Basın Hukuku

Dijital Çağda Yasal ve Etik Kodlar Çerçevesinde Basın Hak ve Özgürlükleri KKTC Örneği -10%

Dijital Çağda Yasal ve Etik Kodlar Çerçevesinde Basın Hak ve Özgürlükleri KKTC Örneği

Bu çalışma, kitleleri bilgilendirme, eğitme, eğlendirme gibi amaçları bulunan medyaya, gelişen teknoloji ile önemli bir alternatif oluşturan yeni medy..

47,00 TL 42,30 TL

Kitle iletişim Hukuku -10%

Kitle iletişim Hukuku

Kitle iletişim HukukuGelişen teknolojiyle birlikte her geçen gün yeni iletişim modelleri iletişime adeta yeni bir boyut kazandırmakta, bu alanda sürek..

55,00 TL 49,50 TL

Kitle İletişim Hukuku -10%

Kitle İletişim Hukuku

Kitle iletişim faaliyetlerinin hukuka uygun yürütülmesinde, sektörde görev alan kişilerin hukuka ve temel hak ve özgürlüklere saygı bilincine sahip ol..

62,50 TL 56,25 TL

Elektronik Haberleşme Hukukundaki İdari Yaptırımlar ve Yargısal Denetimi -15%

Elektronik Haberleşme Hukukundaki İdari Yaptırımlar ve Yargısal Denetimi

Elektronik haberleşme sektörüyle ilgili sınırlı sayıda hukuki çalışma bulunması bu çalışma konusunu seçmemde belirleyici olmuştur. Her ne kadar, çalış..

75,60 TL 64,26 TL

İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Doğrultusunda Açıklamalı- İçtihatlı Basın Hukuku Basın Yoluyla İşlenebilen Diğer Şuçlar -10%

İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Doğrultusunda Açıklamalı- İçtihatlı Basın Hukuku Basın Yoluyla İşlenebilen Diğer Şuçlar

İletişim çağı olarak nitelendirilen günümüz dünyasında, basın yayın organları aracılığı ile ve sosyal medya üzerinden işlenen suç oranlarında fazlaca ..

64,90 TL 58,41 TL

Hukuk Mahkemelerinde Uygulama ve Örneklerle Basın Hukuku Rehberi Tazminat - Usul - Yargılama -15%

Hukuk Mahkemelerinde Uygulama ve Örneklerle Basın Hukuku Rehberi Tazminat - Usul - Yargılama

Bu çalışmada uygulamaya yönelik olarak incelemeler yapılmış. Okuyucuya pratikte kolaylık sağlayacak şekilde hazırlanmış olan kitapta, konu ile ilgili ..

35,00 TL 29,75 TL

Basın Yolu İle Kişilik Haklarının İhlali -10%

Basın Yolu İle Kişilik Haklarının İhlali

Çalışmamızda, basın yolu ile kişilik haklarının ihlali ve bu ihlal nedeniyle doğan hukuki sorumluluk konusu gerek Türk hukuku gerekse uluslararası huk..

62,90 TL 56,61 TL

Basın Kanunu Cep Kanunları Serisi (39)

*Matbaalar Kanunu *TRT Kanunu *Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu *Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun *İnternet Ortamında Yapılan Yayınları..

8,00 TL

New Media and Law: A Comparative Study Yeni Medya ve Hukuk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma -5%

New Media and Law: A Comparative Study Yeni Medya ve Hukuk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Bu kitap, iletişimsel bağlamda medyayı ve buna bağlı olarak farklı toplumlardaki normatif yapıların değişiminin sonuçlarını anlamaya yönelik katkı sağ..

55,00 TL 52,25 TL

Basın Özgürlüğü Bağlamında Türkiye' de Özdenetim Uygulamaları: Hukuki Eksiklikler ve Çözüm Önerileri Arabuluculuk– Sigorta Tahkim Modeli -15%

Basın Özgürlüğü Bağlamında Türkiye' de Özdenetim Uygulamaları: Hukuki Eksiklikler ve Çözüm Önerileri Arabuluculuk- Sigorta Tahkim Modeli

Çalışmanın sorunsalı; Türkiye'deki özdenetimin, bu konularda, başka bir ifade ile; basın özgürlüğünün sağlanması adına özdenetimin iki temel fonksiyon..

