Anayasa Hukuku

Anayasa Hukuku Genel Esaslar -15%

Anayasa Hukuku Genel Esaslar

Anayasa hukuku, bir devletin temel organlarının yapısını ve bireylerin devlet karşısında temel hak ve özgürlüklerini inceleyen bir hukuk bilimi dalıdı..

43,20 TL 36,72 TL

Türk Vatandaşlık Hukuku -10%

Türk Vatandaşlık Hukuku

Son yıllarda, ülkemizde ve bölgemizde yaşanılan olaylar, Türk Vatandaşlık mevzuatını da etkilemiştir. Özellikle Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçarak ..

44,00 TL 39,60 TL

Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Kanun Kavramı -10%

Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Kanun Kavramı

Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Kanun KavramıBu kitabın ilk baskısı 2016 yılının Aralık ayında yayımlanmıştı. O tarihten bugüne Türkiye'de çok öneml..

120,00 TL 108,00 TL

Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri Bağlamında Muktedir Erkli Demokrasi -10%

Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri Bağlamında Muktedir Erkli Demokrasi

Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri Bağlamında Muktedir Erkli DemokrasiDemokratik toplum düzeninin gerekleri, hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde..

33,00 TL 29,70 TL

Siyasi İktidar Karşısında Çocuk ve Çocukluk -10%

Siyasi İktidar Karşısında Çocuk ve Çocukluk

Elinizdeki bu kitapta çocukların devlet ve ebeveyn gibi iktidar odakları karşısındaki konumları tartışılacaktır. Velayet başta olmak üzere birtakım hu..

30,00 TL 27,00 TL

Türk Cumhuriyetlerinin Hukuki Yapısı (Yasama – Yürütme – Yargı) -10%

Türk Cumhuriyetlerinin Hukuki Yapısı (Yasama – Yürütme – Yargı)

Bu açıdan bakıldığında devletin hukuki yapısını incelerken bu üç kuvvetin hukuki yapısını araştırmak ve öğrenmek zorundayız. Aksi takdirde devletin hu..

20,00 TL 18,00 TL

Bireysel Başvuru Rehberi -15%

Bireysel Başvuru Rehberi

Bireysel başvuru, hukuk sistemimize dâhil olduğu günden bu yana temel hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli bir işlev görmektedir. Kamu gücünün işl..

43,20 TL 36,72 TL

Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Demokrasi Teorisi Bağlamında Serbest Seçim Hakkı ve Türkiye -15%

Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Demokrasi Teorisi Bağlamında Serbest Seçim Hakkı ve Türkiye

Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Demokrasi Teorisi Bağlamında  Serbest Seçim Hakkı ve Türkiye isimli bu çalışma, doktora tez çalışmamın ..

99,36 TL 84,46 TL

İnsan Hakları Hukukuna Giriş -10%

İnsan Hakları Hukukuna Giriş

İnsan hakları; dil, din, ırk, renk, cinsiyet, felsefi inanç, etnik veya sosyal köken ayrımı gözetmeksizin bütün insanların doğuştan sahip olduğu, evre..

54,90 TL 49,41 TL

Temel Hukuk Dizisi Anayasa Hukuku (Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Hukuku) -10%

Temel Hukuk Dizisi Anayasa Hukuku (Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Hukuku)

Adalet MYO ile İİBF'ler için özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine..

27,50 TL 24,75 TL

2017 Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Yürütme Erkinin Üstünlüğü -5%

2017 Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Yürütme Erkinin Üstünlüğü

Bu çalışmada, yeni hükümet sisteminin dinamikleri çerçevesinde, yürütme organı yetkilerini kendi kişiliğinde toplayan Cumhurbaşkanının, yasama organı ..

60,00 TL 57,00 TL

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuruda Masumiyet Karinesi -10%

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuruda Masumiyet Karinesi

Elinizde bulunan bu kitap, ceza yargılamasının temel bir ilkesi olan masumiyet karinesi konusunda hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hem de Anayas..

33,00 TL 29,70 TL

Anayasa Hukuku Ders Notları (Genel Esaslar-Türk Anayasa Hukuku) -10%

Anayasa Hukuku Ders Notları (Genel Esaslar-Türk Anayasa Hukuku)

Anayasa Hukuku Ders Notları (Genel Esaslar-Türk Anayasa Hukuku)Anayasa Hukuku Ders Notları isimli bu çalışma, anayasa hukuku öğrencilerine hitap etmek..

78,00 TL 70,20 TL

Türk Anayasa Hukukuna Giriş -10%

Türk Anayasa Hukukuna Giriş

Bölüm 1TÜRK ANAYASA HUKUKUNUN BİLGİ KAYNAKLARII. Mevzuat (Anayasalar, Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, vs.)II. Yargı KararlarıIII. Bilimsel Eser..

24,00 TL 21,60 TL

Anayasalcılık ve Demokrasi -10%

Anayasalcılık ve Demokrasi

Anayasalcılık ile demokrasi, günümüzde en çok tartışılan, aralarındaki ilişkiler bakımından çağdaş demokrasilerde teorik ve felsefi düzeyde gerilimler..

20,00 TL 18,00 TL

Türk Cumhuriyetlerinin Anayasaları -10%

Türk Cumhuriyetlerinin Anayasaları

Bu derleme, çağımızda Türk soyundan gelen bağımsız devletlerin anayasalarını bir araya getirmek gayesi ile hazırlanmış.Konu Başlıkları Türkiye Cumhuri..

60,00 TL 54,00 TL

2017 Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Anayasa Yargısı ve Bireysel Başvuru -15%

2017 Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Anayasa Yargısı ve Bireysel Başvuru

Tarihsel süreç boyunca temel hak ve hürriyetleri kamu gücüne karşı korumanın yolları araştırılmıştır. Bireylerin demokratik bilinçlerinin gelişmesine ..

35,64 TL 30,29 TL

Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları -10%

Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları

Kitabın 8. baskısı bütün hükümleriyle 9 temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe giren 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği kanununa göre günc..

43,20 TL 38,88 TL

Öğretide ve Uygulamada Anayasa Mahkemesi Kararlarının Bağlayıcılığı ve İcrası -10%

Öğretide ve Uygulamada Anayasa Mahkemesi Kararlarının Bağlayıcılığı ve İcrası

Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ve icrası konusu anayasa hukuku öğretisinde üzerinde en az çalışılan konulardan birisidir. Bu durumun alt..

50,00 TL 45,00 TL

Üniter ve Federal Devletlerde Yerel Yönetimler -10%

Üniter ve Federal Devletlerde Yerel Yönetimler

Yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış bu çalışmada, iki üniter ve iki federal devlet olmak üzere, dört Latin Amerika devletinde yerel yönetimler incel..

45,00 TL 40,50 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.