Banka ve Finans Hukuku

Bitcoin -10%

Bitcoin

"İnternet hayatın her alanını etkilemektedir. Gün geçtikçe İnternet’e bağlanan kişilerin sayısı artmaktadır. Pek çok alanda yararlanılan İnternet’ten ..

24,50 TL 22,05 TL

Uluslararası Elektronik Fon Transferine Uygulanacak Hukuk -15%

Uluslararası Elektronik Fon Transferine Uygulanacak Hukuk

Uluslararası elektronik fon transferi (EFT)'ye uygulanacak hukuk sorununu, konuya ilişkin mevcut düzenlemeler, doktrindeki görüşler ve mahkeme kararla..

45,00 TL 38,25 TL

Güncel Bankacılık Hukuku -10%

Güncel Bankacılık Hukuku

Bankacılık Kanunu ve Kanunda Belirtilen Faaliyetler çerçevesinde "Bankacılık Hukuku" derslerinin etkin ve nitelikli öğretimi üzerine mesleki deneyimle..

18,50 TL 16,65 TL

Bankalarda İç Kontrol İç Denetim ve Banka Müfettişliği -10%

Bankalarda İç Kontrol İç Denetim ve Banka Müfettişliği

Kitap bankacılıkta iç denetim - iç kontrol sistemleri ve banka müfettişliği hakkında bilgi sahibi olmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrenciler ile di..

27,50 TL 24,75 TL

Bankacılık Kurumları Hukuku Cilt I -15%

Bankacılık Kurumları Hukuku Cilt I

Konunun genişlemesi gerekli ve yeterli ayrıntıyı içerecek bir Bankacılık Hukuku kitabının tek bir cilde sığdırılmasını güçleştirmiş. Bu nedenle, konu ..

140,00 TL 119,00 TL

A'dan Z'ye Bankacılık Cilt:1 Yasal Mevzuat – Organizasyon – Fonlar -10%

A'dan Z'ye Bankacılık Cilt:1 Yasal Mevzuat – Organizasyon – Fonlar

Tamamen yenilenmiş ve güncellenmiş ikinci baskısı; gelen yoğun istekler sonucunda; daha kolay okunabilmesi, taşınabilmesi ve alınabilmesi için 2 ayrı ..

47,50 TL 42,75 TL

Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası 2011 - 2016 -10%

Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası 2011 - 2016

Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası 2011 - 2016..

80,00 TL 72,00 TL

Uluslararası Yatırım Hukuku (Doğrudan Yatırımlar) -10%

Uluslararası Yatırım Hukuku (Doğrudan Yatırımlar)

Hirsch'in de ifade ettiği üzere Ticaret hukukunun bir yönüyle ulusal, diğer yönüyle ise uluslararası olan bir hukuk dalıdır. Gerçekten de ticaret huku..

49,50 TL 44,55 TL

Yargıtay Kararları Işığında Factoring -10%

Yargıtay Kararları Işığında Factoring

6361 Sayılı Finansal Kiralama Factoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 13/12/2012 tarihinden sonra meydana gelen uyuşmazlıklarla..

175,00 TL 157,50 TL

Para Politikası ve Faiz Kararları Arasındaki İlişki: Teorik ve Uygulamalı Yaklaşım -15%

Para Politikası ve Faiz Kararları Arasındaki İlişki Teorik ve Uygulamalı Yaklaşım

Bu çalışmada Taylor Kuralı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın para politikası etkinliği araştırılmış. Para politikası aracı olarak kı..

36,00 TL 30,60 TL

Finansal Kiralama Sözleşmesi -10%

Finansal Kiralama Sözleşmesi

Finansal Kiralama Sözleşmesi (6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na Göre)..

50,00 TL 45,00 TL

Bankacılık Kanunu Şerhi (2 Cilt) -15%

Bankacılık Kanunu Şerhi (2 Cilt)

Bankacılık Kanunu Şerhinin ikinci baskısında, Bankacılık Kanununda, temel kanunlarda ve ikincil mevzuatta yapılan değişiklikler; Anayasa Mahkemesi, Ya..

350,00 TL 297,50 TL

Sırrın Korunması Boyutuyla Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrının Açıklanması Suçu -10%

Sırrın Korunması Boyutuyla Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrının Açıklanması Suçu

Günümüzde teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmesi sonucu elde edilen iletişim olanaklarıyla bir çok bilgiye anında ulaşmak mümkün olmuştur. Bu ..

93,90 TL 84,51 TL

Bankacılar İçin Mali Hukuk Bilgisi -10%

Bankacılar İçin Mali Hukuk Bilgisi

Bankacılar için Malî Hukuk Bilgisi, son kez basıldığı 2005 yılından bu yana malî yasalarda yapılmış olan değişiklikler işlenerek yeniden okuyucunun ya..

25,00 TL 22,50 TL

Konut Kredileri ve Konut Kredilerinde Teminat İşlemleri -10%

Konut Kredileri ve Konut Kredilerinde Teminat İşlemleri

Bu çalışmada, konut kredileri ve konut kredilerinde teminat işlemleri konuları incelenmektedir. Bu amaçla konut kredisi sözleşmeleri, sözleşmelerin şe..

89,90 TL 80,91 TL

Güncel Gelişmeler Işığında Bankacılıkta Kredi Bilgisi -10%

Güncel Gelişmeler Işığında Bankacılıkta Kredi Bilgisi

Güncel bir krediler kitabı ihtiyacından yola çıkarak oluşturulan bu eser, konularında 29 yıl gibi uzun bir tecrübeye sahip, müfettişlik, banka müdürlü..

42,90 TL 38,61 TL

Kredi İşlemleri

Üniversite öğrencileri, bankacılık mesleğine girmek isteyenler ve bankalarla iş yapan firmalar uygulamaya yönelik kaynak bulmakta zorlanmaktadır. Bu k..

15,00 TL

Konut Finansmanı Sistemi Çerçevesinde İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler

Bu belirlemelerden hareketle, konut finansmanı sisteminin temel taşlarından biri olarak nitelendirilebilecek İTMKTere ilişkin ayrıntılı yapıyı düzenle..

20,00 TL

Türk Bankacılık Sektörü ve Mali Yükümlülükleri -15%

Türk Bankacılık Sektörü ve Mali Yükümlülükleri

Oniki bölümden oluşan bu eserde, genel olarak bankacılık sistemi tanıtıldıktan sonra bankaların fon kaynakları ve fon kullanım alanlarına, bankaların ..

38,00 TL 32,30 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.