63,00 TL 53,55 TL

Basın Yolu İle Kişilik Hakkına Saldırılardan Doğan Hukuki Sorumluluk -5%

Basın Yolu İle Kişilik Hakkına Saldırılardan Doğan Hukuki Sorumluluk

Konu BaşlıklarıKişilik ve kişilik HakkıBasın Yoluyla Kişilik Hakkına Yapılan SaldırılarBasın Yoluyla Kişilik Hakkına Yapılan Saldırılarda Korunma Yoll..

45,00 TL 42,75 TL

Radyo–Televizyon Mevzuatı ve Konu ile İlgili Yargı Kararları -10%

Radyo-Televizyon Mevzuatı ve Konu ile İlgili Yargı Kararları

Medya Sektörünün radyo ve televizyon alanına özgü Kanun, Yönetmelik ve Yönergelerinin bir araya getirildiği bu çalışmada radyo ve televizyon sektöründ..

45,00 TL 40,50 TL

İfade ve Basın Özgürlüğü -15%

İfade ve Basın Özgürlüğü

İfade özgürlüğü, Anayasa'da güvence altına alınan diğer hak ve özgürlüklerin önemli bir kısmı ile doğrudan ilişkilidir. Görsel ve yazılı medya araçlar..

54,00 TL 45,90 TL

İletişim Saldırılarından Doğan Hukuksal Sorumluluk ve Uygulama -20%

İletişim Saldırılarından Doğan Hukuksal Sorumluluk ve Uygulama

Bu çalışmada kitle iletişim araçlarıyla kişilik haklarının ne denli zedelendiğini ve hangi hukuksal yollarla koruma sağlanmakta olduğunu ele alınmıştı..

55,00 TL 44,00 TL

Son Değişikliklerle, Açıklamalı – İçtihatlı Basın Hukuku Yazılı Basın, Radyo – Televizyon, İnternet -20%

Son Değişikliklerle, Açıklamalı – İçtihatlı Basın Hukuku Yazılı Basın, Radyo – Televizyon, İnternet

Yazılı basın ve devlete ait televizyonların sorumlulukları özel yasalarında belirlendiği halde özel radyo ve televizyonlara ait sorumluluğun tam olara..

72,00 TL 57,60 TL

Bireysel Basın İş Hukuku -10%

Bireysel Basın İş Hukuku

Gazetecilik mesleğinin farklı çalışma yöntemlerini gerektirmesi, gazetecilik mesleğinin toplum içindeki yeri ve önemi ile basın özgürlüğünün k..

22,90 TL 20,61 TL

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ve Yargıtay İçtihatları Işığında Basın Özgürlüğünün Sınırları ve Manevi Tazminat Davaları -15%

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ve Yargıtay İçtihatları Işığında Basın Özgürlüğünün Sınırları ve Manevi Tazminat Davaları

Değerli Hakim Savcı ve Avukat meslektaşlarım ve değerli okuyucular, Öncelikle belirtmek isterim ki ben bir akademisyen değilim uygulamanın içinde olan..

54,00 TL 45,90 TL

Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk -10%

Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk

Bu eserin tükenen bir önceki basısından sonra özel hukuk alanında üç temel yasa yürürlükten kaldırılmış yenileri yürürlüğe girmiştir. Bu yasalarla yap..

75,00 TL 67,50 TL

Kitle İletişim Özgürlüğü -10%

Kitle İletişim Özgürlüğü

Kitle iletişim araçları, çağdaş insanın gündelik yaşamında vazgeçilmez bir yer tutmaktadır. Günümüzde; habere, bilgiye ulaşmanın, bir olay ya da düşün..

35,00 TL 31,50 TL

1982 Anayasası'nda Basın Özgürlüğü Karşısında Kişilik Haklarının Korunması -5%

1982 Anayasası'nda Basın Özgürlüğü Karşısında Kişilik Haklarının Korunması

Çağdaş medeniyetler açısından güç merkezi olan kitle iletişim araçlarından en önemlilerinden biri basındır. Basının, haber verme, denetim ve eleştirid..

45,00 TL 42,75 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.