Borçlar Hukuku - Özel

İnşaat Hukukunda 500 Sözleşme ve Teknik Şartname -10%

İnşaat Hukukunda 500 Sözleşme ve Teknik Şartname

Bu eserde, inşaat hukuku alanında kullanılan toplam 450 adet sözleşme bulunmaktadır. Eserde yer alan sözleşmelerden bazılarının isimleri aynıdır, faka..

135,00 TL 121,50 TL

İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları -10%

İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları

Çalışmamız iş görme sözleşmelerinin bir türünü oluşturan istisna sözleşmesinde, sözleşmenin bir tarafı olan müteahhidin, eseri ayıplı olarak teslim et..

30,00 TL 27,00 TL

Sözleşmenin Uyarlanması BK m. 138 – Aşırı İfa Güçlüğü -10%

Sözleşmenin Uyarlanması BK m. 138 – Aşırı İfa Güçlüğü

Sözleşme hukukunun temel ilkelerinden biri olan sözleşmeye bağlılık (ahde vefa) ilkesi gereğince sözleşme süresince karşılaşılabilecek her türlü engel..

120,00 TL 108,00 TL

Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hukuku – CISG – Incoterms -10%

Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hukuku – CISG – Incoterms

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) 01.08.2011 tarihinden itibaren ülkemizde, ticari ilişki..

99,90 TL 89,91 TL

Asgari Gelir Taahhüdü İhtiva Eden Arsa Payı Karşılığı Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi -5%

Asgari Gelir Taahhüdü İhtiva Eden Arsa Payı Karşılığı Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi

Bu çalışmanın konusu "Asgari Gelir Taahhüdü İhtiva Eden Arsa Payı Karşılığı Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi"dir. Arsa Payı Karşılığı Gelir Paylaşım..

65,00 TL 61,75 TL

Borçlar Hukuku Pratik Çalışmalar (Genel ve Özel Hükümler) -5%

Borçlar Hukuku Pratik Çalışmalar (Genel ve Özel Hükümler)

Borçlar Hukuku Pratik Çalışmalar (Genel ve Özel Hükümler)..

55,00 TL 52,25 TL

Alt Yüklenicilik ve İş Deneyimi Hakkı -10%

Alt Yüklenicilik ve İş Deneyimi Hakkı

Alt Yüklenicilerin İş Deneyimi isimli eserin en önemli özelliği, alanında bir ilk olmasıdır. Anayasamıza göre temel hak ve özgürlüklerden biri olan ve..

20,00 TL 18,00 TL

Kentsel Dönüşüm 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riski Altındaki Alanlara Riskli Yapı ve Hukuki Rejimi -15%

Kentsel Dönüşüm 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riski Altındaki Alanlara Riskli Yapı ve Hukuki Rejimi

Kentler zaman içerisinde plansız olarak büyümekte, doğal ve çevresel faktörlerin etkisiyle yıpranmaktadır. Yaşanan kentsel sorunlar kentsel dönüşümü z..

81,00 TL 68,85 TL

Kiraya Veren-Kiracı İlişkileri -10%

Kiraya Veren-Kiracı İlişkileri

Kira Sözleşmeleri *Kira Tespit Davaları *Kira Uyarlama Davaları *Tahliye Davaları *Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklarının Takibi *Taşınmaz Mal ..

62,50 TL 56,25 TL

Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları -10%

Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun (TBK) yürürlüğe girmesinden önce sorulmuş olan sınav sorularının cevap anahtarları TBK dikkate alınarak gözden geçi..

75,00 TL 67,50 TL

Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri Sözleşmeler Hukuku -20%

Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri Sözleşmeler Hukuku

Bu baskıda, öğrencilerden gelen talep doğrultusunda, 818 sayılı mülga Borçlar Kanunu, tüketici sözleşmeleri ve 11/04/1980 tarihli Milletlerarası Menku..

86,40 TL 69,12 TL

Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları

Bu çalışmada, mümkün mertebe uygulamadaki akışa yakın boyutta, taksitle satış sözleşmesinden pazarlamacılık sözleşmesine kadar pek çok yeni konu değer..

32,40 TL

Borçlar Hukuku (Özel Borç İlişkileri) -10%

Borçlar Hukuku (Özel Borç İlişkileri)

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış, yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe ..

60,00 TL 54,00 TL

Borçlar Hukuku Özel Hükümler Kısa Ders Kitabı

Kitap iki ciltlik ders kitabının temel sözleşmeler üzerinde odaklanmış kısa versiyonunu yayınlamak ve öğrencilere ulaşabilmek adına hazırlanmış. Ancak..

75,60 TL

Eser Sözleşmesinde Ayıptan Sorumluluk Hükümleri ile Borçlar Kanunu Genel Hükümlerinin Yarışması -10%

Eser Sözleşmesinde Ayıptan Sorumluluk Hükümleri ile Borçlar Kanunu Genel Hükümlerinin Yarışması

Eser Sözleşmesinde Ayıptan Sorumluluk Hükümleri ile Borçlar Kanunu Genel Hükümlerinin YarışmasıKanun hükmünde düzenlenmiş bir hukuk kuralının bir madd..

54,90 TL 49,41 TL

Kamu İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayıplı İfası ve Temerrüdü -5%

Kamu İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayıplı İfası ve Temerrüdü

Yapım işleri ihaleleri sonucunda kamu ihale mevzuatı hükümlerine uygun olarak idare ve yüklenici arasında akdedilen kamu inşaat sözleşmesi çalışmanın ..

55,00 TL 52,25 TL

Borçlar Hukuku Özel Hükümler -10%

Borçlar Hukuku Özel Hükümler

Borçlar Hukuku Özel Hükümler adlı eserin bu baskısında da yeni yayımlanmış yerli ve yabancı eserlerle bazı önemli mahkeme kararlarından yararlanılmışt..

175,00 TL 157,50 TL

Kat Karşılığı İnşaat Muhasebesi ve Vergi Uygulamaları -10%

Kat Karşılığı İnşaat Muhasebesi ve Vergi Uygulamaları

Hazırlanan bu kitapta, inşaat faaliyetinin türleri ve birbirleri arasındaki farklılıklar açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca inşaat faaliyetlerinden uyg..

45,00 TL 40,50 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları -10%

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları

Kitapta Miras Hukuku ile Borçlar Hukuku derslerine ilişkin olay çözümleri ağırlıklı olarak yer almıştırKonu Başlıkları Borçlar Hukuku Genel Hükümleri..

38,00 TL 34,20 TL

İnşaat Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları -10%

İnşaat Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları

"Külliyatımızın bu cildi olan “Konut Sektörü”, oldukça ilgi görmüş ve ilk baskısı tükenmiştir. İkinci basısında ise, kitabımızın ismini “İnşaat Sektör..

102,60 TL 92,34 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.