Borçlar Hukuku - Genel

Türk Sorumluluk Hukukunda Yansıma Zararı Bir Kazanç Kaybı Zararı Türü -12%

Türk Sorumluluk Hukukunda Yansıma Zararı Bir Kazanç Kaybı Zararı Türü

Bu çalışmada yansıma zararının yasal dayanağı, oluşum koşulları ve tazmin edilmesine ilişkin talebin haksız fiil sorumluluğu ve sözleşmeden doğan soru..

80,00 TL 70,40 TL

Türk Mes'uliyet Hukuku -12%

Türk Mes'uliyet Hukuku

Kitabın birinci kısmı akit dışı mes’uliyete, yani dar mânada haksız fiillerle, kusura istinad etmeyen akit dışı mes’uliyet hallerine; ikinci kısmı da ..

150,00 TL 132,00 TL

Sürekli Borç İlişkilerinin Haklı Sebeple Feshi 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu'na Göre Sözleşmelerin Feshi -12%

Sürekli Borç İlişkilerinin Haklı Sebeple Feshi 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu'na Göre Sözleşmelerin Feshi

Bu çalışmanın konusunu, sürekli borç ilişkilerinin haklı sebeple feshi oluşturmaktadır. Konunun seçilmesindeki temel etken, sürekli borç ilişkiisinin ..

95,00 TL 83,60 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları -10%

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları

Kitapta, ağırlıklı olarak Borçlar Hukuku Genel Hükümlere ilişkin pratik, sınav soruları ve cevap anahtarları yer almaktadır. Kitaptaki pratikler Genel..

65,00 TL 58,50 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt:2 -12%

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt:2

Borçlar Hukuku Genel Hükümler 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu’na göre güncellenip, genişletilmiştir. Borçlar Hukuku temel esaslarını içeren bu ki..

85,00 TL 74,80 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt:1 -12%

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt:1

Kitabın bu basısında olağan güncellemeler ve düzeltmeler dışında en önemli yenilik, "Ticari hükümlerle yasaklanmış işlemler ile mal ve hizmet tedariki..

85,00 TL 74,80 TL

Borçlar Hukuku Genel Bölüm -12%

Borçlar Hukuku Genel Bölüm

Konu BaşlıklarıBorç İlişkisi ve Borç KavramlarıSebep Görmeksizin (Mücerret) Borç Tanıması (İkrar) ve Borç VaadiGeçersizlik YaptırımlarıDayanışmalı (Mü..

45,00 TL 39,60 TL

Alacaklı ve Borçlu Açısından İfa Zamanı -12%

Alacaklı ve Borçlu Açısından İfa Zamanı

İfa zamanı kavramı, iki boyutlu olarak karşımıza çıkmaktadır. Birisinde alacaklı bakımından bir değerlendirme yapılmaktayken, diğer boyutunda ise borç..

90,00 TL 79,20 TL

Türk Özel Hukuku'nda Yap–İşlet–Devret (YİD) Modeli Çerçevesinde Üst Hakkı -10%

Türk Özel Hukuku'nda Yap–İşlet–Devret (YİD) Modeli Çerçevesinde Üst Hakkı

YİD modeli, maddi kaynak ihtiyacı olan projelerin finansmanı için geliştirilen ve finansman sıkıntısının özel yatırımcı sayesinde giderilmesi ve yatır..

25,00 TL 22,50 TL

Türk Borçlar Hukukunda Kötü İfa -10%

Türk Borçlar Hukukunda Kötü İfa

Konu BaşlıklarıBorç İlişkisi ve Bu İlişkiden Doğan YükümlerEdimAkdin İhlali Halleri ve Kötü İfaAkdin İhlali Halleri (Kategorileri)Kötü İfaKötü İfadan ..

