Borçlar Hukuku - Genel

Acıklamalı – İçtihatlı Tapu İptalinden Doğan Tazminat Davaları -15%

Acıklamalı – İçtihatlı Tapu İptalinden Doğan Tazminat Davaları

Kitapta, tapu iptalinden doğan tazminat davalarının temelini oluşturan mülkiyet, taşınmaz, tapu sicili, tapu sicilinin düzeltilmesi, tapu sicilinin tu..

88,00 TL 74,80 TL

6100 Sayılı Hukuk Yargılama Yasası’na Göre Tazminat ve Alacak Davaları -15%

6100 Sayılı Hukuk Yargılama Yasası’na Göre Tazminat ve Alacak Davaları

Kitapta, 6100 Sayılı Hukuk Yargılama Yasası’na göre Tazminat ve Alacak Davalarına uygulamadan örneklere, ayrıntılı, açıklamalara ve eleştirilere yer v..

138,00 TL 117,30 TL

Faiz Hukuku -15%

Faiz Hukuku

Kitap yeniden gözden geçirilip güncellenmiştir. Yasa değişiklikleri içeren konularda güncelleme yapılmış ve emsal nitelikte bir kısım yeni Yargıtay k..

125,00 TL 106,25 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler -12%

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Borçlar hukuku, medenî hukukun malvarlığı hukukunun birinci alt dalını oluşturur. Düzenleme konusu borç ilişkileridir. Birincil yazılı kaynağının Türk..

41,90 TL 36,87 TL

Türk Borçlar Kanunu'nda Tehlike Sorumluluğu -15%

Türk Borçlar Kanunu'nda Tehlike Sorumluluğu

Sorumluluk hukukunda tehlike sorumluluğunun önemi Sanayi Devrimi ve gelişen teknoloji dolayısıyla hızla artmaktadır. Bu artışa paralel olarak da 6098 ..

30,00 TL 25,50 TL

Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Manevi Tazminat -15% Tükendi

Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Manevi Tazminat

Bu eserde, sözlemeye aykırılıktan doğan sorumlulukta manevi tazminatın hangi hükümlere göre talep edilebileceği, manevi tazminat talep edebilmek için ..

35,00 TL 29,75 TL

Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Aynen İfa Talebi -15% Tükendi

Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Aynen İfa Talebi

Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde common law sisteminde aynen ifa talebi incelenmiştir. Öncelikle common law sisteminin aynen ifa t..

35,00 TL 29,75 TL

Borçlar Hukuku Genel ve Özel Hükümler -10%

Borçlar Hukuku Genel ve Özel Hükümler

Kitap, 7. baskının bazı kısımlarının yeniden sınıflanmış bazı kısımlarının ise yeniden gözden geçirilmiş hali olmakla birlikte 28.05.2014 tarihinde yü..

32,40 TL 29,16 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler ve Özel Borç İlişkileri (Ana İlkeler) -10%

Borçlar Hukuku Genel Hükümler ve Özel Borç İlişkileri (Ana İlkeler)

Medeni Hukuk Temel Bilgiler kitabımızın yayınından sonra aynı şekilde Borçlar Hukukunun temel ilkelerini içeren bir kitap hazırlayarak okuyucuların hi..

45,00 TL 40,50 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt:1 (Ciltli) -15%

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt:1 (Ciltli)

Türk Borçlar Kanunu bilimsel yorumu olan bu kitap üç ciltten oluşmaktadır. Bu kitabın ilk cildini Borçlar Hukukunun temel kaynakları ve sözleşmeden (h..

75,00 TL 63,75 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt: 2 - Karton Kapak -15%

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt: 2 - Karton Kapak

ÖNSÖZ VİÇİNDEKİLER XIİKİNCİ AYIRIMHAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİSݧ 22. HAKSIZ FİİL VE HUKUKİ SORUMLULUKI. GENEL OLARAK 1II. AMACI 3III. SORUMLULUK ..

65,00 TL 55,25 TL

Manevi Zararı Tazmin Yolları -15%

Manevi Zararı Tazmin Yolları

Maddi tazminatın belirlenmesinde çizelgelerden yararlanılabiliyorsa, manevi tazminatın objektif bir temele dayandırılabilmesi için de çeşitli çizelgel..

65,00 TL 55,25 TL

Yazılmamış Sayılma Yokluk ve Kesin Hükümsüzlük Kıskacında 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununa Göre Genel İşlem Koşullarının Yazılmamış Sayılması -15%

Yazılmamış Sayılma Yokluk ve Kesin Hükümsüzlük Kıskacında 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununa Göre Genel İşlem Koşullarının Yazılmamış Sayılması

Bu çalışmada yazılmamış sayılma merkeze oturtulduğundan, kapsam denetiminin (BK. m. 21/1) ve şaşırtıcı genel işlem koşulları (BK, 21/2) denetimi ile d..

75,00 TL 63,75 TL

Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları -10%

Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları

Bu kitabın konusu; haksız olarak zarar görenlerin, zararlarının tazmin edilmesi ve giderilmesidir. Kişilerin, mal ve canına verilen zararların karşıla..

135,00 TL 121,50 TL

Götürü Tazminat -10%

Götürü Tazminat

Büyük bir uygulama değeri olmasına rağmen, hukukumuzda bugüne kadar götürü tazminat hakkında monografik bir çalışma yapılmamıştır. Birkaç makale dışın..

55,00 TL 49,50 TL

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Manevi Tazminat -10%

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Manevi Tazminat

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun, ağır bedensel zararlar söz konusu olduğunda, zarar görenin yanında, zarar görenin yakınlarına da manevi tazminat ..

109,90 TL 98,91 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler -10%

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Borçlar Hukukunun Genel Hükümlerini ele alan bu kitap, lisans ve ön lisans aşamasında bu dersi alan iktisadi ve idari bilimler fakültesi, siyasal bilg..

19,00 TL 17,10 TL

Haksız Kazancın İadesi -10%

Haksız Kazancın İadesi

Bu tez çalışmasının konusunu, hukuka aykırı bir fiil sonucu failin elde ettiği kazancın iadesi oluşturmaktadır. Bu sorumluluk, genel olarak TBK.md.530..

22,00 TL 19,80 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yeni Borçlar Kanunu'na Göre Hazırlanmış) -10%

Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yeni Borçlar Kanunu'na Göre Hazırlanmış)

A.Ü. Hocalarından Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU'nun kaleme aldığı ve şimdiye kadar yirmi baskı yapan kitap, tüm hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik, Bor..

108,00 TL 97,20 TL

4857 Sayılı İş Kanununa Tabi Alacaklarda Zamanaşımı -10%

4857 Sayılı İş Kanununa Tabi Alacaklarda Zamanaşımı

Konu BaşlıklarıGenel Olarak Zaman Aşımı (Borçlar Kanunu Tasarısıyla Karşılaştırmalı)Zamanaşımı ve IslahKıdem Tazminatında Zamanaşımıİhbar Tazminatında..

28,00 TL 25,20 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.