00 TL 22,50 TL

Milletlerarası Özel Hukukta Medeni Olmayan Evliliklerin ve Adli Olmayan Boşanmaların Tanınması -10%

Milletlerarası Özel Hukukta Medeni Olmayan Evliliklerin ve Adli Olmayan Boşanmaların Tanınması

Çalışma, Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mukayeseli Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Disiplinlerarası Derneği (IACPIL Interdisiplinary Associat..

25,00 TL 22,50 TL

Devletler Özel Hukukunda Çocuk Hukukundan Doğan Problemler -10%

Devletler Özel Hukukunda Çocuk Hukukundan Doğan Problemler

“Devletler Özel Hukukunda Çocuk Hukukundan Doğan Problemler” isimli kitabımız ders notları niteliğinde bir çalışmadır. Çocukların velâyeti, soybağı v..

13,00 TL 11,70 TL

Milletlerarası Özel Hukukta Kaçırılan veya Alıkonan Çocukların İadesi -10%

Milletlerarası Özel Hukukta Kaçırılan veya Alıkonan Çocukların İadesi

Hukuka aykırı olarak alıkonan veya yeri değiştirilen çocukların iadesi için izlenmesi gereken prosedür veya iadelerinin hangi koşullarda reddedilebile..

30,00 TL 27,00 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.