Anayasa Hukuku

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Türkiye'nin Vicdani Ret Pratiği -20%

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Türkiye'nin Vicdani Ret Pratiği

Vicdanî ret genel kabul gören ve yaygın biçimde algılanan tanımlama şekli ile kişinin inancı gereği zorunlu askerlik hizmetinden kaçınmasıdır. Uluslar..

34,00 TL 27,20 TL

İYUK ve İlgili Mevzuat -20%

İYUK ve İlgili Mevzuat

“Türk hukuk sistemi idari yargılamaya ve idari başvuru usullerine ilişkin alanlarda son yıllarda hızlı gelişmelere sahne olmaktadır. Askeri Yüksek İda..

29,50 TL 23,60 TL

Türk Anayasa Hukuku -10%

Türk Anayasa Hukuku

Resmi adı "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" olsa da aslında "kendine Özgü bir başkanlık sistemi" ne geçilmesini öngören 2017 Anayasa değişikliği, Tür..

48,60 TL 43,74 TL

Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesindeki Balıkçılık Hakları -20%

Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesindeki Balıkçılık Hakları

İlerleyen teknolojik gelişmelerin, denizdeki kaynaklardan yararlanmayı daha ekonomik hâle getirmesi, özellikle ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra, kıta sa..

62,00 TL 49,60 TL

Ulusalüstü Boyutlarıyla Engelli Hakları ve Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi -15%

Ulusalüstü Boyutlarıyla Engelli Hakları ve Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya nüfusunun %15'i engelli bireylerden oluşmakta. Dünyanın en büyük azınlığı olarak nitelenen engelli bireyleri..

25,00 TL 21,25 TL

Karşılaştırmalı Hukukta Anayasa Başlangıçlarının Sembolik ve Hukuki Değeri -15%

Karşılaştırmalı Hukukta Anayasa Başlangıçlarının Sembolik ve Hukuki Değeri

Devletlerin temel kurucu belgesi olan anayasaların dayandıkları temel ilke ve felsefeyi açıklayan, anayasayı uygulayanlara yol gösteren bölümler başla..

45,00 TL 38,25 TL

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında İşkence Yasağı ve İşkenceyi Etkili Biçimde Soruşturma Yükümlülüğü -10%

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında İşkence Yasağı ve İşkenceyi Etkili Biçimde Soruşturma Yükümlülüğü

İşkenceyi etkili biçimde soruşturma yükümlülüğü açık bir biçimde AİHS metninde yer almayan, Sözleşme'nin birinci, üçüncü ve on üçüncü maddeleri doğrul..

48,50 TL 43,65 TL

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru İle İlgili Temel Mevzuat -15%

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru İle İlgili Temel Mevzuat

2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile hukuk hayatımıza giren, 23.09.2012'den itibaren uygulanan ve günümüze kadar pek çok insan hakkı ihlali ko..

40,00 TL 34,00 TL

Erkekler'de Şiddet Mağduru -15%

Erkekler'de Şiddet Mağduru

Dünya Sağlık Örgütü-DSÖ tarafından hazırlanan, "Global Status Report on Violence Prevention 2014-Şiddetin Önlenmesine İlişkin 2014 Yılı Küresel Durum ..

25,00 TL 21,25 TL

Bireysel Başvuru Seçme Kararlar 2 Cilt (Takım) -5%

Bireysel Başvuru Seçme Kararlar 2 Cilt (Takım)

Konu Başlıkları- Tedbire İlişkin Ara Kararlar- Kabul Edilemezliğe İlişkin Kararlar- Esasa İlişkin Kararlar- Ayrımcılık Yasağı (Md. 10)- Yaşama Hakkı (..

130,00 TL 123,50 TL

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Usulü ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri -5%

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Usulü ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri

Kitap, kabul edilebilirlik kararlarında tutarlılığın ve istikrarın sağlanmasına katkı amacını da gözeterek içtihadın derlenmesi ve analizi sonucu hazı..

40,00 TL 38,00 TL

Amerika Birleşik Devletleri'nde Geri Çağırma Hakkı Kavram, Tarihçe ve Uygulama -15%

Amerika Birleşik Devletleri'nde Geri Çağırma Hakkı Kavram, Tarihçe ve Uygulama

Temsile dayanan günümüz demokrasilerine yönelik dile getirilen en yaygın eleştirilerden birisi, temsil ilişkisini eksik, yanlış ya da çarpık bir biçim..

50,00 TL 42,50 TL

Unutulma Hakkı İnsan Hakları Hukuku Perspektifinden Bir İnceleme -15%

Unutulma Hakkı İnsan Hakları Hukuku Perspektifinden Bir İnceleme

Unutulma hakkı, gelişen teknolojilerin ve özellikle artan İnternet kullanımının olumsuz sonuçları karşısında, bireyin korunmasını amaçlayan bir insan ..

35,00 TL 29,75 TL

Anayasa Hukuku Genel Esaslar Türk Anayasa Hukuku

Anayasa Hukuku - I - Genel EsaslarAnayasa Hukuku - II - Türk Anayasa HukukuÖrnek Olaylar..

25,00 TL

Türk Anayasa Metinleri ve Seçilmiş Mevzuat

Bu güncellenmiş mevzuat kitabı, günümüzde yürürlükte olan 1982 T.C. Anayasası ve yapılan değişiklikler başta olmak üzere, siyasi belgeleri, önceki ana..

25,00 TL

Anayasa Hukuku -10%

Anayasa Hukuku

Bu kitap öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kaleme alınmış. Bu sebepten dolayı dipnot verilmesi yerine bölümlerin sonunda, kaynak olarak i..

54,00 TL 48,60 TL

Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi – 19 Göç – Mültecilik – İnsan Kaçakçılığı -10%

Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi – 19 Göç – Mültecilik – İnsan Kaçakçılığı

Modern dünyada refah düzeyinin artmasına, bilgi ve teknolojinin gelişmesine ve sosyal hukuk devleti kavramının yaygınlaşıp olgunlaşmasını rağmen, düny..

139,90 TL 125,91 TL

Anayasa Hukuku Pratik Çalışma Kitabı 2017 Anayasa Değişikleri Işığında Hazırlanmıştır -10%

Anayasa Hukuku Pratik Çalışma Kitabı 2017 Anayasa Değişikleri Işığında Hazırlanmıştır

Anayasa Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Türk Anayasa Hukuku, Anayasa Yargısı, Parlamento Hukuku, Kamu Hukuku, Siyasi Parti..

21,50 TL 19,35 TL

Referandum Değişiklikleri Sonrası Karşılaştırmalı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Bu Kitap, Anayasamızın, 6771 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerinin; Halk oylamasına sunularak kabul edilen yürürlükteki hali ile değişiklikten önce..

9,90 TL

Uluslararası Alanda İnsan Hakları -10%

Uluslararası Alanda İnsan Hakları

Bu çalışma usul, plan ve üslup bakımından bir ders kitabı olarak hizmet vermek için kaleme alınmıştır. Amacı, uluslararası alanda insan haklan gibi sı..

43,50 TL 39,15 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.