Borçlar Hukuku

Türk Borçlar Kanununda Karşılığı Bulunmayan Hükümler -12%

Türk Borçlar Kanununda Karşılığı Bulunmayan Hükümler

Bu çalışmada, hangi hükümlerin kanun koyucu tarafından hangi gerekçe ile Türk Borçlar Kanunu’nda karşılığının bulunmadığının toplu şekilde tespiti yap..

30,00 TL 26,40 TL

Milletlerarası Mal Satım Hukuku –CISG– -20%

Milletlerarası Mal Satım Hukuku –CISG–

Türkiye’de CISG’a ilişkin çalışmalar nispeten yeni ise de, Osmanlı Devleti’nin tarihsel konumu bilhassa Tanzimat sonrasında Devlet-i Âliyye’yi yabancı..

98,00 TL 78,40 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler – Özel Borç İlişkileri -10%

Borçlar Hukuku Genel Hükümler – Özel Borç İlişkileri

Borçlar hukuku gerçek veya tüzel kişiler arasındaki özel borç ilişkilerini düzenler. Kamu hukukundan doğan borç ilişkileri, kaynağını, Devlet veya kam..

25,00 TL 22,50 TL

Roma Borçlar Hukuku ( 818 Sayılı BK ve 6098 Sayılı TBK ile Mukayesili ) -15%

Roma Borçlar Hukuku ( 818 Sayılı BK ve 6098 Sayılı TBK ile Mukayesili )

Roma Hukuku modern özel hukuka giriş olarak okutuluyorsa günümüz hukuku ile bağlantısının çok iyi kurulması gerekir. Bu düşünceyle mukayeseli bir kita..

24,00 TL 20,40 TL

Niyet Mektubunun Hukuki Niteliği ve Bağlayıcılığı -12%

Niyet Mektubunun Hukuki Niteliği ve Bağlayıcılığı

Konu BaşlıklarıNiyet Mektubu Kavramı, Şekli, İçeriği, Amacı, Diğer Hukuki Kavramlardan Ayrılması ve Niyet Mektuplarında Riskler, Önlemler ve Tazminatl..

60,00 TL 52,80 TL

Borçlar Hukuku Temel Bilgiler -20%

Borçlar Hukuku Temel Bilgiler

Bu kitap temel bilgileri açık, anlaşılır ve sade bir biçimde anlatma çabasıyla yalnızca eğitim alanındaki öğrenciler için değil, çalışan, çalışmayan, ..

15,00 TL 12,00 TL

Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Borçlar Kanunu -15%

Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Borçlar Kanunu

Kitap içerik olarak dört temel düşünce çerçevesinde hazırlanmıştır. Birincisi, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile yürürlükten kalkan 818 Sayılı Borçl..

159,00 TL 135,15 TL

Meslek Yüksekokulları ve İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri İçin Borçlar Hukuku -15%

Meslek Yüksekokulları ve İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri İçin Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku, hukuk fakülteleri dışında meslek yüksekokulları, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullarında da okut..

20,00 TL 17,00 TL

Aile–Kira Borçlar Hukukunun Diğer Bazı Bölümleri I Quo Vadis ( Nereye) – II Nihayet (TBK.'nun Her Nedense Unutulan Hükümleri Uygulanmaya Başlandı) -12%

Aile–Kira Borçlar Hukukunun Diğer Bazı Bölümleri I Quo Vadis ( Nereye) – II Nihayet (TBK.'nun Her Nedense Unutulan Hükümleri Uygulanmaya Başlandı)

Çalışma iki ayrı ve bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bu nedenle her bölüm için ayrı bir sonuca yer verilmiştir. QuoVadis başlıklı ilk bölümde, uygulama..

25,00 TL 22,00 TL

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 71 Çerçevesinde Tehlike Sorumluluğu -15%

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 71 Çerçevesinde Tehlike Sorumluluğu

Tehlike sorumluluğunun özel düzenlemelerle sınırlı tutulmayıp genel bir hükümde düzenlenmesi, kanun koyucu açısından cesur bir adım olmakla birlikte, ..

