sağlam bahis siteleri

Sözleşmeler Hukuku

Göster:
Sırala:
Turhan 1989 Londra Konvansiyonu Çerçevesinde Kurtarma, İsmail Demir , 9786055593186 -10%

1989 Londra Konvansiyonu Çerçevesinde Kurtarma

Konu BaşlıklarıKurtarma KavramıKonvansiyonun Uygulama SahasıKamu Hukuku Nitelikli BorçlarKurtarma SözleşmesiKurtaranın Alacakları..

17,50 TL 15,75 TL

On İki Levha 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Açısından Satış Hukukunda Ayıptan Doğan Sorumluluk ve Sözleşmesel Garanti Taahütleri, Kadir Berk Kapancı, 9786055373962 -15%

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Açısından Satış Hukukunda Ayıptan Doğan Sorumluluk ve Sözleşmesel Garanti Taahhütleri

Çalışma üç bölümden oluşmakta. İlk bölümde, taşınır satışında ayıptan doğan sorumluluğun maddi – şeklî şartları ve buna bağlı olarak kullanılabilecek ..

35,00 TL 29,75 TL

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Kefalet Sözleşmesi, Burak Özen, 9786059263511 -15%

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Kefalet Sözleşmesi

Bu çalışmada 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu gözetilerek yeniden yazılmıştır. Kitaba kefil ve alacaklı arasındaki ilişki, kefil ve borçlu arasındaki i..

150,00 TL 127,50 TL

Taksitle Satış Sözleşmesi (6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a Göre), Ayşe Gül Öksüz, 9789750238000 -14%

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a Göre Taksitle Satış Sözleşmesi

Taksitle satış sözleşmesi, ekonomik olarak zayıf konumda olan alıcılara/tüketicilere, peşin para ile alamayacakları birçok şeye, taksitle ödeme yapmak..

47,90 TL 41,19 TL

On İki Levha Aşırı Yararlanma Kavramı - 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre (Ciltli), Seda İrem Çakırca, 9786051522975 -15%

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Aşırı Yararlanma Kavramı

Bu çalışma ile amaçlanan; sözleşme özgürlüğü ile sözleşme adaleti arasında yer alan, aşırı yararlanma kurumunun günümüze kadar uygulamada kendine yete..

60,00 TL 51,00 TL

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Taşınır Satış Sözleşmesinin Sona Ermesi (Ciltli), Emre Köroğlu, 9786051469294 -20%

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Taşınır Satış Sözleşmesinin Sona Ermesi

Çalışma 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri dikkate alı-narak yazılmıştır. Bununla birlikte, 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun yürürlükten kalkması ..

75,00 TL 60,00 TL

On İki Levha Kefalet Sözleşmesinin Şekli (6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre), Şefika Deren Gündüz, 9786051522760 -15%

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kefalet Sözleşmesinin Şekli

Çalışmanın konusunu oluşturan "6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Kefaletin Şekli" dört bölümde incelenmiştir. Birinci bölümde, genel hükümlerden de h..

32,50 TL 27,63 TL

On İki Levha 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi, Merve Yılmaz, 9786055373122 -15%

6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi

Kitabın amacı, genellikle borçlar özel hukuku kitaplarında ayrıntısınna girilmeksizin bir şeyin mülkiyetini devir amacı güden sözleşmeler bölümünde ir..

32,50 TL 27,63 TL

6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu'na Göre Kira Sözleşmesi, Mustafa Alper Gümüş, 9786054446490 -15%

6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu'na Göre Kira Sözleşmesi

Bu eserde Türk Borçlar Kanunu’nun kira sözleşmesine ayrılan 299–356. maddeleri inceleme konusu yapılmıştır. Ürün kirası (TBK m. 357–378) inceleme dışı..

75,00 TL 63,75 TL

Adalet 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Çerçevesinde Finansal Kiralama Sözleşmesi (Ciltli), Murat Topuz, 9786051462455 -20%

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Çerçevesinde Finansal Kiralama Sözleşmesi

Doçentlik takdim tezi olarak hazırlanan -6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Çerçevesinde Finansal Kiralama Sözleş..

95,00 TL 76,00 TL

A'dan Z'ye Uygulamalı Sözleşme Örnekleri (4 Cilt), Ali Osman Özdilek, Hafize Özdilek	, 9786054490820 -15%

A'dan Z'ye Uygulamalı Sözleşme Örnekleri (4 Cilt)

Kitap, Yeni Borçlar Kanunu, Yeni Türk Ticaret Kanunu, Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve dair değişiklik yapılan mevzuat da dikkate alınarak kitap tekr..

