sağlam bahis siteleri

Borçlar Hukuku

Göster:
Sırala:
Uygulamalı Faiz ve Alacak Hesapları Hukuku, Enver Karmış, 9789750243301 -15%

Uygulamalı Faiz ve Alacak Hesapları Hukuku

Enflasyon oranının %700 olduğu zamanlarda borçlunun borcuna uygulanan akdi veya 3095 sayılı Faiz Kanunu'na göre uygulanan faiz oranlarının aynı doğrul..

110,00 TL 93,50 TL

Türkiye Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukukta Yargıtay Kararları İle Birlikte Borcun ve Sözleşmenin Yenilenmesi (Novatio – Yenileme), Tennur Koyuncuoğlu, Hikmet Koyuncuoğlu, 9789750243127 -15%

Türkiye Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukukta Yargıtay Kararları İle Birlikte Borcun ve Sözleşmenin Yenilenmesi (Novatio – Yenileme)

Novatio kavramının sözcük anlamı "yenileme"dir. Roma hukukundan gelen "novatio" sözcüğü günümüz Borçlar hukukunda "bağımsız, ayrı bir hukuksal sebep" ..

99,90 TL 84,92 TL

Türk Borçlar Kanunu'nda Müteselsil Borçluluk, Ayşenur Şahin Caner, 9786051525389 -15%

Türk Borçlar Kanunu'nda Müteselsil Borçluluk

Türk Borçlar Kanunu 162 ve devamı maddelerinde hükme bağlanan müteselsil borçluluk, kanun hükmü veya irade beyanlarından doğan ve birden çok borçludan..

65,00 TL 55,25 TL

Teminat Amaçlı Alacağın Temliki Bir İnançlı İşlem Türü Olarak, Ali Şafak, 9789750243189 -15%

Teminat Amaçlı Alacağın Temliki Bir İnançlı İşlem Türü Olarak

Krize açık bir ekonominin hakim olduğu ülkemizde, gerek yatırım yapmak gerekse de var olan borçları kapatmak amacı ile kredi kullanımı zaruri hale dön..

51,90 TL 44,11 TL

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu, Nazlı Hilal Çelik, 9786059263603 -15%

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

Meydana gelen zararlarda kimin, ne ölçüde ve ne şekilde sorumlu olması gerektiğinin belirlenmesi toplumsal huzur ve adalet duygularının sağlanması içi..

75,00 TL 63,75 TL

Kefalette ve Avalde Eşin Rızası, Muzaffer Şeker, 9786051525228 -15%

Kefalette ve Avalde Eşin Rızası

BK. m. 603 kapsamında gerçek kişilerce, kişisel güvence verilmesine ilişkin her türlü sözleşme için eşin rızası aranacağından, aval için de eşin rızas..

55,00 TL 46,75 TL

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Gecikme Tazminatı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Kira Tazminatı, Mustafa Serhat Şen, Mustafa Kamil Şen, 9786053001706 -20%

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Gecikme Tazminatı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Kira Tazminatı

Hukukçular ve Bilirkişiler için;6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu6502 sayılı Tüketic..

110,00 TL 88,00 TL

Konut Kredileri ve Konut Kredilerinde Teminat İşlemleri, Gençer Özdemir, 9789750241871 -15%

Konut Kredileri ve Konut Kredilerinde Teminat İşlemleri

Bu çalışmada, konut kredileri ve konut kredilerinde teminat işlemleri konuları incelenmektedir. Bu amaçla konut kredisi sözleşmeleri, sözleşmelerin şe..

89,90 TL 76,42 TL

Türk Borçlar Hukukunda Muvazaa, İsmail Atamulu, 9786053001553 -20%

Türk Borçlar Hukukunda Muvazaa

Çalışmanın konusunu oluşturan muvazaa, kişilerin gerçek niyetlerini gizleme arzusunun hukuk alanına yansıması sonucunda ortaya çıkmış bir müessesedir...

74,00 TL 59,20 TL

Zararı Azaltma Külfeti, Pınar Altınok Ormancı, 9786051524542 -15%

Zararı Azaltma Külfeti

Zararı azaltma külfeti, hem haksız fiil sorumluluğunda, hem de sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumlulukta tazminatın hesaplanmasında büyük bir önemi h..

