Borçlar Hukuku

Eser Sözleşmesinde Erken Dönme -15%

Eser Sözleşmesinde Erken Dönme Yüklenicinin İşe Zamanında Başlama ve İşi Gecikmeksizin Yürütme Borcuna Aykırılığın Sonuçları (TBK m. 473/I)

"Eser Sözleşmesinde Erken Dönme" kitabına özellikle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine ilişkin olarak pek çok noktanın aydınlatılması gereklili..

65,00 TL 55,25 TL

Türk Borçlar Kanunu Işığında Akreditif Hukuku -10%

Türk Borçlar Kanunu Işığında Akreditif Hukuku

Akreditif hukukuna ilişkin yeknesak kurallar, Milletlerarası Ticaret Odası (MTO) tarafından belli periyotlarla güncellenmektedir. Son güncelleme 2007 ..

29,90 TL 26,91 TL

Liman İşletmelerinin Hizmetlerinin İfasından Doğan Hukuki Sorumluluk Yükleme / Boşaltma – Depolama – Kılavuzluk ve Römorkaj -10%

Liman İşletmelerinin Hizmetlerinin İfasından Doğan Hukuki Sorumluluk Yükleme / Boşaltma – Depolama – Kılavuzluk ve Römorkaj

Türk limancılık sektöründe ve uluslararası ticarette meydana gelen gelişmelere rağmen mevzuatımızda, denizyolu taşımacılığının temel yapı taşlarından ..

44,50 TL 40,05 TL

Türk Borçlar Kanununa ve Viyana Satım Sözleşmesine (CISG) Göre Satış Sözleşmesinde Hasarın Geçişi -10%

Türk Borçlar Kanununa ve Viyana Satım Sözleşmesine (CISG) Göre Satış Sözleşmesinde Hasarın Geçişi

Türk Borçlar Kanununa ve Viyana Satım Sözleşmesine (CISG) Göre Satış Sözleşmesinde Hasarın Geçişi..

55,00 TL 49,50 TL

Paket Tur Sözleşmesi -15%

Paket Tur Sözleşmesi

Türk hukukunda paket tur sözleşmelerin de tüketicinin korunması yönünde ilk adım, 2003 yılında 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da ya..

45,00 TL 38,25 TL

Tacirler Arası Ticari Satım Sözleşmelerinde Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu -15%

Tacirler Arası Ticari Satım Sözleşmelerinde Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu

Bu çalışma öncelikle tacirler arası ticari satım kavramının diğer satım türlerinden hangi farklılıklar dolayısıyla ayrıldığını incelemiş. Zira 6102 sa..

25,00 TL 21,25 TL

İstanbul Şerhi – Türk Borçlar Kanunu -12% Tükendi

İstanbul Şerhi – Türk Borçlar Kanunu

İlk adımda sınırlı sayıda yasa maddesinin şerh edilmesi ile yetinilmesinin nedeni, tüm maddelerin şerhinin beklenmesi durumunda, bir yandan, uzun süre..

216,00 TL 190,08 TL

Yapılandırılmış Ticaret ve Emtia Finansmanı -15%

Yapılandırılmış Ticaret ve Emtia Finansmanı

Yapılandırılmış ticaret ve emtia finansmanı kredileri, bankaların talep ettiği ölçüde mali güce sahip olmayan, teminat üretmekte sıkıntı çeken, fakat ..

32,00 TL 27,20 TL

Özel Hukuk Sözleşmelerinin Vergi Hukukunda Geçerliliği -15%

Özel Hukuk Sözleşmelerinin Vergi Hukukunda Geçerliliği

Bu çalışmada özel hukuk sözleşmelerinin vergi hukukunda geçerliliği; literatürdeki farklı görüşlere, yargı kararlarına, İdare'nin görüşlerine yer veri..

