Borçlar Hukuku

Hukuki Mütalaalar Cilt: II (2010 – 2015) -15%

Hukuki Mütalaalar Cilt: II (2010 – 2015)

Mütalaaların büyük çoğunluğunda Borçlar Hukukuna, özellikle sözleşmelere ilişkin uyuşmazlıklar incelenmiştir. Önemli bir kısmında da uyuşmazlıklar, Eş..

120,00 TL 102,00 TL

Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması -15%

Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kira sözleşmesine etkisi bakımından kiralananın devri ve sınırlı ayni hakka konu olması, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile değişikliğe uğrayan öneml..

55,00 TL 46,75 TL

Türk Borçlar Kanunu El Kitabı Gerekçeli – Karşılaştırma Tablolu – İçtihatlı -15%

Türk Borçlar Kanunu El Kitabı Gerekçeli – Karşılaştırma Tablolu – İçtihatlı

Yeni Kanunun yorumlanmasında gerekçelerin de önem taşıdığı açıktır. Bu önem nazara alınarak işbu çalışmada madde gerekçeleri, ilgili olduğu madde altı..

89,00 TL 75,65 TL

6098 Sayılı Türk Borçlar Hukuku'na Göre Borca Katılma -15%

6098 Sayılı Türk Borçlar Hukuku'na Göre Borca Katılma

Borca katılma, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 201 ile Türk hukukunda ilk kez kanuni düzenlemeye kavuşmuş hukuki bir müessesedir. Borca katılma; al..

50,00 TL 42,50 TL

Borçlar Hukukunda Borçlunun Temerrüdü -10%

Borçlar Hukukunda Borçlunun Temerrüdü

Bu kitapta borçlar hukukunun temel kavramlarından biri olan ve Türk Borçlar Kanunu'nun genel hükümler kısmında düzenlenen borçlu temerrüdü incelenmişt..

39,90 TL 35,91 TL

Dönme Cezası

Çalışmada ilk bölümde, "dönme cezası kavramı, işlevleri, hukuki niteliği ve uygulama alanı"; ikinci bölümde, "dönme cezasının varlık kazanmasının şart..

25,00 TL

Hukuk ve Yargılama Usulüne İlişkin Temel Kanunlar HMK İİK TBK TMK ve İlgili Mevzuat -20%

Hukuk ve Yargılama Usulüne İlişkin Temel Kanunlar HMK İİK TBK TMK ve İlgili Mevzuat

Bu derlemede, hukuk uygulayıcılarının sıklıkla uyguladığı tüm temel metinlerin bir arada bulunması amaçlanmış, kitabın kolayca taşınabilir nitelikte o..

115,00 TL 92,00 TL

Roma Borçlar Hukuku -10%

Roma Borçlar Hukuku

Roma Hukuku; Fransız edebiyatı, İtalyan mimarisi veya Alman müziği gibi, Avrupa kültür ve hukuk birliğinin, hazinelerinin bir kısmını meydana getirmek..

30,00 TL 27,00 TL

Türk Medeni Kanunu & Türk Borçlar Kanunu -10%

Türk Medeni Kanunu & Türk Borçlar Kanunu

Toplum yaşamının düzenleyicisi olan Türk Medeni Kanunu ile Türk hukuk sisteminin temelini oluşturan Türk Borçlar Kanunu hukukçuların çoğu için kanunla..

42,90 TL 38,61 TL

Borçlar Hukukunda Kesin Hükümsüzlük Yaptırımının Amaca Uygun Sınırlama (Teleolojik Redüksiyon) Yöntemi ile Daraltılması -15%

Borçlar Hukukunda Kesin Hükümsüzlük Yaptırımının Amaca Uygun Sınırlama (Teleolojik Redüksiyon) Yöntemi ile Daraltılması

Eserde borçlar hukuku çerçevesinde kesin hükümsüzlük yaptırımının hukuki sonuçlarının, amaca uygun sınırlama (teleolojik redüksiyon) yöntemi ile daral..

45,00 TL 38,25 TL

Yeni Borçlar Kanununun Getirdiği Başlıca Değişiklikler ve Yenilikler -12% Tükendi

Yeni Borçlar Kanununun Getirdiği Başlıca Değişiklikler ve Yenilikler

Hazırlanan bu kitap sayesinde değişen maddelerin neler olduğunu görecek, madde içeriği hakkında kısa ve öz bilgiye ulaşabilecek, Uygulama Kanunundaki ..

30,00 TL 26,40 TL

Türk Özel Hukukunda Cezai Şart (BK. M. 158 – 161) -10%

Türk Özel Hukukunda Cezai Şart (BK. M. 158 – 161)

Konu BaşlıklarıKavram, Terminoloji, Cezai Şartın Tarihçesi, Düzenleniş Biçimi, Amacı (İşlevleri), Benzer Kavramlardan Farkı ve Uygulama AlanıCezai Şar..

25,00 TL 22,50 TL

Borçlar Hukukunda Kısmi İmkansızlık -15%

Borçlar Hukukunda Kısmi İmkansızlık

En önemli ifa engellerinden biri olan imkansızlığın yaratması gereken hukuki sonuçlar, Roma hukuku döneminden günümüze değin kanun koyucuları, uygulam..

60,00 TL 51,00 TL

Muris Muvazaası Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası -10%

Muris Muvazaası Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası

Türkiye'de kısaca muris muvazaası olarak da bilinen mirasçılardan mal kaçırmak amacı ile muvazaalı işlemler yapılmaktadır. Uygulamada en sık karşılaşı..

215,00 TL 193,50 TL

Borçlar Hukuku Uygulamaları Olaylar ve Yorumlar 3. BASKI -15%

Borçlar Hukuku Uygulamaları Olaylar ve Yorumlar 3. BASKI

Öğrenciler sanal olaylardan çok gerçek hayat hadiselerine, yaşanmış bir olayda ortaya atılan iddialar ve yapılan savunmalara daha çok ilgi göstermeye ..

37,00 TL 31,45 TL

Edime Uygun İfa Kuralı ve Bu Kuralın İhlaline Bağlanan Hukuki Sonuçlar

Bu çalışmada, borçlar hukukunun en temel iki kavramı olan edim ve ifa kavramları ele alınarak edime uygun bir ifanın nasıl olması gerektiği tespit edi..

50,00 TL

Tadil Sözleşmesi

Tadil sözleşmesiyle doğrudan ilgili, gerek tadil sözleşmesinin genel teorisini ortaya koyan, gerekse özel görünüm hâllerini bir araya toplayan ve sözl..

30,00 TL

Organizasyon Sorumluluğu (TBK m. 66/III) -15%

Organizasyon Sorumluluğu (TBK m. 66/III)

Bu çalışmada, adam çalıştıranın sorumluluğu ve organizasyon sorumluluğu karşılaştırmalı hukuk bakımından incelenirken, İsviçre Hukukundan başka, Avust..

110,00 TL 93,50 TL

Roma Hukuku Dersleri Borçlar Hukuku 2018

Roma borçlar hukukunun bugünkü hukukumuza tesiri, sadece pek çok kavram ve prensiplerin hukukumuza kadar gelmiş olmasında değil, aynı zamanda Borçlar ..

15,00 TL

Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkansızlık (TBK m.136) -10%

Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkansızlık (TBK m.136)

Bu çalışmada, geçerli olarak kurulmuş bir sözleşmeden doğan borcun ifasının sözleşme kurulduktan sonra borçlunun sorumlu olmadığı bir nedenden ötürü i..

55,00 TL 49,50 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.