57,50 TL 48,88 TL

Yenileme -15%

Yenileme

Yenileme (tecdit), Türk Borçlar Kanunu'nun 133. ve 134. maddelerinde, borçların ve borç ilişkilerinin sona erme halleri arasında düzenlenmektedir. Bor..

57,50 TL 48,88 TL

Açıklamalı – İçtihatlı Sulh Hukuk Davaları ve Tatbikatı Çeşitli Yasalardan Doğan Davalar – Seri:8 Çekişmesiz Yargı İşleri -15%

Açıklamalı – İçtihatlı Sulh Hukuk Davaları ve Tatbikatı Çeşitli Yasalardan Doğan Davalar – Seri:8 Çekişmesiz Yargı İşleri

Son yıllarda temel yasalarda yapılan esaslı değişiklikler ve yeni yasaların yürürlüğe girmesi ile kitap günün koşullarına ve yasalara uygun hale getir..

35,00 TL 29,75 TL

Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme ve Menfaat Devri Yaptırımı -15%

Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme ve Menfaat Devri Yaptırımı

Kitabın temelini oluşturan "menfaat devri" (disgorgement of profits) yaptırımı yalnız Özel hukuk alanındaki sıra dışılığı ile kavranması zor bir yaptı..

72,50 TL 61,63 TL

Rehin Hukuku Dersleri -12%

Rehin Hukuku Dersleri

"Rehin Hukuku Dersleri" adlı bu çalışmada rehin hukukunun genel nitelikteki esasları ortaya konulmaya gayret edilmiştir. Çalışmada rehin türleri ayrı ..

50,00 TL 44,00 TL

Türk Borçlar Kanunu -10%

Türk Borçlar Kanunu

Borçlar Kanunu, kişi ve kuruluşların karşılıklı hak ve borçları ile hak arama ve koruma normlarını düzenleyici, bireysel ilişkilerde adaletli ve barış..

98,00 TL 88,20 TL

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu (Makaleler, Tebliğler) -12%

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu (Makaleler, Tebliğler)

"Bu kitap, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 30- 31 Mayıs 2011 tarihinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde dü..

80,00 TL 70,40 TL

İsviçre Borçlar Kanunu'nun İktibasının 80.Yılında İsviçre Borçlar Hukuku'nun Türk Ticaret Hukuku'na Etkileri -12%

İsviçre Borçlar Kanunu'nun İktibasının 80.Yılında İsviçre Borçlar Hukuku'nun Türk Ticaret Hukuku'na Etkileri

"Bu çalışma, Galatasaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenen “İsviçre Borçlar Kanunu’nun İktibasının 80. Yılınd..

110,00 TL 96,80 TL

Roma Borçlar Hukuku Dersleri -10%

Roma Borçlar Hukuku Dersleri

Kitap, Roma Hukuku'nun güncelleştirilmesi eğilimine uyulmuş, günümüz hukuklarına intikal eden kurum ve kavramlar üzerinde özellikle durulmuştur. Roman..

18,00 TL 16,20 TL

Türk Borçlar Kanunu Şerhi -10%

Türk Borçlar Kanunu Şerhi

Hayatın her yönünü kapsayan 6098 sayılı TBK. ile 818 sayılı B.K. arasındaki çoğu maddede, dilde sadeleştirme dışında bir değişiklik bulunmamaktadır. Ç..

150,00 TL 135,00 TL

Borçlar Hukuku Dersleri (Genel Hükümler) -10%

Borçlar Hukuku Dersleri (Genel Hükümler)

Kitabın bu 6. basısında, Yeni Türk Borçlar Kanununun yeni hükümleri göz önünde tutularak, konular tekrar değerlendirilmiştir. (20) maddeden ibaret yen..

22,00 TL 19,80 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.