sağlam bahis siteleri

Borçlar Hukuku

Göster:
Sırala:
Kefalette ve Avalde Eşin Rızası, Muzaffer Şeker, 9786051525228 -15%

Kefalette ve Avalde Eşin Rızası

BK. m. 603 kapsamında gerçek kişilerce, kişisel güvence verilmesine ilişkin her türlü sözleşme için eşin rızası aranacağından, aval için de eşin rızas..

55,00 TL 46,75 TL

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Gecikme Tazminatı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Kira Tazminatı, Mustafa Serhat Şen, Mustafa Kamil Şen, 9786053001706 -20%

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Gecikme Tazminatı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Kira Tazminatı

Hukukçular ve Bilirkişiler için;6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu6502 sayılı Tüketic..

110,00 TL 88,00 TL

Konut Kredileri ve Konut Kredilerinde Teminat İşlemleri, Gençer Özdemir, 9789750241871 -15%

Konut Kredileri ve Konut Kredilerinde Teminat İşlemleri

Bu çalışmada, konut kredileri ve konut kredilerinde teminat işlemleri konuları incelenmektedir. Bu amaçla konut kredisi sözleşmeleri, sözleşmelerin şe..

89,90 TL 76,42 TL

Türk Borçlar Hukukunda Muvazaa, İsmail Atamulu, 9786053001553 -20%

Türk Borçlar Hukukunda Muvazaa

Çalışmanın konusunu oluşturan muvazaa, kişilerin gerçek niyetlerini gizleme arzusunun hukuk alanına yansıması sonucunda ortaya çıkmış bir müessesedir...

74,00 TL 59,20 TL

Zararı Azaltma Külfeti, Pınar Altınok Ormancı, 9786051524542 -15%

Zararı Azaltma Külfeti

Zararı azaltma külfeti, hem haksız fiil sorumluluğunda, hem de sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumlulukta tazminatın hesaplanmasında büyük bir önemi h..

57,00 TL 48,45 TL

Trafik Kazalarından Kaynaklanan Davalar, Erhan Günay, 9789750240348 -15%

Trafik Kazalarından Kaynaklanan Davalar

Bu kitapta; kazaların neden olduğu zararların giderilmesi, sorumluların ceza ve özellikle hukuk yönünden sorumluluklarının kapsam ve niteliğini belirl..

73,50 TL 62,48 TL

Hukuki Mütalaalar Cilt II ( 2010-2015), İlhan Helvacı, 9786051524474 -15%

Hukuki Mütalaalar Cilt: II (2010 – 2015)

Mütalaaların büyük çoğunluğunda Borçlar Hukukuna, özellikle sözleşmelere ilişkin uyuşmazlıklar incelenmiştir. Önemli bir kısmında da uyuşmazlıklar, Eş..

120,00 TL 102,00 TL

Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması, Seda Öktem Çevik, 9786051523781 -15%

Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kira sözleşmesine etkisi bakımından kiralananın devri ve sınırlı ayni hakka konu olması, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile değişikliğe uğrayan öneml..

55,00 TL 46,75 TL

Türk Borçlar Kanunu El Kitabı Gerekçeli – Karşılaştırma Tablolu – İçtihatlı, Serhad Şahin, 9786051681580 -15%

Türk Borçlar Kanunu El Kitabı Gerekçeli – Karşılaştırma Tablolu – İçtihatlı

Yeni Kanunun yorumlanmasında gerekçelerin de önem taşıdığı açıktır. Bu önem nazara alınarak işbu çalışmada madde gerekçeleri, ilgili olduğu madde altı..

89,00 TL 75,65 TL

6098 Sayılı Türk Borçlar Hukuku'na Göre Borca Katılma, Seda Yıldız Portakal, 9786051524375 -15%

6098 Sayılı Türk Borçlar Hukuku'na Göre Borca Katılma

Borca katılma, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 201 ile Türk hukukunda ilk kez kanuni düzenlemeye kavuşmuş hukuki bir müessesedir. Borca katılma; al..

50,00 TL 42,50 TL

Borçlar Hukukunda Borçlunun Temerrüdü, Gizem Kılıç Öztürk, 9789750239809 -15%

Borçlar Hukukunda Borçlunun Temerrüdü

Bu kitapta borçlar hukukunun temel kavramlarından biri olan ve Türk Borçlar Kanunu'nun genel hükümler kısmında düzenlenen borçlu temerrüdü incelenmişt..

