İnsan Hakları Hukuku

Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri Bağlamında Muktedir Erkli Demokrasi -10%

Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri Bağlamında Muktedir Erkli Demokrasi

Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri Bağlamında Muktedir Erkli DemokrasiDemokratik toplum düzeninin gerekleri, hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde..

33,00 TL 29,70 TL

Siyasi İktidar Karşısında Çocuk ve Çocukluk -10%

Siyasi İktidar Karşısında Çocuk ve Çocukluk

Elinizdeki bu kitapta çocukların devlet ve ebeveyn gibi iktidar odakları karşısındaki konumları tartışılacaktır. Velayet başta olmak üzere birtakım hu..

30,00 TL 27,00 TL

Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Demokrasi Teorisi Bağlamında Serbest Seçim Hakkı ve Türkiye -15%

Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Demokrasi Teorisi Bağlamında Serbest Seçim Hakkı ve Türkiye

Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Demokrasi Teorisi Bağlamında  Serbest Seçim Hakkı ve Türkiye isimli bu çalışma, doktora tez çalışmamın ..

99,36 TL 84,46 TL

İnsan Hakları Hukukuna Giriş -10%

İnsan Hakları Hukukuna Giriş

İnsan hakları; dil, din, ırk, renk, cinsiyet, felsefi inanç, etnik veya sosyal köken ayrımı gözetmeksizin bütün insanların doğuştan sahip olduğu, evre..

54,90 TL 49,41 TL

İnsan Hakları Hukuku -10%

İnsan Hakları Hukuku

Bugün hukuksal açıdan çok dinamik bir kavram olan “insan hakları”nın kapsamı ve içerdiği yasal çerçeve zaman içinde değişmekte, yeniden düzenlenen ulu..

30,00 TL 27,00 TL

İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri -10%

İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri

GİRİŞKonunun ÖnemiKonunun Kitabımız Bakımından Sınırlarıİnsan Hakları Ve Özgürlük KavramlarıİNSAN HAKLARI; İLE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİNİN TARİHSEL VE DÜŞÜNS..

60,00 TL 54,00 TL

Mülteci Hukuku Ders Kitabı -10%

Mülteci Hukuku Ders Kitabı

Mülteci Hukuku Ders Kitabı ile öğrencilere daha anlaşılabilir, doktrin tartışmalarından uzak ve sistematik bir kategorilendirme ile daha kolay öğrenil..

126,00 TL 113,40 TL

Kişiliğin İhlalinden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat ile Haksız Kazancın İadesi -10%

Kişiliğin İhlalinden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat ile Haksız Kazancın İadesi

Kişilik kavramının kapsamı genişledikçe, kişiliğin korunması hususu, giderek karmaşık hale gelen birçok tartışmayı beraberinde getirmektedir. Kanun ko..

55,00 TL 49,50 TL

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi -10%

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Ülkemizde  insan hakları her zaman güncelliğini  korumuştur. Ne yazık ki  hukuk fakültelerinde standartlaşmış bir  insan hakları e..

25,00 TL 22,50 TL

İnsan Hakları Hukuku Pratik Çalışmalar -10%

İnsan Hakları Hukuku Pratik Çalışmalar

Öğrencilerin, eğitim-öğretim hayatında en çok merak ettikleri ve ihtiyaç duydukları şeylerden birisi sınavlarda hangi tür soruların geleceği ve o ders..

24,90 TL 22,41 TL

KAMPANYALI Ölçülülük İlkesi Zor ve Silah Kullanmada "Standart Bir Uygulama Modeli" (GE-EL-OR Ölçü Testi) -20%

KAMPANYALI Ölçülülük İlkesi Zor ve Silah Kullanmada "Standart Bir Uygulama Modeli" (GE-EL-OR Ölçü Testi)

Doktrinde, Yüksek Mahkeme Kararlarında ve Uluslararası Belgelerdeki Kriterler Işığında Temel Hak ve Özgürlüklere Müdahale ve SınırlamaİçindekilerKavra..

39,00 TL 31,20 TL

Avrupa Tutuklama Müzekkeresi Avrupa Birliği İnsan Hakları Rejimi Işığında -15%

Avrupa Tutuklama Müzekkeresi Avrupa Birliği İnsan Hakları Rejimi Işığında

"Avrupa Birliği İnsan Hakları Rejimi Işığında Avrupa Tutuklama Müzekkeresi" başlıklı bu çalışmanın amacı; AB insan hakları rejimi boyutuyla yeterince ..

48,60 TL 41,31 TL

İnsan Haklarının Yükü -10%

İnsan Haklarının Yükü

İnsan hakları, yeryüzündeki herhangi bir devleti, toplumu ve hatta toplumsal kuralı değerlendirirken kullanılacak evrensel ve tarafsız bir ölçüt olara..

30,00 TL 27,00 TL

Güney Afrika'da Irk Ayrımcılığı Politikaları -10%

Güney Afrika'da Irk Ayrımcılığı Politikaları

Bu kitapta, Güney Afrika'ya sonradan gelen, işgalci küçük beyaz azınlık grubun, ev sahibi büyük siyah çoğunluğu yönettiği ve temelinde beyaz ırkın üst..

40,00 TL 36,00 TL

Toplanma Özgürlüğü Hakkının Korunması -10%

Toplanma Özgürlüğü Hakkının Korunması

Toplanma özgürlüğü, düşünceyi ifade etmenin kolektif yöntemi olması sebebiyle demokratik toplumun vazgeçilmez yapı taşlarından biridir. Kamuoyu oluştu..

25,00 TL 22,50 TL

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Türkiye'nin Vicdani Ret Pratiği -15%

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Türkiye'nin Vicdani Ret Pratiği

Vicdanî ret genel kabul gören ve yaygın biçimde algılanan tanımlama şekli ile kişinin inancı gereği zorunlu askerlik hizmetinden kaçınmasıdır. Uluslar..

36,72 TL 31,21 TL

Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesindeki Balıkçılık Hakları -15%

Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesindeki Balıkçılık Hakları

İlerleyen teknolojik gelişmelerin, denizdeki kaynaklardan yararlanmayı daha ekonomik hâle getirmesi, özellikle ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra, kıta sa..

66,96 TL 56,92 TL

Ulusalüstü Boyutlarıyla Engelli Hakları ve Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi -10%

Ulusalüstü Boyutlarıyla Engelli Hakları ve Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya nüfusunun %15'i engelli bireylerden oluşmakta. Dünyanın en büyük azınlığı olarak nitelenen engelli bireyleri..

25,00 TL 22,50 TL

Erkekler'de Şiddet Mağduru -10%

Erkekler'de Şiddet Mağduru

Dünya Sağlık Örgütü-DSÖ tarafından hazırlanan, "Global Status Report on Violence Prevention 2014-Şiddetin Önlenmesine İlişkin 2014 Yılı Küresel Durum ..

25,00 TL 22,50 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.