Borçlar Hukuku

İnternet Sözleşmelerinde Haksız Şartlar -10%

İnternet Sözleşmelerinde Haksız Şartlar

"Haksızlığın olağan görülmesi, HUKUKUN işlevinin gereği gibi gerçekleştirilemediğinin işaretidir. Güvensizlik ortamının tek sebebi ise, hukukun gereği..

24,50 TL 22,05 TL

Eser Sözleşmesi ve Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar (En Son Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları İle) -10%

Eser Sözleşmesi ve Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar (En Son Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları İle)

Eser sözleşmesi, iki tarafa karşılıklı olarak borç yükleyen bir sözleşmedir. Eser sözleşmesine göre, yüklenici bir eser meydana getirmeyi, iş sahibi d..

220,00 TL 198,00 TL

Ön Ödemeli Konut Satışı -15%

Ön Ödemeli Konut Satışı

Halk arasında "maketten satıs", "sat-yap" veya "insaata temelden girme" olarak tabir edilen ön ödemeli konut satışlarında, satılan konut çogu zaman ya..

60,00 TL 51,00 TL

Sözleşmeyi İhlale Yöneltme -15%

Sözleşmeyi İhlale Yöneltme

Sözleşmelerin ihlal edilmesinin hukuken arzu edilmediği ve ihlalin tazminatı gerektirdiği açıktır. Fakat bu ihlalde sözleşmeye taraf olmayan bir kişin..

60,00 TL 51,00 TL

Sözleşmeye Aykırı Mal Tesliminde Yenisiyle Değiştirme Hakkı -TBK ve CISG Uyarınca -15%

Sözleşmeye Aykırı Mal Tesliminde Yenisiyle Değiştirme Hakkı -TBK ve CISG Uyarınca

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması, 1980 yılında Viyana Konferansı'nda altmış iki ülkenin katılım..

60,00 TL 51,00 TL

İbraname ve Feragat (Uygulama ve Örneklerle) -15%

İbraname ve Feragat (Uygulama ve Örneklerle)

İçindekiler Sözleşmeler Dizini              IxÖnsöz    XıTemel Bilgiler 1Genel İnceleme 1İş Sözleşme..

60,00 TL 51,00 TL

Müşterek Hesap -15%

Müşterek Hesap

Hakkında yasal düzenleme bulunmayan müşterek hesapları teorik açıdan inceleyerek, özellikle uygulamada ortaya çıkan problemlere ışık tutmak, bu çalışm..

37,00 TL 31,45 TL

Borcun Üstlenilmesi -15%

Borcun Üstlenilmesi

Borcun üstlenilmesi, 6098 sayılı Borçlar Kanunu'n da Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri başlığı altında düzenlenmiştir. Borcun üstlenilmesinde al..

25,00 TL 21,25 TL

Manevi Tazminat (Genel İnceleme – Ticaret Mahkemeleri Uygulama ve Örnekleri) -15%

Manevi Tazminat (Genel İnceleme – Ticaret Mahkemeleri Uygulama ve Örnekleri)

Manevi tazminat davası, kişilik haklarına yapılan haksız saldırı dolayısıyla, kişideki ruhsal çöküntüyü ortadan kaldırma, duyduğu manevi acıların dind..

46,00 TL 39,10 TL

Araç Kıymet Değer Kaybı -20%

Araç Kıymet Değer Kaybı

Dava MüracaatTahkim MüracaatBilirkişi Raporları ve Tahkim Örnek KararlarıUygulamada araç değer kaybına ilişkin yeterli kaynak bulunmamasına karşın far..

48,00 TL 38,40 TL

Özel Güvenlik Sözleşmesi -20%

Özel Güvenlik Sözleşmesi

Özel güvenlik sözleşmesi özel güvenlik şirketi ile kişi ya da kurumlar arasında yapılan ve hizmet alan tarafın korunması, güvenliğinin sağlanması amac..

54,00 TL 43,20 TL

İmza  Açığa Atılan - Boş - Çift - Aval -15%

İmza Açığa Atılan - Boş - Çift - Aval

İlgili Kanunlarda en son yapılan değişiklikler ışığında, uygulamaya yönelik olarak hazırlanmışolan kitapta, imzanın önemi ve hukuki etkisi ana incelem..

28,00 TL 23,80 TL

Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Borca Aykırılığının Önceden Belli Olması -15%

Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Borca Aykırılığının Önceden Belli Olması

Çalışmanın konusunu, eser sözleşmelerinde vadeden önce borca aykırılığa ilişkin TBK 473 hükmü oluşturmaktadır. Üç bölümden oluşan çalışmanın ilk bölüm..

60,00 TL 51,00 TL

Haksız Fiil Tazminatı ile Koruma Tedbirlerine Aykırılıktan Doğan Tazminat -10%

Haksız Fiil Tazminatı ile Koruma Tedbirlerine Aykırılıktan Doğan Tazminat

Eserimizde; haksız fiilden kaynaklanan tazminat ile koruma tedbirlerinin haksız uygulanmasından kaynaklanan tazminatla ilgili ayrıntılı bilgiler veril..

48,90 TL 44,01 TL

Akaryakıt İstasyonu Bayilik Sözleşmesi -15%

Akaryakıt İstasyonu Bayilik Sözleşmesi

Bugün modern üretim ve pazarlama ekonomisinin ulaştığı büyüklük ve yoğunluğun; ticari hayatın aktörlerini, farklı kimselerin tecrübe, emek ve mesaisin..

70,00 TL 59,50 TL

İşverenin İş Kazasından ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğunun Hukuki Niteliği -15%

İşverenin İş Kazasından ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğunun Hukuki Niteliği

İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğunun Hukuki Niteliği adlı bu eserde, iş kazası ve meslek hastalığı kavramları, unsurları, ..

27,00 TL 22,95 TL

Vekalet Sözleşmeleri Kısa Şerhi -10%

Vekalet Sözleşmeleri Kısa Şerhi

Öncelikli hedef, Türk Borçlar Kanunu'nun Özel Hükümler kısmındaki her sözleşmeyi ayrı ayrı ele alarak bitirmek olmuş. Bu şerh projesinin farklılığı, ..

39,00 TL 35,10 TL

Yeni Türk Borçlar Kanunu'na Göre Pazarlamacılık Sözleşmesi -15%

Yeni Türk Borçlar Kanunu'na Göre Pazarlamacılık Sözleşmesi

Kanun koyucu, bağlı tacir yardımcılarından olan ve 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 454. maddesinde düzenlenmiş bulunan seyyar tüccar memurunu yürürlükte..

35,00 TL 29,75 TL

Kelepçeleme Sözleşmeleri -15%

Kelepçeleme Sözleşmeleri

Kelepçeleme Sözleşmeleri adlı bu kitabın ilk baskısı 2012 yılında doktora tezinin aslına sadık kalınarak yayınlanmıştı. Baskının tükenmiş olması sebeb..

70,00 TL 59,50 TL

Belirsiz Süreli Kefalet Sözleşmesinde Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi -15%

Belirsiz Süreli Kefalet Sözleşmesinde Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi

Kefalet, feri nitelikte bir kişisel teminat sözleşmesi olup, asıl borç herhangi bir sebeple sona erdiği takdirde kefilin borcu da sona erer. Belirsiz ..

25,00 TL 21,25 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.