Kira Hukuku

Kiraya Veren-Kiracı İlişkileri -10%

Kiraya Veren-Kiracı İlişkileri

Kira Sözleşmeleri *Kira Tespit Davaları *Kira Uyarlama Davaları *Tahliye Davaları *Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklarının Takibi *Taşınmaz Mal ..

62,50 TL 56,25 TL

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesi ile Bağlantılı İşlemler (TBK m. 340) -15%

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesi ile Bağlantılı İşlemler (TBK m. 340)

Doktora öğrencim ve bir dönem asistanım olan Elif AYDIN ÖZDEMİR tarafından doktora tezi olarak yazılan bu çalışma; 12.06.2017 tarihinde Prof. Dr. Bilg..

46,44 TL 39,47 TL

Kira Sözleşmesinde Yan Giderler -5%

Kira Sözleşmesinde Yan Giderler

Hukuk teori ve uygulamasında büyük önemi olan kira sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'n da esaslı bazı yenilik ve değişikliklerle düzenlenmiş..

75,00 TL 71,25 TL

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesinin Bildirim Yoluyla Sona Erdirilmesi

Bu çalışmada 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 347 ila 349. maddeleri arasında yer verilmiş olan, konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinin bildir..

37,80 TL

Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kira Tespiti ve Kira Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi -10%

Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kira Tespiti ve Kira Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi

Kira tespitine ilişkin davalar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 01.07.2012 tarihinde ..

69,90 TL 62,91 TL

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Kira Sözleşmesinde Alt Kira ve Kira Hakkının Devri -15%

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Kira Sözleşmesinde Alt Kira ve Kira Hakkının Devri

Tez konusu olan Kira Sözleşmesinde Alt Kira ve Kira Hakkının Devrine ilişkin düzenlemeler, Türk Borçlar Kanunu’nun 322 ve 336. maddelerinde düzenlenmi..

57,24 TL 48,65 TL

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Kira Sözleşmesinin Feshi -10%

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Kira Sözleşmesinin Feshi

Bu çalışmada kira sözleşmesinin feshi, söz konusu teoriler bağlamında ve kavram karmaşasından kurtulmaya yönelik bir yaklaşımla ele alınmaya çalışılmı..

77,76 TL 69,98 TL

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerine Özgü Sona Erme Sebepleri -10%

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerine Özgü Sona Erme Sebepleri

Kitabın konusunu "6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerine Özgü Sona Erme Sebepleri" oluşturmaktadır.Birinci..

48,90 TL 44,01 TL

Kira Tespiti ve Uyarlama Davaları -5%

Kira Tespiti ve Uyarlama Davaları

Konu BaşlıklarıGörevDava ŞartıDava Açma SüresiSözleşmedeki Artış ŞartıYeni Dönem Kirasının Hak ve Nesafet Kurallarına Göre BelirlenmesiKira Bedelinde ..

75,00 TL 71,25 TL

Kiracıdan Kaynaklanan Sebeplerle Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sözleşmenin Sona Ermesi -10%

Kiracıdan Kaynaklanan Sebeplerle Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sözleşmenin Sona Ermesi

Türk Borçlar Kanunu'nun 352. maddesinde, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracıdan kaynaklanan sebeplerle sözleşmenin sona ermesi düzenlenmektedir...

25,00 TL 22,50 TL

Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması -15%

Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması

Bu çalışma kapsamında, TBK. m. 320 ve m. 321 hükümleri ekseninde, kiralananda yenilik ve değişiklik yapılmasına ilişkin sorunlar incelenmiştir. Çalışm..

66,96 TL 56,92 TL

İcra ve İflas Kanunu'na Göre Kira ve Tahliye (En son Yargıtay İçtihatlarıyla) -10%

İcra ve İflas Kanunu'na Göre Kira ve Tahliye (En son Yargıtay İçtihatlarıyla)

Kiracının kira hukukundan yükümlülükleri vardır. Kiracının kira hukukundan doğan en önemli yükümlülüğü kira sözleşmesi ile kararlaştırılan kira bedeli..

235,00 TL 211,50 TL

Türk Borçlar Kanununa Göre Kira Hukuku (En Son Yargıtay İçtihatları ile) -10%

Türk Borçlar Kanununa Göre Kira Hukuku (En Son Yargıtay İçtihatları ile)

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu yürürlüğe girmeden önce kira hukuku ile ilgili 818 sayılı Borçlar Kanunu'nda kira sözleşmesine ilişkin olarak yapılan ..

260,00 TL 234,00 TL

Uygulamada ve Öğretide Türk Kira Hukuku (4 Cilt) Kira Alacağı ve Tazminat Davaları -5%

Uygulamada ve Öğretide Türk Kira Hukuku (4 Cilt) Kira Alacağı ve Tazminat Davaları

Birinci Cilt: Kira tespit davalarında; Kira sözleşmesi, Kefalet, Faiz, Vergi, İhtar, Kira Parası, Yöntemler, Kira sözleşmesinde kararlaştırılan şartla..

300,00 TL 285,00 TL

İcra ve İflas Hukukunda Kiralayanın Hapis Hakkının Kullanılması -5%

İcra ve İflas Hukukunda Kiralayanın Hapis Hakkının Kullanılması

Konu BaşlıklarıKiralayanın Hapis HakkıKiralayanın Hapis Hakkının Kullanılması..

25,00 TL 23,75 TL

Ürün Kirası Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Kiralananın İadesi -15%

Ürün Kirası Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Kiralananın İadesi

Bu çalışma, ürün kirası sözleşmesinin sona ermesi ve kiralananın iadesine ilişkindir. Bu çalışmanın ilk bölümünde genel hatlarıyla ürün kirası sözle..

73,44 TL 62,42 TL

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Vakıf Kira Hukuku -20%

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Vakıf Kira Hukuku

Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen ve temsil edilen mazbut vakıfların taşınmaz mallarının kiralanması Vakıf hukukunun önemli ve çeşitli uyuşmazlıkl..

37,50 TL 30,00 TL

Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Açıklamalı – İçtihatlı ve Dilekçe Örnekli -20%

Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Açıklamalı – İçtihatlı ve Dilekçe Örnekli

Çalışmanın konusu asıl olarak TBK'de düzenlenmiş bulunan konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin hükümlerdir; ancak TBK'de düzenlenmiş bulunan kira ..

83,00 TL 66,40 TL

Kira Hukuku'ndan Doğan Tahliye Tespit Uyarlama Tazminat ve Alacak Davaları (Öğreti – Açıklama – Yorum) -20%

Kira Hukuku'ndan Doğan Tahliye Tespit Uyarlama Tazminat ve Alacak Davaları (Öğreti – Açıklama – Yorum)

Bu basımda, kira hukukuna esas olan Türk Borçlar Kanunu'nun "Kira Sözleşmesi" bölümünün birinci ayrımında yer alan "Genel Hükümlerden", etrafı kalın ç..

195,00 TL 156,00 TL

Açıklamalı – İçtihatlı Kira Hukuku -20%

Açıklamalı – İçtihatlı Kira Hukuku

Çalışmada öncelikle kira sözleşmesinin hukuki niteliği, türleri ve esaslı unsurları incelenmiştir. İkinci bölümde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'ndak..

149,00 TL 119,20 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.