Avrupa Birliği Hukuku

Avrupa Birliği Ortak Pazarında Miktar Kısıtlamalarına Eş Etkili Önlemler -10%

Avrupa Birliği Ortak Pazarında Miktar Kısıtlamalarına Eş Etkili Önlemler

Elinizdeki çalışma, Avrupa Birliği Hukukunda yarım asırdır girift kalmış "miktar kısıtlamasına eş etkili önlemler" kavramının aydınlatılması amacıyla ..

55,00 TL 49,50 TL

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi -10%

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Ülkemizde  insan hakları her zaman güncelliğini  korumuştur. Ne yazık ki  hukuk fakültelerinde standartlaşmış bir  insan hakları e..

25,00 TL 22,50 TL

Avrupa Birliği Enerji Hukuku ve Güvenlik Algılamaları -15%

Avrupa Birliği Enerji Hukuku ve Güvenlik Algılamaları

Bu çalışma da özellikle Avrupa'ya yönelik doğalgaz taşımacılığı bağlamında jeopolitik ve jeostratejik açılardan kritik bir yerde konuşlanan Türkiye'ni..

70,00 TL 59,50 TL

Avrupa Tutuklama Müzekkeresi Avrupa Birliği İnsan Hakları Rejimi Işığında -15%

Avrupa Tutuklama Müzekkeresi Avrupa Birliği İnsan Hakları Rejimi Işığında

"Avrupa Birliği İnsan Hakları Rejimi Işığında Avrupa Tutuklama Müzekkeresi" başlıklı bu çalışmanın amacı; AB insan hakları rejimi boyutuyla yeterince ..

48,60 TL 41,31 TL

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Türkiye'nin Vicdani Ret Pratiği -15%

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Türkiye'nin Vicdani Ret Pratiği

Vicdanî ret genel kabul gören ve yaygın biçimde algılanan tanımlama şekli ile kişinin inancı gereği zorunlu askerlik hizmetinden kaçınmasıdır. Uluslar..

36,72 TL 31,21 TL

Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli Olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu -10%

Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli Olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel verilerin korunması, esas itibariyle ülkemizde uzun bir geçmişe sahiptir. Bu alanda Ülkemiz 1980'li yılların başında uluslararası sözleşmelere..

25,00 TL 22,50 TL

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hukuku -10%

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Bu çalışma kişisel verilerle ilgili olmakla beraber, çalışmanın içeriği ile ilgili şu hususları önemle belirtmek gerekir: Kişisel verilerin korunması ..

60,00 TL 54,00 TL

Avrupa Birliği Üzerine Yazılar -10%

Avrupa Birliği Üzerine Yazılar

Bu kitabın amacı; Avrupa Birliği gündemi yanında Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerinde önem taşıyan ekonomik konuların daha iyi anlaşılmasına katkı y..

57,50 TL 51,75 TL

Avrupa Birliği Hukukunun Üye Devletlerde Uygulanması -10%

Avrupa Birliği Hukukunun Üye Devletlerde Uygulanması

Avrupa Birliği ekonomik ve siyasi bütünleşme süreci içerisinde kendine özgü, dinamik bir hukuk sistemi yaratmıştır. Derhal uygulanabilirlik, öncelik, ..

69,90 TL 62,91 TL

Avrupa Birliği Maddi Hukuku: İç Pazar -10%

Avrupa Birliği Maddi Hukuku: İç Pazar

"Avrupa Birliği Maddi Hukuku: İç Pazar" kitabı, hem lisans hem de lisansüstü öğrencilere yönelik bir ders kitabı olarak hazırlanmıştır. İç pazar, için..

54,90 TL 49,41 TL

İdari Yargı İçin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Uygulama Rehberi -15%

İdari Yargı İçin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Uygulama Rehberi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile bu sözleşmeye ek protokollerle düzenlenen temel hak ve özgürlüklere ilişkin düzenlemeler 2004 yılında Anayasamızın..

122,04 TL 103,73 TL

Avrupa Birliği Kamu Hukuku (Lizbon Andlaşmasındaki Son Değişikliklerle) -10%

Avrupa Birliği Kamu Hukuku (Lizbon Andlaşmasındaki Son Değişikliklerle)

"Avrupa Birliği Kamu Hukuku" başlıklı bu kitap lisans ve lisansüstü öğrenciler için ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Beş bölüm içeren kitabın birinc..

64,90 TL 58,41 TL

Farklı Boyutlarıyla Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri (Türkiye’nin Dönüşümünde  Avrupa Birliği’nin Rolü) -20%

Farklı Boyutlarıyla Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri (Türkiye'nin Dönüşümünde Avrupa Birliği'nin Rolü)

Son dönemde özellikle İngiltere’nin birlikten ayrılması (Brexit), Mülteciler konusundaki üye ülkeler arasındaki derin farklılıklar, Yunanistan’da yaşa..

17,50 TL 14,00 TL

Avrupa Birliği Hukuku -10%

Avrupa Birliği Hukuku

İçerdiği farklılıklar nedeniyle farklı bir bakış açısı ile incelenmesi gereken AB Hukuku, bu kitapta uluslararası ilişkilerin temel varsayımları göz ö..

25,00 TL 22,50 TL

Yoğunlaşmalarda Tam İşlevsellik: Avrupa Birliği ve Türk Rekabet Hukuku Kapsamında -10%

Yoğunlaşmalarda Tam İşlevsellik Avrupa Birliği ve Türk Rekabet Hukuku Kapsamında

Bu çalışmada tam işlevselliğin ne olduğu ve bir ortak girişimin tam işlevsel nitelikte olması için taşıması gereken unsurlar Türk ve AB hukuku mevzuat..

25,00 TL 22,50 TL

21. Yüzyılda Avrupa Riskler, Fırsatlar, Yeni Politik Tartışmalar -10%

21. Yüzyılda Avrupa Riskler, Fırsatlar, Yeni Politik Tartışmalar

Her bir bölümü farklı disiplinlerden gelen akademisyenler tarafından kaleme alınan bu kitapta, Avrupa Bölgesi makro ölçekte ve kendi iç dinamikleri il..

49,90 TL 44,91 TL

Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku -10%

Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku

"Önsöz" yazmak onurunu taşıdığım "Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku" kitabı, Türkiye'nin AB alanındaki eğitim ve araştırma etkinliğine katılan herkese ya..

89,90 TL 80,91 TL

Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku -15%

Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku

Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku başlıklı bu derleme, pek çok genç Uluslararası Özel Hukuk öğretim üyesinin özverili çalışmaları sonucu ortaya çık..

88,56 TL 75,28 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.