39,90 TL 33,92 TL

Dönme Cezası

Çalışmada ilk bölümde, "dönme cezası kavramı, işlevleri, hukuki niteliği ve uygulama alanı"; ikinci bölümde, "dönme cezasının varlık kazanmasının şart..

25,00 TL

Hukuk ve Yargılama Usulüne İlişkin Temel Kanunlar HMK İİK TBK TMK ve İlgili Mevzuat, Gürsel Yalvaç, 9786053001393 -20%

Hukuk ve Yargılama Usulüne İlişkin Temel Kanunlar HMK İİK TBK TMK ve İlgili Mevzuat

Bu derlemede, hukuk uygulayıcılarının sıklıkla uyguladığı tüm temel metinlerin bir arada bulunması amaçlanmış, kitabın kolayca taşınabilir nitelikte o..

115,00 TL 92,00 TL

Roma Borçlar Hukuku, Bülent Tahiroğlu, 9789753532013 -15%

Roma Borçlar Hukuku

Roma Hukuku; Fransız edebiyatı, İtalyan mimarisi veya Alman müziği gibi, Avrupa kültür ve hukuk birliğinin, hazinelerinin bir kısmını meydana getirmek..

30,00 TL 25,50 TL

Medeni Kanun & Borçlar Kanunu, Mutlu Dinç, Çilem Bahadır, 9789750238857 -15%

Türk Medeni Kanunu & Türk Borçlar Kanunu

Toplum yaşamının düzenleyicisi olan Türk Medeni Kanunu ile Türk hukuk sisteminin temelini oluşturan Türk Borçlar Kanunu hukukçuların çoğu için kanunla..

35,00 TL 29,75 TL

Borçlar Hukukunda Kesin Hükümsüzlük Yaptırımının Amaca Uygun Sınırlama (Teleolojik Redüksiyon) Yöntemi ile Daraltılması, Pakize Ezgi Akbulut, 9786051524276 -15%

Borçlar Hukukunda Kesin Hükümsüzlük Yaptırımının Amaca Uygun Sınırlama (Teleolojik Redüksiyon) Yöntemi ile Daraltılması

Eserde borçlar hukuku çerçevesinde kesin hükümsüzlük yaptırımının hukuki sonuçlarının, amaca uygun sınırlama (teleolojik redüksiyon) yöntemi ile daral..

45,00 TL 38,25 TL

Yeni Borçlar Kanununun Getirdiği Başlıca Değişiklikler ve Yenilikler

Hazırlanan bu kitap sayesinde değişen maddelerin neler olduğunu görecek, madde içeriği hakkında kısa ve öz bilgiye ulaşabilecek, Uygulama Kanunundaki ..

0,00 TL

Türk Özel Hukukunda Cezai Şart (BK. M. 158 – 161), Köksal Kocaağa, 9789754642568 -10%

Türk Özel Hukukunda Cezai Şart (BK. M. 158 – 161)

Konu BaşlıklarıKavram, Terminoloji, Cezai Şartın Tarihçesi, Düzenleniş Biçimi, Amacı (İşlevleri), Benzer Kavramlardan Farkı ve Uygulama AlanıCezai Şar..

25,00 TL 22,50 TL

Borçlar Hukukunda Kısmi İmkansızlık, H. Kübra Ercoşkun Şenol, 9786051523989 -15%

Borçlar Hukukunda Kısmi İmkansızlık

En önemli ifa engellerinden biri olan imkansızlığın yaratması gereken hukuki sonuçlar, Roma hukuku döneminden günümüze değin kanun koyucuları, uygulam..

60,00 TL 51,00 TL

Muris Muvazaası Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası, Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi, 9789750242441 -15%

Muris Muvazaası Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası

Türkiye'de kısaca muris muvazaası olarak da bilinen mirasçılardan mal kaçırmak amacı ile muvazaalı işlemler yapılmaktadır. Uygulamada en sık karşılaşı..

215,00 TL 182,75 TL

Detaylı Arama

İhtiyacınız olan kitabı daha kolay bulabilmeniz için önce aradığınız kitabın kategorisini seçin. Ve istediğiniz zaman "Kitapları Getir" düğmesine tıklayarak kitapları listeleyin.


Listelediğiniz ekranda "Gelişmiş Filtrelemeyi" kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.