Borçlar Hukuku

Muris Muvazaası Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası -10%

Muris Muvazaası Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası

Bu eserde, Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları konusu ele alınmıştır.Bu eser, mesleğe yeni başlamış hukukçula-rın i..

270,00 TL 243,00 TL

Roma Borçlar Hukuku ( 818 Sayılı BK ve 6098 Sayılı TBK ile Mukayesili ) -15%

Roma Borçlar Hukuku ( 818 Sayılı BK ve 6098 Sayılı TBK ile Mukayesili )

Roma Hukuku modern özel hukuka giriş olarak okutuluyorsa günümüz hukuku ile bağlantısının çok iyi kurulması gerekir. Bu düşünceyle mukayeseli bir kita..

28,00 TL 23,80 TL

Trafik Kazalarından Doğan Tazminat Davalarında Arabuluculuk Rehberi -10%

Trafik Kazalarından Doğan Tazminat Davalarında Arabuluculuk Rehberi

Trafik Kazalarından Doğan Tazminat Davalarında Arabuluculuk RehberiTicaret mahkemesinin görev alanına giren ve sigortanın taraf olduğu uyuşmazlıklarda..

70,20 TL 63,18 TL

Türk Borçlar Kanunu / Karşılaştırmalı – Gerekçeli -10%

Türk Borçlar Kanunu / Karşılaştırmalı – Gerekçeli

Kitap, klasik Yeni Kanun Metni > Gerekçe > Eski Kanun Metni sistematiği temel alınarak hazırlandı. Fakat, bunun ötesinde okuyucuların yeni kanuna kola..

49,90 TL 44,91 TL

Akit Dışı Borç İlişkilerinde Hukuk Seçme Serbestisi -15%

Akit Dışı Borç İlişkilerinde Hukuk Seçme Serbestisi

Akit Dışı Borç İlişkilerinde Hukuk Seçme SerbestisiMaddî  hukuktaki  irade  serbestisi  ilkesinin  kanunlar  ihtilafı&nb..

64,80 TL 55,08 TL

Borçlar Hukuku Özel Bölüm -10%

Borçlar Hukuku Özel Bölüm

Dördüncü basıda da eser yeniden gözden geçirilmiş ve genişletilmiştir. Güncelleme kısa zamanda gerçekleştiği için Borçlar Hukuku alanında büyük değişi..

45,00 TL 40,50 TL

Birlikte Kefalet -10%

Birlikte Kefalet

Birlikte Kefaletİktisadi hayatın önemli sözleşmelerinden olan kefalet sözleşmesi, her teminat ilişkisi gibi bünyesinde barındırdığı çoklu ilişkilerden..

80,00 TL 72,00 TL

Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk -10%

Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk

Bu çalışma, TBK md. 116 üzerinden, borç ilişkilerinde üçüncü kişilerin fiillerinden sorumluluğu ele almaktadır. Bu kapsamda, teori ve uygulamaya yönel..

120,00 TL 108,00 TL

Evaluation of Employer’s Right of Termination in Construction Contracts due to Default of the Contrac -10%

Evaluation of Employer’s Right of Termination in Construction Contracts due to Default of the Contrac

Either order of an ornate vase by the landlords or a multi-million dollar railway projects tendered by the governments, basically, constitute contract..

27,00 TL 24,30 TL

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Kira Bedelinin Belirlenmesi ve Uyarlanması -10%

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Kira Bedelinin Belirlenmesi ve Uyarlanması

Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri, sözleşmede belirtilen süre bittiğinde kira bedeli hariç olmak üzere bir yıl süreyle uzamaktadır. Kira sözleş..

40,00 TL 36,00 TL

Kefalet Sözleşmesinin Kendine Özgü Sona Erme Halleri -10%

Kefalet Sözleşmesinin Kendine Özgü Sona Erme Halleri

Şahsi bir teminat sözleşmesi türü olan kefalet sözleşmesinin sona ermesi ve bu anlamda karşılıksız olarak teminat veren kefilin bu ağır sorumluluğunda..

65,00 TL 58,50 TL

Sözleşme Özgürlüğünün Sınırı Olarak Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırılık -10%

Sözleşme Özgürlüğünün Sınırı Olarak Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırılık

Çalışmanın ilk bölümünde sözleşme özgürlüğü kavramının iktisadi ve felsefi temelleri, ortaya çıkışı ve zaman içerisinde güç kaybetmesi irdelenmiş; söz..

95,00 TL 85,50 TL

Ödünç Sözleşmeleri Kısa Şerh -10%

Ödünç Sözleşmeleri Kısa Şerh

Ödünç Sözleşmeleri Kısa Şerh    AçıklamaTürk Borçlar Kanunu’nun kullanım ödüncü hükümlerinin şerhini sunan "Kullanım Ödüncü" başlıklı b..

57,24 TL 51,52 TL

Para Borçlarında Borçlunun Temerrüdünün Sonuçları -10%

Para Borçlarında Borçlunun Temerrüdünün Sonuçları

Para Borçlarında Borçlunun Temerrüdünün Sonuçları    AçıklamaPara borçları uygulamada en sık karşılaşılan borç türünü oluşturmaktadır. ..

51,30 TL 46,17 TL

Genel İşlem Koşullarında Saydamlık Denetimi -10%

Genel İşlem Koşullarında Saydamlık Denetimi

Genel işlem koşulları birçok yararlı fonksiyonlar içermesi yanında kötüye kullanılma riski de taşır. Dürüstlük kuralına aykırı genel işlem koşulu kull..

95,00 TL 85,50 TL

Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk (TBK m. 116) -10%

Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk (TBK m. 116)

Çağımızın iş bölümü ve uzmanlaşmaya dayalı ekonomisinde borçlunun bir çok halde ifayı tek başına gerçekleştirme olanağından yoksun olması ve ifa sürec..

65,00 TL 58,50 TL

Borçlar Hukuku Dersleri (Genel Hükümler) -5%

Borçlar Hukuku Dersleri (Genel Hükümler)

Kitabın bu 6. basısında, Yeni Türk Borçlar Kanununun yeni hükümleri göz önünde tutularak, konular tekrar değerlendirilmiştir. (20) maddeden ibaret yen..

22,00 TL 20,90 TL

Yeniden İnşa veya İmar Sebebiyle Tahliye ve Kentsel Dönüşümde Kiracının Durumu -10%

Yeniden İnşa veya İmar Sebebiyle Tahliye ve Kentsel Dönüşümde Kiracının Durumu

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 350'de, kiraya veren, kiralanın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi veya değiştirilme..

60,00 TL 54,00 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.