Borçlar Hukuku - Genel

İş Kazasından Doğan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı -10%

İş Kazasından Doğan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Konu BaşlıklarıDestekten Yoksun Kalma Tazminatı KavramıDestekten Yoksun Kalma Tazminatının KoşullarıDestekten Yoksun Kalma Tazminatı Talep Edebilecek ..

25,00 TL 22,50 TL

Ticari Mümessillik -10% Tükendi

Ticari Mümessillik

Ticari mümessillik kurumu, Borçlar Kanunumuzun 449 vd. maddelerinde hükme bağlanmıştır. Bu düzenlemede, İsviçre Borçlar Kanunu'nun konuya ilişkin hükü..

20,00 TL 18,00 TL

Satım Konusu Ayıplı Malın Tamir Edilmesi -10% Tükendi

Satım Konusu Ayıplı Malın Tamir Edilmesi

Konu BaşlıklarıGenel Olarak Satım Konusu Ayıplı Malın Tamir Edilmesi Kavramı ve Ayıplı Malın Tamir Edilmesinin Kanuni Düzenlemeler Dışındaki ve Kanuni..

25,00 TL 22,50 TL

Edimin Başlangıçtaki İmkansızlığı -10%

Edimin Başlangıçtaki İmkansızlığı

Konu BaşlıklarıSözleşme Özgürlüğü, İmkansızlık Kavramı ve İmkansızlığın Dayandığı Sebeplerİmkansızlığın Türleri ve Benzer Kavramlarla Karşılaştırılmas..

25,00 TL 22,50 TL

Avrupa Birliği Hukukunda Tazminat Davası -10%

Avrupa Birliği Hukukunda Tazminat Davası

Konu BaşlıklarıAvrupa BirliğiTopluluğu Kurumlarının Sözleşme Dışı SorumluluğuBirlik Topluluk Kurumlarının Sözleşme Sorumluluğu Kavramının Topluluk Huk..

25,00 TL 22,50 TL

Çocukların Akit Dışı Vermiş Oldukları Maddi Zararlardan Sorumluluk -10%

Çocukların Akit Dışı Vermiş Oldukları Maddi Zararlardan Sorumluluk

Konu BaşlıklarıÇocuk ve Sorumluluk Kavramları, Sorumluluk Çeşitleri ve Çocukların Akit Dışı Vermiş Olduğu Maddi Zarardan Sorumlu Olmanın Genel Şartlar..

17,50 TL 15,75 TL

Türk – İsviçre ve Alman Borçlar Hukukunda Denge Bozulması ve İfa Güçlüğü Durumlarında Sözleşmeye Müdahale (Hakimin Sözleşmeyi Uyarlaması) -10%

Türk – İsviçre ve Alman Borçlar Hukukunda Denge Bozulması ve İfa Güçlüğü Durumlarında Sözleşmeye Müdahale (Hakimin Sözleşmeyi Uyarlaması)

Konu BaşlıklarıGirişDenge Bozulması ve İfa Durumlarında Sözleşmenin İçeriğine Müdahalenin Dogmatik TemelleriSözleşmenin İçeriğine Müdahalenin Sözleşme..

35,00 TL 31,50 TL

6098 Sayılı Yeni TBK ile Karşılaştırmalı Borçlar Hukuku Genel Hükümler -10% Tükendi

6098 Sayılı Yeni TBK ile Karşılaştırmalı Borçlar Hukuku Genel Hükümler

"Borçlar Hukuku Genel Hükümler" adlı bu kitapta 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu, halen yürürlükte bulun..

30,00 TL 27,00 TL

Objektif Manevi Zarar Teorisi Açısından Manevi Tazminat -10%

Objektif Manevi Zarar Teorisi Açısından Manevi Tazminat

Manevî zarar ve manevî tazminat kavramları hakkındaki tereddütlerin aşılmasının ve hukukî güvenlik ve eşitlik ilkelerinin uygulanabilmesinin, ancak ma..

65,00 TL 58,50 TL

İş Güvencesi, İşe İade Davaları ve Tazminatlar -20%

İş Güvencesi, İşe İade Davaları ve Tazminatlar

İş Güvencesi Tazminatı, Boşta Geçen Süre Tazminatı, Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Kötüniyet Tazminatı, Sendikal Tazminat, Ayrımcılık Tazminatı, Ha..

135,00 TL 108,00 TL

Ahlaka Aykırı Bir Fiille Kasten Verilen Zararın Tazmini -12%

Ahlaka Aykırı Bir Fiille Kasten Verilen Zararın Tazmini

Sözleşme dışı sorumluluk hukukunda, kusur esasına dayalı haksız fiil sorumluluğu bakımından temel hüküm, TBK m. 49 f.1'dir. Bu hüküm hukuka aykırı fii..

75,00 TL 66,00 TL

Hukuk Davaları (5'li Set) -10%

Hukuk Davaları (5'li Set)

Davanızı Kurgularken Önce "Hukuk Davaları" Setine Bakın, Sürecin Nasıl Kolaylaştığına İnanamayacaksınız ! Hukuk uygulayıcılarının aradığı bilgiye ..

720,00 TL 648,00 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt:1

Bu eserde, Türk öğretisi ve Yargıtay kararları yanında, özellikle İsviçre ve Alman Öğretileri ile İsviçre ve Alman Federal Mahkeme kararları göz önünd..

50,00 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt:3 (İfa, İfa Engelleri – Haksız Zenginleşme)

Evvelce yayımlanmış ders kitaplarında izlenen yaklaşıma bu çalışmada da bağlı kalınmıştır. O kitaplarda olduğu gibi, burada da temel amaç, kurallar, k..

40,00 TL

Borçlar Hukuku Dersleri Genel Bölüm

Prof. Dr. Aydın Aybayın kaleme aldığı "Borçlar Hukuku Dersleri" adlı kitap, 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre yeniden yazılıp, akademisyen,..

18,00 TL

Rücu Hakkı -10%

Rücu Hakkı

Çalışmanın birinci bölümünde genel olarak rücu hakkı kavramı, bu hakkın hukukî niteliği ve türleri ele alınmıştır. Bu kapsamda oldukça önem taşıyan üç..

22,00 TL 19,80 TL

Türk Özel Hukukunda Cezai Şartın İndirilmesi -10%

Türk Özel Hukukunda Cezai Şartın İndirilmesi

Cezai şartın indirilmesi için gerekli koşulların belirlenmesi, bu çalışmanın temel amacını teşkil etmektedir. Türk Borçlar Kanunu m. 182/f.3 hükmü ile..

39,90 TL 35,91 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.