650,00 TL 552,50 TL

Adalet AB ve Türk Hukuku Uyarınca Sözleşmede Uygulanacak Hukuka İlişkin Genel Kurallar, Aslı Bayata Canyaş, 9786055336608 -20%

AB ve Türk Hukuku Uyarınca Sözleşmede Uygulanacak Hukuka İlişkin Genel Kurallar

Çalışma uyarınca sözleşmelerden doğan borç ilişkilerine uygulanacak hukuku ele alan genel hüküm ve genel hükümle bağlantısı nedeniyle önem taşıyan diğ..

48,00 TL 38,40 TL

Açıklamalı - İçtihatlı Taşınmaz Satış Vaadi Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali - Tescil Elatmanın Önlenmesi Davaları, Mehmet Handan Surlu, 9789750226861 -14%

Açıklamalı – İçtihatlı Taşınmaz Satış Vaadi Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali – Tescil Elatmanın Önlenmesi Davaları

Taşınmaz satış vaadi, Borçlar Kanunumuzun düzenlediği en önemli bir sözleşme türüdür. Bu önemi nedeniyledir ki, taşınmaz satış vaadinden kaynaklanan ç..

105,00 TL 90,30 TL

Legal Açıklamalı- İçtihatlı 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Kira Sözleşmeleri (2 Cilt), Erol Türel, 9786054847808 -15%

Açıklamalı– İçtihatlı 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Kira Sözleşmeleri (2 Cilt)

6098 sayılı kanun yürürlüğe girdikten sonra yeni içtihatlar oluşturulmadığından içtihada yer verilmemiştir. Sözleşmenin feshi ve tahliyeye ilişkin dav..

180,00 TL 153,00 TL

Yetkin Akaryakıt Bayilik Sözleşmesi, Agah Kürşat Karauz, 9786050500165 -10%

Akaryakıt Bayilik Sözleşmesi

Akaryakıt bayilik sözleşmesi incelenirken PİGEM tarafından hazırlanan kanun taslağı da dikkate alınarak; özellikle akaryakıt kavramına otogaz (LPG, CN..

50,00 TL 45,00 TL

Vedat Alım Satım Komisyonculuğu Sözleşmesi (Ciltli), Öz Seçer, 9786054823024 -15%

Alım Satım Komisyonculuğu Sözleşmesi

Eser, üç bölümden ibaret olup, birinci bölümde Alım Satım Komisyonculuğu sözleşmesinin tanımı, unsurları, benzer hukuki kurumlardan ayırt edilmesi, ik..

90,00 TL 76,50 TL

Alt İstisna (Taşeronluk) Sözleşmeleri, Türker Yalçınduran, 9789754641684 -10%

Alt İstisna (Taşeronluk) Sözleşmeleri

Konu BaşlıklarıAlt Müteahhit ve Müteahhit Arasındaki İlişkilerİş Sahibi ile Alt Müteahhit ve Müteahhit Arasındaki İlişkilerAlt İstisna Sözleşmesinin S..

25,00 TL 22,50 TL

Adalet Alt Müteahhitlik Sözleşmesi, Muhammet Erişen, 9786055412715 -20%

Alt Müteahhitlik Sözleşmesi

Günümüzde inşaat sektöründeki hızlı değişim ve gelişim ile buna bağlı olarak işlerin gereği gibi ifa edilebilmesi için gerekli olan seri ama kaliteli ..

27,00 TL 21,60 TL

Alt Vekalet, Şebnem Akipek, 9789754642506 -10%

Alt Vekalet

Konu BaşlıklarıVekâlet SözleşmesiAlt Sözleşme Kavramı, Türleri, Alt Vekâlet Sözleşmesinin Tanımı, Tarafları, Unsurları, Hukuki Niteliği, Şekli, Türler..

25,00 TL 22,50 TL

Seçkin Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar Rehberi - Yargıtay Kararları Eşliğinde Uygulamalı ve Örnekli, Erhan Günay, 9789750238086 -14%

Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar Rehberi

Uygulamada yoğun biçimde karşılaşılan arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların incelendiği eserin birinci böl..

54,90 TL 47,21 TL

Detaylı Arama

İhtiyacınız olan kitabı daha kolay bulabilmeniz için önce aradığınız kitabın kategorisini seçin. Ve istediğiniz zaman "Kitapları Getir" düğmesine tıklayarak kitapları listeleyin.


Listelediğiniz ekranda "Gelişmiş Filtrelemeyi" kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.