Aile Hukuku

Milletlerarası Aile Hukuku -12%

Milletlerarası Aile Hukuku

"Bu kitap milletlerarası aile hukuku problemlerinin çözümüne katkı yapmak için yazıldı. Aile hukuku uyuşmazlıkları, tarafları itibariyle insanların ya..

150,00 TL 132,00 TL

Aile Hukuku Pratik Çalışmaları -12% Tükendi

Aile Hukuku Pratik Çalışmaları

Kuşkusuz pratik çalışma kitaplarının da ders kitapları gibi öğreticilik maksadına uygun hazırlanması gerekmektedir. Sayın Tüzüner'in pratik çalışma ki..

45,00 TL 39,60 TL

Aile Hukuku -12%

Aile Hukuku

Bu kitap geniş bir inceleme eseri değil, öğrenciye temel bilgi verme amacı ile kaleme alınmış kısa bir ders kitabıdır. Kitap, bu alanda eğitim alan öğ..

30,00 TL 26,40 TL

Velayet Hukuku Yargıtay Uygulaması -10%

Velayet Hukuku Yargıtay Uygulaması

Velayet, küçüklerin ve bazı durumlarda kısıtlı çocukların gerek kişiliklerinin gerek mallarının korunması ve onların temsili konusunda kanunun ana bab..

125,00 TL 112,50 TL

Vasi – Kayyım Yasal Danışman ve Vesayet Daireleri Yargıtay Uygulaması – Bilimsel Açıklama – En Son İçtihatlar -10%

Vasi – Kayyım Yasal Danışman ve Vesayet Daireleri Yargıtay Uygulaması – Bilimsel Açıklama – En Son İçtihatlar

Vesayet Hukuku, bütün hukukçuları doğrudan ilgilendiren ve sadece maddi hukukta değil özellikle de usul hukukunda (hukuk/ceza) sanıldığından daha önem..

150,00 TL 135,00 TL

Türk Hukukunda ve Uluslararası Hukukta Nafaka -10%

Türk Hukukunda ve Uluslararası Hukukta Nafaka

Aile kavramı, özel hukuk ilişkisine dayanmasına rağmen taşıdığı önem nedeniyle devletin koruyucu müdahalesini gerektiren bir alan olarak yerini korumu..

55,00 TL 49,50 TL

Türk Aile Mahkemeleri -10%

Türk Aile Mahkemeleri

İnceleme konusu, Türk hukuk sisteminde, bir uzmanlık yargı yeri olarak ilk derece yargılaması bağlamında, önemli bir işlevi yerine getiren "aile mahke..

12,50 TL 11,25 TL

Roma Hukukunda Evlenme (Matrimonium) -10%

Roma Hukukunda Evlenme (Matrimonium)

Roma ailesi, içinde bulunduğu her dönemin sosyal, siyasi, kültürel özelliklerine göre, değişen gelişen, farklılıklar gösteren bir kurumdu. İmparatorlu..

25,00 TL 22,50 TL

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Lahey Sözleşmesi Kapsamında Çocuğun İadesi Talebinin Red Nedenleri -10%

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Lahey Sözleşmesi Kapsamında Çocuğun İadesi Talebinin Red Nedenleri

Çalışmanın konusunu; velayet veya vesayet hakkı ihlâl edilerek Sözleşme'ye taraf bir ülkeden diğer bir taraf ülkeye haksız olarak götürülen veya alıko..

45,00 TL 40,50 TL

Mal Rejimleri ve Tasfiyesi -10%

Mal Rejimleri ve Tasfiyesi

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi; tüm bunları gözeterek, çok büyük bir özveriyle bu konunun üzerinde durmakta ve edinilmiş mallara katılma rejimini diğer ber..

165,00 TL 148,50 TL

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Kadının ve Aile Bireylerinin Korunması -10%

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Kadının ve Aile Bireylerinin Korunması

Çalışmanın odak noktasını kadınlar ve aile bireyleri üzerindeki baskı ve şiddetin azaltılması ile ülkemizdeki ve dünyadaki bir takım hukuki düzenlemel..

35,00 TL 31,50 TL

Çocuk Haklarının Uluslararası Korunması ve Koruma Mekanizmaları -10%

Çocuk Haklarının Uluslararası Korunması ve Koruma Mekanizmaları

Bu çalışma çocuk hakları başlığında uluslararası toplumun birleştirici etkisine dikkat çekilmek hedeflenmiştir. Çalışma öncelikle hukukçuların, çocu..

25,00 TL 22,50 TL

Çocuk Hakları Hukuku -10%

Çocuk Hakları Hukuku

Kitap, dokuz bölümden oluştur. Ayrıca her bölümün başına, o bölümde geçen anahtar kavramları, bölümün amacını belirten özetini ve bölümün anahatları e..

45,00 TL 40,50 TL

Boşanma Hukuku – Tazminat ve Nafaka -10%

Boşanma Hukuku – Tazminat ve Nafaka

Yargıtay Uygulaması - Bilimsel Açıklama ve En Son İçtihatlarBoşanma Tazminat ve Nafaka HukukuKitabın Temel Konu BaşlıklarıBirinci Kısım: Genel Hükümle..

195,00 TL 175,50 TL

Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi -10%

Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi

Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi adlı bu çalışmada, kesinleşen boşanma kararının ve devam eden boşanma davasının eşin mirasçılığma etkisi i..

30,00 TL 27,00 TL

Aile Hukuku -10%

Aile Hukuku

Kitap, Aile Hukukuna ilişkin tüm sorularınıza cevap bulabileceğiniz, geniş kapsamlı ve yürürlükte olan tüm değişiklikler işlenerek hazırlanmış, kapsam..

150,00 TL 135,00 TL

6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre Aile Mahkemesi Davaları Açıklama– Dilekçe Örnekleri– Son İçtihatlar -10%

6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre Aile Mahkemesi Davaları Açıklama– Dilekçe Örnekleri– Son İçtihatlar

8.12.2001 tarihli 24607 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Tü..

175,00 TL 157,50 TL

Ziynet Davaları -15%

Ziynet Davaları

Sağıroğlu'nun kitabındaki bölümlerin konu başlıklarını uygulamadan yola çıkılarak düzenlenmesi ve kavram indeksini bu bakış açısıyla hazırlaması, yaza..

68,00 TL 57,80 TL

Açıklamalı – İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Vesayet Cilt: 3 (TMY. Md. 396 – 494) -15%

Açıklamalı – İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Vesayet Cilt: 3 (TMY. Md. 396 – 494)

Bu çalışmada yasalarda ki değişiklikler ve yeniden kabul edilen yasaların özellikleri göz önünde tutulmuş, özellikle, HMY' nun kabulü ile Mahkemeler a..

32,00 TL 27,20 TL

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddet -15%

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddet

Son yıllarda kadınlara yönelik olarak giderek artan şiddet olaylarının temelinde kadının tarih boyunca kabul edile gelmiş, kalıplaşmış toplumsal cinsi..

35,00 TL 29,75 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.