Sözleşmeler Hukuku

Göster:
Sırala:

Finansal Kiralama Leasıng Sözleşmesi

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra yeni Kanunla ilgili kitap olarak yazılmış ilk ..

130,00 TL 104,00 TL

Borçlar Hukuku – 1 Sözleşmelerin Kuruluşu ve Geçerliliği (TBK m. 1 – 48)

1969 tarihli "Borçlar Hukuku I, Akitlerin Kuruluşu ve Geçerliliği (BK m. 1-40)" isimli eserin yeniden basılarak eğitim hayatına kazandırılmış hali. K..

45,00 TL 36,00 TL

Menajerlik Sözleşmesi

Menajerlik sözleşmesi başta spor ve sanat alanları olmak üzere uygulama sahası bulunan, kişileri hukuki ve ticari bilgi gerektiren uğraşlardan kurtara..

27,00 TL 22,95 TL

Gemi Yönetimi Sözleşmesi

İkinci basıda, SHIPMAN 2009 hükümleri ilgili bahislere işlenmiş, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde meydana gelen değişiklikler g..

16,50 TL

Standardizasyona Bağlı Belgelendirmelerden Doğan Hukuki Sorumluluk

Standardizasyona dayalı belgelendirmelerden doğan hukuki sorumluluk konulu çalışmada, hem idare hukuku hem de ticaret hukuku içinde standartların kısa..

55,00 TL 49,50 TL

Gemi Finansmanı Sözleşmeleri

Çalışmanın konusunu gemi satışı veya gemi inşa sözleşmesinden kaynaklanan gemi bedelini ödeme borcunun ifası için kurulan kredi sözleşmeleri oluşturma..

60,00 TL 51,00 TL

İsimsiz Sözleşme Genel Teorisi ve Uzaktan Öğretim Sözleşmesi

Uygulamada kanunlarda düzenlenmemiş sözleşmeler de bulunmakta ve bunlara, birincilerden ayırmak için doktrinde "isimsiz sözleşmeler" adı verilmektedir..

50,00 TL 45,00 TL

Kredi Açma Sözleşmeleri

Konu BaşlıklarıKredi Açma Sözleşmesinin Kavramsal Çerçevesi ve Hukukî NiteliğiKredi Açma Sözleşmesinin Kurulması ve GeçerliliğiTarafların Hak ve Borçl..

90,00 TL 72,00 TL

Franchising

Konu Başlıkları Franchising Sisteminin Mahiyeti Franchise Sisteminin İşleyişi Franchise Sisteminde Yer Alan Tarafların Hak ve Yükümlülükleri Franchisi..

32,00 TL 28,80 TL

Bağışlama Sözleşmesi

Hukukî işlem, malvarlığına yaptığı etki bakımından eksiltici işlem ve kazandırıcı işlem şeklinde ikiye ayrılır. Eksiltici işlem, bir başkasının malvar..

65,00 TL 52,00 TL

Banka Kredi Sözleşmeleri ve Kredilerden Doğan Uyuşmazlıklar

Kitapta; özellikle ticari krediler, banka kredi sözleşmelerinin hukuki mahiyeti, kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflar ve İcra İflas Kanunu'nun yaln..

30,00 TL 27,00 TL

İnşaat Sözleşmesinde Bedel

İnşaat Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları/İnşaat Sözleşmesinde Ödenecek Bedelin Belirlenmesi/İnşaat Sözleşmesinde Bedel Ödeme Borcunun İfası/İnşaat Söz..

60,00 TL 51,00 TL

Fikri Haklarda Sözleşmeden Cayma

Eser sahibinin cayma hakkı; cayma hakkının koşulları, cayma hakkına karşı başvurulabilecek imkânlar, cayma hakkından önceden vazgeçmeye ve cayma hakkı..

35,00 TL 31,50 TL

6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu'na Göre Kira Sözleşmesi

Bu eserde Türk Borçlar Kanunu’nun kira sözleşmesine ayrılan 299–356. maddeleri inceleme konusu yapılmıştır. Ürün kirası (TBK m. 357–378) inceleme dışı..

75,00 TL 60,00 TL

Türkiye'nin İmzaladığı İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri

Konu BaşlıklarıGenel HükümlerHastalık ve Analık SigortalarıÖlüm Sigortası (Cenaze Masrafları)İş Kazaları ve Mesleki Hastalıkları SigortasıMalüllük, Ya..

65,00 TL 55,25 TL

İş Sözleşmesini Feshi ve iş Güvencesi

Bu kitap bilimsel öğreti kitaplarının ötesinde uygulamayı açıklayan el kitabı niteliğindedir. Özellikle, işverenlerin, personel yöneticilerinin, sendi..

45,00 TL 38,25 TL

İş Kanununda Esneklik Temelli Üçlü Sözleşmesel İlişkiler

Bu çalışma 4857 Sayılı İş Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra hazırlanmıştır. Türk çalışma hayatı özellikle teknolojik ve ekonomik de..

32,00 TL 27,20 TL

İş Hukukunda İsimsiz (Karma ve Kendine Özgü) Sözleşmeler

Konu Başlıklarıİsimsiz Sözleşmelerin Sözleşme Kavramı Çerçevesinde İncelenmesiİsimsiz Sözleşmelerin Hukuku Üzerindeki Etkilerin Teorik Çerçevesiİsimsi..

52,00 TL 44,20 TL

İş Hukukunda İbra Sözleşmesi (İbraname)

Konu Başlıklarıİbranın Tanımı, İbranın Çeşitleriİbranın Hukuki Niteliğiİbra Sözleşmesinin Benzer Kurumlarla Karşılaştırmalıİbra Sözleşmesinin Yapılabi..

0,00 TL

Elektronik Sözleşmeler

Konu Başlıklarıİnternet, Elektronik Ticaret ve Elektronik SözleşmelerElektronik Sözleşmelerin Kurulması ve Şekli..

38,00 TL 32,30 TL

İnşaat Sözleşmeleri Uygulamasında Yargıcın Rolü ve Takdir Yetkisi

Yasa koyucu, yargıcı yasa kurallarını uygulamada katı bir biçimde görevli kılmamış, adeta bir makina gibi yasa kuralını otomatik biçimde uygulama tali..

47,90 TL 40,72 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.