Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku Dersleri (Genel Hükümler) -5%

Borçlar Hukuku Dersleri (Genel Hükümler)

Kitabın bu 6. basısında, Yeni Türk Borçlar Kanununun yeni hükümleri göz önünde tutularak, konular tekrar değerlendirilmiştir. (20) maddeden ibaret yen..

22,00 TL 20,90 TL

Roma Borçlar Hukuku ( 818 Sayılı BK ve 6098 Sayılı TBK ile Mukayesili ) -15%

Roma Borçlar Hukuku ( 818 Sayılı BK ve 6098 Sayılı TBK ile Mukayesili )

Roma Hukuku modern özel hukuka giriş olarak okutuluyorsa günümüz hukuku ile bağlantısının çok iyi kurulması gerekir. Bu düşünceyle mukayeseli bir kita..

24,00 TL 20,40 TL

Yeniden İnşa veya İmar Sebebiyle Tahliye ve Kentsel Dönüşümde Kiracının Durumu -10%

Yeniden İnşa veya İmar Sebebiyle Tahliye ve Kentsel Dönüşümde Kiracının Durumu

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 350'de, kiraya veren, kiralanın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi veya değiştirilme..

60,00 TL 54,00 TL

Hukuki ve Cezai Açıdan Trafik Kazaları Davaları Sorumluluk – Tazminat – Sigorta – Rücu -20%

Hukuki ve Cezai Açıdan Trafik Kazaları Davaları Sorumluluk – Tazminat – Sigorta – Rücu

Trafiğin hukuk kurallarına uygun olarak işlemesi hem ülke ekonomisine olumlu katkıda bulunacak hem de kişilerin herhangi bir istem dışı olayla karşıla..

225,00 TL 180,00 TL

Borcun İfasında Borçlunun Rolü -10%

Borcun İfasında Borçlunun Rolü

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 83. maddesinde borçlunun, borcunu şahsen ifa zorunluluğunun bulunmadığı belirtilmiştir. Çalışmamızın konusu, bugün..

30,00 TL 27,00 TL

Contrat De Sous-Traitance Du Point De Vue Du Droit Turc Et Suisse -10%

Contrat De Sous-Traitance Du Point De Vue Du Droit Turc Et Suisse

Les doctrines turco-suisse ont cherché la justification théorique de l'action directe, ouvrant à un tiers le droit d'exiger l'exécution d'un rapport d..

50,00 TL 45,00 TL

Nakdi Kredi Sözleşmesinin Banka Tarafından Haklı Sebeple Feshi ve Sonuçları İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Doktora Tezleri Dizisi No:2 -10%

Nakdi Kredi Sözleşmesinin Banka Tarafından Haklı Sebeple Feshi ve Sonuçları İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Doktora Tezleri Dizisi No:2

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı kapsamında doktora tezi olarak kaleme alınmış olan bu çalışmanın amacı nak..

60,00 TL 54,00 TL

Konut Satışında Üç Köşeli İlişkilerden Doğan Sorumluluk -10%

Konut Satışında Üç Köşeli İlişkilerden Doğan Sorumluluk

Bu kitap, konut satışından doğan üç köşeli ilişkileri ele almaktadır. Konut satışında üç köşeli ilişkilerin kaynağı olarak arsa payı karşılığı inşaat ..

85,00 TL 76,50 TL

Hükmün Tashihi - Tavzihi -10%

Hükmün Tashihi - Tavzihi

Bu eserde, Hükmün Tashihi - Tavzihi konuları uygulamaya yönelik olarak örnek dilekçeler ve yüksek yargı kararlarıyla birlikte incelenmiştir. Birinci b..

68,00 TL 61,20 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler - Çözümlü Pratik Çalışmalar -10%

Borçlar Hukuku Genel Hükümler - Çözümlü Pratik Çalışmalar

Bu çalışma esas itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2017-2018 akademik yılında yürütülen Borçlar Hukuku Genel Hükümler uygulama..

30,00 TL 27,00 TL

Yetkili Servis Sözleşmesi -10%

Yetkili Servis Sözleşmesi

Bu kitaba ismini veren yetkili servis sözleşmesi, hukuki dayanağını tüketicinin korunması hakkında mevzuattan almaktadır. Satış Sonrası Hizmetler başl..

85,00 TL 76,50 TL

Kısmi İfa -5%

Kısmi İfa

Çalışmada, bu sistematik doğrultusunda kısmî ifa konusu incelenmeye çalışılmış, teorik açıklamaların yanı sıra mahkeme kararlarına yer verilerek yargı..

75,00 TL 71,25 TL

Kısmi İfa -5%

Kısmi İfa

Bu çalışmanın konusunu "kısmi ifa" oluşturmuş. Türk hukukunda kısmi ifa, genel bir kanuni düzenlemeye sahip olmanın yanı sıra, çeşitli kanunlarda da ö..

55,00 TL 52,25 TL

Araç Kıymet Değer Kaybı -15%

Araç Kıymet Değer Kaybı

Uygulamada araç değer kaybına ilişkin yeterli kaynak bulunmamasına karşın farklı yazar ve akademisyenlerce değerlendirmelerde bulunulmuştur. Amacım uy..

72,00 TL 61,20 TL

İçtihatlı - Notlu - Atıflı Türk Borçlar Kanunu (TBK) -10%

İçtihatlı - Notlu - Atıflı Türk Borçlar Kanunu (TBK)

KİTABIN ÖZELLİKLERİ► Yeni Kanun – Eski Kanun“Madde Karşılaştırma Tablosu”► Eski Kanun – Yeni Kanun“Madde Karşılaştırma Tablosu”► Eski Kanun‟da Yer Ala..

118,00 TL 106,20 TL

Borçlar Hukuku -10%

Borçlar Hukuku

Bu kitap, büyük kısmı yazarların doktora yeterlilik sınavı ders notları ve hukuk fakültesi ile iktisadî - idarî bilimler fakültelerinde yürüttükleri b..

49,90 TL 44,91 TL

Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Ücret Ödeme Borcu -10%

Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Ücret Ödeme Borcu

Ülkemiz için inşaat sektörü ekonominin lokomotifi konumundadır. Bundan dolayı inşaat hukuku da büyük bir gelişme göstermektedir. Çalışmamızda, eser sö..

39,00 TL 35,10 TL

Taşınmaz Simsarlığı (Emlak Komisyonculuğu) -10%

Taşınmaz Simsarlığı (Emlak Komisyonculuğu)

Simsarlık sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 520 – 525 hükümleri arasında düzenlenmiş olup, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 100 – 115 ..

49,00 TL 44,10 TL

Sürekli Borç İlişkilerinde Borçlunun Temerrüdü ve Sonuçları (TBK md. 126) -10%

Sürekli Borç İlişkilerinde Borçlunun Temerrüdü ve Sonuçları (TBK md. 126)

Günümüzde borç ilişkilerinin pek çoğunda özellikle ticari işlerde, taraflar borçlunun borcunu tek seferde ifa etmesiyle sona eren ani edimli borç iliş..

110,00 TL 99,00 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.