57,00 TL 48,45 TL

Trafik Kazalarından Kaynaklanan Davalar, Erhan Günay, 9789750240348 -15%

Trafik Kazalarından Kaynaklanan Davalar

Bu kitapta; kazaların neden olduğu zararların giderilmesi, sorumluların ceza ve özellikle hukuk yönünden sorumluluklarının kapsam ve niteliğini belirl..

73,50 TL 62,48 TL

Hukuki Mütalaalar Cilt II ( 2010-2015), İlhan Helvacı, 9786051524474 -15%

Hukuki Mütalaalar Cilt: II (2010 – 2015)

Mütalaaların büyük çoğunluğunda Borçlar Hukukuna, özellikle sözleşmelere ilişkin uyuşmazlıklar incelenmiştir. Önemli bir kısmında da uyuşmazlıklar, Eş..

120,00 TL 102,00 TL

Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması, Seda Öktem Çevik, 9786051523781 -15%

Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kira sözleşmesine etkisi bakımından kiralananın devri ve sınırlı ayni hakka konu olması, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile değişikliğe uğrayan öneml..

55,00 TL 46,75 TL

Türk Borçlar Kanunu El Kitabı Gerekçeli – Karşılaştırma Tablolu – İçtihatlı, Serhad Şahin, 9786051681580 -15%

Türk Borçlar Kanunu El Kitabı Gerekçeli – Karşılaştırma Tablolu – İçtihatlı

Yeni Kanunun yorumlanmasında gerekçelerin de önem taşıdığı açıktır. Bu önem nazara alınarak işbu çalışmada madde gerekçeleri, ilgili olduğu madde altı..

89,00 TL 75,65 TL

6098 Sayılı Türk Borçlar Hukuku'na Göre Borca Katılma, Seda Yıldız Portakal, 9786051524375 -15%

6098 Sayılı Türk Borçlar Hukuku'na Göre Borca Katılma

Borca katılma, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 201 ile Türk hukukunda ilk kez kanuni düzenlemeye kavuşmuş hukuki bir müessesedir. Borca katılma; al..

50,00 TL 42,50 TL

Borçlar Hukukunda Borçlunun Temerrüdü, Gizem Kılıç Öztürk, 9789750239809 -15%

Borçlar Hukukunda Borçlunun Temerrüdü

Bu kitapta borçlar hukukunun temel kavramlarından biri olan ve Türk Borçlar Kanunu'nun genel hükümler kısmında düzenlenen borçlu temerrüdü incelenmişt..

39,90 TL 33,92 TL

Dönme Cezası

Çalışmada ilk bölümde, "dönme cezası kavramı, işlevleri, hukuki niteliği ve uygulama alanı"; ikinci bölümde, "dönme cezasının varlık kazanmasının şart..

25,00 TL

Hukuk ve Yargılama Usulüne İlişkin Temel Kanunlar HMK İİK TBK TMK ve İlgili Mevzuat, Gürsel Yalvaç, 9786053001393 -20%

Hukuk ve Yargılama Usulüne İlişkin Temel Kanunlar HMK İİK TBK TMK ve İlgili Mevzuat

Bu derlemede, hukuk uygulayıcılarının sıklıkla uyguladığı tüm temel metinlerin bir arada bulunması amaçlanmış, kitabın kolayca taşınabilir nitelikte o..

115,00 TL 92,00 TL

Roma Borçlar Hukuku, Bülent Tahiroğlu, 9789753532013 -15%

Roma Borçlar Hukuku

Roma Hukuku; Fransız edebiyatı, İtalyan mimarisi veya Alman müziği gibi, Avrupa kültür ve hukuk birliğinin, hazinelerinin bir kısmını meydana getirmek..

30,00 TL 25,50 TL

Medeni Kanun & Borçlar Kanunu, Mutlu Dinç, Çilem Bahadır, 9789750238857 -15%

Türk Medeni Kanunu & Türk Borçlar Kanunu

Toplum yaşamının düzenleyicisi olan Türk Medeni Kanunu ile Türk hukuk sisteminin temelini oluşturan Türk Borçlar Kanunu hukukçuların çoğu için kanunla..

35,00 TL 29,75 TL

Detaylı Arama

İhtiyacınız olan kitabı daha kolay bulabilmeniz için önce aradığınız kitabın kategorisini seçin. Ve istediğiniz zaman "Kitapları Getir" düğmesine tıklayarak kitapları listeleyin.


Listelediğiniz ekranda "Gelişmiş Filtrelemeyi" kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.