Ceza Hukuku - Özel

Göster:
Sırala:

Hırsızlık Karşılıksız Yararlanma ve Yağma Suçları

Kitap üç bölümden oluşmaktadır. Kitabın birinci bölümünde hırsızlık; ikinci bölümünde karşılıksız yararlanma; üçüncü bölümünde ise yağma suçları ele a..

98,00 TL 78,40 TL

Eğitim Kurumlarında Adli ve İdari Soruşturma

Bu kitap, soruşturmanın açılmasından disiplin cezası verilmesine, disiplin cezasına itirazdan idari yargıda hak aramaya kadar; disiplin hukukunun tüm ..

28,00 TL 21,00 TL

İhale Suçları İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında ülkemizde kamu ve özel sekt..

49,90 TL 42,42 TL

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlal Suçu

Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, devletlerin vatandaşlarını kontrol etme ihtiyacının artması ve kitle iletişim araçlarında tüketicinin merak arz..

30,00 TL 25,50 TL

Newspdr Çocuk Cinsel İstismarını Önleme Kılavuzu

Bu çalışmanın amacı, mağdur çocukların çevre baskısından nasıl kurtarılacağına, olayın nasıl anlaşılacağına, hukuki olarak failin sorumluluğunun nasıl..

15,00 TL 12,00 TL

Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersleri

Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersleri adlı bu eser, 2009 yılından beri lisans dersleri için tutulan ders notlarından meydana gelmiştir. Bu süre zarfında ..

60,00 TL 48,00 TL

Suç Örgütleri

Kitapta, suç işlemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması fiilleri maddi ceza hukuku bakımından irdele..

69,90 TL 59,42 TL

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak yada Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Suçu

Çalışma esas itibariyle, dört ana bölümden oluşmaktadır.  Çalışmanın birinci bölümünde 6545 sayılı Kanun ile değişiklik yapılmadan önceki TC..

35,00 TL 29,75 TL

Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler – Topluma Karşı Suçlar

Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler - Topluma Karşı Suçlar adlı eserde varlığı tespit edilen maddi hatalar ve ifade bozuklukları mümkün olduğunca giderilme..

65,00 TL 61,75 TL

Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler – Millete ve Devlete Karşı Suçlar

Konu Başlıkları Kamu İdaresinin Güvenirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar Adliyeye Karşı Suçlar Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınl..

65,00 TL 61,75 TL

Yargıtay Kararları Çerçevesinde Hırsızlık Suçu

Kişilerin mallarının hukuki yaptırımlarla güvenceye alınması ihtiyacı, yalnızca özel hukukta değil, bir kamu hukuku dalı olan Ceza Hukukunda da düzenl..

69,50 TL 59,08 TL

Uygulamadan Örnek Hükümlerle Sahtecilik Suçları

5237 sayılı TCK, resmi, özel evrakta, parada, mühürde, kıymetli damgada sahtecilik suçlarını hüküm altına almıştır. Çalışmada bu sahtecilikler dışında..

60,00 TL 54,00 TL

Uygulamadan Örnek Hükümlerle Dolandırıcılık Suçları

Dolandırıcılık suçları soruşturma aşamasından kovuşturma aşamasına kadar unsurları ve sonuçları açısından sorun oluşturmaktadır. Dolandırıcılık suçla..

75,00 TL 67,50 TL

Hayata Karşı Suçlar

Hayata karşı suçlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, ikinci kısım, birinci bölümde 81-85 maddelerinde hüküm altına alınmıştır. Ayrıca insan üzerinde den..

75,00 TL 67,50 TL

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma

Bu çalışmada öncelikle kişilerin huzur ve sükununu bozma suçuna ilişkin doktrinde ileri görüşler incelenmiş, sonrasında bu hususta Yargıtay'ın vermiş ..

48,00 TL 38,40 TL

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu

Kitabımın konusunu Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (TCK m. 188) oluşturmaktadır. Uyuşturucu ve uya..

43,00 TL 34,40 TL

Terörizmin Finansmanı Suçu

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunda yer alan bu suç, ayrıntılı olarak ele alınmadan önce, öncelikle terör veya terörizmden ne anlaşılm..

25,00 TL 21,25 TL

Kişisel Verilerin Korunması Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Özel Düzenlemeler Dahil

Günümüzde, modern iletişim araçları vasıtasıyla bilginin toplanıp depolanarak, kişiler, kurumlar ve hatta ülkeler arasında paylaşılması kolaylaşmıştır..

38,00 TL 34,20 TL

Türk Medeni Kanunu Kapsamında Hapis Hakkı

Türk Hukukunda "Hapis Hakkı" kavramı farklı Kanunlarda düzenlenmiş bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek Türk Medeni Kanunu'nda (m. 950 vd.), ge..

70,00 TL 56,00 TL

Türk Ceza Hukukunda Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Ülkemizde cinsel suç işlenme oranının giderek artması ve bu suçlarla etkin bir şekilde mücadele edilememesi, toplumumuzun ve hukukçularımızın ilgisini..

45,00 TL 36,00 TL

Açıklamalı Pratik Özel Ceza Yasaları

Pratik kitaplar serimize TCK Pratik kitaptan sonra, Özel Ceza Yasaları Pratik Kitap ile devam ediyoruz. İnşaallah bundan sonra CMK Pratik Kitabı çıkar..

99,00 TL 79,20 TL

Açıklamalı – İçtihatlı Özel Hayata Karşı Suçlar

Konu Başlıkları Haberleşmenin Gizliliğini İhlal (Md.132) Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (Md.133) Özel Hayatın Gizliliğin..

54,00 TL 45,90 TL

Uluslararası Boyutuyla Rüşvet Suçu

Yolsuzluk ibaresi, bir ceza hukuku kavramı değildir. Ceza hukuku literatüründe yolsuzluk kavramından söz edilmez ve bu adla anılan belli bir suç tanım..

28,00 TL 22,40 TL

Taksirli Suçun Dogmatiği

Konu BaşlıklarıKavramsal Ve Normatif Boyutuyla TaksirTürk Ceza Hukukunda Taksire İlişkin DüzenlemelerTaksirin Dogmatik Yapısı Ve Bu Yapının Kasıtla İl..

30,00 TL 27,00 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.