47,00 TL 39,95 TL

Uygulamalı Faiz ve Alacak Hesapları Hukuku -10%

Uygulamalı Faiz ve Alacak Hesapları Hukuku

Enflasyon oranının %700 olduğu zamanlarda borçlunun borcuna uygulanan akdi veya 3095 sayılı Faiz Kanunu'na göre uygulanan faiz oranlarının aynı doğrul..

110,00 TL 99,00 TL

Türkiye Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukukta Yargıtay Kararları İle Birlikte Borcun ve Sözleşmenin Yenilenmesi (Novatio – Yenileme) -10%

Türkiye Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukukta Yargıtay Kararları İle Birlikte Borcun ve Sözleşmenin Yenilenmesi (Novatio – Yenileme)

Novatio kavramının sözcük anlamı "yenileme"dir. Roma hukukundan gelen "novatio" sözcüğü günümüz Borçlar hukukunda "bağımsız, ayrı bir hukuksal sebep" ..

99,90 TL 89,91 TL

Türk Borçlar Kanunu'nda Müteselsil Borçluluk -15%

Türk Borçlar Kanunu'nda Müteselsil Borçluluk

Türk Borçlar Kanununda müteselsil borçluluk m. 162 ve devamında hükme bağlanmış olup, müteselsil borçluluk, kanun hükmü veya irade beyanlarından doğan..

65,00 TL 55,25 TL

Teminat Amaçlı Alacağın Temliki Bir İnançlı İşlem Türü Olarak -10%

Teminat Amaçlı Alacağın Temliki Bir İnançlı İşlem Türü Olarak

Krize açık bir ekonominin hakim olduğu ülkemizde, gerek yatırım yapmak gerekse de var olan borçları kapatmak amacı ile kredi kullanımı zaruri hale dön..

51,90 TL 46,71 TL

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu -12%

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

Adam çalıştıranın sorumluluğu isimli bu çalışma adam çalıştıranın çalıştırdığı kişinin fiili neticesinde meydana gelen zararlarda, özellikle sorumlulu..

75,00 TL 66,00 TL

Kefalette ve Avalde Eşin Rızası -15%

Kefalette ve Avalde Eşin Rızası

Bu çalışmada, aile hukuku ile borçlar hukukunun kesiştiği, kefalet sözleşmesi ile ilgili yeni bir madde olan "eşin rızası" başlıklı BK. m. 584'ün değe..

55,00 TL 46,75 TL

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Gecikme Tazminatı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Kira Tazminatı -20%

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Gecikme Tazminatı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Kira Tazminatı

Hukukçular ve Bilirkişiler için;6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu6502 sayılı Tüketic..

110,00 TL 88,00 TL

Konut Kredileri ve Konut Kredilerinde Teminat İşlemleri -10%

Konut Kredileri ve Konut Kredilerinde Teminat İşlemleri

Bu çalışmada, konut kredileri ve konut kredilerinde teminat işlemleri konuları incelenmektedir. Bu amaçla konut kredisi sözleşmeleri, sözleşmelerin şe..

89,90 TL 80,91 TL

Türk Borçlar Hukukunda Muvazaa -20%

Türk Borçlar Hukukunda Muvazaa

Çalışmanın konusunu oluşturan muvazaa, kişilerin gerçek niyetlerini gizleme arzusunun hukuk alanına yansıması sonucunda ortaya çıkmış bir müessesedir...

74,00 TL 59,20 TL

Zararı Azaltma Külfeti -15%

Zararı Azaltma Külfeti

Zararı azaltma külfeti, hem haksız fiil sorumluluğunda, hem de sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumlulukta tazminatın hesaplanmasında büyük bir önemi h..

57,00 TL 48,45 TL

Trafik Kazalarından Kaynaklanan Davalar -10%

Trafik Kazalarından Kaynaklanan Davalar

"Trafik Kazalarından Kaynaklanan Davalar" kitabında, kazaların neden olduğu zararların giderilmesi, sorumluların ceza ve özellikle hukuk yönünden soru..

74,90 TL 67,41 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.