Çevre Hukuku

Orman Kanunu Açıklamalı İçtihatlar -5%

Orman Kanunu Açıklamalı İçtihatlar

Orman Hukuku Açıklamalı İçtihatlar"Anayasamızın 169. maddesi uyarınca ormanların korunması, sınırlarının genişletilmesi için gerekli kanunları çıkarma..

250,00 TL 237,50 TL

Ekolojik Hukuk ve Uluslararası Hukuk Açısından Türk Boğazları, Marmara ve Kanal İstanbul -10%

Ekolojik Hukuk ve Uluslararası Hukuk Açısından Türk Boğazları, Marmara ve Kanal İstanbul

Kitap, uluslararası hukukta Türk Boğazları olarak adlandırılan; İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nı başta genel deniz hukuku, Lozan..

24,90 TL 22,41 TL

Yeşil Büyüme Çevre Kirliliği ve Eşitsizliklere Karşı Yeni Bir Büyüme Paradigması -5%

Yeşil Büyüme Çevre Kirliliği ve Eşitsizliklere Karşı Yeni Bir Büyüme Paradigması

Yeşil büyüme, var olan küresel ısınma ve küresel eşitsizlikleri hafifletecek, dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirecek, potansiyel olarak gel..

25,00 TL 23,75 TL

Uluslararası Hukukta Göller -10%

Uluslararası Hukukta Göller

Günümüzde, göller hâlen uluslararası hukukun ayrı bir dalı olarak nitelendirilmemektedir. Bu bağlamda, uluslararası nehirler veya su yollarının bir pa..

74,90 TL 67,41 TL

Çevre ve Çevre İdare Hukuku (Teori ve Pratik)

Yazar, genom sonrası evresine girme ve gıdalardaki gen değişikliği, ozon tabakası delinmesi ve sıcaklığın artması, kıyıların yağmalanması, post modern..

43,20 TL

Ekolojik Kriz Etik ve Hukuk

Bu kitabın konusunu oluşturan, ekolojik krizle ilgili olarak, insanoğlu her şeyden önce doğaya ve dünyaya verdiği zararı kabul etmeli, bu zararın ekol..

64,80 TL

Çevre Zararlarından Doğan Hukuki Sorumluluk -10%

Çevre Zararlarından Doğan Hukuki Sorumluluk

Çalışmanın öncelikli amacı söz konusu dü¬zenlemenin de lege lata olarak yorumlanması ve amacına uygun olarak sınırlandırılmasıdır. Dolayısıyla, çalışm..

130,00 TL 117,00 TL

Orman Suçları -15%

Orman Suçları

Orman Suçları çalışmasının birinci bölümünde Türk orman rejimi ele alınarak orman suçlarının özellikleri ortaya konulmuştur. Bu bağlamda orman kavramı..

68,00 TL 57,80 TL

Uluslararası Hukukta Doğal Hayatın Korunması -10%

Uluslararası Hukukta Doğal Hayatın Korunması

Konu BaşlıklarıTemel KavramlarTarihsel GelişimUluslararası Doğal Hayatı Koruma Hukukuna Özgü PrensiplerUluslararası Doğal Hayatı Koruma Hukukunun Fels..

28,00 TL 25,20 TL

Açıklamalı, İçtihatlı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu -15%

Açıklamalı, İçtihatlı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

Kitabın, 2013 yılı Haziran ayında yapılan ilk baskısından sonra 2863 sayılı Kanun'da önemli değişiklikler olmuştur. Bahse konu değişikliklerin amacına..

155,52 TL 132,19 TL

Deprem Hukuku -20%

Deprem Hukuku

Turan Ateş, bizi bu sorunlardan kurtaracak reçeteyi sunuyor. Bu kitap sıradan bir hukuk metni olmanın ötesinde anlamlar taşıyor. Depreme doğru giden b..

50,00 TL 40,00 TL

Çevreye Karşı Suçlar -20%

Çevreye Karşı Suçlar

Bu çalışma da Çevre Sağlığı ve hukuk uygulamalarından tercih olarak hukuk uygulamaları kullanılmıştır. Olabildiğince öz olan çalışma 5237 sayılı Türk ..

45,00 TL 36,00 TL

Çevre Hukukunda İhtiyat İlkesi -20%

Çevre Hukukunda İhtiyat İlkesi

İncelemekte olduğunuz eser, çevre hukukunun temel ilkelerinden biri olarak farklı düzeydeki birçok hukuki metinde yer bulmuş olan ihtiyat ilkesini ele..

36,00 TL 28,80 TL

Korunan Alanlar Doğal Sit ve İlgili Mevzuat -15%

Korunan Alanlar Doğal Sit ve İlgili Mevzuat

Bu eserde, mevcut makalelerden ve yayınlanmış olan dokümanların, doğal sit alanlarına ilişkin bölümlerinden; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve S..

51,84 TL 44,06 TL

Çevreye Karşı Suçlar -5%

Çevreye Karşı Suçlar

Mevcut eser çevreye karşı suçlarda temel sorunları ele almaktadır; bu nedenle de eserin merkezinde çevreye karşı suçlar ve bunların yaşadığı meseleler..

70,00 TL 66,50 TL

Çevre Hukuku -10%

Çevre Hukuku

Eser, yeni bir alan olarak günümüzde artık daha sık bir biçimde karşımıza çıkan çevre hukukunun temel konularını ele almayı amaçlamaktadır.Konu Başlık..

44,50 TL 40,05 TL

Denize İlişkin Bilimsel Araştırmalar (MSR) ve Türkiye -10%

Denize İlişkin Bilimsel Araştırmalar (MSR) ve Türkiye

Uluslararası hukukta geniş olarak ve eski tarihlerden beri incelenen ancak, Türkiye'de yeteri kadar incelenmemiş olan bu alanda hazırlanan az sayıda e..

35,00 TL 31,50 TL

Ekolojik Hukuk (Eko–Hukuk) -10%

Ekolojik Hukuk (Eko-Hukuk)

Bu kitap ülkemizin temel doğal varlıklarının hukukunu betimlemesinin yanı sıra, yine önemli ekolojik sorunlarını ve bunlarla ilgili olarak yapılmış hu..

89,90 TL 80,91 TL

100 Soruda, 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Kesilen İdari Para Cezaları -10%

100 Soruda, 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Kesilen İdari Para Cezaları

Çevreyi kirletmeden dolayı kesilen cezaların tahsili ve bu cezalara karşı itiraz yolları; mevzuatın karışık oluşu, birçok kamu kuruluşunun görev alanı..

19,50 TL 17,55 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.