Kira Hukuku

Göster:
Sırala:

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Kira Sözleşmesinde Alt Kira ve Kira Hakkının Devri

Tez konusu olan Kira Sözleşmesinde Alt Kira ve Kira Hakkının Devrine ilişkin düzenlemeler, Türk Borçlar Kanunu’nun 322 ve 336. maddelerinde düzenlenmi..

42,00 TL 33,60 TL

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Kira Sözleşmesinin Feshi

Bu çalışmada kira sözleşmesinin feshi, söz konusu teoriler bağlamında ve kavram karmaşasından kurtulmaya yönelik bir yaklaşımla ele alınmaya çalışılmı..

60,00 TL 51,00 TL

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerine Özgü Sona Erme Sebepleri

Kitabın konusunu "6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerine Özgü Sona Erme Sebepleri" oluşturmaktadır.Birinci..

48,90 TL 41,57 TL

Kira Tespiti ve Uyarlama Davaları

Konu BaşlıklarıGörevDava ŞartıDava Açma SüresiSözleşmedeki Artış ŞartıYeni Dönem Kirasının Hak ve Nesafet Kurallarına Göre BelirlenmesiKira Bedelinde ..

60,00 TL 54,00 TL

Kiracıdan Kaynaklanan Sebeplerle Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sözleşmenin Sona Ermesi

Türk Borçlar Kanunu'nun 352. maddesinde, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracıdan kaynaklanan sebeplerle sözleşmenin sona ermesi düzenlenmektedir...

25,00 TL 21,25 TL

Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması

Bu çalışma kapsamında, TBK. m. 320 ve m. 321 hükümleri ekseninde, kiralananda yenilik ve değişiklik yapılmasına ilişkin sorunlar incelenmiştir. Çalışm..

49,00 TL 39,20 TL

İcra ve İflas Kanunu'na Göre Kira ve Tahliye (En son Yargıtay İçtihatlarıyla)

Kiracının kira hukukundan yükümlülükleri vardır. Kiracının kira hukukundan doğan en önemli yükümlülüğü kira sözleşmesi ile kararlaştırılan kira bedeli..

195,00 TL 165,75 TL

Türk Borçlar Kanununa Göre Kira Hukuku (En Son Yargıtay İçtihatları ile)

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu yürürlüğe girmeden önce kira hukuku ile ilgili 818 sayılı Borçlar Kanunu'nda kira sözleşmesine ilişkin olarak yapılan ..

219,90 TL 186,92 TL

6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu'na Göre Kira Sözleşmesi

Bu eserde Türk Borçlar Kanunu’nun kira sözleşmesine ayrılan 299–356. maddeleri inceleme konusu yapılmıştır. Ürün kirası (TBK m. 357–378) inceleme dışı..

75,00 TL 60,00 TL

Açıklamalı – İçtihatlı Tahliye ve Kira Tespiti Davaları ve Tatbikatı

Eser, kira ve kira ilişkisinden doğan tüm sorunların çözümünde yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.Konu BaşlıklarıTAHLİYE DAVALARI6570 sayılı taşın..

140,00 TL 112,00 TL

Uygulamada ve Öğretide Türk Kira Hukuku (4 Cilt) Kira Alacağı ve Tazminat Davaları

Birinci Cilt: Kira tespit davalarında; Kira sözleşmesi, Kefalet, Faiz, Vergi, İhtar, Kira Parası, Yöntemler, Kira sözleşmesinde kararlaştırılan şartla..

300,00 TL 270,00 TL

Hukuk Davaları (5'li Set)

Davanızı Kurgularken Önce "Hukuk Davaları" Setine Bakın, Sürecin Nasıl Kolaylaştığına İnanamayacaksınız ! Hukuk uygulayıcılarının aradığı bilgiye ..

720,00 TL 612,00 TL

Emlak Alım Satım ve Kiralamada Altın Öğütler

Konu Başlıkları  Emlak Alım Satımı ve Kiralaması   Emlak Alım, Satım ve Kiralamada Altın Öğütler   Önemli Kavramlar ..

12,00 TL 10,80 TL

Ürün Kirası Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Kiralananın İadesi

Bu çalışma, ürün kirası sözleşmesinin sona ermesi ve kiralananın iadesine ilişkindir. Bu çalışmanın ilk bölümünde genel hatlarıyla ürün kirası sözle..

54,00 TL 43,20 TL

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Vakıf Kira Hukuku

Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen ve temsil edilen mazbut vakıfların taşınmaz mallarının kiralanması Vakıf hukukunun önemli ve çeşitli uyuşmazlıkl..

37,50 TL 31,88 TL

Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Açıklamalı – İçtihatlı ve Dilekçe Örnekli

Çalışmanın konusu asıl olarak TBK'de düzenlenmiş bulunan konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin hükümlerdir; ancak TBK'de düzenlenmiş bulunan kira ..

83,00 TL 70,55 TL

Kira Hukuku'ndan Doğan Tahliye Tespit Uyarlama Tazminat ve Alacak Davaları (Öğreti – Açıklama – Yorum)

Birinci bölümde kira sözleşmesi ve tahliye konusu incelenirken genel hükümlerde adi kira sözleşmeleri, kiracının ve kiraya verenin hak ve borçları, ko..

149,00 TL 126,65 TL

Açıklamalı – İçtihatlı Kira Hukuku

Çalışmada öncelikle kira sözleşmesinin hukuki niteliği, türleri ve esaslı unsurları incelenmiştir. İkinci bölümde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'ndak..

149,00 TL 126,65 TL

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda Kira Genel Hükümler, Konut ve Çatılı İşyeri Kirası, Tahliye

Okuyucuyu kanun taşımak ve kanun maddelerini arama zahmetinden kurtarmak için TBK'nun 299-356.maddeleri kitaba alınmıştır. Kanun hükümlerinin "sözüyle..

149,00 TL 126,65 TL

Kira Hukuku (2 Cilt)

Bu kitapta konular hem teorik olarak ele alınmış hem de uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunlar olabildiğince kapsamlı bir şekilde incelenmeye çal..

180,00 TL 153,00 TL

Açıklamalı – İçtihatlı Sulh Hukuk Davaları ve Tatbikatı Tahliye Davaları (Kira) – Seri: 6 (TBY. 299 – 378)

Son yıllarda temel yasalarda yapılan esaslı değişiklikler ve yeni yasaların yürürlüğe girmesi ile kitap günün koşullarına ve yasalara uygun hale getir..

112,00 TL 89,60 TL

Kiralanan Taşınmazların İlamsız Tahliyesi

Uygulamada zaman zaman yaşanan yasal çakışma ve çatışmalara rağmen, kira konusundaki iki kanunun da yan yana yaşayabildiği de bir gerçekliktir. Bu dur..

80,00 TL 72,00 TL

Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kira Bedelinin Belirlenmesi

Türk Borçlar Kanununun 344. ve 345. maddelerinde ise, tarafların yenilenen dönemde kira bedeli konusunda yapacakları anlaşmanın sınırları ve bu konuda..

30,00 TL 24,00 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.