35,00 TL 31,50 TL

Ödeme Yeri Belirlenmesi, Tevdi Mahalli Tayini -10%

Ödeme Yeri Belirlenmesi, Tevdi Mahalli Tayini

Kitabın kaleme alınışı sırasında, avukat olarak bir konuyu araştırmaya başladığımı hatırlıyorum. Önüme gelen çetrefilli sorunu çözmek için, alanında b..

46,50 TL 41,85 TL

İş Kazası veya Meslek Hastalığından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Uygulaması -10%

İş Kazası veya Meslek Hastalığından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Uygulaması

Konu Başlıkları İş Kazası veya Meslek Hastalığından Doğan Maddi Tazminat Davaları İş Kazası veya Meslek Hastalığından Doğan Manevi Tazminat Davaları E..

195,00 TL 175,50 TL

Türk Borçlar Kanunu'na Göre Genel İşlem Şartları -10%

Türk Borçlar Kanunu'na Göre Genel İşlem Şartları

Türk Borçlar Kanunu'na Göre Genel İşlem Şartları isimli yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışma, 11.07.2013 tarihinde Ankara Üniversitesi Sosy..

25,00 TL 22,50 TL

AİHM – Yargıtay ve AYM Kararları Işığında Haksız Tutuklama Sebebiyle Açılacak Tazminat Davalarının Hukuki Dayanağı ve Tazminat Davalarında Usul -10%

AİHM – Yargıtay ve AYM Kararları Işığında Haksız Tutuklama Sebebiyle Açılacak Tazminat Davalarının Hukuki Dayanağı ve Tazminat Davalarında Usul

Bu çalışma, sadece teorik bilgi ile kaleme alınmış bir çalışma olmayıp, bilakis çoğunluğu uygulamaya dönük olan bir çalışmadır. Yapılan açıklamalar, A..

60,00 TL 54,00 TL

Karşılaştırmalı Hukukta Cezalandırıcı Tazminat (Punitive Damages) -10%

Karşılaştırmalı Hukukta Cezalandırıcı Tazminat (Punitive Damages)

Çalışmanın ilk bölümü Common Law'un tarihi gelişimi, temel özellikleri, genel olarak tazminat kavramı, tazminat türleri ve cezalandırıcı tazminatın ta..

35,00 TL 31,50 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler -5%

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Bu basıda da doktrindeki yeni gelişmeler izlenmiş, yeni eserlerden yararlanılmıştır. Yeni Türk Medeni Kanunu ile bu arada çıkan diğer kanun veya kanun..

135,00 TL 128,25 TL

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Aşırı Yararlanma (Gabin) -10%

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Aşırı Yararlanma (Gabin)

818 sayılı Borçlar Kanunu döneminde gabin şeklinde ifade edilen müessese, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda aşırı yararlanma deyimi ile yerini almış..

45,00 TL 40,50 TL

Teminat Amaçlı Alacağın Temliki -15% Tükendi

Teminat Amaçlı Alacağın Temliki

Teminat amaçlı alacağın temliki: Bir tarafın (inanan) diğer tarafa (inanılan) aralarındaki akdi ilişkiye dayanarak bir alacağını teminat teşkil etmek ..

38,00 TL 32,30 TL

Tek Satıcının Müşteri Tazminatı Talebi Müşteri Tazminatı Miktarının Hesaplanması -15%

Tek Satıcının Müşteri Tazminatı Talebi Müşteri Tazminatı Miktarının Hesaplanması

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na ilişkin açıklama eklenmiş olup, okurlara güncel bir kaynak sunulmuştur.Konu BaşlıklarıMüşteri Tazminatının Tal..

30,00 TL 25,50 TL

Açıklamalı – İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Tazminat Cilt: 9 -15%

Açıklamalı – İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Tazminat Cilt: 9

Bu çalışmada yasalarda ki değişiklikler ve yeniden kabul edilen yasaların özellikleri göz önünde tutulmuş, özellikle, HMY' nun kabulü ile Mahkemeler a..

134,00 TL 113,90 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.